ИмеВеличинаБр.Преузимања
Захтев за Повраћај и Прекњижавање58.1 KB1871
ЛКТ_Пријава за локалну комуналну таксу - Средства за игру (ПП ЗИ)155.5 KB1037
ИМ_ППИ-2 Пореска пријава - Порез на имовину435.9 KB2894
ЛКТ_Пријава за локалну комуналну таксу - За истицање фирме (ПП-ЛКТ)164.1 KB2399
Изјава - Прикупљање Података126.2 KB1302
Захтев за исправку грешке - ЗИГ93.6 KB793
ЕКО - Пријава_Образац 192.0 KB49408
ЕКО - Пријава_Образац 287.0 KB2125
Инспекцијски надзор - Годишњи план за 2023.годину6.5 MB447
ИМ - Захтев за промену пребивалишта у ППИ-2251.9 KB444
ИМ - Захтев за брисање из евиденције пореза на имовину физичких лица253.2 KB457
ИМ_Изјава - Наслеђе, прихватање дуга285.7 KB427
Захтев за издавање пореског уверења о измиреним јавним приходима - за правна лица231.5 KB151
Захтев за издавање пореског уверења о измиреним јавним приходима - за предузетнике и физичка лица70.3 KB203
Захтев за одложено плаћање315.3 KB119
Захтев за отпис дуговања по основу застарелости потраживања372.2 KB98
Захтев за издавање преписа решења368.8 KB96
Инспекцијски надзор - Контролна листа 2023519.0 KB92
Инспекцијски надзор - Месечни план за април 2023.године4.4 MB79
Инспекцијски надзор - Оперативни план за период Јануар / Јун 2023.године4.4 MB87
Инспекцијски надзор - Тромесечни план за период Април / Јун 2023.године4.4 MB81