Ovim putem objavljujemo informaciju da će od 28.septembra do 15. decembra 2023. godine  (8-20h) u RZS-u biti organizovan rad info-centra sa zadatkom da pruža sve neophodne informacije stanovništvu putem besplatne telefonske linije: 0800 444 005.

Opšti spot za Popis poljoprivrede 2023.  i radio džingl možete preuzeti sa sledećih linkova i proslediti vašim lokalnim medijima.

Link za video materijal

https://popispoljoprivrede.stat.gov.rs/media/31012/PopispoljoprivredeglavnivideobezRTS.mp4

Link za audio materijal

https://popispoljoprivrede.stat.gov.rs/media/31003/popis-poljoprivrede-glavni-video_audio.wma

Popis poljoprivrede – promo materijal