Sadržaj:

1. Sadržaj;

2. Osnovni podaci o državnom organu i informatoru;

3. Organizaciona struktura;

4. Opis funkcija starešina;

5. Opis pravila u vezi sa javnošću rada;

6. Spisak najčešće traženih informacija od javnog značaja;

7. Opis nadležnosti, ovlašćenja i obaveza;

8. Opis postupanja u okviru nadležnosti, ovlašćenja i obaveza;

9. Navođenje propisa;

10. Usluge koje organ pruža zainteresovanim licima;

11. Postupak radi pružanja usluga;

12. Pregled podataka o pruženim uslugama;

13. Podaci o prihodima i rashodima;

14. Podaci o javnim nabavkama;

15. Podaci o državnoj pomoći;

16. Podaci o isplaćenim platama, zaradama i drugim primanjima;

17. Podaci o sredstvima rada;

18. Čuvanje nosača informacija;

19. Vrste informacija u posedu;

20. Vrste informacija kojima državni organ omogućava pristup; i

21. Informacije o podnošenju zahteva pristup informacija.