Град Панчево|grad@pancevo.rs

Порез на имовину

Порез на имовину2018-11-30T15:05:16+02:00
ИмеВеличинаБр.Преузимања
Просечне цена м2 непокретности по зонама за утврђивање пореза на имовину за 2019. г.199.0 KB682
Одлука о висини стопе пореза на имовину у граду Панчеву109.1 KB336
Одлука о стопи амортизације48.2 KB123
Одлука о просечним ценама m2 - најопремљенија зона 2018. г.195.9 KB234
Oдлука о просечним ценама м2 непокретности по зонама у периоду ЈАНУАР-СЕПТЕМБАР 2018. г.202.1 KB393
Одлука о одређивању зона и најопремљеније зоне на територији града Панчева143.1 KB435
ИмеВеличинаБр.Преузимања
Одлука о одређивању зона и најопремљеније зоне на територији града Панчева143.1 KB744
Одлука о прос ценама м2 непок на основу којих је за 2017. утв основ за порез на имовину у најопрем зони и коеф за зоне88.7 KB626
Одлука о просечним ценама м2 одговарајућих непокретности по зонама у периоду јануар - септембар 2017.132.2 KB514
Одлука о стопи амортизације48.2 KB302
Одлука о висини стопе пореза на имовину у граду Панчеву109.1 KB714
Просечне цене 201869.4 KB981
ИмеВеличинаБр.Преузимања
Просечне цене на имовину за 2017. годину62.3 KB892
Одлука о висини стопе пореза на имовину у граду Панчеву109.1 KB629
Одлука о стопи амортизације за 2017. годину48.2 KB304
Одлука о просечим ценама м2 одговарајућих непокретности по зонама у периоду Јануар - Септембар 2016. године100.1 KB653
Одлука о просечним ценама м2 на основу којих је за 2016 утрвђује основица пореза за најопрељенију зону54.5 KB386
Одлука о одређивању зона и најопремљеније зоне на територији града Панчева143.1 KB613
ИмеВеличинаБр.Преузимања
Одлука о висини стопе пореза на имовину у граду Панчеву, број: II-04-06-17/2014-9 од 26.11.2014.г.107.5 KB626
Одлука о одређивању зона и најопремљеније зоне на територији града Панчева, број: II-04-06-19/2013-5 од 11.10.2013.г.140.4 KB643
Одлука о стопи амортизације у граду Панчеву за порез на имовину, број: II-04-06-19/2013/7 од 27.11.2013.г.45.6 KB501
Одлука о просечним ценама м2 непокретности на основу којих је за 2015.г. утврђена основица за порез на имовину у најопремљенијој зони и о коефицијентима за зоне, број: II-04-06-16/2015-17 од 30.11.2015.г.91.9 KB668
Одлука о просечним ценама м2 непокретности по зонама у периоду од јануар - септембар 2015.г., број: II-04-06-16/2015-17 од 30.11.2015.г.199.9 KB596
Просечне цене непокретности по зонама за 2016.г. по члану 6. Закона о порезу на имовину199.9 KB760
ИмеВеличинаБр.Преузимања
Одлука о просечним ценама метра квадратног непокретности106.8 KB454
Одлука о просечним ценама метра квадратног189.9 KB445
Одлука о одређивању зона140.4 KB393
Одлука о стопи амортизације45.6 KB415
Одлука о висини стопе пореза на имовину у граду Панчеву107.5 KB425
Просечне цене непокретности по зонама за 2015.г. по члану 6. Закона о порезу на имовину61.8 KB369
ИмеВеличинаБр.Преузимања
Одлука о одређивању зона и најопремљеније зоне на територији града Панчева140.4 KB419
Одлука о просечним ценама метра квадратног непокретности68.2 KB413
Одлука о просечним ценама метра квадратног100.5 KB404
Одлука о висини стопе пореза на имовину у граду Панчеву62.7 KB428
Одлука о стопи амортизације45.6 KB395
Цене м2 по врстама непокретности и зонама287.4 KB394

Информације за грађане

Најважније измене код пореских ослобађања

Порез на имовину не плаћа се на непокретности: - у јавној својини које користе директни и индиректни корисници буџетских средстава, корисници средстава организација за обавезно социјално осигурање и д [...]

Вредност непокретности

Вредност непокретности утврђује се применом следећих елемената: корисна површина; просечна цена квадратног метра (у даљем тексту: просечна цена) одговарајућих непокретности у зони у којој се налази не [...]

Непокретности

Непокретностима, сматрају се: 1) земљиште, и то: грађевинско, пољопривредно, шумско и друго; 2) стамбене, пословне и друге зграде, станови, пословне просторије, гараже и други (надземни и подземни) г [...]

 

Величина слова
Контраст