Месечни извештаји мониторинг система

ИмеВеличинаБр.Преузимања
ИмеВеличинаБр.Преузимања
Месечни извештај система за континуално праћење аерозагађења за јануар 2022.год3.2 MB83
Месечни извештај система за континуално праћење аерозагађења за јануар 2022.год3.2 MB72
Месечни извештај система за континуално праћење аерозагађења за март 2022.год3.5 MB54
Месечни извештај система за континуално праћење аерозагађења за април 2022.год3.5 MB51
Месечни извештај система за континуално праћење аерозагађења за мај 2022.год3.6 MB37
Месечни извештај система за континуално праћење аерозагађења за јун 2022.год3.5 MB42
Месечни извештај система за континуално праћење аерозагађења за јул 2022.год3.5 MB35
Месечни извештај система за континуално праћење аерозагађења за август 2022.год3.6 MB25
Месечни извештај система за континуално праћење аерозагађења за септембар 2022.год3.6 MB18
Месечни извештај система за континуално праћење аерозагађења за октобар 2022.год3.5 MB12
Месечни извештај система за континуално праћење аерозагађења за новембар 2022.год3.2 MB11
Месечни извештај система за континуално праћење аерозагађења за децембар 2022.год3.4 MB1
ИмеВеличинаБр.Преузимања
Месечни извештај система за континуално праћење аерозагађења за јануар 2021.год2.8 MB164
Месечни извештај система за континуално праћење аерозагађења за фебруар 2021.год2.6 MB164
Месечни извештај система за континуално праћење аерозагађења за март 2021.год2.8 MB181
Месечни извештај система за континуално праћење аерозагађења за април 2021.год2.8 MB153
Месечни извештај система за континуално праћење аерозагађења за мај 2021.год2.7 MB139
Месечни извештај система за континуално праћење аерозагађења за јун 2021.год2.6 MB128
Месечни извештај система за континуално праћење аерозагађења за јул 2021.год3.4 MB120
Месечни извештај система за континуално праћење аерозагађења за август 2021.год3.0 MB128
Месечни извештај система за континуално праћење аерозагађења за септембар 2021.год2.9 MB101
Месечни извештај система за континуално праћење аерозагађења за октобар 2021.год3.4 MB103
Месечни извештај система за континуално праћење аерозагађења за новембар 2021.год3.4 MB104
Месечни извештај система за континуално праћење аерозагађења за децембар 2021.год3.4 MB75
ИмеВеличинаБр.Преузимања
Месечни извештај система за континуално праћење аерозагађења за јануар 2020.год2.4 MB269
Месечни извештај система за континуално праћење аерозагађења за фебруар 2020.год2.4 MB264
Месечни извештај система за континуално праћење аерозагађења за март 2020.год2.3 MB275
Месечни извештај система за континуално праћење аерозагађења за април 2020.год2.3 MB261
Месечни извештај система за континуално прађење аерозагађења за месец мај 2020.год2.5 MB238
Месечни извештај система за континуално праћење аерозагађења за јун 2020.год2.4 MB245
Месечни извештај система за континуално праћење аерозагађења за јул 2020.год2.2 MB209
Месечни извештај система за континуално праћење аерозагађења за август 2020.год2.1 MB226
Месечни извештај система за континуално праћење аерозагађења за септембар 2020.год1.9 MB174
Месечни извештај система за континуално праћење аерозагађења за октобар 2020.год2.1 MB174
Месечни извештај система за континуално праћење аерозагађења за новембар 2020.год2.2 MB171
Месечни извештај система за континуално праћење аерозагађења за децембар 2020.год2.1 MB191
ИмеВеличинаБр.Преузимања
Месечни извештај система за континуално праћење аерозагађења за фебруар 2019.год1.1 MB343
Месечни извештај система за континуално праћење аерозагађења за јануар 2019.год1.9 MB369
Месечни извештај система за континуално праћење аерозагађења за март 2019.год1.8 MB363
Месечни извештај система за континуално праћење аерозагађења за април 2019.год1.9 MB366
Месечни извештај система за континуално праћење аерозагађења за мај 2019.год2.4 MB335
Месечни извештај система за континуално праћење аерозагађења за јун 2019.год2.7 MB312
Месечни извештај система за континуално праћење аерозагађења за јул 2019.год2.6 MB282
Месечни извештај система за континуално праћење аерозагађења за август 2019.год2.7 MB302
Месечни извештај система за континуално праћење аерозагађења за септембар 2019.год2.5 MB313
Месечни извештај система за континуално праћење аерозагађења за октобар 2019.год2.5 MB295
Месечни извештај система за континуално праћење аерозагађења за новембар 2019.год2.3 MB298
Месечни извештај система за континуално праћење аерозагађења за децембар 2019.год2.2 MB283
ИмеВеличинаБр.Преузимања
Месечни извештај система за континуално праћење аерозагађења за јануар 2018.год1.4 MB377
Месечни извештај система за континуално праћење аерозагађења за фебруар 2018.год1.6 MB354
Месечни извештај система за континуално праћење аерозагађења за март 2018.год1.5 MB374
Месечни извештај система за континуално праћење аерозагађења за април 2018.год1.7 MB394
Месечни извештај система за континуално праћење аерозагађења за мај 2018.год1.8 MB374
Месечни извештај система за континуално праћење аерозагађења за јун 2018.год1.7 MB356
Месечни извештај система за континуално праћење аерозагађења за јул 2018.год1.7 MB366
Месечни извештај система за континуално праћење аерозагађења за новембар 2018.год1.8 MB357
Месечни извештај система за континуално праћење аерозагађења за децембар 2018.год1.7 MB349
Месечни извештај система за континуално праћење аерозагађења за август 2018.год1.7 MB349
Месечни извештај система за континуално праћење аерозагађења за септембар 2018.год1.9 MB347
Месечни извештај система за континуално праћење аерозагађења за октобар 2018.год1.9 MB321
ИмеВеличинаБр.Преузимања
Месечни извештај система за континуално праћење аерозагађења за мај 2017.год478.2 KB412
Месечни извештај система за континуално праћење аерозагађења за април 2017.год654.1 KB439
Месечни извештај система за континуално праћење аерозагађења за март 2017.год595.9 KB428
Месечни извештај система за континуално праћење аерозагађења за јун 2017.год676.4 KB427
Месечни извештај система за континуално праћење аерозагађења за фебруар 2017.год562.5 KB413
Месечни извештај система за континуално праћење аерозагађења за јул 2017.год2.6 MB393
Месечни извештај система за континуално праћење аерозагађења за август 2017.год2.5 MB447
Месечни извештај система за континуално праћење аерозагађења за септембар 2017.год1.4 MB422
Месечни извештај система за континуално праћење аерозагађења за октобар 2017.год1.5 MB397
Месечни извештај система за континуално праћење аерозагађења за новембар 2017.год1.5 MB405
Месечни извештај система за континуално праћење аерозагађења за децембар 2017.год1.5 MB294
ИмеВеличинаБр.Преузимања
Месечни извештај за јануар 2016.год643.4 KB492
Месечни извештај за фебруар 2016.год414.6 KB479
Месечни извештај за март 2016.год692.4 KB471
Месечни извештај за април 2016.год790.6 KB473
Месечни извештај за мај 2016.год812.6 KB468
Месечни извештај за јун 2016.год780.0 KB458
Месечни извештај за јул 2016.год762.5 KB608
Месечни извештај за август 2016.год847.6 KB520
Месечни извештај за септембар 2016.год694.2 KB411
Месечни извештај за октобар 2016.год657.4 KB415
Месечни извештај за новембар 2016.год1.6 MB446
Месечни извештај за децембар 2016.год1.6 MB426
ИмеВеличинаБр.Преузимања
Јануар 2015850.9 KB506
Фебруар 2015844.3 KB474
Март 2015906.9 KB459
Април 2015762.8 KB496
Мај 2015506.7 KB425
Јун 2015544.8 KB434
Јул 2015467.4 KB432
Август 2015827.0 KB485
Септембар 2015781.8 KB462
Новембар 2015732.9 KB428
Децембар 2015726.5 KB573
Октобар 2015677.5 KB446
ИмеВеличинаБр.Преузимања
Јануар 2014436.7 KB463
Фебруар 2014779.6 KB449
Март 2014594.4 KB454
Април 2014550.0 KB459
Maj 2014741.9 KB455
Јун 2014733.1 KB412
Јул 2014670.6 KB469
Август 2014693.0 KB520
Септембар 2014 657.6 KB435
Октобар 2014651.1 KB443
Новембар 2014731.4 KB402
Децембар 2014 765.3 KB406
ИмеВеличинаБр.Преузимања
Јануар 2013635.7 KB453
Фебруар 2013649.7 KB402
Март 2013585.4 KB428
Април 20131.4 MB454
Maj 2013576.5 KB445
Јун 2013402.2 KB520
Јул 2013444.3 KB401
Aвгуст 2013456.6 KB446
Септембар 2013480.4 KB482
Октобар 2013489.7 KB466
Новембар 2013443.3 KB451
Децембар 2013513.3 KB431
ИмеВеличинаБр.Преузимања
Јануар 2012618.9 KB466
Фебруар 20121.7 MB426
Март 2012675.2 KB447
Април 2012504.4 KB440
Maj 2012552.2 KB433
Jул 2012675.7 KB442
Август 2012631.1 KB447
Септембар 2012731.5 KB448
Октобар 2012724.0 KB428
Новембар 2012721.8 KB460
Децембар 2012682.5 KB446
Јун 2012561.9 KB430

Извештаји додатног мерења квалитета ваздуха

ИмеВеличинаБр.Преузимања
ИмеВеличинаБр.Преузимања
Извештај о извршеним мерењима амбијеталног ваздуха у Панчеву на локацији Народна башта за I квартал (јануар - март 2022)10.4 MB51
Извештај о додатним мерењима квалитета ваздуха на подручију града Панчева_Народна башта за III квартал (јул - септембар)13.2 MB23
ИмеВеличинаБр.Преузимања
Извештај о додатним мерењима квалитета ваздуха на подручију града Панчева_Стрелиште Нова Миса за I квартал11.9 MB97
Извештај о додатним мерењима квалитета ваздуха на подручију града Панчева_Стрелиште Нова Миса за II квартал14.9 MB86
Извештај о додатним мерењима квалитета ваздуха на подручију града Панчева_Стрелиште Нова Миса за III квартал15.2 MB92
Извештај о извршеним мерењима амбијеталног ваздуха у Панчеву на локацији Народна башта за I квартал (јануар - март 2021)9.8 MB41
Извештај о извршеним мерењима амбијеталног ваздуха у Панчеву на локацији Народна башта за II квартал (април - јун 2021)12.9 MB49
Извештај о извршеним мерењима амбијеталног ваздуха у Панчеву на локацији Народна башта за III квартал (јул - септембар 2021)12.2 MB51
Годишњи извештај о извршеним мерењима амбијеталног ваздуха у Панчеву на локацији Народна башта17.3 MB46
ИмеВеличинаБр.Преузимања
Извештај о квалитету ваздуха Народна башта за III квартал (јул - септембар) 2020.год9.7 MB187
Извештај о квалитету ваздуха Народна башта за I квартал (јануар - март) 2020.год1.7 MB168
Извештај о квалитету ваздуха Народна башта за II квартал (април - јун) 2020.год1.8 MB188
Извештај о додатним мерењима квалитета ваздуха на подручју града Панчева за I квартал 2020.год.1.5 MB178
Извештај о додатним мерењима квалитета ваздуха на подручју града Панчева за II квартал 2020.год.1.4 MB192
Извештај о додатним мерењима квалитета ваздуха на подручју града Панчева за III квартал 2020.год.1.4 MB199
Годишњи извештај о извршеним мерењима квалитета амбијеталног ваздуха у Панчеву на локацији Народна башта за 2020.год12.0 MB212
Извештај о додатним мерењима квалитета ваздуха на територији града Панчева за 2020.годину12.7 MB198
ИмеВеличинаБр.Преузимања
Извештај о додатним мерењима квалитета ваздуха за I квартал (Нова Миса, Стрелиште)1.5 MB267
Извештај о квалитету ваздуха за I квартал (јануар-март) за Народну башту821.7 KB268
Извештај о додатним мерењима квалитета ваздуха за II квартал (Нова Миса, Стрелиште)1.4 MB281
Извештај о квалитету ваздуха за II квартал (април-јун) за Народну башту1.7 MB260
Извештај о квалитету ваздуха за III квартал (јул-септембар) за Народну башту1.9 MB253
Извештај о додатним мерењима квалитета ваздуха за III квартал (Нова Миса, Стрелиште)1.5 MB255
Годишњи извештај о додатним мерењима квалитета ваздуха (Стрелиште, Нова Миса) 1.4 MB237
Прилози уз годишњи извештај о додатним мерењима квалитета ваздуха (Стрелиште, Нова Миса) 19.6 MB243
Годишњи извештај о додатним мерењима квалитета ваздуха (Народна башта) 2.1 MB230
ИмеВеличинаДатум
Извештај за I квартал додатног мерења квалитета ваздуха 1.5 MB2018/09/06
Извештај за II квартал додатног мерења квалитета ваздуха768.7 KB2018/09/06
Годишњи извештај о квалитету ваздуха на локацији Народна башта997.6 KB2019/02/06
Извештај о квалитету ваздуха за I квартал (јануар-март) за Народну башту1.5 MB2019/02/06
Извештај о квалитету ваздуха за II квартал (април-јун) за Народну башту1.5 MB2019/02/06
Извештај о квалитету ваздуха за III квартал (јул-септембар) за Народну башту1.6 MB2019/02/06
Извештај о квалитету ваздуха за III квартал (Нова Миса, Стрелиште)1.5 MB2019/02/06
Годишњи извештај о квалитету ваздуха (Стрелиште, Нова Миса)2.3 MB2019/02/06
ИмеВеличинаДатум
Извештај о квалитету ваздуха за I квартал (јануар-март) за Народну башту373.8 KB2018/10/29
Извештај о квалитету ваздуха за II квартал (април-јун) за Народну башту374.6 KB2018/10/29
Извештај о квалитету ваздуха за III квартал (јул-септембар) за Народну башту370.5 KB2018/10/29
Годишњи извештај о квалитету ваздуха на локацији Народна башта1.9 MB2018/10/29
Годишњи извештај о квалитету ваздуха (Стрелиште, Нова Миса)2.5 MB2018/11/07
Извештај о квалитету ваздуха за I квартал (Стрелиште, Нова Миса)489.3 KB2018/11/07
Извештај о квалитету ваздуха за II квартал (Стрелиште, Нова Миса)485.8 KB2018/11/07
Извештај о квалитету ваздуха за III квартал (Нова Миса, Стрелиште)451.4 KB2018/11/07
ИмеВеличинаДатум
Извештај о квалитету ваздуха за I квартал (јануар-март) за Народну башту371.5 KB2018/10/29
Извештај о квалитету ваздуха за II квартал (април-јун) за Народну башту561.0 KB2018/10/29
Извештај о квалитету ваздуха за III квартал (јул-септембар) за Народну башту1.6 MB2018/10/29
Годишњи извештај о квалитету ваздуха на локацији Народна башта456.8 KB2018/10/29
Годишњи извештај о квалитету ваздуха (Стрелиште, Нова Миса)866.3 KB2018/11/07
Извештај о квалитету ваздуха за I квартал (Стрелиште, Нова Миса)429.3 KB2018/11/07
Извештај о квалитету ваздуха за II квартал (Стрелиште, Нова Миса)447.3 KB2018/11/07
Извештај о квалитету ваздуха за III квартал (Нова Миса, Стрелиште)1.2 MB2018/11/07
ИмеВеличинаДатум
Извештај о квалитету ваздуха за III квартал (јул-септембар) за Народну башту419.5 KB2018/10/29
Годишњи извештај о квалитету ваздуха на локацији Народна башта451.3 KB2018/10/29
Извештај о квалитету ваздуха за III квартал (Нова Миса, Стрелиште)526.2 KB2018/11/07
Годишњи извештај о квалитету ваздуха (Стрелиште, Нова Миса)701.4 KB2018/11/07

Извештаји о дневним прекорачењима аутоматског мониторинга квалитета ваздуха града Панчева

ИмеВеличинаБр.Преузимања
Мониторинг - Извештај 01.01.202382.9 KB7
Мониторинг - Извештај 02.01.202382.6 KB5
Мониторинг - Извештај 03.01.202381.8 KB6
Мониторинг - Извештај 04.01.202383.2 KB4
Мониторинг - Извештај 06.01.202382.3 KB5
Мониторинг - Извештај 07.01.202382.0 KB5
Мониторинг - Извештај 08.01.202286.0 KB5
Мониторинг - Извештај 12.01.202384.1 KB5
Мониторинг - Извештај 13.01.202384.0 KB4
Мониторинг - Извештај 14.01.202382.7 KB4
Мониторинг - Извештај 15.01.202382.0 KB4
Мониторинг - Извештај 21.01.202280.3 KB1
Мониторинг - Извештај 22.01.202286.5 KB1
ИмеВеличинаБр.Преузимања
Мониторинг - Извештај 01.01.202280.9 KB92
Мониторинг - Извештај 02.01.202281.6 KB77
Мониторинг - Извештај 03.01.202281.8 KB80
Мониторинг - Извештај 04.01.202279.3 KB77
Мониторинг - Извештај 05.01.202286.0 KB70
Мониторинг - Извештај 07.01.202281.1 KB73
Мониторинг - Извештај 12.01.202284.9 KB71
Мониторинг - Извештај 13.01.202278.6 KB74
Мониторинг - Извештај 14.01.202287.7 KB68
Мониторинг - Извештај 15.01.202282.2 KB74
Мониторинг - Извештај 16.01.202283.2 KB92
Мониторинг - Извештај 17.01.202285.8 KB75
Мониторинг - Извештај 19.01.2022143.6 KB76
Мониторинг - Извештај 20.01.2022146.6 KB70
Мониторинг - Извештај 24.01.202286.0 KB69
Мониторинг - Извештај 25.01.202278.5 KB63
Мониторинг - Извештај 26.01.202287.4 KB71
Мониторинг - Извештај 27.01.202285.6 KB64
Мониторинг - Извештај 28.01.202280.6 KB60
Мониторинг - Извештај 30.01.202284.3 KB58
Мониторинг - Извештај 03.02.202284.0 KB58
Мониторинг - Извештај 04.02.202282.4 KB56
Мониторинг - Извештај 05.02.202284.4 KB58
Мониторинг - Извештај 06.02.202273.9 KB61
Мониторинг - Извештај 10.02.202274.4 KB55
Мониторинг - Извештај 11.02.202283.5 KB59
Мониторинг - Извештај 16.02.202282.8 KB55
Мониторинг - Извештај 17.02.202282.2 KB57
Мониторинг - Извештај 24.02.202273.6 KB62
Мониторинг - Извештај 01.03.202282.8 KB55
Мониторинг - Извештај 03.03.2022144.0 KB70
Мониторинг - Извештај 04.03.202281.8 KB54
Мониторинг - Извештај 05.03.202281.5 KB50
Мониторинг - Извештај 08.03.202273.4 KB54
Мониторинг - Извештај 12.03.202279.8 KB55
Мониторинг - Извештај 13.03.202283.3 KB54
Мониторинг - Извештај 14.03.202286.7 KB51
Мониторинг - Извештај 15.03.202286.8 KB71
Мониторинг - Извештај 16.03.202283.8 KB50
Мониторинг - Извештај 18.03.202283.2 KB53
Мониторинг - Извештај 19.03.202282.3 KB59
Мониторинг - Извештај 20.03.202273.4 KB53
Мониторинг - Извештај 22.03.202282.8 KB51
Мониторинг - Извештај 23.03.202283.1 KB52
Мониторинг - Извештај 24.03.202283.0 KB53
Мониторинг - Извештај 25.03.202283.1 KB51
Мониторинг - Извештај 26.03.202273.8 KB52
Мониторинг - Извештај 27.03.202285.4 KB55
Мониторинг - Извештај 28.03.202284.1 KB59
Мониторинг - Извештај 29.03.202282.8 KB49
Мониторинг - Извештај 30.03.202281.3 KB49
Мониторинг - Извештај 01.04.202283.3 KB45
Мониторинг - Извештај 05.04.202283.2 KB48
Мониторинг - Извештај 13.04.202273.5 KB44
Мониторинг - Извештај 14.04.202287.1 KB44
Мониторинг - Извештај 15.04.202284.2 KB45
Мониторинг - Извештај 13.05.202273.6 KB45
Мониторинг - Извештај 16.05.202282.9 KB39
Мониторинг - Извештај 17.05.202281.6 KB39
Мониторинг - Извештај 01.06.2022143.1 KB39
Мониторинг - Извештај 05.07.202280.8 KB39
Мониторинг - Извештај 30.07.202273.4 KB31
Мониторинг - Извештај 04.08.202283.4 KB29
Мониторинг - Извештај 05.08.202282.9 KB31
Мониторинг - Извештај 06.08.202282.5 KB31
Мониторинг - Извештај 12.08.202286.1 KB29
Мониторинг - Извештај 15.08.202283.9 KB29
Мониторинг - Извештај 16.08.202282.6 KB40
Мониторинг - Извештај 17.08.202282.9 KB33
Мониторинг - Извештај 19.08.202284.0 KB33
Мониторинг - Извештај 20.08.202283.6 KB29
Мониторинг - Извештај 18.08.202283.5 KB31
Мониторинг - Извештај 26.08.202282.4 KB33
Мониторинг - Извештај 27.08.202283.0 KB27
Мониторинг - Извештај 28.08.202283.7 KB30
Мониторинг - Извештај 29.08.202273.6 KB28
Мониторинг - Извештај 05.09.202286.6 KB30
Мониторинг - Извештај 12.10.202289.2 KB18
Мониторинг - Извештај 19.10.202282.3 KB21
Мониторинг - Извештај 24.10.202287.8 KB24
Мониторинг - Извештај 28.10.202282.8 KB13
Мониторинг - Извештај 29.10.202279.1 KB15
Мониторинг - Извештај 30.11.202284.7 KB14
Мониторинг - Извештај 31.10.202283.6 KB18
Мониторинг - Извештај 01.11.202283.8 KB13
Мониторинг - Извештај 02.11.202283.0 KB16
Мониторинг - Извештај 03.11.2022166.2 KB15
Мониторинг - Извештај 04.11.202282.5 KB15
Мониторинг - Извештај 06.11.202273.0 KB16
Мониторинг - Извештај 07.11.202273.0 KB18
Мониторинг - Извештај 08.11.202282.1 KB12
Мониторинг - Извештај 09.11.202282.5 KB15
Мониторинг - Извештај 12.11.202282.5 KB12
Мониторинг - Извештај 25.11.202281.7 KB14
Мониторинг - Извештај 26.11.202287.1 KB15
Мониторинг - Извештај 27.11.202284.5 KB12
Мониторинг - Извештај 07.12.202272.5 KB9
Мониторинг - Извештај 08.12.202282.6 KB9
Мониторинг - Извештај 12.12.202280.9 KB13
Мониторинг - Извештај 13.12.202281.5 KB8
ИмеВеличинаБр.Преузимања
Мониторинг - Извештај 05 01 202181.2 KB144
Мониторинг - Извештај 09 01 202182.7 KB151
Мониторинг - Извештај 10 01 202180.2 KB153
Мониторинг - Извештај 12.01.2021166.6 KB162
Мониторинг - Извештај 13.01.202183.1 KB161
Мониторинг - Извештај 16.01.202177.4 KB145
Мониторинг - Извештај 17.01.202180.8 KB149
Мониторинг - Извештај 18.01.202177.7 KB151
Мониторинг - Извештај 19.01.202174.8 KB158
Мониторинг - Извештај 20.01.202181.8 KB160
Мониторинг - Извештај 21.01.202183.4 KB147
Мониторинг - Извештај 28.01.202174.8 KB140
Мониторинг - Извештај 29.01.202182.1 KB143
Мониторинг - Извештај 30.01.202180.4 KB147
Мониторинг - Извештај 31.01.202187.3 KB141
Мониторинг - Извештај 02.02.202180.3 KB138
Мониторинг - Извештај 03.02.202180.5 KB134
Мониторинг - Извештај 04.02.202181.1 KB149
Мониторинг - Извештај 05.02.202180.9 KB134
Мониторинг - Извештај 06.02.202180.0 KB142
Мониторинг - Извештај 13.02.202179.7 KB146
Мониторинг - Извештај 16.02.202180.0 KB147
Мониторинг - Извештај 17.02.202174.8 KB165
Мониторинг - Извештај 18.02.202179.0 KB146
Мониторинг - Извештај 20.02.202181.9 KB142
Мониторинг - Извештај 22.02.202182.7 KB140
Мониторинг - Извештај 23.02.202174.8 KB147
Мониторинг - Извештај 24.02.202174.1 KB137
Мониторинг - Извештај 25.02.202178.4 KB145
Мониторинг - Извештај 26.02.202181.8 KB141
Мониторинг - Извештај 27.02.202180.9 KB140
Мониторинг - Извештај 01.03.202191.1 KB151
Мониторинг - Извештај 02.03.202183.9 KB136
Мониторинг - Извештај 03.03.202178.5 KB142
Мониторинг - Извештај 04.03.202178.4 KB184
Мониторинг - Извештај 08.03.202176.5 KB144
Мониторинг - Извештај 05.03.202181.4 KB143
Мониторинг - Извештај 06.03.202178.6 KB133
Мониторинг - Извештај 07.03.202181.1 KB150
Мониторинг - Извештај 10.03.202194.0 KB146
Мониторинг - Извештај 20.03.202188.8 KB132
Мониторинг - Извештај 21.03.202180.1 KB122
Мониторинг - Извештај 26.03.202190.1 KB137
Мониторинг - Извештај 27.03.202178.4 KB142
Мониторинг - Извештај 30.03.202191.1 KB147
Мониторинг - Извештај 31.03.202180.4 KB138
Мониторинг - Извештај 01.04.202178.8 KB155
Мониторинг - Извештај 23.06.2021135.1 KB118
Мониторинг - Извештај 24.06.202178.4 KB115
Мониторинг - Извештај 30.06.202180.4 KB114
Мониторинг - Извештај 07.07.202180.5 KB114
Мониторинг - Извештај 05.10.202175.3 KB89
Мониторинг - Извештај 15.10.202177.0 KB94
Мониторинг - Извештај 17.10.202178.9 KB92
Мониторинг - Извештај 18.10.202181.9 KB92
Мониторинг - Извештај 19.10.202180.2 KB94
Мониторинг - Извештај 20.10.202181.6 KB94
Мониторинг - Извештај 21.10.202180.9 KB87
Мониторинг - Извештај 22.10.202178.3 KB93
Мониторинг - Извештај 24.10.202179.1 KB92
Мониторинг - Извештај 27.10.202180.8 KB90
Мониторинг - Извештај 28.10.202178.6 KB85
Мониторинг - Извештај 29.10.202174.6 KB89
Мониторинг - Извештај 07.11.202185.3 KB92
Мониторинг - Извештај 12.11.202184.4 KB82
Мониторинг - Извештај 13.11.202182.4 KB86
Мониторинг - Извештај 14.11.202180.2 KB88
Мониторинг - Извештај 15.11.202183.0 KB82
Мониторинг - Извештај 18.11.202188.2 KB89
Мониторинг - Извештај 20.11.202180.1 KB84
Мониторинг - Извештај 21.11.202181.2 KB88
Мониторинг - Извештај 22.11.202174.8 KB82
Мониторинг - Извештај 24.11.202184.3 KB83
Мониторинг - Извештај 04.12.2021127.8 KB82
Мониторинг - Извештај 10.12.202180.5 KB82
Мониторинг - Извештај 11.12.202180.6 KB82
Мониторинг - Извештај 14.12.202180.9 KB83
Мониторинг - Извештај 15.12.202178.0 KB83
Мониторинг - Извештај 16.12.202181.9 KB80
Мониторинг - Извештај 21.12.202179.1 KB78
Мониторинг - Извештај 22.12.202174.6 KB75
Мониторинг - Извештај 23.12.202185.0 KB75
Мониторинг - Извештај 28.12.202174.5 KB71
Мониторинг - Извештај 29.12.202181.0 KB74
Мониторинг - Извештај 30.12.202181.5 KB72
Мониторинг - Извештај 31.12.202181.9 KB79
ИмеВеличинаБр.Преузимања
Мониторинг - Извештај 01 01 202081.0 KB234
Мониторинг - Извештај 02 01 202081.6 KB231
Мониторинг - Извештај 03 01 202081.0 KB208
Мониторинг - Извештај 04 01 202081.1 KB216
Мониторинг - Извештај 06 01 202079.3 KB214
Мониторинг - Извештај 07 01 202081.3 KB238
Мониторинг - Извештај 08 01 202080.8 KB234
Мониторинг - Извештај 09 01 202080.7 KB211
Мониторинг - Извештај 10 01 202077.0 KB236
Мониторинг - Извештај 11 01 202081.3 KB218
Мониторинг - Извештај 12 01 202082.2 KB221
Мониторинг - Извештај 14 01 202081.2 KB229
Мониторинг - Извештај 13 01 202084.9 KB210
Мониторинг - Извештај 15 01 202081.7 KB229
Мониторинг - Извештај 16 01 202085.4 KB207
Мониторинг - Извештај 17 01 202080.8 KB215
Мониторинг - Извештај 19 01 202080.6 KB231
Мониторинг - Извештај 20 01 202080.5 KB219
Мониторинг - Извештај 21 01 202076.9 KB210
Мониторинг - Извештај 22 01 202082.5 KB211
Мониторинг - Извештај 23 01 202082.2 KB218
Мониторинг - Извештај 24 01 202081.8 KB219
Мониторинг - Извештај 25 01 202080.7 KB221
Мониторинг - Извештај 26 01 202076.9 KB240
Мониторинг - Извештај 27 01 202086.4 KB242
Мониторинг - Извештај 28 01 202084.7 KB208
Мониторинг - Извештај 30 01 202081.3 KB242
Мониторинг - Извештај 31 01 202082.3 KB234
Мониторинг - Извештај 03 02 202080.5 KB218
Мониторинг - Извештај 08.02.202081.5 KB214
Мониторинг - Извештај 09.02.202086.9 KB224
Мониторинг - Извештај 10.02.202076.6 KB225
Мониторинг - Извештај 12.02.202080.8 KB215
Мониторинг - Извештај 13.02.202080.6 KB212
Мониторинг - Извештај 15.02.202080.7 KB210
Мониторинг - Извештај 16 02 202080.6 KB225
Мониторинг - Извештај 17 02 202080.7 KB219
Мониторинг - Извештај 18 02 202080.8 KB239
Мониторинг - Извештај 21.02.202081.2 KB217
Мониторинг - Извештај 22.02.202080.3 KB221
Мониторинг - Извештај 23.02.202076.8 KB220
Мониторинг - Извештај 24.02.202080.8 KB214
Мониторинг - Извештај 25.02.202089.6 KB219
Мониторинг - Извештај 09.03.202081.3 KB217
Мониторинг - Извештај 11.03.202081.7 KB213
Мониторинг - Извештај 12.03.202081.6 KB225
Мониторинг - Извештај 18 03 202080.7 KB230
Мониторинг - Извештај 19 03 202081.3 KB211
Мониторинг - Извештај 20 03 202081.5 KB233
Мониторинг - Извештај 21 03 202083.5 KB244
Мониторинг - Извештај 26 03 2020135.7 KB212
Мониторинг - Извештај 27 03 202081.5 KB211
Мониторинг - Извештај 28 03 202080.7 KB217
Мониторинг - Извештај 29 03 202081.3 KB211
Мониторинг - Извештај 30 03 202080.6 KB199
Мониторинг - Извештај 03 04 202090.6 KB233
Мониторинг - Извештај 04 04 202090.7 KB207
Мониторинг - Извештај 13 04 202080.2 KB197
Мониторинг - Извештај 06.04.202090.7 KB217
Мониторинг - Извештај 08.04.202090.7 KB213
Мониторинг - Извештај 09.04.202090.7 KB208
Мониторинг - Извештај 10.04.202090.6 KB190
Мониторинг - Извештај 23.04.202090.7 KB207
Мониторинг - Извештај 24.04.202090.7 KB205
Мониторинг - Извештај 25.04.202090.1 KB209
Мониторинг - Извештај 19.10.2020135.8 KB173
Мониторинг - Извештај 22.10.2020140.1 KB161
Мониторинг - Извештај 23.10.2020140.8 KB169
Мониторинг - Извештај 24.10.2020137.8 KB167
Мониторинг - Извештај 25.10.2020135.8 KB167
Мониторинг - Извештај 29.10.2020128.4 KB149
Мониторинг - Извештај 03.11.202085.3 KB167
Мониторинг - Извештај 02.11.202082.8 KB170
Мониторинг - Извештај за 07 11 202081.5 KB174
Мониторинг - Извештај за 13 11 202080.6 KB159
Мониторинг - Извештај за 17 11 202080.6 KB169
Мониторинг - Извештај 13 11 2020165.9 KB148
Мониторинг - Извештај 23 11 202076.2 KB143
Мониторинг - Извештај 24 11 202087.5 KB153
Мониторинг - Извештај 25.11.2020147.8 KB152
Мониторинг - Извештај 30.11.2020130.9 KB155
Мониторинг - Извештај 01.12.202082.7 KB166
Мониторинг - Извештај 17.12.202067.6 KB144
Мониторинг - Извештај 18.12.202078.4 KB149
Мониторинг - Извештај 19.12.202081.9 KB149
Мониторинг - Извештај 23 12 202083.8 KB148
Мониторинг - Извештај 24 12 202085.7 KB147
Мониторинг - Извештај 30.12.202077.5 KB157
ИмеВеличинаБр.Преузимања
Мониторинг - Извештај 15 10 201980.3 KB219
Мониторинг- Извештај 24 10 201979.9 KB243
Мониторинг- Извештај 26 10 201980.0 KB231
Мониторинг- Извештај 22 10 201981.3 KB218
Мониторинг- Извештај 17 10 201980.6 KB220
Мониторинг- Извештај 19 10 201980.8 KB240
Мониторинг- Извештај 23 10 201980.7 KB227
Мониторинг- Извештај 27 10 201981.5 KB237
Мониторинг- Извештај 18 10 201980.2 KB240
Мониторинг- Извештај 20 10 201980.1 KB224
Мониторинг- Извештај 21 10 201981.3 KB226
Мониторинг- Извештај 25 10 201980.0 KB243
Мониторинг- Извештај 28 10 201981.5 KB232
Мониторинг- Извештај 29 10 201979.5 KB228
Мониторинг - Извештај 29 11 201976.8 KB228
Мониторинг - Извештај 03 12 201976.8 KB215
Мониторинг - Извештај 04 12 201980.4 KB209
Мониторинг - Извештај 05 12 201976.9 KB205
Мониторинг - Извештај 06 12 201981.1 KB208
Мониторинг - Извештај 07 12 201980.5 KB212
Мониторинг - Извештај 08 12 201976.8 KB222
Мониторинг - Извештај 09 12 201980.6 KB216
Мониторинг - Извештај 15 12 201980.8 KB248
Мониторинг - Извештај 16 12 201980.7 KB212
Мониторинг - Извештај 17 12 201980.7 KB203
Мониторинг - Извештај 19 12 201980.7 KB234
Мониторинг - Извештај 20 12 201971.7 KB204
Мониторинг - Извештај 31 12 201980.7 KB221