Град Панчево|grad@pancevo.rs

Врсте информација којима државни орган омогућава приступ

//Врсте информација којима државни орган омогућава приступ
Врсте информација којима државни орган омогућава приступ2017-12-27T10:37:30+00:00

У складу са важећим прописима, лицима која имају правни интерес, омогућава се увид у списе предмета, у надлажној организационој јединици Градске управе града Панчева.

Сходно одредбама Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја, сва документа, информације, или други акти, који су настали у раду, или у вези са радом државног органа, доступни су тражиоцима без икаквих ограничења, осим ограничења која су предвиђена Законом о слободном приступу информацијама од јавног значаја.

Величина слова
Контраст