ИмеВеличинаБр.Преузимања
Изјава - Наслеђе298.4 KB905
Пријава ПП-ЕКО162.9 KB1400
Захтев за Повраћај и Прекњижавање58.1 KB878
Пријава за локалну комуналну таксу - Средства за игру (ПП ЗИ)155.5 KB450
Захтев за промену пребивалишта у ППИ-266.8 KB874
ППИ-1 (Прилог 1 - Подприлог)135.4 KB987
ППИ-1 Пореска пријава - Порез на имовину149.9 KB935
ППИ-2 Пореска пријава - Порез на имовину211.4 KB1437
ППИ-1 (Прилог 1)129.3 KB1159
ППИ-1 (Прилог 2)100.3 KB679
Захтев за издавање уверења ПРАВНА ЛИЦА159.2 KB2081
Захтев за издавање уверења ПРЕДУЗЕТНИЦИ и ФИЗИЧКА ЛИЦА154.8 KB1535
Захтев за одлагање плаћања пореског дуга по члану 73. и 74. ЗПППА214.9 KB1336
Пријава за локалну комуналну таксу - За истицање фирме (ПП-ЛКТ)164.1 KB1415
Захтев за брисање из евиденције пореза на имовину физичких лица173.9 KB828
Изјава - Прикупљање Података126.2 KB586
Захтев за промену лозинке ПОРТАЛ Пореске администрације274.1 KB217
Захтев за исправку грешке - ЗИГ93.6 KB26
Образац ЈЛС 1244.3 KB5
Образац ЈЛС 2208.0 KB0
План инспекцијског надзора ЛПА Панчево за 2019. годину85.0 KB2