Град Панчево|grad@pancevo.rs
Планови генералне регулације – ПГР2018-08-09T07:45:38+02:00

ПГР Целина 5 Кудељарски насип Измена и допуна

На основу Одлуке Скупштине Града Панчева бр. бр. II-04-06-17/2014-6 од 14. август 2014. године о Изменама и допунама Плана Генералне Регулације – Цели [...]

27/02/2015|

ПГР Целина 7 Лука Дунав Гренфилд 2 Стара Утва и Стаклара

Изради Плана се приступило на онову Одлуке о изради планoва генералне регулације у складу са Законом о планирању и изградњи на целом грађевинском подр [...]

29/12/2014|

ПГР Целина 3 Миса са гробљем

Полазне основе Простор који је предмет овог Плана захвата значајну површину изграђеног, делимично изграђеног и неизграђеног грађевинског земљишта у ок [...]

14/11/2014|

ПГР Целина 1 Центар Измена и допуна

Увод Изради Измена и допуна приступило се на основу Одлуке о Изменама и допунама плана генералне регулације Целина 1 – шири центар (круг обилазнице) у [...]

24/10/2014|
Go to Top