Град Панчево|grad@pancevo.rs
Порез на имовину2021-11-29T08:13:40+01:00

Одлуке Скупштине града Панчева за порез на имовину

ИмеВеличинаБр.Преузимања
Одлука o просечним ценама метра квадратног на основу којих је утврђена основица за порез за зоне1.0 MB724
Одлука о проценама метра квадратног одговарајућих непокретности по зонама Октобар - Септембар1.4 MB455
Просечне цене метра квадратног по зонама 69.8 KB854
Одлука о одређивању зона и најопремљеније зоне на територији града Панчева143.1 KB662
Одлука о стопи амортизације48.2 KB176
Одлука о висини стопе пореза на имовину у граду Панчеву109.1 KB398
ИмеВеличинаБр.Преузимања
Одлука о стопи амортизације48.2 KB282
Одлука о висини стопе пореза на имовину у граду Панчеву109.1 KB610
Просечне цене м2 непокретности по зонама за утврђивање пореза на имовину за 2021.годину619.4 KB1372
Одлука о одређивању зона и најопремљеније зоне на територији града Панчева143.1 KB812
Одлука о просечним ценама м2 - најопремљенија зона860.0 KB642
Одлука о просечним ценама м2 непокретности по зонама у периоду јануар - септембар 2020.године1.4 MB576
ИмеВеличинаБр.Преузимања
Одлука о просечним ценама m2 - најопремљенија зона643.4 KB532
Oдлука о просечним ценама м2 непокретности по зонама у периоду од јануара до септембра 2019. године 887.8 KB686
Просечне цена м2 непокретности по зонама за утврђивање пореза на имовину за 2020. годину67.6 KB1137
Одлука о висини стопе пореза на имовину у граду Панчеву109.1 KB564
Одлука о одређивању зона и најопремљеније зоне на територији града Панчева143.1 KB771
Одлука о стопи амортизације48.2 KB353
ИмеВеличинаБр.Преузимања
Просечне цена м2 непокретности по зонама за утврђивање пореза на имовину за 2019. г.199.0 KB1363
Одлука о висини стопе пореза на имовину у граду Панчеву109.1 KB712
Одлука о стопи амортизације48.2 KB445
Одлука о просечним ценама m2 - најопремљенија зона 2018. г.195.9 KB607
Oдлука о просечним ценама м2 непокретности по зонама у периоду ЈАНУАР-СЕПТЕМБАР 2018. г.202.1 KB868
Одлука о одређивању зона и најопремљеније зоне на територији града Панчева143.1 KB923
ИмеВеличинаБр.Преузимања
Одлука о одређивању зона и најопремљеније зоне на територији града Панчева143.1 KB1025
Одлука о прос ценама м2 непок на основу којих је за 2017. утв основ за порез на имовину у најопрем зони и коеф за зоне88.7 KB925
Одлука о просечним ценама м2 одговарајућих непокретности по зонама у периоду јануар - септембар 2017.132.2 KB847
Одлука о стопи амортизације48.2 KB596
Одлука о висини стопе пореза на имовину у граду Панчеву109.1 KB1012
Просечне цене 201869.4 KB1336
ИмеВеличинаБр.Преузимања
Просечне цене на имовину за 2017. годину62.3 KB1207
Одлука о висини стопе пореза на имовину у граду Панчеву109.1 KB934
Одлука о стопи амортизације за 2017. годину48.2 KB614
Одлука о просечим ценама м2 одговарајућих непокретности по зонама у периоду Јануар - Септембар 2016. године100.1 KB1010
Одлука о просечним ценама м2 на основу којих је за 2016 утрвђује основица пореза за најопрељенију зону54.5 KB748
Одлука о одређивању зона и најопремљеније зоне на територији града Панчева143.1 KB898
ИмеВеличинаБр.Преузимања
Одлука о висини стопе пореза на имовину у граду Панчеву, број: II-04-06-17/2014-9 од 26.11.2014.г.107.5 KB908
Одлука о одређивању зона и најопремљеније зоне на територији града Панчева, број: II-04-06-19/2013-5 од 11.10.2013.г.140.4 KB916
Одлука о стопи амортизације у граду Панчеву за порез на имовину, број: II-04-06-19/2013/7 од 27.11.2013.г.45.6 KB777
Одлука о просечним ценама м2 непокретности на основу којих је за 2015.г. утврђена основица за порез на имовину у најопремљенијој зони и о коефицијентима за зоне, број: II-04-06-16/2015-17 од 30.11.2015.г.91.9 KB974
Одлука о просечним ценама м2 непокретности по зонама у периоду од јануар - септембар 2015.г., број: II-04-06-16/2015-17 од 30.11.2015.г.199.9 KB885
Просечне цене непокретности по зонама за 2016.г. по члану 6. Закона о порезу на имовину199.9 KB1083
ИмеВеличинаБр.Преузимања
Одлука о просечним ценама метра квадратног непокретности106.8 KB765
Одлука о просечним ценама метра квадратног189.9 KB787
Одлука о одређивању зона140.4 KB717
Одлука о стопи амортизације45.6 KB689
Одлука о висини стопе пореза на имовину у граду Панчеву107.5 KB712
Просечне цене непокретности по зонама за 2015.г. по члану 6. Закона о порезу на имовину61.8 KB719
ИмеВеличинаБр.Преузимања
Одлука о одређивању зона и најопремљеније зоне на територији града Панчева140.4 KB733
Одлука о просечним ценама метра квадратног непокретности68.2 KB704
Одлука о просечним ценама метра квадратног100.5 KB706
Одлука о висини стопе пореза на имовину у граду Панчеву62.7 KB711
Одлука о стопи амортизације45.6 KB666
Цене м2 по врстама непокретности и зонама287.4 KB786

Информације за грађане

Пореска пријава за имовину преминулог лица

Обавештавају се физичка лица која станују или не станују у кући или стану, за коју-и је решење за порез на имовину за 2020. годину донето, и гласи на преминуло лице које је пре смрти становало на адре [...]

 

Go to Top