На основу Закона о буџетском систему, Закона о локалној самоуправи и Статута града Панчева, Скупштина града Панчева доноси Одлуку о буџету града Панчева.

 

Одлука о изменама Одлуке о буџету града Панчева за 2022 годину R1

Одлука о буџету града Панчева за 2022. годину

Одлука о изменама Одлуке о буџету града Панчева за 2022.годину R2

 

Одлука о изменама Одлуке о буџету града Панчева за 2021.годину R3

Одлука о изменама Одлуке о буџету града Панчева за 2021.годину R2

Одлука о изменама Одлуке о буџету града Панчева за 2021. годину R1

Одлука о буџету града Панчева за 2021. годину

 

Одлука о изменама Одлуке о буџету града Панчева за 2020. годину R5

Одлука о изменама Одлуке о буџету града Панчева за 2020. годину R4

Одлука о изменама одлуке о буџету града Панчева за 2020. годину R3

Одлука о изменама Одлуке о буџету града Панчева за 2020.годину R2

Одлука о изменама Одлуке о буџету града Панчева за 2020. годину R1

Одлука о буџету града Панчева за 2020. годину