Податке о приходима и расходима можете преузети са сајта града Панчева, на следећем линку: Буџет града Панчева.