Град Панчево|grad@pancevo.rs

Комунална инспекција

Комунална инспекција 2018-01-28T21:22:34+00:00

Одељење комуналне инспекције

Милован Ћировић, Главни комунални инспектор
Адреса: Змај Јовина 6, 26101 Панчево
Канцеларија: 210
Телефон: 013/354-173
Е-пошта: milovan.cirovic@pancevo.rs

Статистика по областима:

Област Укупно за 2014.
Новоотворени предмети 1683
Издата решења 1092
Закључци о дозволи извршења 564
Дато извршитељу на извршење 36
Принудно извршена решења 142
Издати прекршајни налози 550
Уплаћене новчане казне у року од 8 дана 225
Укупно наплаћене казне по основу издатих прекршајних налога 1.625.550,00 динара
Захтеви за покретање прекршајних поступака 46
Предмети који су у року 35
Решени предмети који су архивирани 1350

 

Контролна листа

Контролна листа је документ који садржи списак приоритетних питања провере и других радњи за које је инспекција овлашћена, одређених према тежини штетних последица у одређеној области сагласно правилима о процени ризика и предмет и обим провере.

ИмеВеличинаБр.Преузимања
Контролни лист - Дистрибуција воде65.5 KB92
Контролни лист - Испорука топлотне енергије60.9 KB82
Контролни лист - Јавне зелене површине148.0 KB111
Контролни лист - Монтажни објекти59.4 KB75
Контролни лист - Одлука о домаћим животињама67.6 KB123
Контролни лист - Одлука о обезбеђивању јавног осветљења54.3 KB82
Контролни лист - Одлука о одржавању чистоће175.1 KB87
Контролни лист - Одлука о општим условима115.7 KB85
Контролни лист - Одлука о пијацама127.5 KB82
Контролни лист - Одлука о радном времену74.8 KB96
Контролни лист - Одлука о сахрањивању и гробљима60.4 KB82
Контролни лист - Пречишћавање и одвођење атмосферских и отпадних вода67.6 KB78
Контролни лист - Уклањање возила96.8 KB96
KL PRI 0182.1 KB7
KL PRI 0275.6 KB4
KL PRI 0372.2 KB7
KL PRI 0474.3 KB5
KL PRI 0576.5 KB5
KL PRI 0672.5 KB6
KL PRI 0772.8 KB6
KL PRI 0869.7 KB5
Величина слова
Контраст