ИмеВеличинаБр.Преузимања
ИМ_Изјава - Наслеђе298.4 KB1074
Захтев за Повраћај и Прекњижавање58.1 KB1097
ЛКТ_Пријава за локалну комуналну таксу - Средства за игру (ПП ЗИ)155.5 KB561
ИМ_Захтев за промену пребивалишта у ППИ-266.8 KB1033
ИМ_ППИ-1 Пореска пријава - Порез на имовину939.8 KB1179
ИМ_ППИ-2 Пореска пријава - Порез на имовину1.1 MB1713
ИМ_ППИ-1 (Прилог 1 уз Образац ППИ-1)242.2 KB1340
ИМ_ППИ-1 (Прилог 2 уз Образац ППИ-1)155.7 KB828
Пореска уверења - Захтев ПРАВНА ЛИЦА232.0 KB2376
Пореска уверења - Захтев ПРЕДУЗЕТНИЦИ и ФИЗИЧКА ЛИЦА233.1 KB1943
Захтев за одлагање плаћања пореског дуга по члану 73. и 74. ЗПППА214.9 KB1536
ЛКТ_Пријава за локалну комуналну таксу - За истицање фирме (ПП-ЛКТ)164.1 KB1627
ИМ - Захтев за брисање из евиденције пореза на имовину физичких лица173.9 KB973
Изјава - Прикупљање Података126.2 KB730
Захтев за исправку грешке - ЗИГ93.6 KB148
ЕКО - Пријава_Образац 192.0 KB397
ЕКО - Пријава_Образац 287.0 KB230
План инспекцијског надзора ЛПА Панчево за 2019. годину85.0 KB118
Табела Такси и Накнада285.0 KB134