ИмеВеличинаБр.Преузимања
Изјава - Наслеђе298.4 KB927
Пријава ПП-ЕКО162.9 KB1431
Захтев за Повраћај и Прекњижавање58.1 KB920
Пријава за локалну комуналну таксу - Средства за игру (ПП ЗИ)155.5 KB463
Захтев за промену пребивалишта у ППИ-266.8 KB905
ППИ-1 (Прилог 1 - Подприлог)135.4 KB1003
ППИ-1 Пореска пријава - Порез на имовину149.9 KB961
ППИ-2 Пореска пријава - Порез на имовину211.4 KB1485
ППИ-1 (Прилог 1)129.3 KB1175
ППИ-1 (Прилог 2)100.3 KB700
Захтев за издавање уверења ПРАВНА ЛИЦА159.2 KB2132
Захтев за издавање уверења ПРЕДУЗЕТНИЦИ и ФИЗИЧКА ЛИЦА154.8 KB1584
Захтев за одлагање плаћања пореског дуга по члану 73. и 74. ЗПППА214.9 KB1369
Пријава за локалну комуналну таксу - За истицање фирме (ПП-ЛКТ)164.1 KB1444
Захтев за брисање из евиденције пореза на имовину физичких лица173.9 KB847
Изјава - Прикупљање Података126.2 KB603
Захтев за исправку грешке - ЗИГ93.6 KB38
Образац ЈЛС 1244.3 KB31
Образац ЈЛС 2208.0 KB27
План инспекцијског надзора ЛПА Панчево за 2019. годину85.0 KB22
Табела Такси и Накнада285.0 KB8