Град Панчево|grad@pancevo.rs

Рокови за плаћање пореза, такси и накнада

///Рокови за плаћање пореза, такси и накнада

Обавештење за пореске обвезнике о приспећу рате

Секретаријат за пореску администрацију града Панчева обавештава пореске обвезнике који не воде пословне књиге - физичка лица да 14. новембра (понедељак) доспева четврта рата за порез на имовину за 201 [...]

Такса за коришћење простора на јавним површинама

Начин и рокови плаћања комуналне таксе за коришћење простора на јавним површинама ближе је прописан тарифним бројем 5. , тачка 14. Одлуке о локалним комуналним таксама. Такса за коришћење простора на [...]

Такса за држање средстава за игру – „Забавне игре“

Начин и рокови плаћања комуналне таксе за приређивање музичког програма ближе је прописан тарифним бројем 3. , тачка 4. Одлуке о локалним комуналним таксама. Такса за за држање средстава за игру - „за [...]

Такса за приређивање музичког програма у угоститељским објектима

Начин и рокови плаћања комуналне таксе за за приређивање музичког програма ближе је прописан тарифним бројем 4. , тачка 4. Одлуке о локалним комуналним таксама. Такса за за приређивање музичког програ [...]

Accessibility
Затворити