Град Панчево|grad@pancevo.rs

Порез на имовину

Порез на имовину2020-11-04T09:36:48+01:00

Одлуке Скупштине града Панчева за порез на имовину

ИмеВеличинаБр.Преузимања
Одлука о стопи амортизације48.2 KB24
Одлука о висини стопе пореза на имовину у граду Панчеву109.1 KB67
Просечне цене м2 непокретности по зонама за утврђување пореза на имовину за 2021.годину618.5 KB113
Одлука о одређивању зона и најопремљеније зоне на територији града Панчева143.1 KB90
Одлука о просечним ценама м2 - најопремљенија зона860.0 KB60
Одлука о просечним ценама м2 непокретности по зонама у периоду јануар - септембар 2020.године1.4 MB74
ИмеВеличинаБр.Преузимања
Одлука о просечним ценама m2 - најопремљенија зона643.4 KB351
Oдлука о просечним ценама м2 непокретности по зонама у периоду од јануара до септембра 2019. године 887.8 KB491
Просечне цена м2 непокретности по зонама за утврђивање пореза на имовину за 2020. годину67.6 KB873
Одлука о висини стопе пореза на имовину у граду Панчеву109.1 KB383
Одлука о одређивању зона и најопремљеније зоне на територији града Панчева143.1 KB567
Одлука о стопи амортизације48.2 KB192
ИмеВеличинаБр.Преузимања
Просечне цена м2 непокретности по зонама за утврђивање пореза на имовину за 2019. г.199.0 KB1121
Одлука о висини стопе пореза на имовину у граду Панчеву109.1 KB552
Одлука о стопи амортизације48.2 KB286
Одлука о просечним ценама m2 - најопремљенија зона 2018. г.195.9 KB436
Oдлука о просечним ценама м2 непокретности по зонама у периоду ЈАНУАР-СЕПТЕМБАР 2018. г.202.1 KB680
Одлука о одређивању зона и најопремљеније зоне на територији града Панчева143.1 KB734
ИмеВеличинаБр.Преузимања
Одлука о одређивању зона и најопремљеније зоне на територији града Панчева143.1 KB863
Одлука о прос ценама м2 непок на основу којих је за 2017. утв основ за порез на имовину у најопрем зони и коеф за зоне88.7 KB751
Одлука о просечним ценама м2 одговарајућих непокретности по зонама у периоду јануар - септембар 2017.132.2 KB653
Одлука о стопи амортизације48.2 KB409
Одлука о висини стопе пореза на имовину у граду Панчеву109.1 KB848
Просечне цене 201869.4 KB1159
ИмеВеличинаБр.Преузимања
Просечне цене на имовину за 2017. годину62.3 KB1028
Одлука о висини стопе пореза на имовину у граду Панчеву109.1 KB765
Одлука о стопи амортизације за 2017. годину48.2 KB452
Одлука о просечим ценама м2 одговарајућих непокретности по зонама у периоду Јануар - Септембар 2016. године100.1 KB817
Одлука о просечним ценама м2 на основу којих је за 2016 утрвђује основица пореза за најопрељенију зону54.5 KB559
Одлука о одређивању зона и најопремљеније зоне на територији града Панчева143.1 KB730
ИмеВеличинаБр.Преузимања
Одлука о висини стопе пореза на имовину у граду Панчеву, број: II-04-06-17/2014-9 од 26.11.2014.г.107.5 KB742
Одлука о одређивању зона и најопремљеније зоне на територији града Панчева, број: II-04-06-19/2013-5 од 11.10.2013.г.140.4 KB755
Одлука о стопи амортизације у граду Панчеву за порез на имовину, број: II-04-06-19/2013/7 од 27.11.2013.г.45.6 KB615
Одлука о просечним ценама м2 непокретности на основу којих је за 2015.г. утврђена основица за порез на имовину у најопремљенијој зони и о коефицијентима за зоне, број: II-04-06-16/2015-17 од 30.11.2015.г.91.9 KB805
Одлука о просечним ценама м2 непокретности по зонама у периоду од јануар - септембар 2015.г., број: II-04-06-16/2015-17 од 30.11.2015.г.199.9 KB704
Просечне цене непокретности по зонама за 2016.г. по члану 6. Закона о порезу на имовину199.9 KB883
ИмеВеличинаБр.Преузимања
Одлука о просечним ценама метра квадратног непокретности106.8 KB572
Одлука о просечним ценама метра квадратног189.9 KB590
Одлука о одређивању зона140.4 KB513
Одлука о стопи амортизације45.6 KB524
Одлука о висини стопе пореза на имовину у граду Панчеву107.5 KB532
Просечне цене непокретности по зонама за 2015.г. по члану 6. Закона о порезу на имовину61.8 KB519
ИмеВеличинаБр.Преузимања
Одлука о одређивању зона и најопремљеније зоне на територији града Панчева140.4 KB535
Одлука о просечним ценама метра квадратног непокретности68.2 KB520
Одлука о просечним ценама метра квадратног100.5 KB523
Одлука о висини стопе пореза на имовину у граду Панчеву62.7 KB542
Одлука о стопи амортизације45.6 KB507
Цене м2 по врстама непокретности и зонама287.4 KB519

Информације за грађане

Пореска пријава за имовину преминулог лица

Обавештавају се физичка лица која станују или не станују у кући или стану, за коју-и је решење за порез на имовину за 2020. годину донето, и гласи на преминуло лице које је пре смрти становало на адре [...]

Најважније измене код пореских ослобађања

Порез на имовину не плаћа се на непокретности: - у јавној својини које користе директни и индиректни корисници буџетских средстава, корисници средстава организација за обавезно социјално осигурање и д [...]

Вредност непокретности

Вредност непокретности утврђује се применом следећих елемената: корисна површина; просечна цена квадратног метра (у даљем тексту: просечна цена) одговарајућих непокретности у зони у којој се налази не [...]

Непокретности

Непокретностима, сматрају се: 1) земљиште, и то: грађевинско, пољопривредно, шумско и друго; 2) стамбене, пословне и друге зграде, станови, пословне просторије, гараже и други (надземни и подземни) г [...]

Најважније измене Закона

Најважније измене Закона су: 1.Чланом 2. Закона прописано је да се порез на имовину, плаћа на непокретности које се налазе на територији Републике Србије, и то за: 1) право својине, односно на право [...]

 

Go to Top