Град Панчево|grad@pancevo.rs

Урбанизам и грађевина

Почетна/Живот у Панчеву/Урбанизам и грађевина
Урбанизам и грађевина2018-08-09T07:54:08+02:00

Рани Јавни увид ПДр за доградњу и реконструкцију ДВ 110KV бр.151/2 ТС Панчево 2- ТС Алибунар, деоница од ТС Панчево 2 до стуба бр.99 на територији града Панчева

Излаже се на рани јавни увид План детаљне регулације за доградњу и реконструкцију ДВ 110KV бр.151/2 ТС Панчево 2- ТС Алибунар, деоница од ТС Панчево 2 [...]

17/01/2020|

Поновљени Јавни увид нацрт Измене и допуне ПДР – Подцелина 6ц- Нова депонија- у насељеном месту Панчево

Излажу се на јавни увид Измене и допуне Плана детаљне регулације -Подцелина 6ц- Нова депонија у насељеном месту Панчево ( у даљем тексту План) и Страт [...]

17/01/2020|

Јавни увид нацрта Измене и допуне Плана генералне регулације Ц2- Стрелиште са Хиподромом и Војловица са Тополом у Панчеву

Излаже се на јавни увид Нацрт Измене и допуне Плана генералне регулације Ц2 - Стрелиште са Хиподромом и Војловица са Тополом у Панчеву ( у даљем текст [...]

10/01/2020|

Јавна презентација УП за потребе изградње објекта у функцији пољопривредне производње на кат.парц.топ.бр.1427/2 КО Јабука

Увид у Урбанистички пројекат може се извршити у згради Градске управе града Панчева, Трг Краља Петра I, бр.2-4 у Панчеву, у холу VI спрата, у Секретар [...]

06/12/2019|

Рани Јавни увид ПДР за изградњу складишта за привремено одлагање опасног отпада на делу кат.парцеле бр.3576 КО Војловица

Излаже се на рани јавни увид План детаљне регулације за изградњу складишта за привремено одлагање опасног отпада на делу кат.парцеле бр.3576 КО Војлов [...]

29/11/2019|