СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВРЕДУ И ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ

ПОДАЦИ О ДРЖАВНОЈ ПОМОЋИ

Из буџета града Панчева за 2022. годину додељена је државна помоћ мале вредности (“de minimis“) по основу спроведених јавних позива/конкурса у следећем износу:

Врста услуге

Број поднетих захтева / број апликаната

Број пружених услуга / број корисника

Износ укупно додељених средстава (дин)

Јавни позив за доделу субвенција почетницима/почетницама у бизнису- самозапосљавање у 2022. години

17

10

3.450.000,00

Додељена средства унета су у складу са тачком 34. став 2. Упутства за израду и објављивање информатора о раду држаног органа (“Сл. гласник”, број 68/10).

Из буџета града Панчева за 2021. годину додељена је државна помоћ мале вредности (“de minimis“) по основу спроведених јавних позива/конкурса у следећем износу:

Врста услуге

Број поднетих захтева / број апликаната

Број пружених услуга / број корисника

Износ укупно додељених средстава (дин)

Рок решавања / рок пружања услуге

1.de minimis државна помоћ по Јавном конкурсу за доделу бесповратних средстава предузетницима, микро и малим правним лицима-привредним субјектима са територије града Панчева за набавку машине и опреме за 2021. годину

29

13

4.600.000

Реализовано

2. Јавни позив за доделу субвенција почетницима/почетницама у бизнису- самозапосљавање у 2021. години

23

6

1.782.308,00

У току

 

Додељена средства унета су у складу са тачком 34. став 2. Упутства за израду и објављивање информатора о раду држаног органа (“Сл. гласник”, број 68/10).

Из буџета града Панчева за 2021. годину додељена је државна помоћ  мале вредности (“de minimis“) по основу спроведених јавних позива/конкурса у следећем износу:

Врста услуге

Број поднетих захтева / број апликаната

Број пружених услуга / број корисника

Износ укупно додељених средстава (дин)

Рок решавања / рок пружања услуге

1.de minimis државна помоћ по Јавном конкурсу за доделу бесповратних средстава предузетницима, микро и малим правним лицима-привредним субјектима са територије града Панчева за набавку машине и опреме за 2021. годину

22

9

4.600.000,00

У року

12.1. Додељена средства  унета су у складу са ставом 2. тачка 34. Упутства за израду и објављивање информатора о раду држаног органа („Сл. гласник“, број 62/10).

Из буџета града Панчева за 2020. годину додељена је државна помоћ мале вредности (“de minimis“) по основу спроведених јавних позива у следећем износу:

Врста услуге Број поднетих захтева / број апликаната Број пружених услуга / број корисника Износ укупно додељених средстава (дин) Рок решавања / рок пружања услуге
1.de minimis државна помоћ- Јавни позив за доделу субвенције – самозапошљавање у 2020.години 38 16 5.785.000,00 У  року

 

12.2.Детаљније информације о државној помоћи.