ИмеВеличинаДатум
Закон o порезима на имовину ("Сл.гласник РС", 47/13)234.8 KB07/06/2013
Одлука о одређивању зона на територији града Панчева, број: II-04-06-19/2013-576.2 KB23/10/2013
Одлука о стопи амортизације у граду Панчеву за порез на имовину, број: II-04-06-19/2013/7 од 27.11.2013.г.45.6 KB28/11/2013
Одлука о висини стопе пореза на имовину у граду Панчеву, број: II-04-06-17/2014-9 од 26.11.2014.г.107.5 KB28/11/2013
Правилник о обрасцима пореских пријава за утврђивање пореза на имовину ("Сл.гласник РС", бр.118/13)142.1 KB10/01/2014
Одлука о посебној накнади за заштиту и унапређење животне средине (Сл. лист града Панчева бр. 38/15)144.7 KB06/02/2014
Закон о пореском поступку и пореској администрацији ("Сл.гласник РС", бр.15/16)732.9 KB25/07/2014
Одлука о локалним комуналним таксама ("Сл.лист града Панчева", бр.38/16)550.0 KB12/08/2014
Просечне цене непокретности по зонама 2014-2016 по члану 6. Закона о порезу на имовину319.7 KB22/02/2016
Одлагање дуга: Правилник о поступању Пореске управе и пореског обвезника у поступку одлагања плаћања дугованог пореза на рате ("Сл.гласник РС", 28/16)140.4 KB18/04/2016
Одлагање дуга: Објашњење у вези могућности одлагања плаћања дугованог пореза (011-00-202/2016-04 Министарство финансија)516.2 KB18/04/2016
Одлагање дуга: Референтна каматна стопа члан 5. Правилника179.4 KB18/04/2016