Град Панчево|grad@pancevo.rs

Врсте информација у поседу

//Врсте информација у поседу
Врсте информација у поседу2017-12-27T10:38:49+00:00

Све информације настале у раду или у вези са радом свих органа Града – Скупштине града, Градоначелника, Градског већа града Панчева и Градске управе града Панчева.У Секретаријату за општу управу Градске управе града Панчева – у чијем саставу је пријемна канцеларија, примају се и заводе сви поднесци упућени органима града Панчева (Скупштина града, Градоначелник, Градско веће и Градска управа).

У истом Секретаријату, у архиви, чувају се и сви решени предмети, а у складу са важећим прописима.

Величина слова
Контраст