Град Панчево|grad@pancevo.rs

Јавне набавке

Почетна/Услуге/Јавне набавке
Јавне набавке2019-12-25T08:27:25+01:00

 

912, 2019

Набавка рачунарске опреме

Позив за подношење понуда 232-2019 Конкурсна документација 232-2019 Додатно појашњење 1 232-2019 Додатно појашњење 2 232-2019 [...]

2911, 2019

Текуће и интервентно одржавање електроинсталација у објектима којима управља град Панчево за период од 01.01.2020. – 31.12.2021. године

Позив ѕа подношење понуда 218-2019 Конкурсна документација Одлука о обустави поступка јавне набавке 218-2019 Обавештење о обустави поступка 218-2019 [...]

Секретаријат за јавне набавке

Секретаријат за јавне набавке обавља послове јавних набавки за органе Града; пружа стручну помоћ директним и индиректним буџетским корисницима у поступцима јавних набавки и обавља друге послове у складу са Законом о јавним набавкама и подзаконским прописима који регулишу област јавних набавки; даје мишљења на елементе одлука о покретању поступака, конкурсну документацију, одлуке о избору најповољније понуде, као и на остале одлуке које доносе у поступцима јавних набавки корисници средстава буџета Града; и остварује сарадњу са органима и организацијама који у оквиру своје надлежности примењују прописе из области јавних набавки.

Контакт особа:
Секретар: Биљана Маслић, дипл. економиста
Телефон: 013/308-873
E-пошта: biljana.maslic@pancevo.rs

.
Документа: