Aгенција за привредне регистре је увела е-регистрацију предузетника, а планира да уведе и е-регистрацију оснивања једночланих друштава са ограниченом одговорношћу. Електронска пријава Агенцији подноси путем корисничке апликације за пријем електронске пријаве којом се обезбеђује пријем електронских докумената и доказа о уплати накнаде за регистрацију.

Локални акциони план запошљавања (ЛАПЗ)