Град Панчево|grad@pancevo.rs
Порез на имовину2021-11-29T08:13:40+01:00

Одлуке Скупштине града Панчева за порез на имовину

ИмеВеличинаБр.Преузимања
Одлука o просечним ценама метра квадратног на основу којих је утврђена основица за порез за зоне1.0 MB568
Одлука о проценама метра квадратног одговарајућих непокретности по зонама Октобар - Септембар1.4 MB324
Просечне цене метра квадратног по зонама 69.8 KB670
Одлука о одређивању зона и најопремљеније зоне на територији града Панчева143.1 KB482
Одлука о стопи амортизације48.2 KB130
Одлука о висини стопе пореза на имовину у граду Панчеву109.1 KB312
ИмеВеличинаБр.Преузимања
Одлука о стопи амортизације48.2 KB251
Одлука о висини стопе пореза на имовину у граду Панчеву109.1 KB575
Просечне цене м2 непокретности по зонама за утврђивање пореза на имовину за 2021.годину619.4 KB1316
Одлука о одређивању зона и најопремљеније зоне на територији града Панчева143.1 KB775
Одлука о просечним ценама м2 - најопремљенија зона860.0 KB597
Одлука о просечним ценама м2 непокретности по зонама у периоду јануар - септембар 2020.године1.4 MB533
ИмеВеличинаБр.Преузимања
Одлука о просечним ценама m2 - најопремљенија зона643.4 KB499
Oдлука о просечним ценама м2 непокретности по зонама у периоду од јануара до септембра 2019. године 887.8 KB649
Просечне цена м2 непокретности по зонама за утврђивање пореза на имовину за 2020. годину67.6 KB1099
Одлука о висини стопе пореза на имовину у граду Панчеву109.1 KB531
Одлука о одређивању зона и најопремљеније зоне на територији града Панчева143.1 KB732
Одлука о стопи амортизације48.2 KB318
ИмеВеличинаБр.Преузимања
Просечне цена м2 непокретности по зонама за утврђивање пореза на имовину за 2019. г.199.0 KB1316
Одлука о висини стопе пореза на имовину у граду Панчеву109.1 KB683
Одлука о стопи амортизације48.2 KB413
Одлука о просечним ценама m2 - најопремљенија зона 2018. г.195.9 KB572
Oдлука о просечним ценама м2 непокретности по зонама у периоду ЈАНУАР-СЕПТЕМБАР 2018. г.202.1 KB826
Одлука о одређивању зона и најопремљеније зоне на територији града Панчева143.1 KB882
ИмеВеличинаБр.Преузимања
Одлука о одређивању зона и најопремљеније зоне на територији града Панчева143.1 KB992
Одлука о прос ценама м2 непок на основу којих је за 2017. утв основ за порез на имовину у најопрем зони и коеф за зоне88.7 KB894
Одлука о просечним ценама м2 одговарајућих непокретности по зонама у периоду јануар - септембар 2017.132.2 KB815
Одлука о стопи амортизације48.2 KB559
Одлука о висини стопе пореза на имовину у граду Панчеву109.1 KB978
Просечне цене 201869.4 KB1303
ИмеВеличинаБр.Преузимања
Просечне цене на имовину за 2017. годину62.3 KB1170
Одлука о висини стопе пореза на имовину у граду Панчеву109.1 KB902
Одлука о стопи амортизације за 2017. годину48.2 KB585
Одлука о просечим ценама м2 одговарајућих непокретности по зонама у периоду Јануар - Септембар 2016. године100.1 KB973
Одлука о просечним ценама м2 на основу којих је за 2016 утрвђује основица пореза за најопрељенију зону54.5 KB712
Одлука о одређивању зона и најопремљеније зоне на територији града Панчева143.1 KB866
ИмеВеличинаБр.Преузимања
Одлука о висини стопе пореза на имовину у граду Панчеву, број: II-04-06-17/2014-9 од 26.11.2014.г.107.5 KB873
Одлука о одређивању зона и најопремљеније зоне на територији града Панчева, број: II-04-06-19/2013-5 од 11.10.2013.г.140.4 KB881
Одлука о стопи амортизације у граду Панчеву за порез на имовину, број: II-04-06-19/2013/7 од 27.11.2013.г.45.6 KB746
Одлука о просечним ценама м2 непокретности на основу којих је за 2015.г. утврђена основица за порез на имовину у најопремљенијој зони и о коефицијентима за зоне, број: II-04-06-16/2015-17 од 30.11.2015.г.91.9 KB932
Одлука о просечним ценама м2 непокретности по зонама у периоду од јануар - септембар 2015.г., број: II-04-06-16/2015-17 од 30.11.2015.г.199.9 KB850
Просечне цене непокретности по зонама за 2016.г. по члану 6. Закона о порезу на имовину199.9 KB1044
ИмеВеличинаБр.Преузимања
Одлука о просечним ценама метра квадратног непокретности106.8 KB722
Одлука о просечним ценама метра квадратног189.9 KB746
Одлука о одређивању зона140.4 KB682
Одлука о стопи амортизације45.6 KB662
Одлука о висини стопе пореза на имовину у граду Панчеву107.5 KB677
Просечне цене непокретности по зонама за 2015.г. по члану 6. Закона о порезу на имовину61.8 KB671
ИмеВеличинаБр.Преузимања
Одлука о одређивању зона и најопремљеније зоне на територији града Панчева140.4 KB698
Одлука о просечним ценама метра квадратног непокретности68.2 KB672
Одлука о просечним ценама метра квадратног100.5 KB670
Одлука о висини стопе пореза на имовину у граду Панчеву62.7 KB681
Одлука о стопи амортизације45.6 KB634
Цене м2 по врстама непокретности и зонама287.4 KB728

Информације за грађане

Пореска пријава за имовину преминулог лица

Обавештавају се физичка лица која станују или не станују у кући или стану, за коју-и је решење за порез на имовину за 2020. годину донето, и гласи на преминуло лице које је пре смрти становало на адре [...]

 

Go to Top