Јавни увид Плана и Стратешке , одржаће се у трајању од 3 0 дана и то почев од 29 .03.2024. Наведени плански документ, биће изложен на јавни увид, у згради Градске управе града Панчева, ул. Трг краља Петра I бр.2 4, у холу на шестом сп рату, као и у канцеларији 609, сваког радног дана од 08:30 до 11:30 часова. Све информације у вези са огласом могу се добити путем телефона 013/353 304.

Оглас
Текста плана
Документација
Графика PDF
Извештај о стратешкој процени утицаја плана