Град Панчево|grad@pancevo.rs

Урбанизам и грађевина

Почетна/Живот у Панчеву/Урбанизам и грађевина
Урбанизам и грађевина2018-08-09T07:54:08+02:00

Јавна презентација УП за изградњу стамбено-пословног објекта на кат.парцели топ.бр.4248/1 КО Панчево

Увид у Урбанистички пројекат може се извршити у згради Градске управе града Панчева, Трг Краља Петра I, бр.2-4 у Панчеву, у холу VI спрата, у Секретар [...]

10/07/2020|

Јавни позив за учешће у Јавној расправи о Нацрту Одлуке о измени Одлуке о утврђ. доприноса за уређ. грађ. земљ.

Јавна расправа о Нацрту одлуке о измени Одлуке о утврђивању доприноса за уређивање грађевинског земљишта, спроводи се у периоду од 22. до 29 маја 2020 [...]

22/05/2020|

Јавна презентација УП за планирану изградњу стамбеног објекта П+4+Пс, на кат.парцели топ.бр.1897 КО Панчево

Увид у Урбанистички пројекат може се извршити у згради Градске управе града Панчева, Трг Краља Петра I, бр.2-4 у Панчеву, у холу VI спрата, у Секретар [...]

13/03/2020|
Go to Top