ИмеВеличинаБр.Преузимања
ЛКТ_Пријава за локалну комуналну таксу - Средства за игру (ПП ЗИ)155.5 KB1100
Пореска пријава ППИ 2435.9 KB3021
ЛКТ_Пријава за локалну комуналну таксу - За истицање фирме (ПП-ЛКТ)164.1 KB2492
Инспекцијски надзор - Годишњи план за 2023.годину6.5 MB494
ИМ - Захтев за промену пребивалишта у ППИ-2251.9 KB496
ИМ - Захтев за брисање из евиденције пореза на имовину физичких лица253.2 KB510
ИМ_Изјава - Наслеђе, прихватање дуга285.7 KB476
Инспекцијски надзор - Контролна листа 2023519.0 KB135
Инспекцијски надзор - Месечни план за април 2023.године4.4 MB123
Инспекцијски надзор - Оперативни план за период Јануар / Јун 2023.године4.4 MB131
Инспекцијски надзор - Тромесечни план за период Април / Јун 2023.године4.4 MB131
Изјава - Прикупљање података184.0 KB43
Захтев за исправку грешке - ЗИГ376.1 KB46
Захтев за издавање преписа решења202.3 KB48
Захтев за издавање пореског уверења о измиреним јавним приходима за правна лица 232.2 KB69
Захтев за издавање пореског уверења о измиреним јавним приходима за предузетнике и физичка лица 400.1 KB104
Захтев за одложено плаћање315.2 KB62
Захтев за отпис дуговања по основу застарелости потраживања382.9 KB47
Захтев за повраћај и прекњижавање378.7 KB62
EKO OBRAZAC 2195.4 KB56
EKO OBRAZAC 1311.6 KB97