Месечни извештаји мониторинг система

ИмеВеличинаБр.Преузимања
ИмеВеличинаБр.Преузимања
Месечни извештај система за континуално праћење аерозагађења за јануар 2020.год2.4 MB70
Месечни извештај система за континуално праћење аерозагађења за фебруар 2020.год2.4 MB73
Месечни извештај система за континуално праћење аерозагађења за март 2020.год2.3 MB66
Месечни извештај система за континуално праћење аерозагађења за април 2020.год2.3 MB82
Месечни извештај система за континуално прађење аерозагађења за месец мај 2020.год2.5 MB64
Месечни извештај система за континуално праћење аерозагађења за јун 2020.год2.4 MB50
Месечни извештај система за континуално праћење аерозагађења за јул 2020.год2.2 MB37
Месечни извештај система за континуално праћење аерозагађења за август 2020.год2.1 MB38
Месечни извештај система за континуално праћење аерозагађења за септембар 2020.год1.9 MB4
Месечни извештај система за континуално праћење аерозагађења за октобар 2020.год2.1 MB4
Месечни извештај система за континуално праћење аерозагађења за новембар 2020.год2.2 MB4
Месечни извештај система за континуално праћење аерозагађења за децембар 2020.год2.1 MB0
ИмеВеличинаБр.Преузимања
Месечни извештај система за континуално праћење аерозагађења за фебруар 2019.год1.1 MB159
Месечни извештај система за континуално праћење аерозагађења за јануар 2019.год1.9 MB170
Месечни извештај система за континуално праћење аерозагађења за март 2019.год1.8 MB169
Месечни извештај система за континуално праћење аерозагађења за април 2019.год1.9 MB150
Месечни извештај система за континуално праћење аерозагађења за мај 2019.год2.4 MB129
Месечни извештај система за континуално праћење аерозагађења за јун 2019.год2.7 MB131
Месечни извештај система за континуално праћење аерозагађења за јул 2019.год2.6 MB108
Месечни извештај система за континуално праћење аерозагађења за август 2019.год2.7 MB113
Месечни извештај система за континуално праћење аерозагађења за септембар 2019.год2.5 MB113
Месечни извештај система за континуално праћење аерозагађења за октобар 2019.год2.5 MB100
Месечни извештај система за континуално праћење аерозагађења за новембар 2019.год2.3 MB102
Месечни извештај система за континуално праћење аерозагађења за децембар 2019.год2.2 MB99
ИмеВеличинаБр.Преузимања
Месечни извештај система за континуално праћење аерозагађења за јануар 2018.год1.4 MB178
Месечни извештај система за континуално праћење аерозагађења за фебруар 2018.год1.6 MB176
Месечни извештај система за континуално праћење аерозагађења за март 2018.год1.5 MB184
Месечни извештај система за континуално праћење аерозагађења за април 2018.год1.7 MB213
Месечни извештај система за континуално праћење аерозагађења за мај 2018.год1.8 MB178
Месечни извештај система за континуално праћење аерозагађења за јун 2018.год1.7 MB174
Месечни извештај система за континуално праћење аерозагађења за јул 2018.год1.7 MB176
Месечни извештај система за континуално праћење аерозагађења за новембар 2018.год1.8 MB165
Месечни извештај система за континуално праћење аерозагађења за децембар 2018.год1.7 MB151
Месечни извештај система за континуално праћење аерозагађења за август 2018.год1.7 MB165
Месечни извештај система за континуално праћење аерозагађења за септембар 2018.год1.9 MB142
Месечни извештај система за континуално праћење аерозагађења за октобар 2018.год1.9 MB143
ИмеВеличинаБр.Преузимања
Месечни извештај система за континуално праћење аерозагађења за мај 2017.год478.2 KB238
Месечни извештај система за континуално праћење аерозагађења за април 2017.год654.1 KB246
Месечни извештај система за континуално праћење аерозагађења за март 2017.год595.9 KB243
Месечни извештај система за континуално праћење аерозагађења за јун 2017.год676.4 KB270
Месечни извештај система за континуално праћење аерозагађења за фебруар 2017.год562.5 KB240
Месечни извештај система за континуално праћење аерозагађења за јул 2017.год2.6 MB217
Месечни извештај система за континуално праћење аерозагађења за август 2017.год2.5 MB258
Месечни извештај система за континуално праћење аерозагађења за септембар 2017.год1.4 MB219
Месечни извештај система за континуално праћење аерозагађења за октобар 2017.год1.5 MB224
Месечни извештај система за континуално праћење аерозагађења за новембар 2017.год1.5 MB223
Месечни извештај система за континуално праћење аерозагађења за децембар 2017.год1.5 MB129
ИмеВеличинаБр.Преузимања
Месечни извештај за јануар 2016.год643.4 KB342
Месечни извештај за фебруар 2016.год414.6 KB300
Месечни извештај за март 2016.год692.4 KB294
Месечни извештај за април 2016.год790.6 KB309
Месечни извештај за мај 2016.год812.6 KB297
Месечни извештај за јун 2016.год780.0 KB296
Месечни извештај за јул 2016.год762.5 KB435
Месечни извештај за август 2016.год847.6 KB346
Месечни извештај за септембар 2016.год694.2 KB229
Месечни извештај за октобар 2016.год657.4 KB257
Месечни извештај за новембар 2016.год1.6 MB269
Месечни извештај за децембар 2016.год1.6 MB245
ИмеВеличинаБр.Преузимања
Јануар 2015850.9 KB332
Фебруар 2015844.3 KB304
Март 2015906.9 KB284
Април 2015762.8 KB297
Мај 2015506.7 KB271
Јун 2015544.8 KB288
Јул 2015467.4 KB276
Август 2015827.0 KB318
Септембар 2015781.8 KB292
Новембар 2015732.9 KB261
Децембар 2015726.5 KB382
Октобар 2015677.5 KB273
ИмеВеличинаБр.Преузимања
Јануар 2014436.7 KB294
Фебруар 2014779.6 KB281
Март 2014594.4 KB284
Април 2014550.0 KB289
Maj 2014741.9 KB285
Јун 2014733.1 KB251
Јул 2014670.6 KB303
Август 2014693.0 KB340
Септембар 2014 657.6 KB267
Октобар 2014651.1 KB278
Новембар 2014731.4 KB237
Децембар 2014 765.3 KB246
ИмеВеличинаБр.Преузимања
Јануар 2013635.7 KB280
Фебруар 2013649.7 KB228
Март 2013585.4 KB265
Април 20131.4 MB282
Maj 2013576.5 KB270
Јун 2013402.2 KB314
Јул 2013444.3 KB249
Aвгуст 2013456.6 KB237
Септембар 2013480.4 KB289
Октобар 2013489.7 KB300
Новембар 2013443.3 KB263
Децембар 2013513.3 KB263
ИмеВеличинаБр.Преузимања
Јануар 2012618.9 KB292
Фебруар 20121.7 MB260
Март 2012675.2 KB274
Април 2012504.4 KB252
Maj 2012552.2 KB263
Jул 2012675.7 KB270
Август 2012631.1 KB278
Септембар 2012731.5 KB273
Октобар 2012724.0 KB254
Новембар 2012721.8 KB269
Децембар 2012682.5 KB270
Јун 2012561.9 KB263

Извештаји додатног мерења квалитета ваздуха

ИмеВеличинаБр.Преузимања
ИмеВеличинаБр.Преузимања
Извештај о квалитету ваздуха Народна башта за III квартал (јул - септембар) 2020.год9.7 MB20
Извештај о квалитету ваздуха Народна башта за I квартал (јануар - март) 2020.год1.7 MB19
Извештај о квалитету ваздуха Народна башта за II квартал (април - јун) 2020.год1.8 MB21
Извештај о додатним мерењима квалитета ваздуха на подручју града Панчева за I квартал 2020.год.1.5 MB20
Извештај о додатним мерењима квалитета ваздуха на подручју града Панчева за II квартал 2020.год.1.4 MB20
Извештај о додатним мерењима квалитета ваздуха на подручју града Панчева за III квартал 2020.год.1.4 MB20
Годишњи извештај о извршеним мерењима квалитета амбијеталног ваздуха у Панчеву на локацији Народна башта за 2020.год12.0 MB5
Извештај о додатним мерењима квалитета ваздуха на територији града Панчева за 2020.годину12.7 MB4
ИмеВеличинаБр.Преузимања
Извештај о додатним мерењима квалитета ваздуха за I квартал (Нова Миса, Стрелиште)1.5 MB100
Извештај о квалитету ваздуха за I квартал (јануар-март) за Народну башту821.7 KB104
Извештај о додатним мерењима квалитета ваздуха за II квартал (Нова Миса, Стрелиште)1.4 MB102
Извештај о квалитету ваздуха за II квартал (април-јун) за Народну башту1.7 MB87
Извештај о квалитету ваздуха за III квартал (јул-септембар) за Народну башту1.9 MB83
Извештај о додатним мерењима квалитета ваздуха за III квартал (Нова Миса, Стрелиште)1.5 MB79
Годишњи извештај о додатним мерењима квалитета ваздуха (Стрелиште, Нова Миса) 1.4 MB62
Прилози уз годишњи извештај о додатним мерењима квалитета ваздуха (Стрелиште, Нова Миса) 19.6 MB54
Годишњи извештај о додатним мерењима квалитета ваздуха (Народна башта) 2.1 MB49
ИмеВеличинаДатум
Извештај за I квартал додатног мерења квалитета ваздуха 1.5 MB2018/09/06
Извештај за II квартал додатног мерења квалитета ваздуха768.7 KB2018/09/06
Годишњи извештај о квалитету ваздуха на локацији Народна башта997.6 KB2019/02/06
Извештај о квалитету ваздуха за I квартал (јануар-март) за Народну башту1.5 MB2019/02/06
Извештај о квалитету ваздуха за II квартал (април-јун) за Народну башту1.5 MB2019/02/06
Извештај о квалитету ваздуха за III квартал (јул-септембар) за Народну башту1.6 MB2019/02/06
Извештај о квалитету ваздуха за III квартал (Нова Миса, Стрелиште)1.5 MB2019/02/06
Годишњи извештај о квалитету ваздуха (Стрелиште, Нова Миса)2.3 MB2019/02/06
ИмеВеличинаДатум
Извештај о квалитету ваздуха за I квартал (јануар-март) за Народну башту373.8 KB2018/10/29
Извештај о квалитету ваздуха за II квартал (април-јун) за Народну башту374.6 KB2018/10/29
Извештај о квалитету ваздуха за III квартал (јул-септембар) за Народну башту370.5 KB2018/10/29
Годишњи извештај о квалитету ваздуха на локацији Народна башта1.9 MB2018/10/29
Годишњи извештај о квалитету ваздуха (Стрелиште, Нова Миса)2.5 MB2018/11/07
Извештај о квалитету ваздуха за I квартал (Стрелиште, Нова Миса)489.3 KB2018/11/07
Извештај о квалитету ваздуха за II квартал (Стрелиште, Нова Миса)485.8 KB2018/11/07
Извештај о квалитету ваздуха за III квартал (Нова Миса, Стрелиште)451.4 KB2018/11/07
ИмеВеличинаДатум
Извештај о квалитету ваздуха за I квартал (јануар-март) за Народну башту371.5 KB2018/10/29
Извештај о квалитету ваздуха за II квартал (април-јун) за Народну башту561.0 KB2018/10/29
Извештај о квалитету ваздуха за III квартал (јул-септембар) за Народну башту1.6 MB2018/10/29
Годишњи извештај о квалитету ваздуха на локацији Народна башта456.8 KB2018/10/29
Годишњи извештај о квалитету ваздуха (Стрелиште, Нова Миса)866.3 KB2018/11/07
Извештај о квалитету ваздуха за I квартал (Стрелиште, Нова Миса)429.3 KB2018/11/07
Извештај о квалитету ваздуха за II квартал (Стрелиште, Нова Миса)447.3 KB2018/11/07
Извештај о квалитету ваздуха за III квартал (Нова Миса, Стрелиште)1.2 MB2018/11/07
ИмеВеличинаДатум
Извештај о квалитету ваздуха за III квартал (јул-септембар) за Народну башту419.5 KB2018/10/29
Годишњи извештај о квалитету ваздуха на локацији Народна башта451.3 KB2018/10/29
Извештај о квалитету ваздуха за III квартал (Нова Миса, Стрелиште)526.2 KB2018/11/07
Годишњи извештај о квалитету ваздуха (Стрелиште, Нова Миса)701.4 KB2018/11/07

Извештаји о дневним прекорачењима аутоматског мониторинга квалитета ваздуха града Панчева

ИмеВеличинаБр.Преузимања
Мониторинг - Извештај 05 01 202181.2 KB9
Мониторинг - Извештај 09 01 202182.7 KB7
Мониторинг - Извештај 10 01 202180.2 KB7
Мониторинг - Извештај 12.01.2021166.6 KB5
Мониторинг - Извештај 13.01.202183.1 KB7
Мониторинг - Извештај 16.01.202177.4 KB8
Мониторинг - Извештај 17.01.202180.8 KB8
Мониторинг - Извештај 18.01.202177.7 KB7
Мониторинг - Извештај 19.01.202174.8 KB7
Мониторинг - Извештај 20.01.202181.8 KB5
Мониторинг - Извештај 21.01.202183.4 KB7
Мониторинг - Извештај 28.01.202174.8 KB3
Мониторинг - Извештај 29.01.202182.1 KB3
Мониторинг - Извештај 30.01.202180.4 KB4
Мониторинг - Извештај 31.01.202187.3 KB3
Мониторинг - Извештај 02.02.202180.3 KB2
Мониторинг - Извештај 03.02.202180.5 KB4
Мониторинг - Извештај 04.02.202181.1 KB3
Мониторинг - Извештај 05.02.202180.9 KB2
Мониторинг - Извештај 06.02.202180.0 KB3
Мониторинг - Извештај 13.02.202179.7 KB3
Мониторинг - Извештај 16.02.202180.0 KB2
Мониторинг - Извештај 17.02.202174.8 KB3
Мониторинг - Извештај 18.02.202179.0 KB2
Мониторинг - Извештај 20.02.202181.9 KB1
Мониторинг - Извештај 22.02.202182.7 KB1
Мониторинг - Извештај 23.02.202174.8 KB1
Мониторинг - Извештај 24.02.202174.1 KB0
Мониторинг - Извештај 25.02.202178.4 KB2
Мониторинг - Извештај 26.02.202181.8 KB0
Мониторинг - Извештај 27.02.202180.9 KB1
Мониторинг - Извештај 01.03.202191.1 KB0
Мониторинг - Извештај 02.03.202183.9 KB0
Мониторинг - Извештај 03.03.202178.5 KB0
Мониторинг - Извештај 04.03.202178.4 KB0
ИмеВеличинаБр.Преузимања
Мониторинг - Извештај 01 01 202081.0 KB71
Мониторинг - Извештај 02 01 202081.6 KB64
Мониторинг - Извештај 03 01 202081.0 KB61
Мониторинг - Извештај 04 01 202081.1 KB63
Мониторинг - Извештај 06 01 202079.3 KB70
Мониторинг - Извештај 07 01 202081.3 KB75
Мониторинг - Извештај 08 01 202080.8 KB64
Мониторинг - Извештај 09 01 202080.7 KB65
Мониторинг - Извештај 10 01 202077.0 KB70
Мониторинг - Извештај 11 01 202081.3 KB68
Мониторинг - Извештај 12 01 202082.2 KB71
Мониторинг - Извештај 14 01 202081.2 KB69
Мониторинг - Извештај 13 01 202084.9 KB64
Мониторинг - Извештај 15 01 202081.7 KB73
Мониторинг - Извештај 16 01 202085.4 KB69
Мониторинг - Извештај 17 01 202080.8 KB61
Мониторинг - Извештај 19 01 202080.6 KB77
Мониторинг - Извештај 20 01 202080.5 KB65
Мониторинг - Извештај 21 01 202076.9 KB56
Мониторинг - Извештај 22 01 202082.5 KB61
Мониторинг - Извештај 23 01 202082.2 KB64
Мониторинг - Извештај 24 01 202081.8 KB66
Мониторинг - Извештај 25 01 202080.7 KB63
Мониторинг - Извештај 26 01 202076.9 KB70
Мониторинг - Извештај 27 01 202086.4 KB72
Мониторинг - Извештај 28 01 202084.7 KB69
Мониторинг - Извештај 30 01 202081.3 KB73
Мониторинг - Извештај 31 01 202082.3 KB77
Мониторинг - Извештај 03 02 202080.5 KB66
Мониторинг - Извештај 08.02.202081.5 KB68
Мониторинг - Извештај 09.02.202086.9 KB58
Мониторинг - Извештај 10.02.202076.6 KB66
Мониторинг - Извештај 12.02.202080.8 KB65
Мониторинг - Извештај 13.02.202080.6 KB62
Мониторинг - Извештај 15.02.202080.7 KB66
Мониторинг - Извештај 16 02 202080.6 KB64
Мониторинг - Извештај 17 02 202080.7 KB64
Мониторинг - Извештај 18 02 202080.8 KB68
Мониторинг - Извештај 21.02.202081.2 KB55
Мониторинг - Извештај 22.02.202080.3 KB70
Мониторинг - Извештај 23.02.202076.8 KB70
Мониторинг - Извештај 24.02.202080.8 KB63
Мониторинг - Извештај 25.02.202089.6 KB74
Мониторинг - Извештај 09.03.202081.3 KB61
Мониторинг - Извештај 11.03.202081.7 KB58
Мониторинг - Извештај 12.03.202081.6 KB67
Мониторинг - Извештај 18 03 202080.7 KB66
Мониторинг - Извештај 19 03 202081.3 KB56
Мониторинг - Извештај 20 03 202081.5 KB65
Мониторинг - Извештај 21 03 202083.5 KB59
Мониторинг - Извештај 26 03 2020135.7 KB59
Мониторинг - Извештај 27 03 202081.5 KB60
Мониторинг - Извештај 28 03 202080.7 KB56
Мониторинг - Извештај 29 03 202081.3 KB54
Мониторинг - Извештај 30 03 202080.6 KB53
Мониторинг - Извештај 03 04 202090.6 KB57
Мониторинг - Извештај 04 04 202090.7 KB64
Мониторинг - Извештај 13 04 202080.2 KB50
Мониторинг - Извештај 06.04.202090.7 KB45
Мониторинг - Извештај 08.04.202090.7 KB54
Мониторинг - Извештај 09.04.202090.7 KB49
Мониторинг - Извештај 10.04.202090.6 KB43
Мониторинг - Извештај 23.04.202090.7 KB52
Мониторинг - Извештај 24.04.202090.7 KB53
Мониторинг - Извештај 25.04.202090.1 KB56
Мониторинг - Извештај 19.10.2020135.8 KB15
Мониторинг - Извештај 22.10.2020140.1 KB17
Мониторинг - Извештај 23.10.2020140.8 KB18
Мониторинг - Извештај 24.10.2020137.8 KB18
Мониторинг - Извештај 25.10.2020135.8 KB20
Мониторинг - Извештај 29.10.2020128.4 KB16
Мониторинг - Извештај 03.11.202085.3 KB15
Мониторинг - Извештај 02.11.202082.8 KB16
Мониторинг - Извештај за 07 11 202081.5 KB13
Мониторинг - Извештај за 13 11 202080.6 KB17
Мониторинг - Извештај за 17 11 202080.6 KB15
Мониторинг - Извештај 13 11 2020165.9 KB13
Мониторинг - Извештај 23 11 202076.2 KB9
Мониторинг - Извештај 24 11 202087.5 KB13
Мониторинг - Извештај 25.11.2020147.8 KB12
Мониторинг - Извештај 30.11.2020130.9 KB12
Мониторинг - Извештај 01.12.202082.7 KB13
Мониторинг - Извештај 17.12.202067.6 KB10
Мониторинг - Извештај 18.12.202078.4 KB11
Мониторинг - Извештај 19.12.202081.9 KB10
Мониторинг - Извештај 23 12 202083.8 KB10
Мониторинг - Извештај 24 12 202085.7 KB11
Мониторинг - Извештај 30.12.202077.5 KB9
ИмеВеличинаБр.Преузимања
Мониторинг - Извештај 15 10 201980.3 KB71
Мониторинг- Извештај 24 10 201979.9 KB80
Мониторинг- Извештај 26 10 201980.0 KB70
Мониторинг- Извештај 22 10 201981.3 KB65
Мониторинг- Извештај 17 10 201980.6 KB75
Мониторинг- Извештај 19 10 201980.8 KB79
Мониторинг- Извештај 23 10 201980.7 KB77
Мониторинг- Извештај 27 10 201981.5 KB74
Мониторинг- Извештај 18 10 201980.2 KB77
Мониторинг- Извештај 20 10 201980.1 KB68
Мониторинг- Извештај 21 10 201981.3 KB72
Мониторинг- Извештај 25 10 201980.0 KB74
Мониторинг- Извештај 28 10 201981.5 KB75
Мониторинг- Извештај 29 10 201979.5 KB80
Мониторинг - Извештај 29 11 201976.8 KB75
Мониторинг - Извештај 03 12 201976.8 KB59
Мониторинг - Извештај 04 12 201980.4 KB59
Мониторинг - Извештај 05 12 201976.9 KB62
Мониторинг - Извештај 06 12 201981.1 KB60
Мониторинг - Извештај 07 12 201980.5 KB61
Мониторинг - Извештај 08 12 201976.8 KB65
Мониторинг - Извештај 09 12 201980.6 KB65
Мониторинг - Извештај 15 12 201980.8 KB61
Мониторинг - Извештај 16 12 201980.7 KB66
Мониторинг - Извештај 17 12 201980.7 KB53
Мониторинг - Извештај 19 12 201980.7 KB74
Мониторинг - Извештај 20 12 201971.7 KB54
Мониторинг - Извештај 31 12 201980.7 KB74