Град Панчево|grad@pancevo.rs

Урбанизам и грађевина

//Урбанизам и грађевина
Урбанизам и грађевина2018-08-09T07:54:08+02:00

Измене и допуне ПГР комплекса ХИП „ПЕТРОХЕМИЈА“, ХИП „АЗОТАРА“ И НИС „РАФИНЕРИЈА НАФТЕ ПАНЧЕВО“ у насељеном месту Панчево 18/2019

Приступа се Изменама и допунама Плана генералне регулације комплекса ХИП «Петрохемија», ХИП «Азотара» и НИС «Рафинерија нафте Панчево» у насељеном мес [...]

01/08/2019|

Измене и допуне ПДР ”Green field” 1 Еко-индустријске зоне јужно од ”Петрохемије” у Панчеву 19/2019

Приступа се Изменама и допунама Плана детаљне регулације „GREEN FIELD 1“ еко- индустријске зоне—јужно од , Петрохемије" у Панчеву („Сужбени лист града [...]

01/08/2019|

Измене и допуне ПДР ”Green field” 1 Еко-индустријске зоне јужно од ”Петрохемије” у Панчеву 29/2011

Разлог израде изменe Плана је обезбеђивање одговарајуће планске регулативе за изградњу новог далековода, преко подручја обухваћеног постојећим планом [...]

01/08/2019|

Јавни увид Нацрт Плана детаљне регулације за подручје Северне индустријско – пословно- производне зоне 2 у Панчеву

Јавни увид Плана, одржаће се у трајању од 30 дана и то почев од 26.07.2019. до 26.08.2019.године. Наведени плански документ, биће изложен на јавни уви [...]

26/07/2019|