ИмеВеличинаБр.Преузимања
Изјава - Наслеђе169.3 KB827
Пријава ПП-ЕКО ПРИХОД184.6 KB616
Пријава ПП-ЕКО162.9 KB1316
Захтев за Повраћај и Прекњижавање58.1 KB791
Пријава за локалну комуналну таксу - Средства за игру (ПП ЗИ)155.5 KB413
Захтев за промену пребивалишта у ППИ-266.8 KB785
ППИ-1 (Прилог 1 - Подприлог)135.4 KB936
ППИ-1 Пореска пријава - Порез на имовину149.9 KB849
ППИ-2 Пореска пријава - Порез на имовину211.4 KB1303
ППИ-1 (Прилог 1)129.3 KB1110
ППИ-1 (Прилог 2)100.3 KB639
Захтев за издавање уверења ПРАВНА ЛИЦА159.2 KB1925
Захтев за издавање уверења ПРЕДУЗЕТНИЦИ и ФИЗИЧКА ЛИЦА154.8 KB1365
Захтев за одлагање плаћања пореског дуга по члану 73. и 74. ЗПППА214.9 KB1243
Пријава за локалну комуналну таксу - За истицање фирме (ПП-ЛКТ)164.1 KB1309
Захтев за брисање из евиденције пореза на имовину физичких лица173.9 KB768
Инспекцијски надзор: Контролна листа - Канцеларијска контрола219.7 KB433
Инспекцијски надзор: Контролна листа - Теренска контрола214.2 KB435
Изјава - Прикупљање Података126.2 KB527
Захтев за промену лозинке ПОРТАЛ Пореске администрације274.1 KB160
Инспекцијски надзор: План Инспекцијског Надзора 2018383.2 KB104