SEKRETARIJAT ZA OPŠTU UPRAVU

Sekretarijat za opštu upravu u periodu od 01.01.2019. – 30.09.2019. pružio je sledeće usluge građanima:

 • U okviru Jedinstvenog biračkog spiska:
  – broj izdatih potvrda o upisu u Jednistveni birački spisak: /.
  – broj izdatih potvrda o izbornom pravu: 47.
 • U okviru Posebnog biračkog spiska nacionalne manjine, rešenja o upisu i promenama u posebnom biračkom spisku koja donose se po zahtevu stranke, a brisanje na osnovu zahteva stranke i po službenoj dužnosti:
  – broj rešenja o upisu u Poseban birački spisak nacionalne manjine, na lični zahtev: 117.
  – broj rešenja o brisanju iz Posebnog biračkog spiska nacionalne manjine, na lični zahtev: 47
 • U okviru Odeljenje za lični status građana i Odeljenja za mesne kancelarije:
  – u prvi primerak matične knjige rođenih upisano je 1244 novorođene dece, kao i lica iz bivših republika SFRJ, koja su stekla državljanstvo Republike Srbije i lica rođenih u inostranstvu prema prebivalištu, i isto toliko je uneto u drugi primerak (računar);
  – u prvi primerak matične knjige venčanih upisano je 350 lica venčanih u Pančevu, kao i lica venčanih u bivšim republikama SFRJ, koja su stekla državljanstvo Republike Srbije i lica venčanih u inostranstvu, prema prebivalištu, i isto toliko je uneto u drugi primerak (računar);
  – u prvi primerak matične knjige umrlih upisano je 1145 lica umrlih u Pančevu, kao i lica umrlih u bivšim republikama SFRJ i umrlih u inostranstvu, prema prebivalištu i isto toliko je uneto u drugi primerak (računar);
 • Izdavanje izvoda iz matičnih knjiga iz lokalne aplikacije, bez izvoda iz matičnih knjiga izdatih iz Centralnog sistema matičnih knjiga:
  – 9670 izvoda iz matične knjige rođenih;
  – 2636 izvoda iz matične knjige venčanih;
  – 7982 izvoda iz matične knjige umrlih;
  – 7882 uverenja o državljanstvu; i
  – 500 uverenja iz matičnih knjiga.
 • Građanima, na lični zahtev, putem post-expressa, dostavljeno je 253 izvoda iz matičnih knjiga i knjige državaljana.
 • Saradnik za građanska stanja doneo je u upravnom postupku, na zahtev stranke:
  – 83 rešenja o promeni ličnog imena;
  – 152 rešenja o ispravkama u matičnim knjigama rođenih, venčanih i umrlih;
  –  0 rešenje o naknadnom upisu u matičnu knjigu rođenih;
  –  0 rešenja o naknadnom upisu u matičnu knjigu umrlih;
  – 116 rešenja o sklapanju braka van službenih prostorija;
  – 124 potvrda o izdržavanju radi upotrebe u inostranstvu; i
  – 1 rešenje za zaključenje braka preko punomoćnika.


SEKRETARIJAT ZA PORESKU ADMINISTRACIJU

U okviru svoje nadležnosti,  na osnovu evidencija koje se vode u sekretarijatu, a po zahtevu fizčkih lica, pravnih lica i preduzetnika u periodu od 01.01.2017. – 31.12.2017. godine izdato je ukupno 3.217 poreskih uverenja, primljeno i usluženo 15.790 stranaka, što u proseku iznosi 63 stranaka dnevno.


SEKRETARIJAT ZA JAVNE SLUŽBE I SOCIJALNA PITANJA

 

Usluge pružene u 2018. godini:

Vrsta usluge

Broj podnetih zahteva / broj aplikanata

Broj pruženih usluga / broj korisnika

Rok rešavanja / rok pružanja usluge

Broj podnetih žalbi/prigovora

Broj usvojenih žalbi/prigovora

Broj odbijenih žalbi/prigovora

Broj odustanka od žalbe/prigovora

Priznavanje prava na naknadu zarade za vreme porodiljskog odsustva i odsustva sa rada radi nege deteta i priznavanje prava na ostale naknade po osnovu rođenja i nege deteta i posebne nege

Ukupno 658

Ukupno 658

Rešeno u roku

/

/

/

/

Priznavanje prava na odsustvo sa rada ili rada sa polovinom punog radnog vremena radi posebne nege deteta i prava na naknadu zarade, odnosno naknadu plate za vreme odsustva sa rada

160

160

Rešeno u roku

/

/

/

/

Za priznavanje prava na roditeljski dodatak koje se ostvaruje iz sredstava Republike Srbije

706

706

Rešeno u roku

1

/

1

/

Priznavanje prava na materinski dodatak za nezaposlene majke za treće i četvrto dete (iz sredstava AP Vojvodine)

331

331

Rešeno u roku

/

/

/

/

Priznavanje prava na jednokratnu novčanu pomoć majkama za prvorođeno dete iz sredstava grada Pančeva

501

501

Rešeno u roku

/

/

/

/

Priznavanje prava na jednokratnu novčanu pomoć nezaposlenim porodiljama

367

367

Rešeno u roku

/

/

/

/

Priznavanje prava na jednokratnu novčanu pomoć majkama za slučaj rođenja trojki ili četvorki

/

/

/

/

/

/

/

Porodice pored prava na jednokratnu novčanu pomoć za slučaj rođenja trojki i četvorki, ostvaruju pravo na jednokratnu novčanu pomoć svake kalendarske godine do navršene 10 godine deteta, kao i jednokratnu pomoć za nabavku udžbenika i školskog pribora svake kalendarske godine za decu uzrasta od 5,5 godina do završetka srednjeg obrazovanja, odnosno 18. godina

Ukupno 9

Ukupno 9

Rešeno u roku

/

/

/

/

Ostvarivanje prava na jednokratnu pomoć za nabavku paketa za novorođenče

1076

1076

Rešeno u roku

/

/

/

/

Ostvarivanje prava na dečji dodatak

2943

2943

Rešeno u roku

/

/

/

/

Ostvarivanje prava na ličnu invalidninu;

/

/

/

/

/

/

/

Ostvarivanje prava na civilnu invalidninu i dopunska prava

/

/

/

/

/

/

/

Ostvarivanje prava na porodičnu invalidninu i dopunska prava

4

4

Rešeno u roku

/

/

/

/

Promena mesta boravka izbeglog i prognanog lica

5

5

Rešeno u roku

/

/

/

/

Prekid statusa izbeglog i prognanog lica po osnovu dobijenog državljanstva

26

26

Rešeno u roku

/

/

/

/

Ostvarivanje prava u oblasti dodatne obrazovne, zdravstvene i socijalne podrške detetu i učeniku

235

235

Rešeno u roku

/

/

/

/

Ostvarivanje prava na sticanje statusa energetski ugroženog kupca

761

761

Rešeno u roku

/

/

/

/

Ostvarivanje prava na regresiranje troškova studenata u AP Vojvodini

332

332

Rešeno u roku

/

/

/

/

Ostvarivanje prava na uplatu doprinosa za penzijsko, invalidsko i zdravstveno osiguranje licima koja su stekla status lica koja samostalno obavnjljaju umetničku ili drugu delatnost u oblasti kulture

12

12

Rešeno u roku

/

/

/

/

Zahtev za jednokratnu novčanu pomoć izbeglim i raseljenim licima

41

41

Rešeno u roku

/

/

/

/

Javni poziv za građevinski materijal za izbegla i raseljena lica

16

16

Rešeno u roku

/

/

/

/

Javni poziv za otkup seoskih domaćinstava za izbegla i raseljena lica

10

10

Rešeno u roku

/

/

/

/

Javni poziv za kupovinu montažnih kuća za izbegla i raseljena lica

15

14

Rešeno u roku

/

/

/

/

Zahtev za povećanje procenta vojnog invaliditeta

2

2

Rešeno u roku

/

/

/

/

Zahtev za ostvarivanje prava na pomoć u slučaju smrti

9

9

Rešeno u roku

/

/

/

/

Zahtev za ostvarivanje prava na borački dodatak

/

/

/

/

/

/

/

Zahtev za priznavanje prava na vezanost za postelju

/

/

/

/

/

/

/

Zahtev za naknadu pogrebnih troškova

2

2

Rešeno u roku

/

/

/

/

Zahtev za priznavanje prava na mesečno novčano primanje/uvećanje MNP

9

9

Rešeno u roku

/

/

/

/

Zahtev za ostvarivanje prava na putničko motorno vozilo

5

5

Rešeno u roku

/

/

/

/

Zahtev za ostvarivanje prava na ortopedski dodatak

2

2

Rešeno u roku

/

/

/

/

Javni poziv za sufinansiranje godišnjih programa i projekata u oblasti sporta za 2018.

197

106

Rešeno u roku

/

/

/

/

Javni poziv za pojedinačno davanje na ime postignutih rezulta u sportu

36

36

Rešeno u roku

/

/

/

/

Javni poziv razvoj sporta

76

59

Rešeno u roku

/

/

/

/

Javni konkurs za su/finansiranje projekata  u oblasti kulture za 2018. godinu

80

54

Rešeno u roku

/

/

/

/

Javni konkurs za sufinansiranje projekata amaterskog stvaralaštva u oblasti kulture za 2018. godinu

22

11

Rešeno u roku

/

/

/

/

Konkurs za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja iz oblasti javnog informisanja u 2018. godini

51

24

Rešeno u roku

/

/

/

/

Konkurs za su/finansiranje programa i projekata od javnog interesa u oblasti omladinskog sektora grada Pančeva za 2018.

20

11

Rešeno u roku

/

/

/

/

Konkursu za su/finansiranje programa i projekata od javnog interesa u oblasti pružanja podrške i osnaživanja udruženja građana grada Pančeva u 2018. godini

48

16

Rešeno u roku

/

/

/

/

Konkurs za finansiranje i sufinansiranje projekata i programa u oblasti socijalne politike u 2018. godini

31

31

Rešeno u roku

/

/

/

/

Konkurs za finansiranje i sufinansiranje romskih organizacija civilnog društva u 2018. godini

5

5

Rešeno u roku

/

/

/

/

Usluge pružene do 30.09.2019. godine:

Vrsta usluge

Broj podnetih zahteva / broj aplikanata

Broj pruženih usluga / broj korisnika

Rok rešavanja / rok pružanja usluge

Broj podnetih žalbi/prigovora

Broj usvojenih žalbi/prigovora

Broj odbijenih žalbi/prigovora

Broj odustanka od žalbe/prigovora

Priznavanje prava na naknadu zarade za vreme porodiljskog odsustva i odsustva sa rada radi nege deteta i na ostale nakande po osnovu rođenja i nege deteta i posebne nege deteta

Ukupno 406

Ukupno406

Rešeno u roku

1

/

1

/

Priznavanje prava na odsustvo sa rada ili rada sa polovinom punog radnog vremena radi posebne nege deteta i prava na naknadu zarade, odnosno naknadu plate za vreme odsustva sa rada

Ukupno 194

Ukupno 194

Rešeno u roku

/

/

/

/

Za priznavanje prava na roditeljski dodatak koje se ostvaruje iz sredstava Republike Srbije

749

749

Rešeno u roku

1

1

/

/

Priznavanje prava na materinski dodatak za nezaposlene majke za treće i četvrto dete (iz sredstava AP Vojvodine)

52

52

Rešeno u roku

/

/

/

/

Priznavanje prava na jednokratnu novčanu pomoć majkama za prvorođeno dete iz sredstava grada Pančeva

347

347

Rešeno u roku

/

/

/

/

Priznavanje prava na jednokratnu novčanu pomoć nezaposlenim porodiljama

328

328

Rešeno u roku

/

/

/

/

Priznavanje prava na jednokratnu novčanu pomoć majkama za slučaj rođenja trojki ili četvorki

1

1

Rešeno u roku

/

/

/

/

Porodice pored prava na jednokratnu novčanu pomoć za slučaj rođenja trojki i četvorki, ostvaruju pravo na jednokratnu novčanu pomoć svake kalendarske godine do navršene 18 godine deteta, kao i jednokratnu pomoć za nabavku udžbenika i školskog pribora svake kalendarske godine za decu uzrasta od 5,5 godina do završetka srednjeg obrazovanja, odnosno 18. godina

12

12

Rešeno u roku

/

/

/

/

Ostvarivanje prava na jednokratnu pomoć za nabavku paketa za novorođenče

737

737

Rešeno u roku

/

/

/

/

Ostvarivanje prava na dečji dodatak

2105

2105

Rešeno u roku

2

/

2

/

Ostvarivanje prava na ličnu invalidninu;

1

1

Rešeno u roku

/

/

/

/

Ostvarivanje prava na civilnu invalidninu i dopunska prava

/

/

/

/

/

/

/

Ostvarivanje prava na porodičnu invalidninu i dopunska prava

/

/

/

/

/

/

/

Promena mesta boravka izbeglog i prognanog lica

7

7

Rešeno u roku

/

/

/

/

Prekid statusa izbeglog i prognanog lica po osnovu dobijenog državljanstva

11

11

Rešeno u roku

/

/

/

/

Ostvarivanje prava u oblasti dodatne obrazovne, zdravstvene i socijalne podrške detetu i učeniku

127

127

Rešeno u roku

/

/

/

/

Ostvarivanje prava na subvencionisanje troškova komunalnih usluga

48

30

Rešeno u roku 18 u proceduri

/

/

/

/

Ostvarivanje prava na regresiranje troškova studenata u AP Vojvodini

19

19

Rešeno u roku

/

/

/

/

Ostvarivanje prava na uplatu doprinosa za penzijsko, invalidsko i zdravstveno osiguranje licima koja su stekla status lica koja samostalno obavnjljaju umetničku ili drugu delatnost u oblasti kulture

13

13

Rešeno u roku

/

/

/

/

Zahtev za jednokratnu novčanu pomoć izbeglim i raseljenim licima

10

10

Rešeno u roku

/

/

/

/

Javni poziv za građevinski materijal za izbegla i raseljena lica

/

/

/

/

/

/

/

Javni poziv za otkup seoskih domaćinstava za izbegla i raseljena lica

8

2

Rešeno u roku

2

/

2

/

Javni poziv za kupovinu montažnih kuća za izbegla i raseljena lica

/

/

/

/

/

/

/

Energetski ugroženi kupac

467

467

Rešeno u roku

/

/

/

/

Zahtev za povećanje procenta vojnog invaliditeta

5

5

Rešeno u roku

1

/

1

/

Zahtev za ostvarivanje prava na pomoć u slučaju smrti

6

6

Rešeno u roku

/

/

/

/

Zahtev za ostvarivanje prava na borački dodatak

1

1

Rešeno u roku

/

/

/

/

Zahtev za priznavanje prava na vezanost za postelju

/

/

/

/

/

/

/

Zahtev za naknadu pogrebnih troškova

3

3

Rešeno u postupku

/

/

/

/

Zahtev za priznavanje prava na mesečno novčano primanje/uvećanje MNP

8

7

Rešeno 7

1 u postupku

/

/

/

/

Zahtev za ostvarivanje prava na putničko motorno vozilo

/

/

/

/

/

/

/

Zahtev za ostvarivanje prava na ortopedski dodatak

/

/

/

/

/

/

/

Javni poziv za sufinansiranje godišnjih programa i projekata u oblasti sporta za 2019.

207

137

Rešeno u roku

/

/

/

/

Javni poziv za pojedinačno davanje na ime postignutih rezulta u sportu

/

/

/

/

/

/

/

Javni poziv razvoj sporta

121

41

Rešeno u roku

/

/

/

/

Javni konkurs za su/finansiranje projekata  u oblasti kulture za 2019. godinu

68

35

Rešeno u roku

/

/

/

/

Javni konkurs za sufinansiranje projekata amaterskog stvaralaštva u oblasti kulture za 2019. godinu

21

14

Rešeno u roku

1

/

1

1

Konkurs za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja iz oblasti javnog informisanja u 2019. godini

47

25

Rešeno u roku

/

/

/

/

Konkurs za su/finansiranje programa i projekata od javnog interesa u oblasti omladinskog sektora grada Pančeva za 2019.

29

11

Rešeno u roku

/

/

/

/

Konkursu za su/finansiranje programa i projekata od javnog interesa u oblasti pružanja podrške i osnaživanja udruženja građana grada Pančeva u 2019. godini

47

12

Rešeno u roku

/

/

/

/

Konkurs za finansiranje i sufinansiranje projekata i programa u oblasti socijalne politike u 2019. godini

29

28

Rešeno u roku

/

/

/

/

Konkurs za finansiranje i sufinansiranje romskih organizacija civilnog društva u 2019. godini

Nije još raspisan

/

/

/

/

/

/

SEKRETARIJAT ZA PRIVREDU I EKONOMSKI RAZVOJ

Usluge pružene tokom 2018. godine:

Vrsta usluge Broj podnetih zahteva / broj aplikanata Broj pruženih usluga / broj korisnika Iznos ukupno dodeljenih sredstava (din) Rok rešavanja / rok pružanja usluge
1. Uverenje o vođenju samostalnih ugostiteljskih, zanatskih i trgovinskih radnji i obavljanju poslova auto-taksi prevoza 134 134 nije relevantno  rešeno u roku
2. Rešenje o kategorizacija kuća, apartmana, soba i seoskih turističkih domaćinstava za pružanje usluga smeštaja, pripremanja i usluživanja hrane i pića 6 5 nije relevantno rešeno u roku
3. Pružanje informacija po upitu investitora 32 32 nije relevantno  usluga pružena u roku
4. LAPZ 2019 – Javni poziv – stručna praksa Apliciralo – 22 poslodavca Mera je realizovana putem NSZ – 28 korisnika nezaposlenih lica – angažovano na stručnoj praksi 6.000.000,00 Mera je otpočela 07.09.2018 i završena 09.09.2019. – realizovano
5. LAPZ 2019 – Javni poziv – javni radovi za kategoriju teže zapošljivih lica apliciralo 23 poslodavaca, odobreno 18 izvođljča javnog rada Mera se realizuje putem NSZ – 54 nezaposlenih lica angažovana na javnom radu 4.500.000,00 budžet Grada budžet NSZ 3.681.818,18
Mera je otpočela 01.09.2019. i trajala 4 meseca – realizovano
6. LAPZ 2019 – Javni poziv – studentska letnja praksa 25 mentoskih kuća (18 iz javnog i 7 iz privatnog sektora 45 studenata 850.000,00 Mera je sprovedena tokom jula 2018. – realizovano
7. LAPZ 2019- Javni poziv – unapređenje konkurentnosti srednjih škola putem poboljšanja uslova za izvođenje nastave Aliciralo 6 srednjih škola sa 9 projekata Odobreno 5 projekata
5 srednjih škola
1.000.000,00 realizovano
8. LAPZ 2019 – Javni poziv – program za podršku početnicima u biznisu (pravno-finansijsko savetovanje u poslovanju) Apliciralo 2 agencije Agencija za knjigovodstvene usluge Pan Tim Pančevo Pančevo prati 17 Korisnika programa (subvencionisanih lica) 2.000.000,00 Usluga se pruža do kraja oktobra 2019. godine kad se završava praćenje mere
9. LAPZ 2019 – Javni poziv – dodela subvencija početnicima u biznisu – samozapošljavanje Apliciralo 32 lica 13 Korisnika programa 3.841.202,36 Mera se prati do kraja oktobra 2019.
10. LAPZ 2019 – Javni poziv – dodela subvencija početnicima u biznisu – žensko preduzetništvo Apliciralo 10 lica 4 korisnice programa 1.000.000,00 Mera se prati do kraja oktobra 2019.
11. NIS ŠANSA  / / / nije realizovano
12.  Smanjenje siromaštva kroz mogućnosti zapošljavanja u saradnji sa Help organizacijom u 2018. godini – žene i romi Apliciralo 25 lica Odobreno 20 grantova Help – donator učešće Grada 10% – 500.000,00
Realizacija se nastavlja i u 2019
13. Smanjenje siromaštva kroz mogućnosti zapošljavanja u saradnji sa Help organizacijom u 2018. godini – mladi 7 poslodavaca 8 mladih Help – donator učešće Grada 10% – 91.100,00 Realizacija se nastavlja i u 2019
14. LAPZ 2018 – Javni Javni radovi- razvoj usluge lični pratilac 1 izvođač javnog rada sa licencom
Odobreno 27 ličnih pratioca 3.700.000,00 Realizovano
Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava preduzetnicima, mikro i malim pravnim licima-privrednim subjektima sa teritorije grada Pančeva za nabavku mašina i opreme za 2018. godinu Apliciralo 6 lica Odobreno 3
1.149.685,00 Realizovano

 

Usluge pružene tokom 2019. godine:

Vrsta usluge Broj podnetih zahteva / broj aplikanata Broj pruženih usluga / broj korisnika Iznos ukupno dodeljenih sredstava (din) Rok rešavanja / rok pružanja usluge
1. Uverenje o vođenju samostalnih ugostiteljskih, zanatskih i trgovinskih radnji i obavljanju poslova auto-taksi prevoza 88 82 Nije relevantno Rešeno u roku
2. Rešenje o kategorizacija kuća, apartmana, soba i seoskih turističkih domaćinstava za pružanje usluga smeštaja, pripremanja i usluživanja hrane i pića 9 4 Nije relevantno Rešeno u roku
3. Pružanje informacija po upitu investitora 10 10 Nije relevantno Usluga je pružena u roku
4. LAPZ 2019 – Javni poziv – stručna praksa Mera se realizuje putem NSZ  – Apliciralo – 22 poslodavca Mera se realizuje putem NSZ – 28 nezaposlenih lica – angažovano na stručnoj praksi 6.000.000,00   -budžet Grada Mera otpočela 09.07.2019. godine
5. LAPZ 2019 – Javni poziv – javni radovi za kategoriju teže zapošljivih lica Mera se realizuje putem NSZ – mera se sprovodi kod 6  poslodavaca Mera se realizuje putem NSZ – 9 nezaposlenih lica angažovana na javnom radu 1.500.000,00 – budžet Grada

 

 

Mera otpočela 05.07.2019. godine
6. LAPZ 2019 – Javni poziv – studentska letnja praksa 25 mentoskih kuća 49 studenata 1.000.000,00 – budžet Grada Usluga je pružena u roku propisanom javnim pozivom
7. LAPZ 2019- Javni poziv – unapređenje konkurentnosti srednjih škola putem poboljšanja uslova za izvođenje  nastave Apliciralo 8 srednjih škola sa 10 projekata 8 srednjih škola sa 8 projekata odobreno 4.000.000,00 Realizovano tokom jula 2019. godine
8. LAPZ 2019 – Javni poziv – program za podršku početnicima u biznisu (pravno-finansijsko savetovanje u poslovanju) 2 Agencija za knjigovodstvene usluge Konekt 1997 Pančevo  – izabrana agencija za praćenje korisnika programa 4.000.000,00 Sklopljeni ugovori – u toku je praćenje mere
9. LAPZ 2019 – Javni poziv – dodela subvencija početnicima u biznisu – samozapošljavanje 32 17 15.000.000,00 Javni poziv traje do 30.09.2019. godine- dva kruga završena – mera je u toku
10. NIS Šansa /  / / nije realizovano
11. LAPZ 201 – Javni poziv – dodela subvencija za otvaranje novih radnih mesta 33 20 19.500.000,00 Javni poziv traje do 30.09.2019. godine- dva kruga završena – mera je u toku
12. Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava preduzetnicima, mikro i malim pravnim licima-privrednim subjektima sa teritorije grada Pančeva za nabavku mašina i opreme za 2019. godinu 23 / 7.000.000,00 Mera je u toku

1. Javni poziv otvaranje novih radnih mesta 2019
www.pancevo.rs/konkursi-i-javni-pozivi/javni-poziv-poslodavcima-za-dodelu-subvencije-za-otvaranje-novih-radnih-mesta-u-2019-godini/

rezultati javnog poziva I krug

www.pancevo.rs/konkursi-i-javni-pozivi/rezultati-javnog-poziva-za-dodelu-subvencije-za-otvaranje-novih-radnih-mesta-u-2019-godini-drugi-krug/?cir=lat

rezultati javnog poziva I krug

www.pancevo.rs/konkursi-i-javni-pozivi/rezultati-javnog-poziva-poslodavcima-za-dodelu-subvencije-za-otvaranje-novih-radnih-mesta-u-2019-godini/?cir=lat

2. Javni poziv – samozapošljavanje u 2019

rezultati javnog poziva I krug

http://www.pancevo.rs/konkursi-i-javni-pozivi/rezultati-javnog-poziva-za-dodelu-subvencije-pocetnicima-u-biznisu-samozaposljavanje-u-2019-godini/?cir=lat
rezultati javnog poziva II krug

 

3. Javni poziv za dodelu bespov.sredstava opreme I masine 2019

http://www.pancevo.rs/konkursi-i-javni-pozivi/javni-konkurs-za-dodelu-bespovratnih-sredstava-preduzetnicima-mikro-i-malim-pravnim-licima-privrednim-subjektima-sa-teritorije-grada-panceva-za-nabavku-masina-i-opreme-za-2019-godinu/?cir=lat

SEKRETARIJAT ZA URBANIZAM, GRAĐEVINSKE, STAMBENO-KOMUNALNE POSLOVE I SAOBRAĆAJ

U toku 2017. godine u Sekretarijatu za urbanizam, građevinske, stambeno-komunalne poslove i saobraćaj izdato je:

 • 141 lokacijski uslovi;
 • 74 građevinska dozvola;
 • / privremene građevinska dozvola;
 • 270 prijava radova;
 • 68 prijava završetka izrade temelja;
 • 206 izdavanje rešenja o odobrenju izvođenja radova;
 • 14 dostavljanje tehničke dokumentacije u pogledu mera zaštite od požara;
 • 36 priključenje na komunalnu i drugu infrastrukturu;
 • 47 upotrebna dozvola;
 • 48 prijava završetka objekta u konstruktivnom smislu;
 • / dostavljanje projekta za izvođenje za objekte iz člana 133.;
 • 40 upis prava svojine i izdavanje rešenja o kućnom broju;
 • 94 izdavanje/izmena lokacijskih uslova na osnovu usaglašenog zahteva;
 • 48 izdavanje/izmena građevinske dozvole na osnovu usaglašenog zahteva;
 • 74 izdavanje/izmena rešenja o odobrenju izvođenja radova na osnovu usaglašenog zahteva;
 • 1 izdavanje/izmena privremene građevinske dozvole na osnovu usaglašenog zahteva;
 • 37 izdavanje upotrebne dozvole na osnovu usaglašenog zahteva;
 • 356 zahtev za ostale postupke;
 • 8 izmena lokacijskih uslova;
 • 9 izmena građevinske dozvole;
 • 3 izmena rešenja o odobrenju izvođenja radova;
 • / izmena privremene građevinske dozvole;
 • 4 dostavljanje tehničke dokumentacije u pogledu mera zaštite od požara na osnovu usaglašenog zahteva;
 • / unos rešenja po žalbi;
 • / rešenja po članu 145. zakona;
 • 204 informacija o lokaciji;
 • 123 potvrde za projekte parcelacije, odnosno preparcelacije;
 • 25 inicijative za izmenu planova;
 • 12 saglasnosti na elaborat geodetskih radova;
 • 14 potvrda urbanističkih projekata;
 • 1449 rešenja o ozakonjenju;


SEKRETARIJAT ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE

Sekretarijat za zaštitu životne sredine je sačinio godišnji Izveštaj o stanju životne sredine za 2016. godinu u kome su detaljno obrazložene aktivnosti iz oblasti rada Sekretarijata. Izveštaj se može pogledati i preuzeti na sledećem linku: Izveštaj o stanju životne sredine za 2017. god.

Izveštaj o realizaciji Programa korišćenja sredstava budžetskog fonda grada Pančeva za 2017. godinu: Izveštaj o učinku programa Fonda za zaštitu životne sredine (Budžetski fond)