СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВРЕДУ И ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ

Додељена средства  унета су у складу са ставом 2. тачка 34. Упутства за израду и објављивање информатора о раду држаног органа (“Сл. гласник”, број 62/10).

Из буџета града Панчева за 2018.годину исплаћена су средства по основу спроведених јавних позива у следећем износу:

Врста услуге Број поднетих захтева / број апликаната Број пружених услуга / број корисника Износ укупно додељених средстава (дин) Рок решавања / рок пружања услуге
1. Отуђење грађевинског земљишта без накнаде компанији ZF Србија 1 1 83.030.088,79 У року
2.de minimis државна помоћ- Јавни позив за доделу субвенције – самозапошљавање у 2018 32 13 3.700.000,00 У року
3. de minimis државна помоћ- Јавни позив за доделу субвенције – самозапошљавање- женско предузетништво у 2018 10 4 1.000.000,00 У року
4. de minimis државна помоћ- Јавни конкурс за доделу бесповратних средстава предузетницима, микро и малим правним лицима-привредним субјектима са територије града Панчева за набавку машина и опреме за 2018. 6 3 1.149.685,00 У року

Из буџета града Панчева за 2018.годину исплаћена су средства по основу спроведених јавних позива у следећем износу:

 

Врста услуге Број поднетих захтева / број апликаната Број пружених услуга / број корисника Износ укупно додељених средстава (дин) Рок решавања / рок пружања услуге
1. Отуђење грађевинског земљишта без накнаде компанији ZF Србија 1 1 70.727.142,42 У року
2.de minimis државна помоћ- Јавни позив за доделу субвенције – самозапошљавање у 2019 години – први круг 9 8 3.880.000,00 У року
3. de minimis државна помоћ- Јавни позив за доделу субвенције – самозапошљавање у 2019 години – други круг 11 6 2.900.000,00 У року
4. de minimis државна помоћ- Јавни позив послодавцима за доделу субвенције за отварање нових радних места у 2019. години – први круг 20 15 11.038.246,32 У року
5. de minimis државна помоћ- Јавни позив послодавцима за доделу субвенције за отварање нових радних места у 2019. години – други круг 11 5 3.387.976,56 У року
6. de minimis државна помоћ- Јавни конкурс за доделу бесповратних средстава предузетницима, микро и малим правним лицима-привредним субјектима са територије града Панчева за набавку машина и опреме за 2019. У току У току У току У току