Развојна агенција Србије објавила је Јавни позив за учешће у Програму подршке привредним друштвима за улазак у ланце добављача мултинационалних компанија у 2023. години.

Јавни позив је објављен 05. децембра 2023. године и трајаће 90 дана, односно до 04. марта 2024. године.


Право на учешће у Програму и коришћење бесповратних средстава има Подносилац пријаве који кумулативно испуњава опште и посебне услове.


За реализацију овог програма опредељен је буџет у износу од 190.000.000,00 РСД.


Расположива средства се одобравају појединачно Корисницима, рефундацијом као суфинансирање у висини до одређеног процента износа оправданих трошкова у износу који не може бити већи од 23.000.000,00 РСД.


Сви услови, потребна документација, могуће намене средстава као и висина доступних средстава према намени дати су у тексту Јавног позива који се може преузети на интернет страници Развојне агенције Србије: https://ras.gov.rs/javni-poziv-za-ucesce-u-programu-podrske-privrednim-drustvima-za-ulazak-u-lance-dobavljaca-multinacionalnih-kompanija-u-2023-godini.