Град Панчево|grad@pancevo.rs
Урбанизам и грађевина2018-08-09T07:54:08+02:00

ПДР за изградњу ветроелектране БНС на подручју К.О. Банатско Ново Село на територији града Панчева

На основу Одлуке Скупштине Града Панчева о изради Плана детаљне регулације за изградњу ветроелектране «БНС» на подручју катастарске општине Банатско Н [...]

23/01/2023|

Јавна презентација УП за изгр. кабл. деон. мешов. вода 2x110kV ТС Панчево 2- ПРП „Бела Анта“, од ТС Панчево 2 до стуба бр.6 и далек. 2x110kV ТС Панчево 2-ПРП „Бела Анта“, на деон. УС05-УС06

Увид у урбанистички пројекат може се извршити у згради Градске управе града Панчева, Трг Краља Петра I, бр.2-4 у Панчеву, у холу VI спрата, у Секретар [...]

23/12/2022|
Go to Top