СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВРЕДУ И ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ

Додељена средства  унета су у складу са ставом 2. тачка 34. Упутства за израду и објављивање информатора о раду држаног органа (“Сл. гласник”, број 62/10).

Из буџета града Панчева за 2017. годину исплаћена су средства по основу спроведених јавних позива у следећем износу:

Врста услуге Број поднетих захтева / број апликаната Број пружених услуга / број корисника Износ укупно додељених средстава (дин) Рок решавања / рок пружања услуге
1. Уверење о вођењу самосталних угоститељских, занатских и трговинских радњи и обављању послова ауто-такси превоза 103 103 Није релевантно Решено у року
2. Решење о категоризација кућа, апартмана, соба и сеоских туристичких домаћинстава за пружање услуга смештаја, припремања и услуживања хране и пића 0 0 Није релевантно Решено у року
3. Пружање информација по упиту инвеститора 29 29 Није релевантно Услуга је пружена у року
4. ЛАПЗ 2017 – Јавни позив – стручна пракса Мера се реализује путем НСЗ  – Аплицирало – 42 послодавца Мера се реализује путем НСЗ – 44 незапослених лица – ангажовано на стручној пракси 9.346.500,00 Услуга је пружена у року прописаном јавним позивом
5. ЛАПЗ 2017 – Јавни позив – јавни радови за категорију теже запошљивих лица Мера се реализује путем НСЗ – Аплицирало 20 послодаваца Мера се реализује путем НСЗ- 39 незапослених лица ангажована на јавном раду 2.472.955,00 буџет Града и

1.309.090,91 НСЗ суфинансирање

Услуга је пружена у року прописаном јавним позивом
6. ЛАПЗ 2017 – Јавни позив – студентска летња пракса 30 28 372.722,56 Услуга је пружена у року прописаном јавним позивом
7. ЛАПЗ 2017 – Јавни позив – унапређење конкурентности средњих школа путем побољшања услова за извођење  наставе 8 6 1.399.147,73 Услуга је пружена у року прописаном јавним позивом
8. ЛАПЗ 2017 – Јавни позив – програм за подршку почетницима у бизнису (правно-финансијско саветовање у пословању) 3 Конект1997 Панчево  – изабрана агенција за праћење корисника програма 1.698.556,00 Услуга је пружена у року прописаном јавним позивом
9. ЛАПЗ 2017 – Јавни позив – додела субвенција почетницима у бизнису – самозапошљавање 46 14 4.600.000,00 Услуга је пружена у року прописаном јавним позивом
10. НИС Шанса Спроводи се путем Споразума о сарадњи са НИС ад Нови Сад – 73 лприправника  57 пиправника финасира НИС

16 приправника град Панчево

укупна средства 12.249.905,28 од чега град Панчево учествује са 6.124.952,64 Пројекат траје две године
11. de minimis државна помоћ- Јавног конкурса за набавку машина и опреме за 2017. годину 14 5 2.006.584,00 Услуга је пружена у року прописаном јавним позивом