ИмеВеличинаБр.Преузимања
Захтев за Повраћај и Прекњижавање58.1 KB1267
ЛКТ_Пријава за локалну комуналну таксу - Средства за игру (ПП ЗИ)155.5 KB669
ИМ_ППИ-2 Пореска пријава - Порез на имовину1.1 MB1971
Пореска уверења - Захтев правна лица231.4 KB2777
Пореска уверења - Захтев предузетници и физичка лица232.7 KB2477
Захтев за одлагање плаћања пореског дуга по члану 73. и 74. ЗПППА214.9 KB1751
ЛКТ_Пријава за локалну комуналну таксу - За истицање фирме (ПП-ЛКТ)164.1 KB1849
Изјава - Прикупљање Података126.2 KB845
Захтев за исправку грешке - ЗИГ93.6 KB267
ЕКО - Пријава_Образац 192.0 KB29923
ЕКО - Пријава_Образац 287.0 KB1207
Табела Такси и Накнада285.0 KB284
План инспекцијског надзора ЛПА Панчево за 2020. годину85.5 KB63
ИМ - Захтев за промену пребивалишта у ППИ-2251.9 KB67
ИМ - Захтев за брисање из евиденције пореза на имовину физичких лица253.2 KB66
ИМ_Изјава - Наслеђе, прихватање дуга285.5 KB39