Konto Naziv Nabavna vrednost Otpisana vrednost Sadašnja vrednost
011211 Oprema za kopneni saobraćaj 188996955,95 136400079,33 52596876,62
011221 Kancelariska oprema 25807921,19 21818985,77 3988935,42
011222 Računarska oprema 61596389,15 54246460,75 7349928,40
011223 Komunikacion oprema 10502966,74 5951744,55 4551222,19
011224 Elektronska i fotografska oprema 31688858,77 20888526,95 10800331,82
011225 Oprema za domaćinstvo 193811,20 174841,01 18970,19
011241 Oprema za zaštitu životne sredine 16053272,00 6702996,73 9350275,27
011253 Merni i kontrolni uređaji 31811526,42 22938455,23 8873071,19
011263 Oprema za kulturu 186000,00 44330,00 141670,00
011264 Oprema za sport 2838682,56 2633691,68 204990,88
011281 Oprema za javnu bezbednost 2485750,60 1051860,54 1433890,06
011292 Motorna oprema 4502095,38 1532126,84 2969968,54
011293 Nepokretna oprema 73418453,35 4064160,00 2821616,00
016111 Kompjuterski softveri 6049674,20 5227988,29 821685,91
016121 Umetničke slike i vajarska dela 2404312,99 0,00 2404312,99
016171 Ostala nematerijalna imovina 16533157,79 11426282,54 5106875,25
011115 Ostale stambene zgrade 41215895,65 17859470,81 23356424,84
011121 Bolnice,domovi zdravlja i starački domovi 142317594,36 8903954,68 133413639,68
011125 Ostale poslovne zgrade 161601290,52 15181090,72 146420199,80
01112500 Poslovni prostori 32665596,85 23025000,46 9640596,39
011131 Objekti za potrebe obrazovanja 466831587,10 40502111,74 426329475,36
011141 Auto putevi,mostovi,nadvožnjaci i tuneli 211359338,67 28427884,23 182931454,44
01114100 Objekti drumskog saobraćaja 133008955,93 117054412,96 15954542,97
01114101 Objekti na lokalnim putevima 87881751,14 32507836,79 55373914,35
01114102 Javni putevi i ulice 2499051555,68 627056265,79 1871995289,89
01114103 Platoi 25612171,38 25612171,38 0,00
011145 Ostali saobraćajni objekti 99899218,09 17488052,10 82411165,99
01114504 Ostali saobraćajni objekti 720016620,98 598222327,44 121794293,54
01114505 Objekti na lokalnim putevima 20169596,21 16435049,69 3734546,52
011151 Vodovod 118408758,65 23437986,02 94970772,63
011152 Kanalizacija 1421868105,73 276533243,32 1145334862,41
011155 Ostali oblici vodovodne infrastrukture 29477404,15 7046951,11 22430453,04
011191 Plinovodi 9141945,01 4096003,96 5045941,05
011192 Komunikacioni i električni vodovi 133413946,46 34057925,01 99356021,45
011193 Sportski i rekracioni objekti 123714915,00 11429262,54 112285652,46
011194 Ustanove kulture 155225623,30 13382003,70 141843619,60
011198 Druge promene u obimu ostalih objekata 155256024,41 13666978,95 141589045,46
011112 Stambeni prostor za socijalne grupe(Sigurna kuća i Maksima Gorkog97) 39121746,27 473063,91 38648682,36
011113 Zgrada za kolektivno stanovanje (Cvijićeva 13 i Habitat) 162748859,42 1024934,29 161723925,13
011121 Zdravstvena stanica Ivanovo 27477962,20 961728,67 26516233,53
011125 Gradski stanovi,Vrtić Bajka,Objekat Crveni signal i zgrada JKP Mladost 311908730,47 176943873,70 134964856,77
011133 Objekat za razvrstavanje komunalnog otpada 16153035,99 747077,91 15405958,08
011193 Sportska hala Kačarevo 52201478,03 2179357,61 50022120,42
011194 Bioskop „Apolo“ 32009457,79 5065003,88 26944453,90
014111 Poljoprivredno zemljište 224741784,90 27991568,74 196750216,16
011125 Poslovne zgrade(zgrada GU i mesne kancelarije) 55422475,19 18064761,41 37357713,78
011193 Igrališta 8130724,00 1097644,80 7033079,20
8193123977,82 2481577528,53 5645013771,93