ИмеВеличинаБр.Преузимања
Изјава - Наслеђе158.3 KB285
Пријава ПП-ЕКО ПРИХОД72.9 KB242
Пријава ПП-ЕКО70.1 KB460
Захтев за Повраћај и Прекњижавање58.1 KB314
Пријава за локалну комуналну таксу - Средства за игру (ПП ЗИ)154.1 KB163
Захтев за промену пребивалишта у ППИ-266.8 KB285
ППИ-1 (Прилог 1 - Подприлог)318.0 KB568
ППИ-1 Пореска пријава - Порез на имовину371.7 KB293
ППИ-2 Пореска пријава - Порез на имовину448.0 KB360
ППИ-1 (Прилог 1)321.8 KB721
ППИ-1 (Прилог 2)322.3 KB324
Захтев за издавање уверења Правна Лица159.3 KB624
Захтев за издавање уверења Предузетници и Физичка лица160.9 KB465
Захтев за одлагање плаћања дуга по члану 73. и 74. ЗПППА172.9 KB425
Пријава за локалну комуналну таксу - За истицање фирме (ПП-ЛКТ)162.7 KB429
Захтев - Молба68.3 KB321
Инспекцијски надзор: Контролна листа - Канцеларијска контрола219.7 KB156
Инспекцијски надзор: Контролна листа - Теренска контрола214.2 KB162
Изјава - Прикупљање Података126.2 KB147