ИмеВеличинаБр.Преузимања
Изјава - Наслеђе158.3 KB327
Пријава ПП-ЕКО ПРИХОД72.9 KB276
Пријава ПП-ЕКО70.1 KB531
Захтев за Повраћај и Прекњижавање58.1 KB353
Пријава за локалну комуналну таксу - Средства за игру (ПП ЗИ)154.1 KB185
Захтев за промену пребивалишта у ППИ-266.8 KB342
ППИ-1 (Прилог 1 - Подприлог)318.0 KB592
ППИ-1 Пореска пријава - Порез на имовину371.7 KB346
ППИ-2 Пореска пријава - Порез на имовину448.0 KB450
ППИ-1 (Прилог 1)321.8 KB752
ППИ-1 (Прилог 2)322.3 KB347
Захтев за издавање уверења Правна Лица159.3 KB763
Захтев за издавање уверења Предузетници и Физичка лица160.9 KB531
Захтев за одлагање плаћања дуга по члану 73. и 74. ЗПППА172.9 KB458
Пријава за локалну комуналну таксу - За истицање фирме (ПП-ЛКТ)162.7 KB514
Захтев - Молба68.3 KB359
Инспекцијски надзор: Контролна листа - Канцеларијска контрола219.7 KB180
Инспекцијски надзор: Контролна листа - Теренска контрола214.2 KB185
Изјава - Прикупљање Података126.2 KB175