Назив Набавна вредност на дан 31.12.2015.
ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ 78,843,470.05
ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ -УКУПНО 54,954,475.19
 ЗГРАДА „ЦРВЕНИ СИГНАЛ“ 8,202,528.00
ОБЈЕКАТ У МАСАРИКОВОЈ 49,319,251.70
СТАМБЕНИ ПРОСТОР ЗА ИЗБЕГЛИЦЕ 26,287,942.48
СИГУРНА КУЋА 13,608,348.89
ЗДРАВСТВЕНА СТАНИЦА ИВАНОВО 27,477,962.20
ВРТИЋ „БАЈКА“ 113,864,132.37
СПОРТСКИ И РЕКРЕАЦИОНИ ОБЈЕКТИ(вештачка трава и деч.игралишта) 12,319,724.00
СПОРТСКА ХАЛА „КАЧАРЕВО“ 48,012,478.03
ОПРЕМА ЗА КОПНЕНИ САОБРАЋАЈ 183,488,706.41
КАНЦЕЛАРИЈСКА ОПРЕМА 25,014,794.66
РАЧУНАРСКА ОПРЕМА 60,543,716.36
КОМУНИКАЦИОНА ОПРЕМА 6,599,822.40
ЕЛЕКТРОНСКА И ФОТОГРАФСКА ОПРЕМА 24,025,573.78
ОПРЕМА ЗА ДОМАЋИНСТВО И УГОСТИТЕЉ. 193,811.20
ОПРЕМА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВ.СРЕДИНЕ 12,577,772.00
МЕРНИ И КОНТРОЛНИ УРЕЂАЈИ 28,169,310.27
ОПРЕМА ЗА СПОРТ 1,130,428.56
ОПРЕМА ЗА ЈАВНУ БЕЗБЕДНОСТ 2,477,662.60
МОТОРНА ОПРЕМА(ПУМПЕ ЗА ВОДУ) 2,883,391.38
УМЕТНИЧКЕ СЛИКЕ И ВАЈ.ДЕЛА 2,404,312.99
ОСТАЛА НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА(СОФТВЕР) 16,820,740.11
СТАНОВИ 139,766,845.39
АТАРСКИ ПУТЕВИ 224,741,784.90
ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА 15,892,415.18
ОБЈЕКАТ ЗА РАЗВРСТАВАЊЕ КОМУНАЛНОГ ОТПАДА 16,153,035.99
УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ (БИОСКОП АПОЛО) 32,009,457.79
УКУПНО 1,227,783,894.88