ИмеВеличинаБр.Преузимања
Захтев за Повраћај и Прекњижавање58.1 KB1212
ЛКТ_Пријава за локалну комуналну таксу - Средства за игру (ПП ЗИ)155.5 KB642
ИМ_ППИ-2 Пореска пријава - Порез на имовину1.1 MB1889
Пореска уверења - Захтев ПРАВНА ЛИЦА232.0 KB2656
Пореска уверења - Захтев ПРЕДУЗЕТНИЦИ и ФИЗИЧКА ЛИЦА233.1 KB2258
Захтев за одлагање плаћања пореског дуга по члану 73. и 74. ЗПППА214.9 KB1675
ЛКТ_Пријава за локалну комуналну таксу - За истицање фирме (ПП-ЛКТ)164.1 KB1797
Изјава - Прикупљање Података126.2 KB821
Захтев за исправку грешке - ЗИГ93.6 KB226
ЕКО - Пријава_Образац 192.0 KB28400
ЕКО - Пријава_Образац 287.0 KB1071
Табела Такси и Накнада285.0 KB250
План инспекцијског надзора ЛПА Панчево за 2020. годину85.5 KB36
ИМ - Захтев за промену пребивалишта у ППИ-2251.9 KB38
ИМ - Захтев за брисање из евиденције пореза на имовину физичких лица253.2 KB37
ИМ_Изјава - Наслеђе, прихватање дуга285.2 KB14