Месечни извештаји мониторинг система

ИмеВеличинаБр.Преузимања
Месечни извештај система за континуално праћење аерозагађења за јануар 2021.год2.8 MB55
Месечни извештај система за континуално праћење аерозагађења за фебруар 2021.год2.6 MB60
Месечни извештај система за континуално праћење аерозагађења за март 2021.год2.8 MB63
Месечни извештај система за континуално праћење аерозагађења за април 2021.год2.8 MB40
Месечни извештај система за континуално праћење аерозагађења за мај 2021.год2.7 MB33
Месечни извештај система за континуално праћење аерозагађења за јун 2021.год2.6 MB30
Месечни извештај система за континуално праћење аерозагађења за јул 2021.год3.4 MB28
Месечни извештај система за континуално праћење аерозагађења за август 2021.год3.0 MB16
Месечни извештај система за континуално праћење аерозагађења за септембар 2021.год2.9 MB4
Месечни извештај система за континуално праћење аерозагађења за октобар 2021.год3.4 MB0
ИмеВеличинаБр.Преузимања
Месечни извештај система за континуално праћење аерозагађења за јануар 2020.год2.4 MB140
Месечни извештај система за континуално праћење аерозагађења за фебруар 2020.год2.4 MB141
Месечни извештај система за континуално праћење аерозагађења за март 2020.год2.3 MB138
Месечни извештај система за континуално праћење аерозагађења за април 2020.год2.3 MB147
Месечни извештај система за континуално прађење аерозагађења за месец мај 2020.год2.5 MB127
Месечни извештај система за континуално праћење аерозагађења за јун 2020.год2.4 MB128
Месечни извештај система за континуално праћење аерозагађења за јул 2020.год2.2 MB101
Месечни извештај система за континуално праћење аерозагађења за август 2020.год2.1 MB107
Месечни извештај система за континуално праћење аерозагађења за септембар 2020.год1.9 MB68
Месечни извештај система за континуално праћење аерозагађења за октобар 2020.год2.1 MB64
Месечни извештај система за континуално праћење аерозагађења за новембар 2020.год2.2 MB65
Месечни извештај система за континуално праћење аерозагађења за децембар 2020.год2.1 MB76
ИмеВеличинаБр.Преузимања
Месечни извештај система за континуално праћење аерозагађења за фебруар 2019.год1.1 MB233
Месечни извештај система за континуално праћење аерозагађења за јануар 2019.год1.9 MB247
Месечни извештај система за континуално праћење аерозагађења за март 2019.год1.8 MB243
Месечни извештај система за континуално праћење аерозагађења за април 2019.год1.9 MB229
Месечни извештај система за континуално праћење аерозагађења за мај 2019.год2.4 MB204
Месечни извештај система за континуално праћење аерозагађења за јун 2019.год2.7 MB197
Месечни извештај система за континуално праћење аерозагађења за јул 2019.год2.6 MB172
Месечни извештај система за континуално праћење аерозагађења за август 2019.год2.7 MB181
Месечни извештај система за континуално праћење аерозагађења за септембар 2019.год2.5 MB188
Месечни извештај система за континуално праћење аерозагађења за октобар 2019.год2.5 MB178
Месечни извештај система за континуално праћење аерозагађења за новембар 2019.год2.3 MB175
Месечни извештај система за континуално праћење аерозагађења за децембар 2019.год2.2 MB170
ИмеВеличинаБр.Преузимања
Месечни извештај система за континуално праћење аерозагађења за јануар 2018.год1.4 MB254
Месечни извештај система за континуално праћење аерозагађења за фебруар 2018.год1.6 MB240
Месечни извештај система за континуално праћење аерозагађења за март 2018.год1.5 MB253
Месечни извештај система за континуално праћење аерозагађења за април 2018.год1.7 MB279
Месечни извештај система за континуално праћење аерозагађења за мај 2018.год1.8 MB252
Месечни извештај система за континуално праћење аерозагађења за јун 2018.год1.7 MB241
Месечни извештај система за континуално праћење аерозагађења за јул 2018.год1.7 MB248
Месечни извештај система за континуално праћење аерозагађења за новембар 2018.год1.8 MB241
Месечни извештај система за континуално праћење аерозагађења за децембар 2018.год1.7 MB221
Месечни извештај система за континуално праћење аерозагађења за август 2018.год1.7 MB234
Месечни извештај система за континуално праћење аерозагађења за септембар 2018.год1.9 MB219
Месечни извештај система за континуално праћење аерозагађења за октобар 2018.год1.9 MB215
ИмеВеличинаБр.Преузимања
Месечни извештај система за континуално праћење аерозагађења за мај 2017.год478.2 KB300
Месечни извештај система за континуално праћење аерозагађења за април 2017.год654.1 KB318
Месечни извештај система за континуално праћење аерозагађења за март 2017.год595.9 KB310
Месечни извештај система за континуално праћење аерозагађења за јун 2017.год676.4 KB327
Месечни извештај система за континуално праћење аерозагађења за фебруар 2017.год562.5 KB300
Месечни извештај система за континуално праћење аерозагађења за јул 2017.год2.6 MB279
Месечни извештај система за континуално праћење аерозагађења за август 2017.год2.5 MB331
Месечни извештај система за континуално праћење аерозагађења за септембар 2017.год1.4 MB292
Месечни извештај система за континуално праћење аерозагађења за октобар 2017.год1.5 MB284
Месечни извештај система за континуално праћење аерозагађења за новембар 2017.год1.5 MB284
Месечни извештај система за континуално праћење аерозагађења за децембар 2017.год1.5 MB187
ИмеВеличинаБр.Преузимања
Месечни извештај за јануар 2016.год643.4 KB398
Месечни извештај за фебруар 2016.год414.6 KB359
Месечни извештај за март 2016.год692.4 KB346
Месечни извештај за април 2016.год790.6 KB360
Месечни извештај за мај 2016.год812.6 KB352
Месечни извештај за јун 2016.год780.0 KB352
Месечни извештај за јул 2016.год762.5 KB497
Месечни извештај за август 2016.год847.6 KB400
Месечни извештај за септембар 2016.год694.2 KB293
Месечни извештај за октобар 2016.год657.4 KB310
Месечни извештај за новембар 2016.год1.6 MB334
Месечни извештај за децембар 2016.год1.6 MB312
ИмеВеличинаБр.Преузимања
Јануар 2015850.9 KB391
Фебруар 2015844.3 KB364
Март 2015906.9 KB341
Април 2015762.8 KB361
Мај 2015506.7 KB325
Јун 2015544.8 KB346
Јул 2015467.4 KB325
Август 2015827.0 KB381
Септембар 2015781.8 KB350
Новембар 2015732.9 KB314
Децембар 2015726.5 KB455
Октобар 2015677.5 KB336
ИмеВеличинаБр.Преузимања
Јануар 2014436.7 KB348
Фебруар 2014779.6 KB335
Март 2014594.4 KB334
Април 2014550.0 KB341
Maj 2014741.9 KB339
Јун 2014733.1 KB305
Јул 2014670.6 KB360
Август 2014693.0 KB399
Септембар 2014 657.6 KB322
Октобар 2014651.1 KB332
Новембар 2014731.4 KB292
Децембар 2014 765.3 KB302
ИмеВеличинаБр.Преузимања
Јануар 2013635.7 KB348
Фебруар 2013649.7 KB288
Март 2013585.4 KB316
Април 20131.4 MB337
Maj 2013576.5 KB325
Јун 2013402.2 KB398
Јул 2013444.3 KB301
Aвгуст 2013456.6 KB311
Септембар 2013480.4 KB355
Октобар 2013489.7 KB355
Новембар 2013443.3 KB322
Децембар 2013513.3 KB318
ИмеВеличинаБр.Преузимања
Јануар 2012618.9 KB348
Фебруар 20121.7 MB311
Март 2012675.2 KB329
Април 2012504.4 KB326
Maj 2012552.2 KB319
Jул 2012675.7 KB328
Август 2012631.1 KB336
Септембар 2012731.5 KB332
Октобар 2012724.0 KB309
Новембар 2012721.8 KB328
Децембар 2012682.5 KB328
Јун 2012561.9 KB316

Извештаји додатног мерења квалитета ваздуха

ИмеВеличинаБр.Преузимања
Извештај о додатним мерењима квалитета ваздуха на подручију града Панчева_Стрелиште Нова Миса за I квартал11.9 MB6
Извештај о додатним мерењима квалитета ваздуха на подручију града Панчева_Стрелиште Нова Миса за I квартал14.9 MB6
Извештај о додатним мерењима квалитета ваздуха на подручију града Панчева_Стрелиште Нова Миса за III квартал15.2 MB6
ИмеВеличинаБр.Преузимања
Извештај о квалитету ваздуха Народна башта за III квартал (јул - септембар) 2020.год9.7 MB78
Извештај о квалитету ваздуха Народна башта за I квартал (јануар - март) 2020.год1.7 MB71
Извештај о квалитету ваздуха Народна башта за II квартал (април - јун) 2020.год1.8 MB80
Извештај о додатним мерењима квалитета ваздуха на подручју града Панчева за I квартал 2020.год.1.5 MB76
Извештај о додатним мерењима квалитета ваздуха на подручју града Панчева за II квартал 2020.год.1.4 MB80
Извештај о додатним мерењима квалитета ваздуха на подручју града Панчева за III квартал 2020.год.1.4 MB88
Годишњи извештај о извршеним мерењима квалитета амбијеталног ваздуха у Панчеву на локацији Народна башта за 2020.год12.0 MB97
Извештај о додатним мерењима квалитета ваздуха на територији града Панчева за 2020.годину12.7 MB87
ИмеВеличинаБр.Преузимања
Извештај о додатним мерењима квалитета ваздуха за I квартал (Нова Миса, Стрелиште)1.5 MB165
Извештај о квалитету ваздуха за I квартал (јануар-март) за Народну башту821.7 KB164
Извештај о додатним мерењима квалитета ваздуха за II квартал (Нова Миса, Стрелиште)1.4 MB178
Извештај о квалитету ваздуха за II квартал (април-јун) за Народну башту1.7 MB146
Извештај о квалитету ваздуха за III квартал (јул-септембар) за Народну башту1.9 MB144
Извештај о додатним мерењима квалитета ваздуха за III квартал (Нова Миса, Стрелиште)1.5 MB140
Годишњи извештај о додатним мерењима квалитета ваздуха (Стрелиште, Нова Миса) 1.4 MB124
Прилози уз годишњи извештај о додатним мерењима квалитета ваздуха (Стрелиште, Нова Миса) 19.6 MB130
Годишњи извештај о додатним мерењима квалитета ваздуха (Народна башта) 2.1 MB111
ИмеВеличинаДатум
Извештај за I квартал додатног мерења квалитета ваздуха 1.5 MB2018/09/06
Извештај за II квартал додатног мерења квалитета ваздуха768.7 KB2018/09/06
Годишњи извештај о квалитету ваздуха на локацији Народна башта997.6 KB2019/02/06
Извештај о квалитету ваздуха за I квартал (јануар-март) за Народну башту1.5 MB2019/02/06
Извештај о квалитету ваздуха за II квартал (април-јун) за Народну башту1.5 MB2019/02/06
Извештај о квалитету ваздуха за III квартал (јул-септембар) за Народну башту1.6 MB2019/02/06
Извештај о квалитету ваздуха за III квартал (Нова Миса, Стрелиште)1.5 MB2019/02/06
Годишњи извештај о квалитету ваздуха (Стрелиште, Нова Миса)2.3 MB2019/02/06
ИмеВеличинаДатум
Извештај о квалитету ваздуха за I квартал (јануар-март) за Народну башту373.8 KB2018/10/29
Извештај о квалитету ваздуха за II квартал (април-јун) за Народну башту374.6 KB2018/10/29
Извештај о квалитету ваздуха за III квартал (јул-септембар) за Народну башту370.5 KB2018/10/29
Годишњи извештај о квалитету ваздуха на локацији Народна башта1.9 MB2018/10/29
Годишњи извештај о квалитету ваздуха (Стрелиште, Нова Миса)2.5 MB2018/11/07
Извештај о квалитету ваздуха за I квартал (Стрелиште, Нова Миса)489.3 KB2018/11/07
Извештај о квалитету ваздуха за II квартал (Стрелиште, Нова Миса)485.8 KB2018/11/07
Извештај о квалитету ваздуха за III квартал (Нова Миса, Стрелиште)451.4 KB2018/11/07
ИмеВеличинаДатум
Извештај о квалитету ваздуха за I квартал (јануар-март) за Народну башту371.5 KB2018/10/29
Извештај о квалитету ваздуха за II квартал (април-јун) за Народну башту561.0 KB2018/10/29
Извештај о квалитету ваздуха за III квартал (јул-септембар) за Народну башту1.6 MB2018/10/29
Годишњи извештај о квалитету ваздуха на локацији Народна башта456.8 KB2018/10/29
Годишњи извештај о квалитету ваздуха (Стрелиште, Нова Миса)866.3 KB2018/11/07
Извештај о квалитету ваздуха за I квартал (Стрелиште, Нова Миса)429.3 KB2018/11/07
Извештај о квалитету ваздуха за II квартал (Стрелиште, Нова Миса)447.3 KB2018/11/07
Извештај о квалитету ваздуха за III квартал (Нова Миса, Стрелиште)1.2 MB2018/11/07
ИмеВеличинаДатум
Извештај о квалитету ваздуха за III квартал (јул-септембар) за Народну башту419.5 KB2018/10/29
Годишњи извештај о квалитету ваздуха на локацији Народна башта451.3 KB2018/10/29
Извештај о квалитету ваздуха за III квартал (Нова Миса, Стрелиште)526.2 KB2018/11/07
Годишњи извештај о квалитету ваздуха (Стрелиште, Нова Миса)701.4 KB2018/11/07

Извештаји о дневним прекорачењима аутоматског мониторинга квалитета ваздуха града Панчева

ИмеВеличинаБр.Преузимања
Мониторинг - Извештај 05 01 202181.2 KB59
Мониторинг - Извештај 09 01 202182.7 KB60
Мониторинг - Извештај 10 01 202180.2 KB61
Мониторинг - Извештај 12.01.2021166.6 KB64
Мониторинг - Извештај 13.01.202183.1 KB65
Мониторинг - Извештај 16.01.202177.4 KB56
Мониторинг - Извештај 17.01.202180.8 KB61
Мониторинг - Извештај 18.01.202177.7 KB58
Мониторинг - Извештај 19.01.202174.8 KB64
Мониторинг - Извештај 20.01.202181.8 KB65
Мониторинг - Извештај 21.01.202183.4 KB59
Мониторинг - Извештај 28.01.202174.8 KB54
Мониторинг - Извештај 29.01.202182.1 KB56
Мониторинг - Извештај 30.01.202180.4 KB62
Мониторинг - Извештај 31.01.202187.3 KB54
Мониторинг - Извештај 02.02.202180.3 KB53
Мониторинг - Извештај 03.02.202180.5 KB53
Мониторинг - Извештај 04.02.202181.1 KB58
Мониторинг - Извештај 05.02.202180.9 KB53
Мониторинг - Извештај 06.02.202180.0 KB56
Мониторинг - Извештај 13.02.202179.7 KB56
Мониторинг - Извештај 16.02.202180.0 KB56
Мониторинг - Извештај 17.02.202174.8 KB68
Мониторинг - Извештај 18.02.202179.0 KB53
Мониторинг - Извештај 20.02.202181.9 KB55
Мониторинг - Извештај 22.02.202182.7 KB55
Мониторинг - Извештај 23.02.202174.8 KB50
Мониторинг - Извештај 24.02.202174.1 KB53
Мониторинг - Извештај 25.02.202178.4 KB55
Мониторинг - Извештај 26.02.202181.8 KB51
Мониторинг - Извештај 27.02.202180.9 KB52
Мониторинг - Извештај 01.03.202191.1 KB56
Мониторинг - Извештај 02.03.202183.9 KB52
Мониторинг - Извештај 03.03.202178.5 KB51
Мониторинг - Извештај 04.03.202178.4 KB79
Мониторинг - Извештај 08.03.202176.5 KB52
Мониторинг - Извештај 05.03.202181.4 KB52
Мониторинг - Извештај 06.03.202178.6 KB49
Мониторинг - Извештај 07.03.202181.1 KB59
Мониторинг - Извештај 10.03.202194.0 KB56
Мониторинг - Извештај 20.03.202188.8 KB47
Мониторинг - Извештај 21.03.202180.1 KB44
Мониторинг - Извештај 26.03.202190.1 KB54
Мониторинг - Извештај 27.03.202178.4 KB56
Мониторинг - Извештај 30.03.202191.1 KB57
Мониторинг - Извештај 31.03.202180.4 KB49
Мониторинг - Извештај 01.04.202178.8 KB59
Мониторинг - Извештај 23.06.2021135.1 KB30
Мониторинг - Извештај 24.06.202178.4 KB30
Мониторинг - Извештај 30.06.202180.4 KB30
Мониторинг - Извештај 07.07.202180.5 KB27
Мониторинг - Извештај 05.10.202175.3 KB13
Мониторинг - Извештај 15.10.202177.0 KB11
Мониторинг - Извештај 17.10.202178.9 KB14
Мониторинг - Извештај 18.10.202181.9 KB14
Мониторинг - Извештај 19.10.202180.2 KB12
Мониторинг - Извештај 20.10.202181.6 KB8
Мониторинг - Извештај 21.10.202180.9 KB9
Мониторинг - Извештај 22.10.202178.3 KB10
Мониторинг - Извештај 24.10.202179.1 KB10
Мониторинг - Извештај 27.10.202180.8 KB10
Мониторинг - Извештај 28.10.202178.6 KB8
Мониторинг - Извештај 29.10.202174.6 KB7
Мониторинг - Извештај 07.11.202185.3 KB6
Мониторинг - Извештај 12.11.202184.4 KB3
Мониторинг - Извештај 13.11.202182.4 KB4
Мониторинг - Извештај 14.11.202180.2 KB5
Мониторинг - Извештај 15.11.202183.0 KB4
Мониторинг - Извештај 18.11.202188.2 KB3
Мониторинг - Извештај 20.11.202180.1 KB3
Мониторинг - Извештај 21.11.202181.2 KB3
Мониторинг - Извештај 22.11.202174.8 KB4
Мониторинг - Извештај 24.11.202184.3 KB4
ИмеВеличинаБр.Преузимања
Мониторинг - Извештај 01 01 202081.0 KB132
Мониторинг - Извештај 02 01 202081.6 KB128
Мониторинг - Извештај 03 01 202081.0 KB116
Мониторинг - Извештај 04 01 202081.1 KB114
Мониторинг - Извештај 06 01 202079.3 KB123
Мониторинг - Извештај 07 01 202081.3 KB136
Мониторинг - Извештај 08 01 202080.8 KB129
Мониторинг - Извештај 09 01 202080.7 KB118
Мониторинг - Извештај 10 01 202077.0 KB125
Мониторинг - Извештај 11 01 202081.3 KB125
Мониторинг - Извештај 12 01 202082.2 KB127
Мониторинг - Извештај 14 01 202081.2 KB130
Мониторинг - Извештај 13 01 202084.9 KB119
Мониторинг - Извештај 15 01 202081.7 KB130
Мониторинг - Извештај 16 01 202085.4 KB125
Мониторинг - Извештај 17 01 202080.8 KB119
Мониторинг - Извештај 19 01 202080.6 KB132
Мониторинг - Извештај 20 01 202080.5 KB121
Мониторинг - Извештај 21 01 202076.9 KB119
Мониторинг - Извештај 22 01 202082.5 KB115
Мониторинг - Извештај 23 01 202082.2 KB119
Мониторинг - Извештај 24 01 202081.8 KB122
Мониторинг - Извештај 25 01 202080.7 KB120
Мониторинг - Извештај 26 01 202076.9 KB130
Мониторинг - Извештај 27 01 202086.4 KB130
Мониторинг - Извештај 28 01 202084.7 KB124
Мониторинг - Извештај 30 01 202081.3 KB139
Мониторинг - Извештај 31 01 202082.3 KB135
Мониторинг - Извештај 03 02 202080.5 KB120
Мониторинг - Извештај 08.02.202081.5 KB121
Мониторинг - Извештај 09.02.202086.9 KB119
Мониторинг - Извештај 10.02.202076.6 KB123
Мониторинг - Извештај 12.02.202080.8 KB118
Мониторинг - Извештај 13.02.202080.6 KB112
Мониторинг - Извештај 15.02.202080.7 KB117
Мониторинг - Извештај 16 02 202080.6 KB119
Мониторинг - Извештај 17 02 202080.7 KB116
Мониторинг - Извештај 18 02 202080.8 KB133
Мониторинг - Извештај 21.02.202081.2 KB115
Мониторинг - Извештај 22.02.202080.3 KB124
Мониторинг - Извештај 23.02.202076.8 KB125
Мониторинг - Извештај 24.02.202080.8 KB120
Мониторинг - Извештај 25.02.202089.6 KB126
Мониторинг - Извештај 09.03.202081.3 KB120
Мониторинг - Извештај 11.03.202081.7 KB112
Мониторинг - Извештај 12.03.202081.6 KB119
Мониторинг - Извештај 18 03 202080.7 KB122
Мониторинг - Извештај 19 03 202081.3 KB117
Мониторинг - Извештај 20 03 202081.5 KB130
Мониторинг - Извештај 21 03 202083.5 KB134
Мониторинг - Извештај 26 03 2020135.7 KB117
Мониторинг - Извештај 27 03 202081.5 KB116
Мониторинг - Извештај 28 03 202080.7 KB119
Мониторинг - Извештај 29 03 202081.3 KB115
Мониторинг - Извештај 30 03 202080.6 KB108
Мониторинг - Извештај 03 04 202090.6 KB126
Мониторинг - Извештај 04 04 202090.7 KB115
Мониторинг - Извештај 13 04 202080.2 KB104
Мониторинг - Извештај 06.04.202090.7 KB108
Мониторинг - Извештај 08.04.202090.7 KB112
Мониторинг - Извештај 09.04.202090.7 KB104
Мониторинг - Извештај 10.04.202090.6 KB97
Мониторинг - Извештај 23.04.202090.7 KB110
Мониторинг - Извештај 24.04.202090.7 KB108
Мониторинг - Извештај 25.04.202090.1 KB111
Мониторинг - Извештај 19.10.2020135.8 KB76
Мониторинг - Извештај 22.10.2020140.1 KB72
Мониторинг - Извештај 23.10.2020140.8 KB76
Мониторинг - Извештај 24.10.2020137.8 KB69
Мониторинг - Извештај 25.10.2020135.8 KB76
Мониторинг - Извештај 29.10.2020128.4 KB65
Мониторинг - Извештај 03.11.202085.3 KB74
Мониторинг - Извештај 02.11.202082.8 KB73
Мониторинг - Извештај за 07 11 202081.5 KB73
Мониторинг - Извештај за 13 11 202080.6 KB67
Мониторинг - Извештај за 17 11 202080.6 KB71
Мониторинг - Извештај 13 11 2020165.9 KB59
Мониторинг - Извештај 23 11 202076.2 KB58
Мониторинг - Извештај 24 11 202087.5 KB66
Мониторинг - Извештај 25.11.2020147.8 KB64
Мониторинг - Извештај 30.11.2020130.9 KB59
Мониторинг - Извештај 01.12.202082.7 KB70
Мониторинг - Извештај 17.12.202067.6 KB60
Мониторинг - Извештај 18.12.202078.4 KB60
Мониторинг - Извештај 19.12.202081.9 KB65
Мониторинг - Извештај 23 12 202083.8 KB60
Мониторинг - Извештај 24 12 202085.7 KB60
Мониторинг - Извештај 30.12.202077.5 KB68
ИмеВеличинаБр.Преузимања
Мониторинг - Извештај 15 10 201980.3 KB127
Мониторинг- Извештај 24 10 201979.9 KB141
Мониторинг- Извештај 26 10 201980.0 KB127
Мониторинг- Извештај 22 10 201981.3 KB125
Мониторинг- Извештај 17 10 201980.6 KB129
Мониторинг- Извештај 19 10 201980.8 KB139
Мониторинг- Извештај 23 10 201980.7 KB130
Мониторинг- Извештај 27 10 201981.5 KB133
Мониторинг- Извештај 18 10 201980.2 KB138
Мониторинг- Извештај 20 10 201980.1 KB125
Мониторинг- Извештај 21 10 201981.3 KB126
Мониторинг- Извештај 25 10 201980.0 KB138
Мониторинг- Извештај 28 10 201981.5 KB136
Мониторинг- Извештај 29 10 201979.5 KB137
Мониторинг - Извештај 29 11 201976.8 KB130
Мониторинг - Извештај 03 12 201976.8 KB117
Мониторинг - Извештај 04 12 201980.4 KB115
Мониторинг - Извештај 05 12 201976.9 KB111
Мониторинг - Извештај 06 12 201981.1 KB117
Мониторинг - Извештај 07 12 201980.5 KB116
Мониторинг - Извештај 08 12 201976.8 KB124
Мониторинг - Извештај 09 12 201980.6 KB119
Мониторинг - Извештај 15 12 201980.8 KB134
Мониторинг - Извештај 16 12 201980.7 KB118
Мониторинг - Извештај 17 12 201980.7 KB111
Мониторинг - Извештај 19 12 201980.7 KB136
Мониторинг - Извештај 20 12 201971.7 KB107
Мониторинг - Извештај 31 12 201980.7 KB128