Град Панчево|grad@pancevo.rs
Порез на имовину2023-01-16T17:38:30+01:00

Одлуке Скупштине града Панчева за порез на имовину

ИмеВеличинаБр.Преузимања
Одлука о одређивању зона и најопремљеније зоне на територији града Панчева143.1 KB41
Одлука о стопи амортизације48.2 KB19
Одлука о висини стопе пореза на имовину у граду Панчеву109.1 KB36
Просечне цене м2 непокретности по зонама за утврђивање пореза на имовину433.1 KB60
Одлука о утврђивању просечних цена квадратног метра одговарајућих непокретности на територији града Панчева за утврђивање пореза на имовину661.5 KB62
Одлука о коефицијентима за утврђивање пореза на имовину непокретности обвезника који воде пословне књиге415.2 KB32
ИмеВеличинаБр.Преузимања
Одлука o просечним ценама метра квадратног на основу којих је утврђена основица за порез за зоне1.0 MB905
Одлука о проценама метра квадратног одговарајућих непокретности по зонама Октобар - Септембар1.4 MB602
Просечне цене метра квадратног по зонама 69.8 KB1059
Одлука о одређивању зона и најопремљеније зоне на територији града Панчева143.1 KB839
Одлука о стопи амортизације48.2 KB228
Одлука о висини стопе пореза на имовину у граду Панчеву109.1 KB488
ИмеВеличинаБр.Преузимања
Одлука о стопи амортизације48.2 KB309
Одлука о висини стопе пореза на имовину у граду Панчеву109.1 KB645
Просечне цене м2 непокретности по зонама за утврђивање пореза на имовину за 2021.годину619.4 KB1422
Одлука о одређивању зона и најопремљеније зоне на територији града Панчева143.1 KB845
Одлука о просечним ценама м2 - најопремљенија зона860.0 KB675
Одлука о просечним ценама м2 непокретности по зонама у периоду јануар - септембар 2020.године1.4 MB612
ИмеВеличинаБр.Преузимања
Одлука о просечним ценама m2 - најопремљенија зона643.4 KB568
Oдлука о просечним ценама м2 непокретности по зонама у периоду од јануара до септембра 2019. године 887.8 KB724
Просечне цена м2 непокретности по зонама за утврђивање пореза на имовину за 2020. годину67.6 KB1171
Одлука о висини стопе пореза на имовину у граду Панчеву109.1 KB601
Одлука о одређивању зона и најопремљеније зоне на територији града Панчева143.1 KB810
Одлука о стопи амортизације48.2 KB384
ИмеВеличинаБр.Преузимања
Просечне цена м2 непокретности по зонама за утврђивање пореза на имовину за 2019. г.199.0 KB1406
Одлука о висини стопе пореза на имовину у граду Панчеву109.1 KB740
Одлука о стопи амортизације48.2 KB473
Одлука о просечним ценама m2 - најопремљенија зона 2018. г.195.9 KB636
Oдлука о просечним ценама м2 непокретности по зонама у периоду ЈАНУАР-СЕПТЕМБАР 2018. г.202.1 KB906
Одлука о одређивању зона и најопремљеније зоне на територији града Панчева143.1 KB957
ИмеВеличинаБр.Преузимања
Одлука о одређивању зона и најопремљеније зоне на територији града Панчева143.1 KB1059
Одлука о прос ценама м2 непок на основу којих је за 2017. утв основ за порез на имовину у најопрем зони и коеф за зоне88.7 KB957
Одлука о просечним ценама м2 одговарајућих непокретности по зонама у периоду јануар - септембар 2017.132.2 KB882
Одлука о стопи амортизације48.2 KB622
Одлука о висини стопе пореза на имовину у граду Панчеву109.1 KB1043
Просечне цене 201869.4 KB1371
ИмеВеличинаБр.Преузимања
Просечне цене на имовину за 2017. годину62.3 KB1251
Одлука о висини стопе пореза на имовину у граду Панчеву109.1 KB966
Одлука о стопи амортизације за 2017. годину48.2 KB641
Одлука о просечим ценама м2 одговарајућих непокретности по зонама у периоду Јануар - Септембар 2016. године100.1 KB1050
Одлука о просечним ценама м2 на основу којих је за 2016 утрвђује основица пореза за најопрељенију зону54.5 KB779
Одлука о одређивању зона и најопремљеније зоне на територији града Панчева143.1 KB932
ИмеВеличинаБр.Преузимања
Одлука о висини стопе пореза на имовину у граду Панчеву, број: II-04-06-17/2014-9 од 26.11.2014.г.107.5 KB942
Одлука о одређивању зона и најопремљеније зоне на територији града Панчева, број: II-04-06-19/2013-5 од 11.10.2013.г.140.4 KB953
Одлука о стопи амортизације у граду Панчеву за порез на имовину, број: II-04-06-19/2013/7 од 27.11.2013.г.45.6 KB815
Одлука о просечним ценама м2 непокретности на основу којих је за 2015.г. утврђена основица за порез на имовину у најопремљенијој зони и о коефицијентима за зоне, број: II-04-06-16/2015-17 од 30.11.2015.г.91.9 KB1012
Одлука о просечним ценама м2 непокретности по зонама у периоду од јануар - септембар 2015.г., број: II-04-06-16/2015-17 од 30.11.2015.г.199.9 KB923
Просечне цене непокретности по зонама за 2016.г. по члану 6. Закона о порезу на имовину199.9 KB1134
ИмеВеличинаБр.Преузимања
Одлука о просечним ценама метра квадратног непокретности106.8 KB808
Одлука о просечним ценама метра квадратног189.9 KB829
Одлука о одређивању зона140.4 KB754
Одлука о стопи амортизације45.6 KB725
Одлука о висини стопе пореза на имовину у граду Панчеву107.5 KB752
Просечне цене непокретности по зонама за 2015.г. по члану 6. Закона о порезу на имовину61.8 KB764
ИмеВеличинаБр.Преузимања
Одлука о одређивању зона и најопремљеније зоне на територији града Панчева140.4 KB780
Одлука о просечним ценама метра квадратног непокретности68.2 KB742
Одлука о просечним ценама метра квадратног100.5 KB747
Одлука о висини стопе пореза на имовину у граду Панчеву62.7 KB749
Одлука о стопи амортизације45.6 KB704
Цене м2 по врстама непокретности и зонама287.4 KB830

Информације за грађане

Пореска пријава за имовину преминулог лица

Обавештавају се физичка лица која станују или не станују у кући или стану, за коју-и је решење за порез на имовину за 2020. годину донето, и гласи на преминуло лице које је пре смрти становало на адре [...]

 

Go to Top