Град Панчево|grad@pancevo.rs

Живот у Панчеву

Живот у Панчеву2019-05-14T14:44:51+02:00

Стратегија привлачења инвестиција 2019-2023

Скупштина града Панчева на седници која је одржана 12.07.2019. године донела је Стратегију привлачења инвестиција 2019-2023. Овом стратегијом се заокр [...]

Спорт

У Панчеву има око 100 регистрованих спортских клубова и 4 клуба која се баве спортом особа са посебним потребама. То су многобројна спортска друштва и [...]