Месечни извештаји мониторинг система

Извештаји додатног мерења квалитета ваздуха

Извештаји о дневним прекорачењима аутоматског мониторинга квалитета ваздуха града Панчева