Путем мобилне апликације Моја ЛПА (локална пореска администрација), омогућено је да сви порески обвезници изврше централизовани упит стања  за порез на имовину за територију целе Републике Србије – путем мобилног телефона. Апликација Моја ЛПА је бесплатна и доступна је и за Android и iOS кориснике.

– Ово је прва мобилна апликација коју је развила и објавила Канцеларија за информационе технологије и електронску управу и представља још једну карику у реализацији свеобухватне реформе система јавне управе у ефикасан сервис грађана, али и први корак у развоју мУправе. Наравно, овде нећемо стати, план нам је да апликацију константно развијамо и унапређујемо, али и да развијемо платформу путем које ће све услуге јавне управе бити доступне путем мобилног телефона – истакао је директор Канцеларије за ИТ и еУправу, доц. др Михаило Јовановић.

Путем мобилне апликације Моја ЛПА омогућен је упит стања за порез на имовину коришћењем корисничког имена и лозинке, а захтев за доделу корисничког имена и лозинке порески обвезници лично могу поднети у надлежној локалној пореској администрацији (ЛПА). Уколико је лице обвезник у више локалних пореских администрација, налог је довољно отворити само у једној. Препорука физичким лицима приликом отварања налога је да се обрате локалној пореској администрацији по месту пребивалишта, а правним лицима по месту седишта.

Пуштањем у рад Портала јединственог информационог система локалне пореске администрације lpa.gov.rs почетком ове године, грађанима, привреди и држави омогућено је да на клик дођу до информација о свом порезу на имовину и другим изворним јавним приходима, да поднесу пријаву за утврђивање пореза на имовину физичких и правних лица, као и да изврше електронска плаћања насталих обавеза. Погодност електронског подношења пријаве за утврђивање пореза на имовину нарочито значи правним лицима, јер сваке године морају да понављају овај поступак. Такође, захваљујући Порталу ЛПА  наши грађани који живе у иностранству могу на лак, брз и бесплатан начин да провере своје пореске обавезе и измире их са било које тачке земаљске кугле.

До сада је путем Портала ЛПА пријаву имовине електронским путем извршило скоро 55.000 правних лица и 350 физичких лица, док је број извршених трансакција електронских плаћања више стотина.