ИмеВеличинаБр.Преузимања
Захтев за Повраћај и Прекњижавање58.1 KB1640
ЛКТ_Пријава за локалну комуналну таксу - Средства за игру (ПП ЗИ)155.5 KB901
ИМ_ППИ-2 Пореска пријава - Порез на имовину435.9 KB2558
Пореска уверења - Захтев правна лица231.4 KB3332
Пореска уверења - Захтев предузетници и физичка лица232.7 KB3490
Захтев за одлагање плаћања пореског дуга по члану 73. и 74. ЗПППА315.0 KB2255
ЛКТ_Пријава за локалну комуналну таксу - За истицање фирме (ПП-ЛКТ)164.1 KB2223
Изјава - Прикупљање Података126.2 KB1147
Захтев за исправку грешке - ЗИГ93.6 KB585
ЕКО - Пријава_Образац 192.0 KB43616
ЕКО - Пријава_Образац 287.0 KB1910
Табела Такси и Накнада285.0 KB596
План инспекцијског надзора ЛПА Панчево за 2020. годину85.5 KB282
ИМ - Захтев за промену пребивалишта у ППИ-2251.9 KB307
ИМ - Захтев за брисање из евиденције пореза на имовину физичких лица253.2 KB316
ИМ_Изјава - Наслеђе, прихватање дуга285.5 KB288
Захтев за издавање преписа решења213.1 KB141
Захтев за отпис дуговања - застарелост205.3 KB132