Град Панчево|grad@pancevo.rs
Урбанизам и грађевина2018-08-09T07:54:08+02:00

ПДР за изградњу складишта за привремено одлагање опасног отпада у оквиру комплекса нис „РНП“ у Панчеву

На основу Одлуке Скупштине Града Панчева о изради Плана детаљне регулације за изградњу складишта за привремено складиштење опасног отпада на делу ката [...]

05/08/2021|
Go to Top