Na osnovu Zakona o budžetskom sistemu, Zakona o lokalnoj samoupravi i Statuta grada Pančeva, Skupština grada Pančeva donosi Odluku o budžetu grada Pančeva.

 

Odluka o izmenama Odluke o budžetu grada Pančeva za 2022 godinu R1

Odluka o budžetu grada Pančeva za 2022. godinu

Odluka o izmenama Odluke o budžetu grada Pančeva za 2022.godinu R2

 

Odluka o izmenama Odluke o budžetu grada Pančeva za 2021.godinu R3

Odluka o izmenama Odluke o budžetu grada Pančeva za 2021.godinu R2

Odluka o izmenama Odluke o budžetu grada Pančeva za 2021. godinu R1

Odluka o budžetu grada Pančeva za 2021. godinu

 

Odluka o izmenama Odluke o budžetu grada Pančeva za 2020. godinu R5

Odluka o izmenama Odluke o budžetu grada Pančeva za 2020. godinu R4

Odluka o izmenama odluke o budžetu grada Pančeva za 2020. godinu R3

Odluka o izmenama Odluke o budžetu grada Pančeva za 2020.godinu R2

Odluka o izmenama Odluke o budžetu grada Pančeva za 2020. godinu R1

Odluka o budžetu grada Pančeva za 2020. godinu