Град Панчево|grad@pancevo.rs

Јавне расправе

Јавне расправе2023-04-07T11:34:50+02:00

Извештај о Спроведеној јавној расправи о Нацрту Средњорочног плана града Панчева 2023-2025

501, 2024

Јавна презентација УП за потребе урбанистичко архитектонског обликовања површина јавне намене и изградњу објеката јавне намене у блоку 131 у Панчеву, за инвеститора град Панчево

Увид у урбанистички пројекат може се извршити у згради Градске управе града Панчева, Трг Краља Петра I, бр.2 4 у Панчеву, у холу VI спрата, у Секретар [...]

401, 2024

ЈАВНИ УВИД у НАЦРТ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ ЗА ПРОЈЕКАТ БЕОГРИД 2025 И ИЗВЕШТАЈ О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈАПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ ЗА ПРОЈЕКАТ БЕОГРИД 2025 НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА, САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ оглашава ЈАВНИ УВИД у НАЦРТ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ ЗА ПРОЈЕКАТ БЕОГРИД 202 [...]

Go to Top