ИмеВеличинаБр.Преузимања
Изјава - Наслеђе158.3 KB377
Пријава ПП-ЕКО ПРИХОД72.9 KB296
Пријава ПП-ЕКО70.1 KB576
Захтев за Повраћај и Прекњижавање58.1 KB384
Пријава за локалну комуналну таксу - Средства за игру (ПП ЗИ)154.1 KB207
Захтев за промену пребивалишта у ППИ-266.8 KB390
ППИ-1 (Прилог 1 - Подприлог)318.0 KB618
ППИ-1 Пореска пријава - Порез на имовину371.7 KB388
ППИ-2 Пореска пријава - Порез на имовину448.0 KB522
ППИ-1 (Прилог 1)321.8 KB775
ППИ-1 (Прилог 2)322.3 KB367
Захтев за издавање уверења Правна Лица159.3 KB882
Захтев за издавање уверења Предузетници и Физичка лица160.9 KB595
Захтев за одлагање плаћања дуга по члану 73. и 74. ЗПППА172.9 KB490
Пријава за локалну комуналну таксу - За истицање фирме (ПП-ЛКТ)162.7 KB561
Захтев - Молба68.3 KB396
Инспекцијски надзор: Контролна листа - Канцеларијска контрола219.7 KB201
Инспекцијски надзор: Контролна листа - Теренска контрола214.2 KB210
Изјава - Прикупљање Података126.2 KB205
Захтев за давање сагласности за исправку граница парцеле114.6 KB0