ИмеВеличинаДатум
2009.02.03 430-03-182/2008-04 Да ли су привредна друштва која обављају делатност 70 и 45 обвезници пореза на имовину106.2 KB2009/03/02
Процена тржишне вредности непокретности26.1 KB2013/07/30
2013.09.12 430-01-335/2013-04 Порез на имовину Институт138.9 KB2013/09/12
2013.09.12 430-00-433/2013-04 Право на пореско ослобођење на непокретности у својини Еванђеоске цркве у Србији за пољопривредно и шумско земљиште у својини цркве и за интернат за који је порески обвезник црква131.5 KB2013/09/12
2013.09.17 430-01-356/2013-04 Плаћање пореза на имовину на непокретности од 1. јануара 2014. године139.7 KB2013/09/17
2013.09.17 430-01-392/2013-04 Ослобађање пореза на имовину, правно лице и огранак правног лица133.9 KB2013/09/17
2013.09.23 430-01-379/2013-04 Да ли је потребно доношење управног акта којим се одлучује о ослобођењу од пореза на имовину125.1 KB2013/09/23
2013.10.23 011-00-922/2013-04 Да ли је Апотека Београд обвезник пореза на имовину од 1. јануара 2014. године147.1 KB2013/10/23
Утврђивање цене квадратног метра27.6 KB2013/10/30
Јавна предузећа и основица пореза на имовину36.4 KB2013/10/30
2013.10.30 430-00-422/2013-04 Ко је обвезник пореза на имовину на стану који се налази на територији РС, којим располаже фонд пензијског и инвалидског осигурања136.0 KB2013/10/30
2013.10.30 413-00-60/2013-04 Ко је обвезник пореза на имовину од 1. јануара 2014.године210.0 KB2013/10/30
2014.01.23 413-00-139/2014-04 Да ли постоји основ за ослобођење од пореза на имовину за објекат који је оштећен дејством земљотреса191.7 KB2014/01/23
2014.01.24 430-00-14/2014-04 Да ли се на рок за доношење подзаконских аката за потребе утврђивања пореза на имовину за 2014. годину, за чије доношење и објављивање је овлашћена јединица локалне самоуправе, може применити Закон о општем управном поступку152.5 KB2014/01/24
2014.02.12 430-00-37/2014-04 Да ли је настала пореска обавеза по основу пореза на имовину за породичну кућу која није завршена119.3 KB2014/02/12
Утврђивање основице пореза на имовину34.8 KB2014/02/28
2014.02.28 011-00-230/2014-04 Опорезивања земљишта површине преко 10 ари - Заједнички делови зграде226.0 KB2014/02/28
2014.03.03 430-00-67/2014-04 Порез на имовину када су на истој непокретности више лица обвезници113.6 KB2014/03/03
2014.03.19 413-01-341/2014-04 Одређивање обвезника пореза на имовину за стан121.2 KB2014/03/19
Утврђјивање вредности непокретности код обвезника који воде пословне књиге32.8 KB2014/03/24
2014.03.19 413-01-341/2014-04 Одређивање обвезника пореза на имовину за стан121.2 KB2014/03/27
Утврђивање вредности непокретности обвезника који води пословне књиге30.2 KB2014/03/27
2014.04.03 430-00-131/2014-04 Опорезивање земљишта на коме је обвезник изградио пословне објекте114.9 KB2014/04/03
2014.04.04 430-00-88/2014-04 Могућност остваривања права на ослобођење од пореза на имовину129.1 KB2014/04/04
2014.04.09 430-00-96/2014-04 Коефицијент непокретности у зонама сеоских насеља121.2 KB2014/04/09
2014.04.10 47-00-11/2014-04 Порез на имовину на водне објекте115.3 KB2014/04/10
2014.04.10 430-00-167/2014-04 Порез на имовину за наменске грађевинске објекте за привремено или трајно чување радиоактивног отпада112.5 KB2014/04/10
2014.04.10 430-00-122/2014-04 Одређивање зона и просечне цене м2 одговарајућих непокретности у зонама120.6 KB2014/04/10
20130912 430 335 2013138.9 KB2016/03/11
20130912 430 335 2013 2138.9 KB2016/03/11
20130912 430 335 2013 3138.9 KB2016/03/11
20130912 430 433 2013131.5 KB2016/03/17
20130912 430 433 2013 2131.5 KB2016/03/17
ИмеВеличинаДатум
Локална комунална такса63.2 KB2013/11/26
ИмеВеличинаДатум
Закон о пореском поступку и пореској администрацији33.8 KB2013/06/04