Измена и допуна Плана се односи на делове текста основног Плана, сходно тексту који је објављен у Службеном листу града Панчева, број 03/2012 (у даљем тексту: Основни план 12).

“Сл.лист“ града Панчева бр. 10/17
Текст ИиД ПДР
Графичка документација DWG
Графичка документација PDF