ИмеВеличинаБр.Преузимања
Изјава - Наслеђе158.3 KB414
Пријава ПП-ЕКО ПРИХОД72.9 KB322
Пријава ПП-ЕКО70.1 KB665
Захтев за Повраћај и Прекњижавање58.1 KB415
Пријава за локалну комуналну таксу - Средства за игру (ПП ЗИ)154.1 KB227
Захтев за промену пребивалишта у ППИ-266.8 KB414
ППИ-1 (Прилог 1 - Подприлог)318.0 KB634
ППИ-1 Пореска пријава - Порез на имовину371.7 KB409
ППИ-2 Пореска пријава - Порез на имовину448.0 KB557
ППИ-1 (Прилог 1)321.8 KB793
ППИ-1 (Прилог 2)322.3 KB382
Захтев за издавање уверења Правна Лица159.3 KB963
Захтев за издавање уверења Предузетници и Физичка лица160.9 KB656
Захтев за одлагање плаћања пореског дуга по члану 73. и 74. ЗПППА215.0 KB541
Пријава за локалну комуналну таксу - За истицање фирме (ПП-ЛКТ)162.7 KB658
Захтев - Молба68.3 KB420
Инспекцијски надзор: Контролна листа - Канцеларијска контрола219.7 KB221
Инспекцијски надзор: Контролна листа - Теренска контрола214.2 KB234
Изјава - Прикупљање Података126.2 KB232
Захтев за давање сагласности за исправку граница парцеле114.6 KB22