Град Панчево|grad@pancevo.rs

Рокови за плаћање пореза, такси и накнада

Рокови за плаћање пореза, такси и накнада2018-08-09T09:04:24+02:00

Порез на имовину

Начин плаћања пореза на имовину строго је прописан Законом о порезима на имовину и Законом о пореском поступку и пореској администрацији. Законом о по [...]

02/12/2014|
Go to Top