Град Панчево|grad@pancevo.rs

Комунална инспекција

Комунална инспекција2018-08-09T08:28:36+00:00

Информације о раду комуналне инспекције

Одељење комуналне инспекције

Милован Ћировић, Главни комунални инспектор
Адреса: Змај Јовина 6, 26101 Панчево
Канцеларија: 210
Телефон: 013/354-173
Е-пошта: milovan.cirovic@pancevo.rs


Статистика по областима:

Област Укупно за 2014.
Новоотворени предмети 1683
Издата решења 1092
Закључци о дозволи извршења 564
Дато извршитељу на извршење 36
Принудно извршена решења 142
Издати прекршајни налози 550
Уплаћене новчане казне у року од 8 дана 225
Укупно наплаћене казне по основу издатих прекршајних налога 1.625.550,00 динара
Захтеви за покретање прекршајних поступака 46
Предмети који су у року 35
Решени предмети који су архивирани 1350


Контролна листа

Контролна листа је документ који садржи списак приоритетних питања провере и других радњи за које је инспекција овлашћена, одређених према тежини штетних последица у одређеној области сагласно правилима о процени ризика и предмет и обим провере.

ИмеВеличинаБр.Преузимања
Контролни лист - Дистрибуција воде65.5 KB148
Контролни лист - Испорука топлотне енергије60.9 KB142
Контролни лист - Јавне зелене површине148.0 KB167
Контролни лист - Монтажни објекти59.4 KB125
Контролни лист - Одлука о домаћим животињама67.6 KB187
Контролни лист - Одлука о обезбеђивању јавног осветљења54.3 KB137
Контролни лист - Одлука о одржавању чистоће175.1 KB143
Контролни лист - Одлука о општим условима115.7 KB141
Контролни лист - Одлука о пијацама127.5 KB136
Контролни лист - Одлука о радном времену74.8 KB158
Контролни лист - Одлука о сахрањивању и гробљима60.4 KB128
Контролни лист - Пречишћавање и одвођење атмосферских и отпадних вода67.6 KB147
Контролни лист - Уклањање возила96.8 KB172
KL PRI 0182.1 KB107
KL PRI 0275.6 KB73
KL PRI 0372.2 KB70
KL PRI 0474.3 KB56
KL PRI 0576.5 KB61
KL PRI 0672.5 KB60
KL PRI 0772.8 KB53
KL PRI 0869.7 KB74
Величина слова
Контраст