Град Панчево|grad@pancevo.rs

Јавне расправе

//Јавне расправе
Јавне расправе2018-07-26T13:24:45+02:00

507, 2019

УП на кат.парцели бр.3982 К.О.Панчево

Увид у Урбанистички пројекат може се извршити у згради Градске управе града Панчева, Трг Краља Петра I, бр.2-4 у Панчеву, у холу VI спрата, у Секретар [...]

1312, 2017

Јавна расправа о нацрту одлуке o измени Одлуке о давању на коришћење земљишта за привремено постављање монтажних гаража

Јавна расправа спроводи се у периоду од од 13.децембра до 21.децембра 2017. године. Нацртом измене Одлуке о давању на коришћење земљишта за привремено [...]

1112, 2017

Јавнa расправa Нацрта одлуке о изменама и допуни Одлуке о утврђивању доприноса за уређивање грађевинског земљишта

Градскa управa града Панчева огласила је Јавну расправу Нацрта одлуке о изменама и допуни Одлуке о утврђивању доприноса за уређивање грађевинског земљ [...]

1711, 2017

Јавна презентација Урб. пројекта за потребе обликовања површина јавне намене на Кат. парц. бр. 16097/7, 16097/8 и 16097/10 К.О. Панчево

Урбанистички пројекат за потребе урбанистичко-архитектонског обликовања површина јавне намене на делу кат. парцеле број 16097/7 и на кат.парцелама бр [...]