ИмеВеличинаБр.Преузимања
Захтев за Повраћај и Прекњижавање58.1 KB1720
ЛКТ_Пријава за локалну комуналну таксу - Средства за игру (ПП ЗИ)155.5 KB947
ИМ_ППИ-2 Пореска пријава - Порез на имовину435.9 KB2634
ЛКТ_Пријава за локалну комуналну таксу - За истицање фирме (ПП-ЛКТ)164.1 KB2278
Изјава - Прикупљање Података126.2 KB1200
Захтев за исправку грешке - ЗИГ93.6 KB659
ЕКО - Пријава_Образац 192.0 KB45127
ЕКО - Пријава_Образац 287.0 KB1993
Табела Такси и Накнада285.0 KB648
План инспекцијског надзора ЛПА Панчево за 2020. годину85.5 KB328
ИМ - Захтев за промену пребивалишта у ППИ-2251.9 KB358
ИМ - Захтев за брисање из евиденције пореза на имовину физичких лица253.2 KB361
ИМ_Изјава - Наслеђе, прихватање дуга285.5 KB331
Захтев за издавање пореског уверења о измиреним јавним приходима - за правна лица70.4 KB17
Захтев за издавање пореског уверења о измиреним јавним приходима - за предузетнике и физичка лица70.3 KB21
Захтев за одлагање плаћања пореског дуга493.8 KB9
Захтев за отпис дуговања по основу застарелости потраживања193.6 KB11
Захтев за издавање преписа решења368.8 KB15