Информације о раду комуналне инспекције

 

Одељење комуналне инспекције
Милован Ћировић   Главни комунални инспектор
канцеларија 703
013/308-803
e-mail milovan.cirovic@pancevo.rs

Статистика по областима

Област Укупно за 2014.
Новоотворени предмети 1683
Издата решења 1092
Закључци о дозволи извршења 564
Дато извршитељу на извршење 36
Принудно извршена решења 142
Издати прекршајни налози 550
Уплаћене новчане казне у року од 8 дана 225
Укупно наплаћене казне по основу издатих прекршајних налога 1.625.550,00 динара
Захтеви за покретање прекршајних поступака 46
Предмети који су у року 35
Решени предмети који су архивирани 1350

 

Контролна листа

Контролна листа је документ који садржи списак приоритетних питања провере и других радњи за које је инспекција овлашћена, одређених према тежини штетних последица у одређеној области сагласно правилима о процени ризика и предмет и обим провере.

 

ИмеВеличинаБр.Преузимања
Kontrolni List - Distribucija Vode65.5 KB39
Kontrolni List - Distribucija Vode65.5 KB35
Kontrolni List - Isporuka Toplotne Energije60.9 KB32
Kontrolni List - Javne Zelene Površine148.0 KB58
Kontrolni List - Montažni Objekti59.4 KB34
Kontrolni List - Odluka O Domaćim životinjama67.6 KB61
Kontrolni List - Odluka O Obezbeđivanju Javnog Osvetljenja54.3 KB34
Kontrolni List - Odluka O Održavanju čistoće175.1 KB39
Kontrolni List - Odluka O Opštim Uslovima115.7 KB41
Kontrolni List - Odluka O Pijacama127.5 KB40
Kontrolni List - Odluka O Radnom Vremenu74.8 KB44
Kontrolni List - Odluka O Sahranjivanju I Grobljima60.4 KB33
Kontrolni List - Prečišćavanje I Odvođenje Atmosferskih I Otpadnih Voda67.6 KB35
Kontrolni List - Uklanjanje Vozila96.8 KB44