ИмеВеличинаБр.Преузимања
Захтев за Повраћај и Прекњижавање58.1 KB1374
ЛКТ_Пријава за локалну комуналну таксу - Средства за игру (ПП ЗИ)155.5 KB728
ИМ_ППИ-2 Пореска пријава - Порез на имовину1.1 MB2183
Пореска уверења - Захтев правна лица231.4 KB2949
Пореска уверења - Захтев предузетници и физичка лица232.7 KB2806
Захтев за одлагање плаћања пореског дуга по члану 73. и 74. ЗПППА313.0 KB1905
ЛКТ_Пријава за локалну комуналну таксу - За истицање фирме (ПП-ЛКТ)164.1 KB1959
Изјава - Прикупљање Података126.2 KB927
Захтев за исправку грешке - ЗИГ93.6 KB351
ЕКО - Пријава_Образац 192.0 KB35270
ЕКО - Пријава_Образац 287.0 KB1489
Табела Такси и Накнада285.0 KB358
План инспекцијског надзора ЛПА Панчево за 2020. годину85.5 KB114
ИМ - Захтев за промену пребивалишта у ППИ-2251.9 KB134
ИМ - Захтев за брисање из евиденције пореза на имовину физичких лица253.2 KB132
ИМ_Изјава - Наслеђе, прихватање дуга285.5 KB107