Град Панчево|grad@pancevo.rs

Порез на имовину

ИмеВеличинаБр.Преузимања
Просечне цене на имовину за 2017. годину62.3 KB492
Одлука о висини стопе пореза на имовину у граду Панчеву109.1 KB380
Одлука о стопи амортизације за 2017. годину48.2 KB143
Одлука о просечим ценама м2 одговарајућих непокретности по зонама у периоду Јануар - Септембар 2016. године100.1 KB318
Одлука о просечним ценама м2 на основу којих је за 2016 утрвђује основица пореза за најопрељенију зону54.5 KB201
Одлука о одређивању зона и најопремљеније зоне на територији града Панчева143.1 KB341
ИмеВеличинаБр.Преузимања
Одлука о висини стопе пореза на имовину у граду Панчеву, број: II-04-06-17/2014-9 од 26.11.2014.г.107.5 KB436
Одлука о одређивању зона и најопремљеније зоне на територији града Панчева, број: II-04-06-19/2013-5 од 11.10.2013.г.140.4 KB435
Одлука о стопи амортизације у граду Панчеву за порез на имовину, број: II-04-06-19/2013/7 од 27.11.2013.г.45.6 KB298
Одлука о просечним ценама м2 непокретности на основу којих је за 2015.г. утврђена основица за порез на имовину у најопремљенијој зони и о коефицијентима за зоне, број: II-04-06-16/2015-17 од 30.11.2015.г.91.9 KB455
Одлука о просечним ценама м2 непокретности по зонама у периоду од јануар - септембар 2015.г., број: II-04-06-16/2015-17 од 30.11.2015.г.199.9 KB391
Просечне цене непокретности по зонама за 2016.г. по члану 6. Закона о порезу на имовину199.9 KB552
ИмеВеличинаБр.Преузимања
Одлука о просечним ценама метра квадратног непокретности106.8 KB229
Одлука о просечним ценама метра квадратног189.9 KB238
Одлука о одређивању зона140.4 KB204
Одлука о стопи амортизације45.6 KB208
Одлука о висини стопе пореза на имовину у граду Панчеву107.5 KB222
Просечне цене непокретности по зонама за 2015.г. по члану 6. Закона о порезу на имовину61.8 KB186
ИмеВеличинаБр.Преузимања
Одлука о одређивању зона и најопремљеније зоне на територији града Панчева140.4 KB199
Одлука о просечним ценама метра квадратног непокретности68.2 KB205
Одлука о просечним ценама метра квадратног100.5 KB202
Одлука о висини стопе пореза на имовину у граду Панчеву62.7 KB214
Одлука о стопи амортизације45.6 KB199
Цене м2 по врстама непокретности и зонама287.4 KB180
ИмеВеличинаДатум
2009.02.03 430-03-182/2008-04 Да ли су привредна друштва која обављају делатност 70 и 45 обвезници пореза на имовину106.2 KB02/03/2009
Процена тржишне вредности непокретности26.1 KB30/07/2013
2013.09.12 430-01-335/2013-04 Порез на имовину Институт138.9 KB12/09/2013
2013.09.12 430-00-433/2013-04 Право на пореско ослобођење на непокретности у својини Еванђеоске цркве у Србији за пољопривредно и шумско земљиште у својини цркве и за интернат за који је порески обвезник црква131.5 KB12/09/2013
2013.09.17 430-01-356/2013-04 Плаћање пореза на имовину на непокретности од 1. јануара 2014. године139.7 KB17/09/2013
2013.09.17 430-01-392/2013-04 Ослобађање пореза на имовину, правно лице и огранак правног лица133.9 KB17/09/2013
2013.09.23 430-01-379/2013-04 Да ли је потребно доношење управног акта којим се одлучује о ослобођењу од пореза на имовину125.1 KB23/09/2013
2013.10.23 011-00-922/2013-04 Да ли је Апотека Београд обвезник пореза на имовину од 1. јануара 2014. године147.1 KB23/10/2013
Утврђивање цене квадратног метра27.6 KB30/10/2013
Јавна предузећа и основица пореза на имовину36.4 KB30/10/2013
2013.10.30 430-00-422/2013-04 Ко је обвезник пореза на имовину на стану који се налази на територији РС, којим располаже фонд пензијског и инвалидског осигурања136.0 KB30/10/2013
2013.10.30 413-00-60/2013-04 Ко је обвезник пореза на имовину од 1. јануара 2014.године210.0 KB30/10/2013
2014.01.23 413-00-139/2014-04 Да ли постоји основ за ослобођење од пореза на имовину за објекат који је оштећен дејством земљотреса191.7 KB23/01/2014
2014.01.24 430-00-14/2014-04 Да ли се на рок за доношење подзаконских аката за потребе утврђивања пореза на имовину за 2014. годину, за чије доношење и објављивање је овлашћена јединица локалне самоуправе, може применити Закон о општем управном поступку152.5 KB24/01/2014
2014.02.12 430-00-37/2014-04 Да ли је настала пореска обавеза по основу пореза на имовину за породичну кућу која није завршена119.3 KB12/02/2014
Утврђивање основице пореза на имовину34.8 KB28/02/2014
2014.02.28 011-00-230/2014-04 Опорезивања земљишта површине преко 10 ари - Заједнички делови зграде226.0 KB28/02/2014
2014.03.03 430-00-67/2014-04 Порез на имовину када су на истој непокретности више лица обвезници113.6 KB03/03/2014
2014.03.19 413-01-341/2014-04 Одређивање обвезника пореза на имовину за стан121.2 KB19/03/2014
Утврђјивање вредности непокретности код обвезника који воде пословне књиге32.8 KB24/03/2014
2014.03.19 413-01-341/2014-04 Одређивање обвезника пореза на имовину за стан121.2 KB27/03/2014
Утврђивање вредности непокретности обвезника који води пословне књиге30.2 KB27/03/2014
2014.04.03 430-00-131/2014-04 Опорезивање земљишта на коме је обвезник изградио пословне објекте114.9 KB03/04/2014
2014.04.04 430-00-88/2014-04 Могућност остваривања права на ослобођење од пореза на имовину129.1 KB04/04/2014
2014.04.09 430-00-96/2014-04 Коефицијент непокретности у зонама сеоских насеља121.2 KB09/04/2014
2014.04.10 47-00-11/2014-04 Порез на имовину на водне објекте115.3 KB10/04/2014
2014.04.10 430-00-167/2014-04 Порез на имовину за наменске грађевинске објекте за привремено или трајно чување радиоактивног отпада112.5 KB10/04/2014
2014.04.10 430-00-122/2014-04 Одређивање зона и просечне цене м2 одговарајућих непокретности у зонама120.6 KB10/04/2014
20130912 430 335 2013138.9 KB11/03/2016
20130912 430 335 2013 2138.9 KB11/03/2016
20130912 430 335 2013 3138.9 KB11/03/2016
20130912 430 433 2013131.5 KB17/03/2016
20130912 430 433 2013 2131.5 KB17/03/2016

Информације за грађане

Обавештење за пореске обвезнике о приспећу рате

Секретаријат за пореску администрацију града Панчева обавештава пореске обвезнике који не воде пословне књиге - физичка лица да 14. новембра (понедељак) доспева четврта рата за порез на имовину за 201 [...]

Обавештење о приспећу треће рате за порез на имовину

Секретаријат за пореску администрацију града Панчева обавештава пореске обвезнике који не воде пословне књиге - физичка лица да 15. августа (понедељак) доспева трећа рата за порез на имовину за 2016. [...]

Обавештење за пореске обвезнике о приспећу друге рате пореза на имовину

Секретаријат за пореску администрацију града Панчева обавештава пореске обвезнике који не воде пословне књиге - физичка лица да 16. маја (понедељак) доспева друга рата за порез на имовину за 2016. год [...]

Најважније измене код пореских ослобађања

Порез на имовину не плаћа се на непокретности: - у јавној својини које користе директни и индиректни корисници буџетских средстава, корисници средстава организација за обавезно социјално осигурање и д [...]

Вредност непокретности

Вредност непокретности утврђује се применом следећих елемената: корисна површина; просечна цена квадратног метра (у даљем тексту: просечна цена) одговарајућих непокретности у зони у којој се налази не [...]

Непокретности

Непокретностима, сматрају се: 1) земљиште, и то: грађевинско, пољопривредно, шумско и друго; 2) стамбене, пословне и друге зграде, станови, пословне просторије, гараже и други (надземни и подземни) г [...]

 

 

Accessibility
Затворити