ИмеВеличинаБр.Преузимања
Захтев за Повраћај и Прекњижавање58.1 KB1778
ЛКТ_Пријава за локалну комуналну таксу - Средства за игру (ПП ЗИ)155.5 KB972
ИМ_ППИ-2 Пореска пријава - Порез на имовину435.9 KB2778
ЛКТ_Пријава за локалну комуналну таксу - За истицање фирме (ПП-ЛКТ)164.1 KB2316
Изјава - Прикупљање Података126.2 KB1230
Захтев за исправку грешке - ЗИГ93.6 KB709
ЕКО - Пријава_Образац 192.0 KB46595
ЕКО - Пријава_Образац 287.0 KB2046
Инспекцијски надзор - Годишњи план за 2023.годину6.5 MB365
ИМ - Захтев за промену пребивалишта у ППИ-2251.9 KB384
ИМ - Захтев за брисање из евиденције пореза на имовину физичких лица253.2 KB390
ИМ_Изјава - Наслеђе, прихватање дуга285.7 KB362
Захтев за издавање пореског уверења о измиреним јавним приходима - за правна лица231.5 KB63
Захтев за издавање пореског уверења о измиреним јавним приходима - за предузетнике и физичка лица70.3 KB84
Захтев за одложено плаћање315.3 KB51
Захтев за отпис дуговања по основу застарелости потраживања372.2 KB37
Захтев за издавање преписа решења368.8 KB40
Инспекцијски надзор - Контролна листа 2023519.0 KB34
Инспекцијски надзор - Месечни план за април 2023.године4.4 MB11
Инспекцијски надзор - Оперативни план за период Јануар / Јун 2023.године4.4 MB15
Инспекцијски надзор - Тромесечни план за период Април / Јун 2023.године4.4 MB12