Град Панчево|grad@pancevo.rs
Урбанизам и грађевина2018-08-09T07:54:08+02:00

Ј авни увид Нацрта ПДР за изградњу ветроелектране „БНС“ на подручју кат.општине Банатско Ново Село на територији града Панчева

Излаже се на јавни увид Нацрт Плана детаљне регулације за изградњу ветроелектране „БНС“ на подручју кат.општине Банатско Ново Село на територији града [...]

02/09/2022|
Go to Top