ИмеВеличинаБр.Преузимања
Изјава - Наслеђе169.3 KB878
Пријава ПП-ЕКО ПРИХОД184.6 KB642
Пријава ПП-ЕКО162.9 KB1372
Захтев за Повраћај и Прекњижавање58.1 KB828
Пријава за локалну комуналну таксу - Средства за игру (ПП ЗИ)155.5 KB439
Захтев за промену пребивалишта у ППИ-266.8 KB832
ППИ-1 (Прилог 1 - Подприлог)135.4 KB964
ППИ-1 Пореска пријава - Порез на имовину149.9 KB892
ППИ-2 Пореска пријава - Порез на имовину211.4 KB1364
ППИ-1 (Прилог 1)129.3 KB1141
ППИ-1 (Прилог 2)100.3 KB664
Захтев за издавање уверења ПРАВНА ЛИЦА159.2 KB2016
Захтев за издавање уверења ПРЕДУЗЕТНИЦИ и ФИЗИЧКА ЛИЦА154.8 KB1469
Захтев за одлагање плаћања пореског дуга по члану 73. и 74. ЗПППА214.9 KB1292
Пријава за локалну комуналну таксу - За истицање фирме (ПП-ЛКТ)164.1 KB1371
Захтев за брисање из евиденције пореза на имовину физичких лица173.9 KB800
Инспекцијски надзор: Контролна листа - Канцеларијска контрола219.7 KB463
Инспекцијски надзор: Контролна листа - Теренска контрола214.2 KB462
Изјава - Прикупљање Података126.2 KB564
Захтев за промену лозинке ПОРТАЛ Пореске администрације274.1 KB186
Инспекцијски надзор: План Инспекцијског Надзора 2018383.2 KB127
Захтев за исправку грешке - ЗИГ93.6 KB3