ИмеВеличинаБр.Преузимања
Захтев за Повраћај и Прекњижавање58.1 KB1567
ЛКТ_Пријава за локалну комуналну таксу - Средства за игру (ПП ЗИ)155.5 KB860
ИМ_ППИ-2 Пореска пријава - Порез на имовину435.9 KB2435
Пореска уверења - Захтев правна лица231.4 KB3240
Пореска уверења - Захтев предузетници и физичка лица232.7 KB3353
Захтев за одлагање плаћања пореског дуга по члану 73. и 74. ЗПППА315.0 KB2171
ЛКТ_Пријава за локалну комуналну таксу - За истицање фирме (ПП-ЛКТ)164.1 KB2155
Изјава - Прикупљање Података126.2 KB1093
Захтев за исправку грешке - ЗИГ93.6 KB521
ЕКО - Пријава_Образац 192.0 KB39928
ЕКО - Пријава_Образац 287.0 KB1810
Табела Такси и Накнада285.0 KB543
План инспекцијског надзора ЛПА Панчево за 2020. годину85.5 KB245
ИМ - Захтев за промену пребивалишта у ППИ-2251.9 KB265
ИМ - Захтев за брисање из евиденције пореза на имовину физичких лица253.2 KB269
ИМ_Изјава - Наслеђе, прихватање дуга285.5 KB246
Захтев за издавање преписа решења213.1 KB100
Захтев за отпис дуговања - застарелост205.3 KB94