ИНФОРМАТОР О РАДУ ОРГАНА ГРАДА ПАНЧЕВА

ZvanicniLogo

Основни подаци о Информатору

На основу члана 39. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја (“Службени гласник РС” број 120/04, 54/07, 104/09 и 36/10, 105/2021) и Упутства за израду и објављивање информатора о раду државног органа (“Службени гласник РС”, број 10/2022) органи града Панчева објављују Информатор о раду.

Информатор садржи основне податке о раду органа града Панчева прописане чланом 39. Закона и 21. Упутства, као и друге податке који су од значаја за садржину, обим и начин остваривања права заинтересованих лица за приступ информацијама од јавног значаја. Информатор о раду ограна града Панчева односи се на Скупштину града, Градоначелника, Градско веће и Градску управу.

Назив и седиште органа који издају Информатор

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Град Панчево
Адреса: Трг краља Петра I бр. 2-4, 26101 Панчево
Телефон (централа): +381 13 308 830
Факс: +381 13 343 827
Е-пошта: grad@pancevo.rs
Сајт: www.pancevo.rs

Лице одговорно за тачност и потпуност података

Начелник Градске управе града Панчева. Ажурирање делова Информатора вршe овлашћена лица основних организационих јединица Градске управе града Панчева.

Датум првог објављивања Информатора општине Панчево је 25. септембар 2006. године. Заинтересована лица могу сваког радног дана у периоду од 7:30 до 15:30 часова, у канцеларији број 109, остварити увид у електронску верзију Информатора или добити копију Информатора на медиј заинтересованог лица, без накнаде, односно могу поднети захтев за снимање Информатора на медиј Градске управе, уз накнаду нужних трошкова или тражити да Градска управа одштампа Информатор или делове информатора за које је лице заинтересовано, уз накнаду нужних трошкова.

Информатор о раду објављен је на званичној интернет презентацији града Панчева на адреси: www.pancevo.rs/informator-o-radu.
Последње измене и допуне Информатора о раду органа града Панчева извршене су 20.05.2024. године.
.

Обједињени Информатор о раду органа Града Панчева:

        Информатор о раду органа града Панчева – 20.05.2024.

        Информатор о раду органа града Панчева- 08.04.2024.

        Информатор о раду органа града Панчева – 29.03.2024.

        Информатор о раду органа града Панчева – 05.02.2024.

        Информатор о раду органа града Панчева – 23.01.2024.

        Информатор о раду органа града Панчева – 11.12.2023.

        Информатор о раду органа града Панчева – 30.10.2023.

        Информатор о раду органа града Панчева – 29.09.2023.

        Информатор о раду органа града Панчева – 18.08.2023.

        Информатор о раду органа града Панчева – 26.07.2023.

        Информатор о раду органа града Панчева – 28.06.2023.

        Информатор о раду органа града Панчева – 29.05.2023.

       Информатор о раду органа града Панчева – 10.04.2023.

       Информатор о раду органа града Панчева – 22.03.2023.

       Информатор о раду органа града Панчева – 28.02.2023.

       Информатор о раду органа града Панчева – 27.01.2023.

       Информатор о раду органа града Панчева – 29.12.2022.

       Информатор о раду органа града Панчева – 30.11.2022.

       Информатор о раду органа града Панчева – 31.10.2022.

       Информатор о раду органа града Панчева – 13.09.2022.

       Информатор о раду органа града Панчева – 09.08.2022.

       Информатор о раду органа града Панчева – 20.07.2022.

       Информатор о раду органу града Панчева – 07.06.2022.

       Информатор о раду органа града Панчева – 06.05.2022.

       Информатор о раду органа града Панчева – 06.04.2022.

       Информатор о раду органа града Панчева – 09.03.2022.

       Информатор о раду органа града Панчева – 08.02.2022.

       Информатор о раду ограна града Панчева – 10.01.2022.

       Информатор о раду органа града Панчева – 06.12.2021.

       Информатор о раду органа града Панчева – 05.11.2021.

       Информатор о раду органа града Панчева – 11.10.2021.

       Информатор о раду органа града Панчева – 06.09.2021.

       Информатор о раду органа града Панчева – 05.08.2021.

       Информатор о раду органа града Панчева – 06.07.2021.

       Информатор о раду органа града Панчева – 04.06.2021.

       Информатор о  раду органа града Панчева – 19.05.2021.

       Информатор о раду органа града Панчева – 05.04.2021.

       Информатор о раду органа града Панчева – 02.03.2021.

       Информатор о раду органа града Панчева – 05.02.2021.

       Информатор о раду органа града Панчева – 06.01.2021.

       Информатор о раду органа града Панчева – 07.12.2020.

       Информатор о раду органа града Панчева – 05.11.2020.

       Информатор о раду органа града Панчева – 02.10.2020.

       Информатор о раду органа града Панчева – 03.09.2020.

Информатор о раду органа града Панчева – 06.08.2020.

Информатор о раду органа града Панчева – 01.07.2020.

Информатор о раду органа града Панчева – 03.06.2020.

Информатор о раду органа града Панчева – 04.05.2020.

Информатор о раду органа града Панчева – 03.03.2020.

Информатор о раду органа града Панчева – 04.02.2020.

Информатор о раду органа града Панчева – 09.01.2020.

Информатор о раду органа града Панчева – 03.12.2019.

Информатор о раду органа града Панчева – 21.10.2019.

Информатор о раду органа града Панчева – 01.08.2019.

Информатор о раду органа града Панчева – 10.06.2019.

Информатор о раду органа града Панчева – 18.12.2018.

Информатор о раду органа града Панчева – 08.10.2018.

Информатор о раду органа града Панчева – 23.04.2018.

Информатор о раду органа града Панчева – 20.03.2018.

Информатор о раду органа града Панчева – 29.12.2017.

Информатор о раду органа града Панчева – 01.11.2017.

Информатор о раду органа града Панчева – 28.09.2017.

Информатор о раду органа града Панчева – 31.03.2017.

Информатор о раду органа града Панчева – 19.01.2017.

Информатор о раду органа града Панчева – 27.12.2016.

Информатор о раду органа града Панчева – 23.09.2016.

Информатор о раду органа града Панчева – 24.05.2016.

Информатор о раду органа града Панчева – 16.07.2015.

Информатор о раду органа града Панчева – 23.09.2014.

Информатор о раду органа града Панчева – 04.01.2014.