ИмеВеличинаБр.Преузимања
ИМ_Изјава - Наслеђе298.4 KB1161
Захтев за Повраћај и Прекњижавање58.1 KB1156
ЛКТ_Пријава за локалну комуналну таксу - Средства за игру (ПП ЗИ)155.5 KB604
ИМ_Захтев за промену пребивалишта у ППИ-266.8 KB1085
ИМ_ППИ-1 Пореска пријава - Порез на имовину939.8 KB1258
ИМ_ППИ-2 Пореска пријава - Порез на имовину1.1 MB1800
ИМ_ППИ-1 (Прилог 1 уз Образац ППИ-1)242.2 KB1393
ИМ_ППИ-1 (Прилог 2 уз Образац ППИ-1)155.7 KB872
Пореска уверења - Захтев ПРАВНА ЛИЦА232.0 KB2543
Пореска уверења - Захтев ПРЕДУЗЕТНИЦИ и ФИЗИЧКА ЛИЦА233.1 KB2100
Захтев за одлагање плаћања пореског дуга по члану 73. и 74. ЗПППА214.9 KB1599
ЛКТ_Пријава за локалну комуналну таксу - За истицање фирме (ПП-ЛКТ)164.1 KB1709
ИМ - Захтев за брисање из евиденције пореза на имовину физичких лица173.9 KB1021
Изјава - Прикупљање Података126.2 KB776
Захтев за исправку грешке - ЗИГ93.6 KB187
ЕКО - Пријава_Образац 192.0 KB25860
ЕКО - Пријава_Образац 287.0 KB968
План инспекцијског надзора ЛПА Панчево за 2019. годину85.0 KB155
Табела Такси и Накнада285.0 KB192
План инспекцијског надзора ЛПА Панчево за 2020. годину85.5 KB0