Град Панчево|grad@pancevo.rs

Планови генералне регулације – ПГР

Почетна/Документа/Урбанизам и грађевина – документа/Планови генералне регулације – ПГР
Планови генералне регулације – ПГР2018-08-09T07:45:38+02:00

ПГР Целина 7 Лука Дунав Гренфилд 2 Стара Утва и Стаклара

Изради Плана се приступило на онову Одлуке о изради планoва генералне регулације у складу са Законом о планирању и изградњи на целом грађевинском подр [...]

29/12/2014|

ПГР Целина 3 Миса са гробљем

Полазне основе Простор који је предмет овог Плана захвата значајну површину изграђеног, делимично изграђеног и неизграђеног грађевинског земљишта у ок [...]

14/11/2014|

ПГР Целина 1 Центар Измена и допуна

Увод Изради Измена и допуна приступило се на основу Одлуке о Изменама и допунама плана генералне регулације Целина 1 – шири центар (круг обилазнице) у [...]

24/10/2014|

ПГР Целина 6 Баваништански пут-Стари Тамиш-Нова депонија

Увод Изради Плана се приступило на основу Одлуке о изради планoва генералне регулације у складу са Законом о планирању и изградњи на целом грађевинско [...]

08/11/2013|

ПГР Целина 5 Кудељарски насип

Изради Плана се приступило на основу Одлуке о изради планoва генералне регулације у складу са Законом о планирању и изградњи на целом грађевинском под [...]

28/12/2012|

ПГР Целина 10 Потамишје и Градска шума

Увод Изради Плана се приступило на основу Одлуке о изради планoва генералне регулације у складу са Закона о планирању и изградњи на целом грађевинском [...]

28/12/2012|

ПГР Целина 11 Комплекс посебне намене

Увод Изради Плана генералне регулације Целина 11 – Комплекси посебне намене у Панчеву (у даљем тексту: План) се приступило на основу Одлуке о изради п [...]

07/12/2012|