ИмеВеличинаБр.Преузимања
Изјава - Наслеђе158.3 KB297
Пријава ПП-ЕКО ПРИХОД72.9 KB255
Пријава ПП-ЕКО70.1 KB482
Захтев за Повраћај и Прекњижавање58.1 KB326
Пријава за локалну комуналну таксу - Средства за игру (ПП ЗИ)154.1 KB171
Захтев за промену пребивалишта у ППИ-266.8 KB308
ППИ-1 (Прилог 1 - Подприлог)318.0 KB573
ППИ-1 Пореска пријава - Порез на имовину371.7 KB317
ППИ-2 Пореска пријава - Порез на имовину448.0 KB395
ППИ-1 (Прилог 1)321.8 KB731
ППИ-1 (Прилог 2)322.3 KB334
Захтев за издавање уверења Правна Лица159.3 KB659
Захтев за издавање уверења Предузетници и Физичка лица160.9 KB493
Захтев за одлагање плаћања дуга по члану 73. и 74. ЗПППА172.9 KB442
Пријава за локалну комуналну таксу - За истицање фирме (ПП-ЛКТ)162.7 KB451
Захтев - Молба68.3 KB342
Инспекцијски надзор: Контролна листа - Канцеларијска контрола219.7 KB164
Инспекцијски надзор: Контролна листа - Теренска контрола214.2 KB169
Изјава - Прикупљање Података126.2 KB156