Град Панчево|grad@pancevo.rs

Урбанизам и грађевина

Почетна/Живот у Панчеву/Урбанизам и грађевина
Урбанизам и грађевина2018-08-09T07:54:08+02:00

Јавна презентација УП за изградњу објекта образовања број 1 и број 2, спратности П+1+Пк, на кат.парцели топ.бр.4108/1 и 4108/2 КО Панчево

Увид у Урбанистички пројекат може се извршити у згради Градске управе града Панчева, Трг Краља Петра I, бр.2-4 у Панчеву, у холу VI спрата, у Секретар [...]

18/09/2020|

Јавна презентацијаУП за изградњу вишепородичног стамбено-пословног објекта на кат.парц.бр.2705 и 2706 КО Панчево

Увид у Урбанистички пројекат може се извршити у згради Градске управе града Панчева, Трг Краља Петра I, бр.2-4 у Панчеву, у холу VI спрата, у Секретар [...]

31/07/2020|

Обавештење Секретаријата за урбанизам, грађевинске, стамбено-комуналне послове и саобраћај

За информације у вези са предметима у Секретаријату за урбанизам, грађевинске, стамбено-комуналне послове и саобраћај, ради сузбијања заразних болести [...]

28/07/2020|

Јавна презентација УП за изградњу вишепородичног стамбеног објекта, П+4+Пс, на кат. парц. топ.бр.6273/2 КО Панчево

Увид у Урбанистички пројекат може се извршити у згради Градске управе града Панчева, Трг Краља Петра I, бр.2-4 у Панчеву, у холу VI спрата, у Секретар [...]

10/07/2020|
Go to Top