Закон о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 91/19) доступан је на интернет страници, на следећем линку: Закон о јавним набавкама.

Важећи подзаконски акти –  доступни су на интернет страници Канцеларије за јавне набавке, на следећем линку: Важећи подзаконски акти.

Регистар понуђача доступан је на интернет страници Агенције за привредне регистре, на следећем линку: Регистар понуђача.

Планови јавних набавки за 2023. годину доступни су на званичној презентацији Града Панчева, на следећем линку: Јавне набавке.