Јавни увид Плана , одржаће се у трајању од 3 0 дана и то почев од 05.04.2024. Наведени плански документ, биће изложен на јавни увид, у згради Градске управе града Панчева, ул. Трг краља Петра I бр.2 4, у холу на шестом спрату, као и у канцеларији 609, сваког радног дана од 10:00 до 11:00 часова. Све информације у вези са огласом могу се добити путем телефона 013/353 304.

Оглас
Текстуални део
PDF
Услови