ИмеВеличинаДатум
ИМ_Закон о порезима на имовину ("Сл.гласник РС", бр.26/01...118/21)757.9 KB2013/06/07
ИМ - Одлука о одређивању зона на територији града Панчева, број: II-04-06-19/2013-576.2 KB2013/10/23
ИМ - Одлука о стопи амортизације у граду Панчеву за порез на имовину, број: II-04-06-19/2013/7 од 27.11.2013.г.45.6 KB2013/11/28
ИМ - Одлука о висини стопе пореза на имовину у граду Панчеву, број: II-04-06-17/2014-9 од 26.11.2014.г.107.5 KB2013/11/28
ИМ - Правилник о обрасцима пореских пријава о утврђеном, односно за утврђивање пореза на имовину ("Сл.гласник РС", бр.93/19)756.5 KB2014/01/10
Закон о пореском поступку и пореској администрацији ("Слгласник РС", број 80/02.....96/21)997.9 KB2014/07/25
Одлука о локалним комуналним таксама (Сл. лист града Панчева бр. 36/21, 36/22 )638.3 KB2014/08/12
ИМ_Просечне цене непокретности по зонама за 2020.г. по члану 6. Закона о порезу на имовину67.6 KB2016/02/22
Одлагање дуга - Правилник о поступању Пореске управе и пореског обвезника у поступку одлагања плаћања дугованог пореза на рате ("Сл.гласник РС", 28/16)140.4 KB2016/04/18
Одлагање дуга - Објашњење у вези могућности одлагања плаћања дугованог пореза (011-00-202/2016-04 Министарство финансија)516.2 KB2016/04/18
ИМ - Правилник о начину подношења пореске пријаве за порезе на имовину преко јавног бележника ("Сл.гласник РС", бр.50/18)216.9 KB2018/07/06
Закон о накнадама о коришћењу јавних добара ("Сл.гласник РС", бр.95/18)659.5 KB2019/01/09
Одлука о накнадама за коришћење јавних добара ("Сл.лист града Панчева", бр.34/18, 3/20 И 36/22)540.3 KB2019/01/24
Одлагање дуга - Референтна каматна стопа члан 5. Правилника512.2 KB2019/08/09
ЕКО_Уредба о критеријумима за одређивање активности које утичу на животну средину ("Сл.гласник РС", бр.86/19 и 89/19)359.6 KB2019/08/09
Одлука о боравишној такси1.9 MB2019/11/29
ЕКО_Правилник о пријавама за утврђивање ЕКО накнаде ("Сл.гласник РС", 93/19)81.7 KB2020/01/09
2022 ИМ - Одлука о коефицијентима за утврђивање пореза на имовину, број: II-04-06-5/2022-8415.2 KB2022/11/30
2022 ИМ - Одлука о утврђивању просечних цена м2 непокретности, број: II-04-06-5/2022-8661.5 KB2022/11/30
Преглед такси и накнада456.6 KB2023/05/16