ИмеВеличинаБр.Преузимања
VI 2017 Списак издатих решења о озакоњењу109.4 KB419
I 2018 Списак издатих решења о озакоњењу104.1 KB420
IX 2016 Списак издатих решења о озакоњењу101.6 KB375
X 2016 Списак издатих решења о озакоњењу60.2 KB411
XI 2016 Списак издатих решења о озакоњењу56.6 KB402
XII 2016 Списак издатих решења о озакоњењу51.3 KB417
I 2017 Списак издатих решења о озакоњењу82.6 KB708
II 2017 Списак издатих решења о озакоњењу63.4 KB323
III 2017 Списак издатих решења о озакоњењу108.4 KB489
IV 2017 Списак издатих решења о озакоњењу106.1 KB459
V 2017 Списак издатих решења о озакоњењу104.4 KB364
VII 2017 Списак издатих решења о озакоњењу120.0 KB336
VIII 2017 Списак издатих решења о озакоњењу107.6 KB379
IX 2017 Списак издатих решења о озакоњењу104.3 KB326
X 2017 Списак издатих решења о озакоњењу135.7 KB336
XII 2017 Списак издатих решења о озакоњењу158.7 KB378
II 2018 Списак издатих решења о озакоњењу128.1 KB348
III 2018 Списак издатих решења о озакоњењу154.4 KB382
IV 2018 Списак издатих решења о озакоњењу120.4 KB364
V 2018 Списак издатих решења о озакоњењу155.0 KB318
VI 2018 Списак издатих решења о озакоњењу114.6 KB238
VII 2018 Списак издатих решења о озакоњењу120.8 KB250
VIII 2018 Списак издатих решења о озакоњењу113.6 KB260
IX 2018 Списак издатих решења о озакоњењу96.9 KB210
X 2018 Списак издатих решења о озакоњењу127.8 KB257
XI 2018 Списак издатих решења о озакоњењу91.0 KB203
XII 2018 Списак издатих решења о озакоњењу115.7 KB175
I 2019 Списак издатих решења о озакоњењу85.1 KB244
II 2019 Списак издатих решења о озакоњењу97.7 KB167
III 2019 Списак издатих решења о озакоњењу95.9 KB179
IV 2019 Списак издатих решења о озакоњењу93.5 KB178
V 2019 Списак издатих решења о озакоњењу110.5 KB106
VI 2019 Списак издатих решења о озакоњењу82.3 KB113
VII 2019 Списак издатих решења о озакоњењу96.7 KB114
VIII 2019 Списак издатих решења о озакоњењу97.2 KB118
IX 2019 Списак издатих решења о озакоњењу96.2 KB139
X 2019 Списак издатих решења о озакоњењу88.9 KB113
XI 2019 Списак издатих решења о озакоњењу80.5 KB100
XII 2019 Списак издатих решења о озакоњењу82.7 KB131
I 2020 Списак издатих решења о озакоњењу79.7 KB157
II 2020 Списак издатих решења о озакоњењу81.1 KB121
III 2020 Списак издатих решења о озакоњењу229.2 KB108
VII 2020 Списак издатих решења о озакоњењу86.0 KB44