Месечни извештаји мониторинг система

ИмеВеличинаБр.Преузимања
Месечни извештај система за континуално праћење аерозагађења за јануар 2021.год2.8 MB30
Месечни извештај система за континуално праћење аерозагађења за фебруар 2021.год2.6 MB35
Месечни извештај система за континуално праћење аерозагађења за март 2021.год2.8 MB34
Месечни извештај система за континуално праћење аерозагађења за април 2021.год2.8 MB12
ИмеВеличинаБр.Преузимања
Месечни извештај система за континуално праћење аерозагађења за јануар 2020.год2.4 MB110
Месечни извештај система за континуално праћење аерозагађења за фебруар 2020.год2.4 MB110
Месечни извештај система за континуално праћење аерозагађења за март 2020.год2.3 MB102
Месечни извештај система за континуално праћење аерозагађења за април 2020.год2.3 MB118
Месечни извештај система за континуално прађење аерозагађења за месец мај 2020.год2.5 MB99
Месечни извештај система за континуално праћење аерозагађења за јун 2020.год2.4 MB96
Месечни извештај система за континуално праћење аерозагађења за јул 2020.год2.2 MB74
Месечни извештај система за континуално праћење аерозагађења за август 2020.год2.1 MB80
Месечни извештај система за континуално праћење аерозагађења за септембар 2020.год1.9 MB41
Месечни извештај система за континуално праћење аерозагађења за октобар 2020.год2.1 MB39
Месечни извештај система за континуално праћење аерозагађења за новембар 2020.год2.2 MB40
Месечни извештај система за континуално праћење аерозагађења за децембар 2020.год2.1 MB42
ИмеВеличинаБр.Преузимања
Месечни извештај система за континуално праћење аерозагађења за фебруар 2019.год1.1 MB202
Месечни извештај система за континуално праћење аерозагађења за јануар 2019.год1.9 MB216
Месечни извештај система за континуално праћење аерозагађења за март 2019.год1.8 MB208
Месечни извештај система за континуално праћење аерозагађења за април 2019.год1.9 MB191
Месечни извештај система за континуално праћење аерозагађења за мај 2019.год2.4 MB166
Месечни извештај система за континуално праћење аерозагађења за јун 2019.год2.7 MB167
Месечни извештај система за континуално праћење аерозагађења за јул 2019.год2.6 MB144
Месечни извештај система за континуално праћење аерозагађења за август 2019.год2.7 MB154
Месечни извештај система за континуално праћење аерозагађења за септембар 2019.год2.5 MB157
Месечни извештај система за континуално праћење аерозагађења за октобар 2019.год2.5 MB138
Месечни извештај система за континуално праћење аерозагађења за новембар 2019.год2.3 MB143
Месечни извештај система за континуално праћење аерозагађења за децембар 2019.год2.2 MB142
ИмеВеличинаБр.Преузимања
Месечни извештај система за континуално праћење аерозагађења за јануар 2018.год1.4 MB213
Месечни извештај система за континуално праћење аерозагађења за фебруар 2018.год1.6 MB210
Месечни извештај система за континуално праћење аерозагађења за март 2018.год1.5 MB219
Месечни извештај система за континуално праћење аерозагађења за април 2018.год1.7 MB248
Месечни извештај система за континуално праћење аерозагађења за мај 2018.год1.8 MB217
Месечни извештај система за континуално праћење аерозагађења за јун 2018.год1.7 MB210
Месечни извештај система за континуално праћење аерозагађења за јул 2018.год1.7 MB215
Месечни извештај система за континуално праћење аерозагађења за новембар 2018.год1.8 MB200
Месечни извештај система за континуално праћење аерозагађења за децембар 2018.год1.7 MB187
Месечни извештај система за континуално праћење аерозагађења за август 2018.год1.7 MB204
Месечни извештај система за континуално праћење аерозагађења за септембар 2018.год1.9 MB181
Месечни извештај система за континуално праћење аерозагађења за октобар 2018.год1.9 MB186
ИмеВеличинаБр.Преузимања
Месечни извештај система за континуално праћење аерозагађења за мај 2017.год478.2 KB275
Месечни извештај система за континуално праћење аерозагађења за април 2017.год654.1 KB282
Месечни извештај система за континуално праћење аерозагађења за март 2017.год595.9 KB278
Месечни извештај система за континуално праћење аерозагађења за јун 2017.год676.4 KB304
Месечни извештај система за континуално праћење аерозагађења за фебруар 2017.год562.5 KB275
Месечни извештај система за континуално праћење аерозагађења за јул 2017.год2.6 MB256
Месечни извештај система за континуално праћење аерозагађења за август 2017.год2.5 MB295
Месечни извештај система за континуално праћење аерозагађења за септембар 2017.год1.4 MB254
Месечни извештај система за континуално праћење аерозагађења за октобар 2017.год1.5 MB259
Месечни извештај система за континуално праћење аерозагађења за новембар 2017.год1.5 MB258
Месечни извештај система за континуално праћење аерозагађења за децембар 2017.год1.5 MB163
ИмеВеличинаБр.Преузимања
Месечни извештај за јануар 2016.год643.4 KB373
Месечни извештај за фебруар 2016.год414.6 KB330
Месечни извештај за март 2016.год692.4 KB323
Месечни извештај за април 2016.год790.6 KB336
Месечни извештај за мај 2016.год812.6 KB327
Месечни извештај за јун 2016.год780.0 KB328
Месечни извештај за јул 2016.год762.5 KB470
Месечни извештај за август 2016.год847.6 KB376
Месечни извештај за септембар 2016.год694.2 KB261
Месечни извештај за октобар 2016.год657.4 KB285
Месечни извештај за новембар 2016.год1.6 MB301
Месечни извештај за децембар 2016.год1.6 MB279
ИмеВеличинаБр.Преузимања
Јануар 2015850.9 KB362
Фебруар 2015844.3 KB339
Март 2015906.9 KB314
Април 2015762.8 KB328
Мај 2015506.7 KB301
Јун 2015544.8 KB316
Јул 2015467.4 KB303
Август 2015827.0 KB347
Септембар 2015781.8 KB323
Новембар 2015732.9 KB288
Децембар 2015726.5 KB424
Октобар 2015677.5 KB305
ИмеВеличинаБр.Преузимања
Јануар 2014436.7 KB322
Фебруар 2014779.6 KB311
Март 2014594.4 KB313
Април 2014550.0 KB319
Maj 2014741.9 KB313
Јун 2014733.1 KB282
Јул 2014670.6 KB333
Август 2014693.0 KB371
Септембар 2014 657.6 KB297
Октобар 2014651.1 KB308
Новембар 2014731.4 KB265
Децембар 2014 765.3 KB275
ИмеВеличинаБр.Преузимања
Јануар 2013635.7 KB319
Фебруар 2013649.7 KB260
Март 2013585.4 KB291
Април 20131.4 MB311
Maj 2013576.5 KB300
Јун 2013402.2 KB361
Јул 2013444.3 KB277
Aвгуст 2013456.6 KB275
Септембар 2013480.4 KB318
Октобар 2013489.7 KB330
Новембар 2013443.3 KB296
Децембар 2013513.3 KB292
ИмеВеличинаБр.Преузимања
Јануар 2012618.9 KB320
Фебруар 20121.7 MB289
Март 2012675.2 KB303
Април 2012504.4 KB292
Maj 2012552.2 KB289
Jул 2012675.7 KB304
Август 2012631.1 KB304
Септембар 2012731.5 KB303
Октобар 2012724.0 KB283
Новембар 2012721.8 KB299
Децембар 2012682.5 KB304
Јун 2012561.9 KB292

Извештаји додатног мерења квалитета ваздуха

ИмеВеличинаБр.Преузимања
ИмеВеличинаБр.Преузимања
Извештај о квалитету ваздуха Народна башта за III квартал (јул - септембар) 2020.год9.7 MB52
Извештај о квалитету ваздуха Народна башта за I квартал (јануар - март) 2020.год1.7 MB49
Извештај о квалитету ваздуха Народна башта за II квартал (април - јун) 2020.год1.8 MB49
Извештај о додатним мерењима квалитета ваздуха на подручју града Панчева за I квартал 2020.год.1.5 MB52
Извештај о додатним мерењима квалитета ваздуха на подручју града Панчева за II квартал 2020.год.1.4 MB53
Извештај о додатним мерењима квалитета ваздуха на подручју града Панчева за III квартал 2020.год.1.4 MB55
Годишњи извештај о извршеним мерењима квалитета амбијеталног ваздуха у Панчеву на локацији Народна башта за 2020.год12.0 MB55
Извештај о додатним мерењима квалитета ваздуха на територији града Панчева за 2020.годину12.7 MB50
ИмеВеличинаБр.Преузимања
Извештај о додатним мерењима квалитета ваздуха за I квартал (Нова Миса, Стрелиште)1.5 MB137
Извештај о квалитету ваздуха за I квартал (јануар-март) за Народну башту821.7 KB138
Извештај о додатним мерењима квалитета ваздуха за II квартал (Нова Миса, Стрелиште)1.4 MB147
Извештај о квалитету ваздуха за II квартал (април-јун) за Народну башту1.7 MB116
Извештај о квалитету ваздуха за III квартал (јул-септембар) за Народну башту1.9 MB116
Извештај о додатним мерењима квалитета ваздуха за III квартал (Нова Миса, Стрелиште)1.5 MB111
Годишњи извештај о додатним мерењима квалитета ваздуха (Стрелиште, Нова Миса) 1.4 MB99
Прилози уз годишњи извештај о додатним мерењима квалитета ваздуха (Стрелиште, Нова Миса) 19.6 MB94
Годишњи извештај о додатним мерењима квалитета ваздуха (Народна башта) 2.1 MB81
ИмеВеличинаДатум
Извештај за I квартал додатног мерења квалитета ваздуха 1.5 MB2018/09/06
Извештај за II квартал додатног мерења квалитета ваздуха768.7 KB2018/09/06
Годишњи извештај о квалитету ваздуха на локацији Народна башта997.6 KB2019/02/06
Извештај о квалитету ваздуха за I квартал (јануар-март) за Народну башту1.5 MB2019/02/06
Извештај о квалитету ваздуха за II квартал (април-јун) за Народну башту1.5 MB2019/02/06
Извештај о квалитету ваздуха за III квартал (јул-септембар) за Народну башту1.6 MB2019/02/06
Извештај о квалитету ваздуха за III квартал (Нова Миса, Стрелиште)1.5 MB2019/02/06
Годишњи извештај о квалитету ваздуха (Стрелиште, Нова Миса)2.3 MB2019/02/06
ИмеВеличинаДатум
Извештај о квалитету ваздуха за I квартал (јануар-март) за Народну башту373.8 KB2018/10/29
Извештај о квалитету ваздуха за II квартал (април-јун) за Народну башту374.6 KB2018/10/29
Извештај о квалитету ваздуха за III квартал (јул-септембар) за Народну башту370.5 KB2018/10/29
Годишњи извештај о квалитету ваздуха на локацији Народна башта1.9 MB2018/10/29
Годишњи извештај о квалитету ваздуха (Стрелиште, Нова Миса)2.5 MB2018/11/07
Извештај о квалитету ваздуха за I квартал (Стрелиште, Нова Миса)489.3 KB2018/11/07
Извештај о квалитету ваздуха за II квартал (Стрелиште, Нова Миса)485.8 KB2018/11/07
Извештај о квалитету ваздуха за III квартал (Нова Миса, Стрелиште)451.4 KB2018/11/07
ИмеВеличинаДатум
Извештај о квалитету ваздуха за I квартал (јануар-март) за Народну башту371.5 KB2018/10/29
Извештај о квалитету ваздуха за II квартал (април-јун) за Народну башту561.0 KB2018/10/29
Извештај о квалитету ваздуха за III квартал (јул-септембар) за Народну башту1.6 MB2018/10/29
Годишњи извештај о квалитету ваздуха на локацији Народна башта456.8 KB2018/10/29
Годишњи извештај о квалитету ваздуха (Стрелиште, Нова Миса)866.3 KB2018/11/07
Извештај о квалитету ваздуха за I квартал (Стрелиште, Нова Миса)429.3 KB2018/11/07
Извештај о квалитету ваздуха за II квартал (Стрелиште, Нова Миса)447.3 KB2018/11/07
Извештај о квалитету ваздуха за III квартал (Нова Миса, Стрелиште)1.2 MB2018/11/07
ИмеВеличинаДатум
Извештај о квалитету ваздуха за III квартал (јул-септембар) за Народну башту419.5 KB2018/10/29
Годишњи извештај о квалитету ваздуха на локацији Народна башта451.3 KB2018/10/29
Извештај о квалитету ваздуха за III квартал (Нова Миса, Стрелиште)526.2 KB2018/11/07
Годишњи извештај о квалитету ваздуха (Стрелиште, Нова Миса)701.4 KB2018/11/07

Извештаји о дневним прекорачењима аутоматског мониторинга квалитета ваздуха града Панчева

ИмеВеличинаБр.Преузимања
Мониторинг - Извештај 05 01 202181.2 KB38
Мониторинг - Извештај 09 01 202182.7 KB38
Мониторинг - Извештај 10 01 202180.2 KB34
Мониторинг - Извештај 12.01.2021166.6 KB33
Мониторинг - Извештај 13.01.202183.1 KB37
Мониторинг - Извештај 16.01.202177.4 KB34
Мониторинг - Извештај 17.01.202180.8 KB37
Мониторинг - Извештај 18.01.202177.7 KB36
Мониторинг - Извештај 19.01.202174.8 KB35
Мониторинг - Извештај 20.01.202181.8 KB36
Мониторинг - Извештај 21.01.202183.4 KB37
Мониторинг - Извештај 28.01.202174.8 KB33
Мониторинг - Извештај 29.01.202182.1 KB32
Мониторинг - Извештај 30.01.202180.4 KB31
Мониторинг - Извештај 31.01.202187.3 KB31
Мониторинг - Извештај 02.02.202180.3 KB33
Мониторинг - Извештај 03.02.202180.5 KB32
Мониторинг - Извештај 04.02.202181.1 KB34
Мониторинг - Извештај 05.02.202180.9 KB30
Мониторинг - Извештај 06.02.202180.0 KB33
Мониторинг - Извештај 13.02.202179.7 KB32
Мониторинг - Извештај 16.02.202180.0 KB32
Мониторинг - Извештај 17.02.202174.8 KB37
Мониторинг - Извештај 18.02.202179.0 KB33
Мониторинг - Извештај 20.02.202181.9 KB29
Мониторинг - Извештај 22.02.202182.7 KB29
Мониторинг - Извештај 23.02.202174.8 KB27
Мониторинг - Извештај 24.02.202174.1 KB29
Мониторинг - Извештај 25.02.202178.4 KB30
Мониторинг - Извештај 26.02.202181.8 KB29
Мониторинг - Извештај 27.02.202180.9 KB27
Мониторинг - Извештај 01.03.202191.1 KB32
Мониторинг - Извештај 02.03.202183.9 KB30
Мониторинг - Извештај 03.03.202178.5 KB27
Мониторинг - Извештај 04.03.202178.4 KB42
Мониторинг - Извештај 08.03.202176.5 KB31
Мониторинг - Извештај 05.03.202181.4 KB29
Мониторинг - Извештај 06.03.202178.6 KB29
Мониторинг - Извештај 07.03.202181.1 KB28
Мониторинг - Извештај 10.03.202194.0 KB26
Мониторинг - Извештај 20.03.202188.8 KB23
Мониторинг - Извештај 21.03.202180.1 KB24
Мониторинг - Извештај 26.03.202190.1 KB29
Мониторинг - Извештај 27.03.202178.4 KB30
Мониторинг - Извештај 30.03.202191.1 KB34
Мониторинг - Извештај 31.03.202180.4 KB24
Мониторинг - Извештај 01.04.202178.8 KB32
Мониторинг - Извештај 23.06.2021135.1 KB5
Мониторинг - Извештај 24.06.202178.4 KB8
Мониторинг - Извештај 30.06.202180.4 KB8
Мониторинг - Извештај 07.07.202180.5 KB4
ИмеВеличинаБр.Преузимања
Мониторинг - Извештај 01 01 202081.0 KB102
Мониторинг - Извештај 02 01 202081.6 KB96
Мониторинг - Извештај 03 01 202081.0 KB91
Мониторинг - Извештај 04 01 202081.1 KB92
Мониторинг - Извештај 06 01 202079.3 KB100
Мониторинг - Извештај 07 01 202081.3 KB105
Мониторинг - Извештај 08 01 202080.8 KB99
Мониторинг - Извештај 09 01 202080.7 KB93
Мониторинг - Извештај 10 01 202077.0 KB101
Мониторинг - Извештај 11 01 202081.3 KB100
Мониторинг - Извештај 12 01 202082.2 KB102
Мониторинг - Извештај 14 01 202081.2 KB102
Мониторинг - Извештај 13 01 202084.9 KB94
Мониторинг - Извештај 15 01 202081.7 KB104
Мониторинг - Извештај 16 01 202085.4 KB100
Мониторинг - Извештај 17 01 202080.8 KB98
Мониторинг - Извештај 19 01 202080.6 KB110
Мониторинг - Извештај 20 01 202080.5 KB96
Мониторинг - Извештај 21 01 202076.9 KB97
Мониторинг - Извештај 22 01 202082.5 KB91
Мониторинг - Извештај 23 01 202082.2 KB94
Мониторинг - Извештај 24 01 202081.8 KB97
Мониторинг - Извештај 25 01 202080.7 KB95
Мониторинг - Извештај 26 01 202076.9 KB101
Мониторинг - Извештај 27 01 202086.4 KB103
Мониторинг - Извештај 28 01 202084.7 KB103
Мониторинг - Извештај 30 01 202081.3 KB104
Мониторинг - Извештај 31 01 202082.3 KB112
Мониторинг - Извештај 03 02 202080.5 KB95
Мониторинг - Извештај 08.02.202081.5 KB95
Мониторинг - Извештај 09.02.202086.9 KB90
Мониторинг - Извештај 10.02.202076.6 KB100
Мониторинг - Извештај 12.02.202080.8 KB95
Мониторинг - Извештај 13.02.202080.6 KB90
Мониторинг - Извештај 15.02.202080.7 KB95
Мониторинг - Извештај 16 02 202080.6 KB92
Мониторинг - Извештај 17 02 202080.7 KB92
Мониторинг - Извештај 18 02 202080.8 KB98
Мониторинг - Извештај 21.02.202081.2 KB85
Мониторинг - Извештај 22.02.202080.3 KB101
Мониторинг - Извештај 23.02.202076.8 KB102
Мониторинг - Извештај 24.02.202080.8 KB93
Мониторинг - Извештај 25.02.202089.6 KB103
Мониторинг - Извештај 09.03.202081.3 KB93
Мониторинг - Извештај 11.03.202081.7 KB88
Мониторинг - Извештај 12.03.202081.6 KB95
Мониторинг - Извештај 18 03 202080.7 KB98
Мониторинг - Извештај 19 03 202081.3 KB90
Мониторинг - Извештај 20 03 202081.5 KB103
Мониторинг - Извештај 21 03 202083.5 KB92
Мониторинг - Извештај 26 03 2020135.7 KB93
Мониторинг - Извештај 27 03 202081.5 KB90
Мониторинг - Извештај 28 03 202080.7 KB88
Мониторинг - Извештај 29 03 202081.3 KB83
Мониторинг - Извештај 30 03 202080.6 KB83
Мониторинг - Извештај 03 04 202090.6 KB88
Мониторинг - Извештај 04 04 202090.7 KB93
Мониторинг - Извештај 13 04 202080.2 KB81
Мониторинг - Извештај 06.04.202090.7 KB75
Мониторинг - Извештај 08.04.202090.7 KB87
Мониторинг - Извештај 09.04.202090.7 KB82
Мониторинг - Извештај 10.04.202090.6 KB71
Мониторинг - Извештај 23.04.202090.7 KB85
Мониторинг - Извештај 24.04.202090.7 KB82
Мониторинг - Извештај 25.04.202090.1 KB87
Мониторинг - Извештај 19.10.2020135.8 KB49
Мониторинг - Извештај 22.10.2020140.1 KB49
Мониторинг - Извештај 23.10.2020140.8 KB55
Мониторинг - Извештај 24.10.2020137.8 KB50
Мониторинг - Извештај 25.10.2020135.8 KB53
Мониторинг - Извештај 29.10.2020128.4 KB43
Мониторинг - Извештај 03.11.202085.3 KB47
Мониторинг - Извештај 02.11.202082.8 KB46
Мониторинг - Извештај за 07 11 202081.5 KB42
Мониторинг - Извештај за 13 11 202080.6 KB45
Мониторинг - Извештај за 17 11 202080.6 KB47
Мониторинг - Извештај 13 11 2020165.9 KB41
Мониторинг - Извештај 23 11 202076.2 KB34
Мониторинг - Извештај 24 11 202087.5 KB40
Мониторинг - Извештај 25.11.2020147.8 KB42
Мониторинг - Извештај 30.11.2020130.9 KB39
Мониторинг - Извештај 01.12.202082.7 KB43
Мониторинг - Извештај 17.12.202067.6 KB38
Мониторинг - Извештај 18.12.202078.4 KB41
Мониторинг - Извештај 19.12.202081.9 KB40
Мониторинг - Извештај 23 12 202083.8 KB39
Мониторинг - Извештај 24 12 202085.7 KB41
Мониторинг - Извештај 30.12.202077.5 KB46
ИмеВеличинаБр.Преузимања
Мониторинг - Извештај 15 10 201980.3 KB99
Мониторинг- Извештај 24 10 201979.9 KB111
Мониторинг- Извештај 26 10 201980.0 KB96
Мониторинг- Извештај 22 10 201981.3 KB95
Мониторинг- Извештај 17 10 201980.6 KB105
Мониторинг- Извештај 19 10 201980.8 KB111
Мониторинг- Извештај 23 10 201980.7 KB107
Мониторинг- Извештај 27 10 201981.5 KB104
Мониторинг- Извештај 18 10 201980.2 KB108
Мониторинг- Извештај 20 10 201980.1 KB100
Мониторинг- Извештај 21 10 201981.3 KB104
Мониторинг- Извештај 25 10 201980.0 KB104
Мониторинг- Извештај 28 10 201981.5 KB106
Мониторинг- Извештај 29 10 201979.5 KB114
Мониторинг - Извештај 29 11 201976.8 KB106
Мониторинг - Извештај 03 12 201976.8 KB93
Мониторинг - Извештај 04 12 201980.4 KB91
Мониторинг - Извештај 05 12 201976.9 KB91
Мониторинг - Извештај 06 12 201981.1 KB95
Мониторинг - Извештај 07 12 201980.5 KB92
Мониторинг - Извештај 08 12 201976.8 KB101
Мониторинг - Извештај 09 12 201980.6 KB97
Мониторинг - Извештај 15 12 201980.8 KB100
Мониторинг - Извештај 16 12 201980.7 KB96
Мониторинг - Извештај 17 12 201980.7 KB82
Мониторинг - Извештај 19 12 201980.7 KB109
Мониторинг - Извештај 20 12 201971.7 KB83
Мониторинг - Извештај 31 12 201980.7 KB106