Исправка техничке грешке

Текст – Исправка техничке грешке
Графички прилози