Град Панчево|grad@pancevo.rs

Порез – обрасци

Порез – обрасци 2018-01-28T21:22:58+00:00
ИмеВеличинаБр.Преузимања
Изјава - Наслеђе158.3 KB502
Пријава ПП-ЕКО ПРИХОД72.9 KB374
Пријава ПП-ЕКО70.1 KB796
Захтев за Повраћај и Прекњижавање58.1 KB493
Пријава за локалну комуналну таксу - Средства за игру (ПП ЗИ)154.1 KB269
Захтев за промену пребивалишта у ППИ-266.8 KB498
ППИ-1 (Прилог 1 - Подприлог)318.0 KB684
ППИ-1 Пореска пријава - Порез на имовину371.7 KB472
ППИ-2 Пореска пријава - Порез на имовину448.0 KB665
ППИ-1 (Прилог 1)321.8 KB845
ППИ-1 (Прилог 2)322.3 KB423
Захтев за издавање уверења ПРАВНА ЛИЦА160.8 KB1128
Захтев за издавање уверења ПРЕДУЗЕТНИЦИ и ФИЗИЧКА ЛИЦА162.2 KB775
Захтев за одлагање плаћања пореског дуга по члану 73. и 74. ЗПППА215.0 KB744
Пријава за локалну комуналну таксу - За истицање фирме (ПП-ЛКТ)162.7 KB774
Захтев - Молба68.3 KB500
Инспекцијски надзор: Контролна листа - Канцеларијска контрола219.7 KB271
Инспекцијски надзор: Контролна листа - Теренска контрола214.2 KB274
Изјава - Прикупљање Података126.2 KB306
Величина слова
Контраст