Закон о јавним набавкама („Службени гласник РС“ 124/12, 14/15 и 68/15) доступан је на интернет страници Управе за јавне набавке: http://www.ujn.gov.rs/ci/propisi/zakon

Важећи подзаконски акти – Закон о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) доступни су на интернет страници Управе за јавне набавке: http://www.ujn.gov.rs/ci/propisi/podzakoni

Регистар понуђача доступан је на интернет страници Агенције за привредне регистре: www.apr.gov.rs

Информације о текућим и завршеним јавним набавкама доступне су на званичној презентацији Града Панчева http://www.pancevo.rs/usluge/javne-nabavke, као и на Порталу јавних набавки http://portal.ujn.gov.rs/RezultatiPretrage.aspx?tab=1&tp=F1KlmN+JuNI=&nnar=AVBeX+y3Y6weLi3XqpBNlnmzasAvzgIKePqnD84FU2xNItrH2QydtXodH9XQ7gZ6vUPqb69vQ70=&pib=AMd6kZGpfsccWHmC6Wqk3w==&ops=835eqh0BJn0=

Планови јавних набавки за 2016. годину доступни су на званичној презентацији Града Панчева http://www.pancevo.rs/usluge/javne-nabavke/

Уговорене вредности за поступке јавних набавки у 2015.  и 2016 години

Уговорене вредности за поступке јавних набавки у 2015. години
     
Врста поступка Уговорена вредност без урачунатог ПДВ-а,у хиљадама Уговорена вредност без урачунатог ПДВ-а, у хиљадама
Поступци јавних набавки ( без јавних набавки мале вредности)                            217,241                                 251,757
Поступак јавне набавке мале вредности                              30,566                                  35,701
Набавке на које се Закон не примењује                               7,328                                  14,930
     
     
     
     
Уговорене вредности за поступке јавних набавки у 2016. години
     
Врста поступка Уговорена вредност без урачунатог ПДВ-а,у хиљадама Уговорена вредност без урачунатог ПДВ-а, у хиљадама
Поступци јавних набавки ( без јавних набавки мале вредности)                            268,755                                 321,270
Поступак јавне набавке мале вредности                              40,021                                  47,330
Набавке на које се Закон не примењује                              61,341                                  64,099