Закон о јавним набавкама (“Службени гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) доступан је на интернет страници, на следећем линку: Закон о јавним набавкама.

Важећи подзаконски акти – Закон о јавним набавкама (“Службени гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) доступни су на интернет страници Управе за јавне набавке, на следећем линку: Важећи подзаконски акти.

Регистар понуђача доступан је на интернет страници Агенције за привредне регистре, на следећем линку: Регистар понуђача.

Информације о текућим и завршеним јавним набавкама доступне су на званичној презентацији Града Панчева, на следећем линку: Јавне набавке, као и на Порталу јавних набавки, на следећем линку: Портал јавних набавки.

Планови јавних набавки за 2016. годину доступни су на званичној презентацији Града Панчева, на следећем линку: Јавне набавке.

Уговорене вредности за поступке јавних набавки у 2015.  и 2016 години:

Уговорене вредности за поступке јавних набавки у 2015. години
Врста поступка Уговорена вредност без урачунатог ПДВ-а,у хиљадама Уговорена вредност без урачунатог ПДВ-а, у хиљадама
Поступци јавних набавки ( без јавних набавки мале вредности)                            217,241                                 251,757
Поступак јавне набавке мале вредности                              30,566                                  35,701
Набавке на које се Закон не примењује                               7,328                                  14,930
Уговорене вредности за поступке јавних набавки у 2016. години
Врста поступка Уговорена вредност без урачунатог ПДВ-а,у хиљадама Уговорена вредност без урачунатог ПДВ-а, у хиљадама
Поступци јавних набавки ( без јавних набавки мале вредности)                            268,755                                 321,270
Поступак јавне набавке мале вредности                              40,021                                  47,330
Набавке на које се Закон не примењује                              61,341                                  64,099