ИмеВеличинаБр.Преузимања
VI 2017 Списак издатих решења о озакоњењу109.4 KB321
I 2018 Списак издатих решења о озакоњењу104.1 KB341
IX 2016 Списак издатих решења о озакоњењу101.6 KB303
X 2016 Списак издатих решења о озакоњењу60.2 KB341
XI 2016 Списак издатих решења о озакоњењу56.6 KB320
XII 2016 Списак издатих решења о озакоњењу51.3 KB336
I 2017 Списак издатих решења о озакоњењу82.6 KB623
II 2017 Списак издатих решења о озакоњењу63.4 KB247
III 2017 Списак издатих решења о озакоњењу108.4 KB401
IV 2017 Списак издатих решења о озакоњењу106.1 KB346
V 2017 Списак издатих решења о озакоњењу104.4 KB276
VII 2017 Списак издатих решења о озакоњењу120.0 KB263
VIII 2017 Списак издатих решења о озакоњењу107.6 KB293
IX 2017 Списак издатих решења о озакоњењу104.3 KB252
X 2017 Списак издатих решења о озакоњењу135.7 KB257
XII 2017 Списак издатих решења о озакоњењу158.7 KB308
II 2018 Списак издатих решења о озакоњењу128.1 KB270
III 2018 Списак издатих решења о озакоњењу154.4 KB300
IV 2018 Списак издатих решења о озакоњењу120.4 KB281
V 2018 Списак издатих решења о озакоњењу155.0 KB228
VI 2018 Списак издатих решења о озакоњењу114.6 KB167
VII 2018 Списак издатих решења о озакоњењу120.8 KB181
VIII 2018 Списак издатих решења о озакоњењу113.6 KB189
IX 2018 Списак издатих решења о озакоњењу96.9 KB134
X 2018 Списак издатих решења о озакоњењу127.8 KB194
XI 2018 Списак издатих решења о озакоњењу91.0 KB133
XII 2018 Списак издатих решења о озакоњењу115.7 KB105
I 2019 Списак издатих решења о озакоњењу85.1 KB148
II 2019 Списак издатих решења о озакоњењу97.7 KB84
III 2019 Списак издатих решења о озакоњењу95.9 KB98
IV 2019 Списак издатих решења о озакоњењу93.5 KB96
V 2019 Списак издатих решења о озакоњењу110.5 KB39
VI 2019 Списак издатих решења о озакоњењу82.3 KB39
VII 2019 Списак издатих решења о озакоњењу96.7 KB33
VIII 2019 Списак издатих решења о озакоњењу97.2 KB43
IX 2019 Списак издатих решења о озакоњењу96.2 KB46
X 2019 Списак издатих решења о озакоњењу88.9 KB37
XI 2019 Списак издатих решења о озакоњењу80.5 KB26
XII 2019 Списак издатих решења о озакоњењу82.7 KB40
I 2020 Списак издатих решења о озакоњењу79.7 KB21
II 2020 Списак издатих решења о озакоњењу79.3 KB10