ИмеВеличинаБр.Преузимања
ИМ_Изјава - Наслеђе298.4 KB998
Захтев за Повраћај и Прекњижавање58.1 KB991
ЛКТ_Пријава за локалну комуналну таксу - Средства за игру (ПП ЗИ)155.5 KB505
ИМ_Захтев за промену пребивалишта у ППИ-266.8 KB959
ИМ_ППИ-1 Пореска пријава - Порез на имовину939.8 KB1036
ИМ_ППИ-2 Пореска пријава - Порез на имовину1.1 MB1603
ИМ_ППИ-1 (Прилог 1 уз Образац ППИ-1)242.2 KB1233
ИМ_ППИ-1 (Прилог 2 уз Образац ППИ-1)155.7 KB753
Пореска уверења - Захтев ПРАВНА ЛИЦА232.0 KB2226
Пореска уверења - Захтев ПРЕДУЗЕТНИЦИ и ФИЗИЧКА ЛИЦА233.1 KB1734
Захтев за одлагање плаћања пореског дуга по члану 73. и 74. ЗПППА214.9 KB1422
ЛКТ_Пријава за локалну комуналну таксу - За истицање фирме (ПП-ЛКТ)164.1 KB1531
ИМ - Захтев за брисање из евиденције пореза на имовину физичких лица173.9 KB899
Изјава - Прикупљање Података126.2 KB653
Захтев за исправку грешке - ЗИГ93.6 KB78
ЕКО - Пријава_Образац 192.0 KB113
ЕКО - Пријава_Образац 287.0 KB85
План инспекцијског надзора ЛПА Панчево за 2019. годину85.0 KB62
Табела Такси и Накнада285.0 KB55