Град Панчево|grad@pancevo.rs

Комунална инспекција

Комунална инспекција2023-10-30T14:54:31+01:00

Информације о раду комуналне инспекције

Одељење комуналне инспекције

Милован Ћировић, Главни комунални инспектор
Адреса: Змај Јовина 6, 26101 Панчево
Канцеларија: 210
Телефон: 013/354-173
Е-пошта: milovan.cirovic@pancevo.rs

OПЕРАТИВНИ ПЛАН ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА

ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА ПАНЧЕВА

ОДЕЉЕЊА КОМУНАЛНЕ ИНСПЕКЦИЈЕ

СЕКРЕТАРИЈАТА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ

ЗА ПЕРИОД МЕСЕЦ

АПРИЛ 2023. године

МАЈ 2023.године

ЈУН 2023.године

ЈУЛ 2023.година

АВГУСТ 2023.година

СЕПТЕМБАР 2023.година

ОКТОБАР 2023.година

НОВЕМБАР 2023.година

OПЕРАТИВНИ ПЛАН ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА

ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА ПАНЧЕВА

ОДЕЉЕЊА КОМУНАЛНЕ ИНСПЕКЦИЈЕ

СЕКРЕТАРИЈАТА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ

ЗА ПЕРИОД

АПРИЛ – ЈУН 2023.године

ЈУЛ-СЕПТЕМБАР 2023.године

ОКТОБАР-ДЕЦЕМБАР 2023.година

OПЕРАТИВНИ ПЛАН ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА

ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА ПАНЧЕВА

ОДЕЉЕЊА КОМУНАЛНЕ ИНСПЕКЦИЈЕ

СЕКРЕТАРИЈАТА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ

ЗА  ПЕРИОД

ЈАНУАР – ЈУН 2023.године

ЈУЛ-ДЕЦЕМБАР 2023.године


Контролна листа

Контролна листа је документ који садржи списак приоритетних питања провере и других радњи за које је инспекција овлашћена, одређених према тежини штетних последица у одређеној области сагласно правилима о процени ризика и предмет и обим провере.

Go to Top