Град Панчево|grad@pancevo.rs

Закони и одлуке

Закони и одлуке 2018-01-28T21:22:57+00:00
ИмеВеличинаДатум
Закон o порезима на имовину ("Сл.гласник РС", 47/13)234.8 KB2013/06/07
Одлука о одређивању зона на територији града Панчева, број: II-04-06-19/2013-576.2 KB2013/10/23
Одлука о стопи амортизације у граду Панчеву за порез на имовину, број: II-04-06-19/2013/7 од 27.11.2013.г.45.6 KB2013/11/28
Одлука о висини стопе пореза на имовину у граду Панчеву, број: II-04-06-17/2014-9 од 26.11.2014.г.107.5 KB2013/11/28
Правилник о обрасцима пореских пријава за утврђивање пореза на имовину ("Сл.гласник РС", бр.118/13)142.1 KB2014/01/10
Одлука о посебној накнади за заштиту и унапређење животне средине (Сл. лист града Панчева бр. 38/15)144.7 KB2014/02/06
Закон о пореском поступку и пореској администрацији ("Сл.гласник РС", бр.15/16)732.9 KB2014/07/25
Одлука о локалним комуналним таксама ("Сл.лист града Панчева", бр.29/17)410.1 KB2014/08/12
Просечне цене непокретности по зонама 2014-2016 по члану 6. Закона о порезу на имовину319.7 KB2016/02/22
Одлагање дуга: Правилник о поступању Пореске управе и пореског обвезника у поступку одлагања плаћања дугованог пореза на рате ("Сл.гласник РС", 28/16)140.4 KB2016/04/18
Одлагање дуга: Објашњење у вези могућности одлагања плаћања дугованог пореза (011-00-202/2016-04 Министарство финансија)516.2 KB2016/04/18
Одлагање дуга: Референтна каматна стопа члан 5. Правилника275.1 KB2016/04/18
Величина слова
Контраст