Град Панчево|grad@pancevo.rs

Урбанизам и грађевина

//Урбанизам и грађевина
Урбанизам и грађевина2018-08-09T07:54:08+02:00

РАНИ ЈАВНИ УВИД Измене и допуне ПГР Целина 4а-Караула са Јабучким путем и 4б- Скробара у насељеном месту Панчево

Рани јавни увид Плана, одржаће се у трајању од 15 дана и то почев од 25.01.2019. до 08.02.2019.године. - Оглас за рани Јавни увид - Текст измена и доп [...]

24/01/2019|

УП за кат.парцеле бр.1018 и 1019 К.О.Панчево, ул. Танаска Рајића бр.24, за изградњу вишепородичног стамбеног објекта По+Пр+2+Пс,

Увид у Урбанистички пројекат може се извршити у згради Градске управе града Панчева, Трг Краља Петра I, бр.2-4 у Панчеву, у холу VI спрата, у Секретар [...]

18/01/2019|

УП за кат.парцелу бр.3635 К.О.Панчево, за изградњу вишепородичног стамбеног објекта спратности П+4+Пк

Увид у Урбанистички пројекат може се извршити у згради Градске управе града Панчева, Трг Краља Петра I, бр.2-4 у Панчеву, у холу VI спрата, у Секретар [...]

18/01/2019|
Величина слова
Контраст