Mesečni izveštaji monitoring sistema

ImeVeličinaBr.Preuzimanja
ImeVeličinaBr.Preuzimanja
Mesečni izveštaj sistema za kontinualno praćenje aerozagađenja za januar 2020.god2.4 MB58
Mesečni izveštaj sistema za kontinualno praćenje aerozagađenja za februar 2020.god2.4 MB58
Mesečni izveštaj sistema za kontinualno praćenje aerozagađenja za mart 2020.god2.3 MB52
Mesečni izveštaj sistema za kontinualno praćenje aerozagađenja za april 2020.god2.3 MB70
Mesečni izveštaj sistema za kontinualno prađenje aerozagađenja za mesec maj 2020.god2.5 MB49
Mesečni izveštaj sistema za kontinualno praćenje aerozagađenja za jun 2020.god2.4 MB40
Mesečni izveštaj sistema za kontinualno praćenje aerozagađenja za jul 2020.god2.2 MB24
Mesečni izveštaj sistema za kontinualno praćenje aerozagađenja za avgust 2020.god2.1 MB27
ImeVeličinaBr.Preuzimanja
Mesečni izveštaj sistema za kontinualno praćenje aerozagađenja za februar 2019.god1.1 MB148
Mesečni izveštaj sistema za kontinualno praćenje aerozagađenja za januar 2019.god1.9 MB159
Mesečni izveštaj sistema za kontinualno praćenje aerozagađenja za mart 2019.god1.8 MB155
Mesečni izveštaj sistema za kontinualno praćenje aerozagađenja za april 2019.god1.9 MB139
Mesečni izveštaj sistema za kontinualno praćenje aerozagađenja za maj 2019.god2.4 MB117
Mesečni izveštaj sistema za kontinualno praćenje aerozagađenja za jun 2019.god2.7 MB118
Mesečni izveštaj sistema za kontinualno praćenje aerozagađenja za jul 2019.god2.6 MB95
Mesečni izveštaj sistema za kontinualno praćenje aerozagađenja za avgust 2019.god2.7 MB103
Mesečni izveštaj sistema za kontinualno praćenje aerozagađenja za septembar 2019.god2.5 MB99
Mesečni izveštaj sistema za kontinualno praćenje aerozagađenja za oktobar 2019.god2.5 MB91
Mesečni izveštaj sistema za kontinualno praćenje aerozagađenja za novembar 2019.god2.3 MB94
Mesečni izveštaj sistema za kontinualno praćenje aerozagađenja za decembar 2019.god2.2 MB85
ImeVeličinaBr.Preuzimanja
Mesečni izveštaj sistema za kontinualno praćenje aerozagađenja za januar 2018.god1.4 MB168
Mesečni izveštaj sistema za kontinualno praćenje aerozagađenja za februar 2018.god1.6 MB162
Mesečni izveštaj sistema za kontinualno praćenje aerozagađenja za mart 2018.god1.5 MB174
Mesečni izveštaj sistema za kontinualno praćenje aerozagađenja za april 2018.god1.7 MB200
Mesečni izveštaj sistema za kontinualno praćenje aerozagađenja za maj 2018.god1.8 MB164
Mesečni izveštaj sistema za kontinualno praćenje aerozagađenja za jun 2018.god1.7 MB162
Mesečni izveštaj sistema za kontinualno praćenje aerozagađenja za jul 2018.god1.7 MB166
Mesečni izveštaj sistema za kontinualno praćenje aerozagađenja za novembar 2018.god1.8 MB153
Mesečni izveštaj sistema za kontinualno praćenje aerozagađenja za decembar 2018.god1.7 MB137
Mesečni izveštaj sistema za kontinualno praćenje aerozagađenja za avgust 2018.god1.7 MB154
Mesečni izveštaj sistema za kontinualno praćenje aerozagađenja za septembar 2018.god1.9 MB132
Mesečni izveštaj sistema za kontinualno praćenje aerozagađenja za oktobar 2018.god1.9 MB132
ImeVeličinaBr.Preuzimanja
Mesečni izveštaj sistema za kontinualno praćenje aerozagađenja za maj 2017.god478.2 KB227
Mesečni izveštaj sistema za kontinualno praćenje aerozagađenja za april 2017.god654.1 KB237
Mesečni izveštaj sistema za kontinualno praćenje aerozagađenja za mart 2017.god595.9 KB233
Mesečni izveštaj sistema za kontinualno praćenje aerozagađenja za jun 2017.god676.4 KB259
Mesečni izveštaj sistema za kontinualno praćenje aerozagađenja za februar 2017.god562.5 KB229
Mesečni izveštaj sistema za kontinualno praćenje aerozagađenja za jul 2017.god2.6 MB205
Mesečni izveštaj sistema za kontinualno praćenje aerozagađenja za avgust 2017.god2.5 MB244
Mesečni izveštaj sistema za kontinualno praćenje aerozagađenja za septembar 2017.god1.4 MB206
Mesečni izveštaj sistema za kontinualno praćenje aerozagađenja za oktobar 2017.god1.5 MB215
Mesečni izveštaj sistema za kontinualno praćenje aerozagađenja za novembar 2017.god1.5 MB210
Mesečni izveštaj sistema za kontinualno praćenje aerozagađenja za decembar 2017.god1.5 MB118
ImeVeličinaBr.Preuzimanja
Mesečni izveštaj za januar 2016.god643.4 KB332
Mesečni izveštaj za februar 2016.god414.6 KB292
Mesečni izveštaj za mart 2016.god692.4 KB283
Mesečni izveštaj za april 2016.god790.6 KB296
Mesečni izveštaj za maj 2016.god812.6 KB287
Mesečni izveštaj za jun 2016.god780.0 KB286
Mesečni izveštaj za jul 2016.god762.5 KB425
Mesečni izveštaj za avgust 2016.god847.6 KB335
Mesečni izveštaj za septembar 2016.god694.2 KB219
Mesečni izveštaj za oktobar 2016.god657.4 KB246
Mesečni izveštaj za novembar 2016.god1.6 MB258
Mesečni izveštaj za decembar 2016.god1.6 MB235
ImeVeličinaBr.Preuzimanja
Januar 2015850.9 KB321
Februar 2015844.3 KB294
Mart 2015906.9 KB273
April 2015762.8 KB288
Maj 2015506.7 KB260
Jun 2015544.8 KB277
Jul 2015467.4 KB265
Avgust 2015827.0 KB311
Septembar 2015781.8 KB280
Novembar 2015732.9 KB249
Decembar 2015726.5 KB369
Oktobar 2015677.5 KB260
ImeVeličinaBr.Preuzimanja
Januar 2014436.7 KB284
Februar 2014779.6 KB272
Mart 2014594.4 KB273
April 2014550.0 KB279
Maj 2014741.9 KB272
Jun 2014733.1 KB242
Jul 2014670.6 KB293
Avgust 2014693.0 KB328
Septembar 2014 657.6 KB258
Oktobar 2014651.1 KB268
Novembar 2014731.4 KB227
Decembar 2014 765.3 KB237
ImeVeličinaBr.Preuzimanja
Januar 2013635.7 KB272
Februar 2013649.7 KB218
Mart 2013585.4 KB253
April 20131.4 MB273
Maj 2013576.5 KB262
Jun 2013402.2 KB299
Jul 2013444.3 KB241
Avgust 2013456.6 KB227
Septembar 2013480.4 KB279
Oktobar 2013489.7 KB292
Novembar 2013443.3 KB248
Decembar 2013513.3 KB254
ImeVeličinaBr.Preuzimanja
Januar 2012618.9 KB282
Februar 20121.7 MB249
Mart 2012675.2 KB264
April 2012504.4 KB242
Maj 2012552.2 KB253
Jul 2012675.7 KB257
Avgust 2012631.1 KB267
Septembar 2012731.5 KB261
Oktobar 2012724.0 KB246
Novembar 2012721.8 KB258
Decembar 2012682.5 KB259
Jun 2012561.9 KB253

Izveštaji dodatnog merenja kvaliteta vazduha

ImeVeličinaBr.Preuzimanja
ImeVeličinaBr.Preuzimanja
Izveštaj o kvalitetu vazduha Narodna bašta za III kvartal (jul - septembar) 2020.god9.7 MB11
Izveštaj o kvalitetu vazduha Narodna bašta za I kvartal (januar - mart) 2020.god1.7 MB11
Izveštaj o kvalitetu vazduha Narodna bašta za II kvartal (april - jun) 2020.god1.8 MB10
Izveštaj o dodatnim merenjima kvaliteta vazduha na području grada Pančeva za I kvartal 2020.god.1.5 MB11
Izveštaj o dodatnim merenjima kvaliteta vazduha na području grada Pančeva za II kvartal 2020.god.1.4 MB8
Izveštaj o dodatnim merenjima kvaliteta vazduha na području grada Pančeva za III kvartal 2020.god.1.4 MB10
ImeVeličinaBr.Preuzimanja
Izveštaj o dodatnim merenjima kvaliteta vazduha za I kvartal (Nova Misa, Strelište)1.5 MB87
Izveštaj o kvalitetu vazduha za I kvartal (januar-mart) za Narodnu baštu821.7 KB90
Izveštaj o dodatnim merenjima kvaliteta vazduha za II kvartal (Nova Misa, Strelište)1.4 MB91
Izveštaj o kvalitetu vazduha za II kvartal (april-jun) za Narodnu baštu1.7 MB78
Izveštaj o kvalitetu vazduha za III kvartal (jul-septembar) za Narodnu baštu1.9 MB72
Izveštaj o dodatnim merenjima kvaliteta vazduha za III kvartal (Nova Misa, Strelište)1.5 MB66
Godišnji izveštaj o dodatnim merenjima kvaliteta vazduha (Strelište, Nova Misa) 1.4 MB52
Prilozi uz godišnji izveštaj o dodatnim merenjima kvaliteta vazduha (Strelište, Nova Misa) 19.6 MB40
Godišnji izveštaj o dodatnim merenjima kvaliteta vazduha (Narodna bašta) 2.1 MB38
ImeVeličinaDatum
Izveštaj za I kvartal dodatnog merenja kvaliteta vazduha 1.5 MB2018/09/06
Izveštaj za II kvartal dodatnog merenja kvaliteta vazduha768.7 KB2018/09/06
Godišnji izveštaj o kvalitetu vazduha na lokaciji Narodna bašta997.6 KB2019/02/06
Izveštaj o kvalitetu vazduha za I kvartal (januar-mart) za Narodnu baštu1.5 MB2019/02/06
Izveštaj o kvalitetu vazduha za II kvartal (april-jun) za Narodnu baštu1.5 MB2019/02/06
Izveštaj o kvalitetu vazduha za III kvartal (jul-septembar) za Narodnu baštu1.6 MB2019/02/06
Izveštaj o kvalitetu vazduha za III kvartal (Nova Misa, Strelište)1.5 MB2019/02/06
Godišnji izveštaj o kvalitetu vazduha (Strelište, Nova Misa)2.3 MB2019/02/06
ImeVeličinaDatum
Izveštaj o kvalitetu vazduha za I kvartal (januar-mart) za Narodnu baštu373.8 KB2018/10/29
Izveštaj o kvalitetu vazduha za II kvartal (april-jun) za Narodnu baštu374.6 KB2018/10/29
Izveštaj o kvalitetu vazduha za III kvartal (jul-septembar) za Narodnu baštu370.5 KB2018/10/29
Godišnji izveštaj o kvalitetu vazduha na lokaciji Narodna bašta1.9 MB2018/10/29
Godišnji izveštaj o kvalitetu vazduha (Strelište, Nova Misa)2.5 MB2018/11/07
Izveštaj o kvalitetu vazduha za I kvartal (Strelište, Nova Misa)489.3 KB2018/11/07
Izveštaj o kvalitetu vazduha za II kvartal (Strelište, Nova Misa)485.8 KB2018/11/07
Izveštaj o kvalitetu vazduha za III kvartal (Nova Misa, Strelište)451.4 KB2018/11/07
ImeVeličinaDatum
Izveštaj o kvalitetu vazduha za I kvartal (januar-mart) za Narodnu baštu371.5 KB2018/10/29
Izveštaj o kvalitetu vazduha za II kvartal (april-jun) za Narodnu baštu561.0 KB2018/10/29
Izveštaj o kvalitetu vazduha za III kvartal (jul-septembar) za Narodnu baštu1.6 MB2018/10/29
Godišnji izveštaj o kvalitetu vazduha na lokaciji Narodna bašta456.8 KB2018/10/29
Godišnji izveštaj o kvalitetu vazduha (Strelište, Nova Misa)866.3 KB2018/11/07
Izveštaj o kvalitetu vazduha za I kvartal (Strelište, Nova Misa)429.3 KB2018/11/07
Izveštaj o kvalitetu vazduha za II kvartal (Strelište, Nova Misa)447.3 KB2018/11/07
Izveštaj o kvalitetu vazduha za III kvartal (Nova Misa, Strelište)1.2 MB2018/11/07
ImeVeličinaDatum
Izveštaj o kvalitetu vazduha za III kvartal (jul-septembar) za Narodnu baštu419.5 KB2018/10/29
Godišnji izveštaj o kvalitetu vazduha na lokaciji Narodna bašta451.3 KB2018/10/29
Izveštaj o kvalitetu vazduha za III kvartal (Nova Misa, Strelište)526.2 KB2018/11/07
Godišnji izveštaj o kvalitetu vazduha (Strelište, Nova Misa)701.4 KB2018/11/07

Izveštaji o dnevnim prekoračenjima automatskog monitoringa kvaliteta vazduha grada Pančeva

ImeVeličinaBr.Preuzimanja
Monitoring - Izveštaj 05 01 202181.2 KB0
Monitoring - Izveštaj 09 01 202182.7 KB1
Monitoring - Izveštaj 10 01 202180.2 KB0
ImeVeličinaBr.Preuzimanja
Monitoring - Izveštaj 01 01 202081.0 KB63
Monitoring - Izveštaj 02 01 202081.6 KB56
Monitoring - Izveštaj 03 01 202081.0 KB52
Monitoring - Izveštaj 04 01 202081.1 KB53
Monitoring - Izveštaj 06 01 202079.3 KB60
Monitoring - Izveštaj 07 01 202081.3 KB64
Monitoring - Izveštaj 08 01 202080.8 KB56
Monitoring - Izveštaj 09 01 202080.7 KB56
Monitoring - Izveštaj 10 01 202077.0 KB61
Monitoring - Izveštaj 11 01 202081.3 KB60
Monitoring - Izveštaj 12 01 202082.2 KB61
Monitoring - Izveštaj 14 01 202081.2 KB59
Monitoring - Izveštaj 13 01 202084.9 KB56
Monitoring - Izveštaj 15 01 202081.7 KB64
Monitoring - Izveštaj 16 01 202085.4 KB59
Monitoring - Izveštaj 17 01 202080.8 KB51
Monitoring - Izveštaj 19 01 202080.6 KB67
Monitoring - Izveštaj 20 01 202080.5 KB55
Monitoring - Izveštaj 21 01 202076.9 KB47
Monitoring - Izveštaj 22 01 202082.5 KB53
Monitoring - Izveštaj 23 01 202082.2 KB53
Monitoring - Izveštaj 24 01 202081.8 KB58
Monitoring - Izveštaj 25 01 202080.7 KB56
Monitoring - Izveštaj 26 01 202076.9 KB62
Monitoring - Izveštaj 27 01 202086.4 KB59
Monitoring - Izveštaj 28 01 202084.7 KB59
Monitoring - Izveštaj 30 01 202081.3 KB64
Monitoring - Izveštaj 31 01 202082.3 KB68
Monitoring - Izveštaj 03 02 202080.5 KB55
Monitoring - Izveštaj 08.02.202081.5 KB59
Monitoring - Izveštaj 09.02.202086.9 KB52
Monitoring - Izveštaj 10.02.202076.6 KB57
Monitoring - Izveštaj 12.02.202080.8 KB57
Monitoring - Izveštaj 13.02.202080.6 KB54
Monitoring - Izveštaj 15.02.202080.7 KB57
Monitoring - Izveštaj 16 02 202080.6 KB53
Monitoring - Izveštaj 17 02 202080.7 KB55
Monitoring - Izveštaj 18 02 202080.8 KB59
Monitoring - Izveštaj 21.02.202081.2 KB46
Monitoring - Izveštaj 22.02.202080.3 KB58
Monitoring - Izveštaj 23.02.202076.8 KB62
Monitoring - Izveštaj 24.02.202080.8 KB52
Monitoring - Izveštaj 25.02.202089.6 KB66
Monitoring - Izveštaj 09.03.202081.3 KB53
Monitoring - Izveštaj 11.03.202081.7 KB50
Monitoring - Izveštaj 12.03.202081.6 KB56
Monitoring - Izveštaj 18 03 202080.7 KB56
Monitoring - Izveštaj 19 03 202081.3 KB47
Monitoring - Izveštaj 20 03 202081.5 KB53
Monitoring - Izveštaj 21 03 202083.5 KB51
Monitoring - Izveštaj 26 03 2020135.7 KB51
Monitoring - Izveštaj 27 03 202081.5 KB52
Monitoring - Izveštaj 28 03 202080.7 KB40
Monitoring - Izveštaj 29 03 202081.3 KB44
Monitoring - Izveštaj 30 03 202080.6 KB42
Monitoring - Izveštaj 03 04 202090.6 KB48
Monitoring - Izveštaj 04 04 202090.7 KB56
Monitoring - Izveštaj 13 04 202080.2 KB41
Monitoring - Izveštaj 06.04.202090.7 KB34
Monitoring - Izveštaj 08.04.202090.7 KB46
Monitoring - Izveštaj 09.04.202090.7 KB39
Monitoring - Izveštaj 10.04.202090.6 KB34
Monitoring - Izveštaj 23.04.202090.7 KB40
Monitoring - Izveštaj 24.04.202090.7 KB44
Monitoring - Izveštaj 25.04.202090.1 KB43
Monitoring - Izveštaj 19.10.2020135.8 KB4
Monitoring - Izveštaj 22.10.2020140.1 KB9
Monitoring - Izveštaj 23.10.2020140.8 KB9
Monitoring - Izveštaj 24.10.2020137.8 KB7
Monitoring - Izveštaj 25.10.2020135.8 KB10
Monitoring - Izveštaj 29.10.2020128.4 KB8
Monitoring - Izveštaj 03.11.202085.3 KB6
Monitoring - Izveštaj 02.11.202082.8 KB7
Monitoring - Izveštaj za 07 11 202081.5 KB4
Monitoring - Izveštaj za 13 11 202080.6 KB4
Monitoring - Izveštaj za 17 11 202080.6 KB7
Monitoring - Izveštaj 13 11 2020165.9 KB2
Monitoring - Izveštaj 23 11 202076.2 KB2
Monitoring - Izveštaj 24 11 202087.5 KB2
Monitoring - Izveštaj 25.11.2020147.8 KB3
Monitoring - Izveštaj 30.11.2020130.9 KB2
Monitoring - Izveštaj 01.12.202082.7 KB4
Monitoring - Izveštaj 17.12.202067.6 KB2
Monitoring - Izveštaj 18.12.202078.4 KB2
Monitoring - Izveštaj 19.12.202081.9 KB2
Monitoring - Izveštaj 23 12 202083.8 KB2
Monitoring - Izveštaj 24 12 202085.7 KB2
Monitoring - Izveštaj 30.12.202077.5 KB1
ImeVeličinaBr.Preuzimanja
Monitoring - Izveštaj 15 10 201980.3 KB61
Monitoring- Izveštaj 24 10 201979.9 KB72
Monitoring- Izveštaj 26 10 201980.0 KB60
Monitoring- Izveštaj 22 10 201981.3 KB57
Monitoring- Izveštaj 17 10 201980.6 KB64
Monitoring- Izveštaj 19 10 201980.8 KB69
Monitoring- Izveštaj 23 10 201980.7 KB70
Monitoring- Izveštaj 27 10 201981.5 KB64
Monitoring- Izveštaj 18 10 201980.2 KB68
Monitoring- Izveštaj 20 10 201980.1 KB59
Monitoring- Izveštaj 21 10 201981.3 KB64
Monitoring- Izveštaj 25 10 201980.0 KB65
Monitoring- Izveštaj 28 10 201981.5 KB64
Monitoring- Izveštaj 29 10 201979.5 KB69
Monitoring - Izveštaj 29 11 201976.8 KB68
Monitoring - Izveštaj 03 12 201976.8 KB50
Monitoring - Izveštaj 04 12 201980.4 KB49
Monitoring - Izveštaj 05 12 201976.9 KB53
Monitoring - Izveštaj 06 12 201981.1 KB52
Monitoring - Izveštaj 07 12 201980.5 KB53
Monitoring - Izveštaj 08 12 201976.8 KB53
Monitoring - Izveštaj 09 12 201980.6 KB57
Monitoring - Izveštaj 15 12 201980.8 KB53
Monitoring - Izveštaj 16 12 201980.7 KB58
Monitoring - Izveštaj 17 12 201980.7 KB44
Monitoring - Izveštaj 19 12 201980.7 KB67
Monitoring - Izveštaj 20 12 201971.7 KB43
Monitoring - Izveštaj 31 12 201980.7 KB64