У Републичком заводу за статистику од 28. септембра до 15. децембра 2023. године у периоду од 8 до 20 часова ће бити организован рад инфо-центра са задатком да пружа све неопходне информације становништву путем бесплатне телефонске линије:

0800 444 005.