Sve informacije nastale u radu ili u vezi sa radom svih organa Grada – Skupštine grada, Gradonačelnika, Gradskog veća grada Pančeva i Gradske uprave grada Pančeva. U Sekretarijatu za opštu upravu Gradske uprave grada Pančeva – u čijem sastavu je prijemna kancelarija, primaju se i zavode svi podnesci upućeni organima grada Pančeva (Skupština grada, Gradonačelnik, Gradsko veće i Gradska uprava).

U istom Sekretarijatu, u arhivi, čuvaju se i svi rešeni predmeti, a u skladu sa važećim propisima.