Град Панчево|grad@pancevo.rs

Комунална инспекција

Комунална инспекција 2018-01-28T21:22:34+00:00

Одељење комуналне инспекције

Милован Ћировић, Главни комунални инспектор
Адреса: Змај Јовина 6, 26101 Панчево
Канцеларија: 210
Телефон: 013/354-173
Е-пошта: milovan.cirovic@pancevo.rs

Статистика по областима:

Област Укупно за 2014.
Новоотворени предмети 1683
Издата решења 1092
Закључци о дозволи извршења 564
Дато извршитељу на извршење 36
Принудно извршена решења 142
Издати прекршајни налози 550
Уплаћене новчане казне у року од 8 дана 225
Укупно наплаћене казне по основу издатих прекршајних налога 1.625.550,00 динара
Захтеви за покретање прекршајних поступака 46
Предмети који су у року 35
Решени предмети који су архивирани 1350

 

Контролна листа

Контролна листа је документ који садржи списак приоритетних питања провере и других радњи за које је инспекција овлашћена, одређених према тежини штетних последица у одређеној области сагласно правилима о процени ризика и предмет и обим провере.

ИмеВеличинаБр.Преузимања
Контролни лист - Дистрибуција воде65.5 KB127
Контролни лист - Испорука топлотне енергије60.9 KB115
Контролни лист - Јавне зелене површине148.0 KB141
Контролни лист - Монтажни објекти59.4 KB115
Контролни лист - Одлука о домаћим животињама67.6 KB166
Контролни лист - Одлука о обезбеђивању јавног осветљења54.3 KB115
Контролни лист - Одлука о одржавању чистоће175.1 KB119
Контролни лист - Одлука о општим условима115.7 KB117
Контролни лист - Одлука о пијацама127.5 KB115
Контролни лист - Одлука о радном времену74.8 KB129
Контролни лист - Одлука о сахрањивању и гробљима60.4 KB113
Контролни лист - Пречишћавање и одвођење атмосферских и отпадних вода67.6 KB117
Контролни лист - Уклањање возила96.8 KB150
KL PRI 0182.1 KB76
KL PRI 0275.6 KB48
KL PRI 0372.2 KB54
KL PRI 0474.3 KB47
KL PRI 0576.5 KB43
KL PRI 0672.5 KB46
KL PRI 0772.8 KB42
KL PRI 0869.7 KB51
Величина слова
Контраст