Град Панчево|grad@pancevo.rs

Подаци о државној помоћи

//Подаци о државној помоћи
Подаци о државној помоћи 2018-01-28T21:23:10+00:00

Одлуком о буџету града Панчева за 2014. годину, планирана су средства у износу од 26.943.921 за извршавање обавеза у оквиру:

  • реализације мере Стручна пракса средства у износу 6.415.426 динара;
  • реализације програма „НИС-Шанса“ средства у износу 7.943.921 динара; и
  • реализације програма Шанса ХИП – Петрохемија средства у износу од 12.068.748 динара.

НАПОМЕНА: Подаци о државној помоћи нису потпуни с обзиром да текст измена и допуна овог дела Информатора о раду органа града Панчева још увек није припремљен.

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВРЕДУ И ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ

Додељена средства немају карактер државне помоћи у смислу закона који уређује ову материју, а унети су у складу са ставом 2. тачка 34. Упутства за израду и објављивање информатора о раду држаног органа (“Сл. гласник”, број 62/10).

Из буџета града Панчева за 2017. годину (период од 01.01. до 31.08.2017. године) исплаћена су средства по основу спроведених јавних позива у следећем износу:

Врста услуге Износ укупно додељених средстава (дин) Правни основ
1. ЛАПЗ 2017 – Јавни позив – стручна пракса 5.000.000,00 Закон о запошљавању и осигурању за случај незапослености, члан 41. став 1. и Локални акциони план за запошљавање за 2017. годину
5. ЛАПЗ 2017 – Јавни позив – јавни радови за категорију теже запошљивих лица 1.600.000,00 Закон о запошљавању и осигурању за случај незапослености, члан 41. став 1. и Локални акциони план за запошљавање за 2017. годину
6. ЛАПЗ 2017 – Јавни позив – студентска летња пракса 372.722,56 Закон о запошљавању и осигурању за случај незапослености, члан 41. став 1. и Локални акциони план за запошљавање за 2017. годину
7. ЛАПЗ 2017 – Јавни позив – унапређење конкурентности средњих школа путем побољшања услова за извођење  наставе 1.399.147,73 Закон о запошљавању и осигурању за случај незапослености, члан 41. став 1. и Локални акциони план за запошљавање за 2017. годину
8. ЛАПЗ 2017 – Јавни позив – програм за подршку почетницима у бизнису (правно-финансијско саветовање у пословању) 0,00 Закон о запошљавању и осигурању за случај незапослености, члан 41. став 1. и Локални акциони план за запошљавање за 2017. годину
9. ЛАПЗ 2017 – Јавни позив – додела субвенција почетницима у бизнису – самозапошљавање 0,00 Закон о запошљавању и осигурању за случај незапослености, члан 41. став 1. и Локални акциони план за запошљавање за 2017. годину
10. Јавног конкурса за предузетнике, микро и малим правним лицима – привредним субјектима за набавку машина и опреме у 2017. години 0,00 Стратегија развоја града Панчева 2014-2020, Стратешки приоритет 1: Унапређивање пословног амбијента
УКУПНО: 8.371.870,29

 

Величина слова
Контраст