Обавештавају се физичка лица која станују или не станују у кући или стану, за коју-и је решење за порез на имовину за 2020. годину донето, и гласи на преминуло лице које је пре смрти становало на адреси непокретности и по том основу је у складу са Законом о порезима на имовину утврђени порез умањен за 50%, а највише 20.000 динара, с обзиром на то да је дошло до промене од утицаја на висину пореске обавезе, да су у обавези да у року од 30 дана поднесу пореску пријаву за имовину умрлог лица:

– као носилац права својине ако је исту купио, наследио, добио на поклон, стекао уговором о доживотном издржавању и сл, односно
– као корисник у случају да није спроведен оставински поступак, а исту користи.

На основу података о преминулим лицима из јединствене базе матичних књига умрлих из 2020. године, које је доставила Канцеларија за информационе технологије и електронску управу Владе Републике Србије, Институт „Михајло Пупин“ је 23.06.2020. године извршио ажурирање података о статусу обвезника које се воде у Секретаријату за пореску администрацију, тако што је за умрла лица евидентиран статус ‘Умрло лице’ што значи да за 2021. годину неће бити умањења утврђеног пореза на имовину за 50%, а највише до 20.000 динара.

Додатне информације се могу добити на телефоне: 351-023; 308-917; 308-954 и 308-735.