Месечни извештаји мониторинг система

ИмеВеличинаБр.Преузимања
Месечни извештај система за континуално праћење аерозагађења за јануар 2022.год3.2 MB53
Месечни извештај система за континуално праћење аерозагађења за јануар 2022.год3.2 MB49
Месечни извештај система за континуално праћење аерозагађења за март 2022.год3.5 MB28
Месечни извештај система за континуално праћење аерозагађења за април 2022.год3.5 MB25
Месечни извештај система за континуално праћење аерозагађења за мај 2022.год3.6 MB18
Месечни извештај система за континуално праћење аерозагађења за јун 2022.год3.5 MB19
Месечни извештај система за континуално праћење аерозагађења за јул 2022.год3.5 MB16
ИмеВеличинаБр.Преузимања
Месечни извештај система за континуално праћење аерозагађења за јануар 2021.год2.8 MB140
Месечни извештај система за континуално праћење аерозагађења за фебруар 2021.год2.6 MB141
Месечни извештај система за континуално праћење аерозагађења за март 2021.год2.8 MB156
Месечни извештај система за континуално праћење аерозагађења за април 2021.год2.8 MB127
Месечни извештај система за континуално праћење аерозагађења за мај 2021.год2.7 MB117
Месечни извештај система за континуално праћење аерозагађења за јун 2021.год2.6 MB103
Месечни извештај система за континуално праћење аерозагађења за јул 2021.год3.4 MB97
Месечни извештај система за континуално праћење аерозагађења за август 2021.год3.0 MB104
Месечни извештај система за континуално праћење аерозагађења за септембар 2021.год2.9 MB80
Месечни извештај система за континуално праћење аерозагађења за октобар 2021.год3.4 MB79
Месечни извештај система за континуално праћење аерозагађења за новембар 2021.год3.4 MB84
Месечни извештај система за континуално праћење аерозагађења за децембар 2021.год3.4 MB55
ИмеВеличинаБр.Преузимања
Месечни извештај система за континуално праћење аерозагађења за јануар 2020.год2.4 MB241
Месечни извештај система за континуално праћење аерозагађења за фебруар 2020.год2.4 MB234
Месечни извештај система за континуално праћење аерозагађења за март 2020.год2.3 MB240
Месечни извештај система за континуално праћење аерозагађења за април 2020.год2.3 MB231
Месечни извештај система за континуално прађење аерозагађења за месец мај 2020.год2.5 MB209
Месечни извештај система за континуално праћење аерозагађења за јун 2020.год2.4 MB214
Месечни извештај система за континуално праћење аерозагађења за јул 2020.год2.2 MB181
Месечни извештај система за континуално праћење аерозагађења за август 2020.год2.1 MB195
Месечни извештај система за континуално праћење аерозагађења за септембар 2020.год1.9 MB149
Месечни извештај система за континуално праћење аерозагађења за октобар 2020.год2.1 MB150
Месечни извештај система за континуално праћење аерозагађења за новембар 2020.год2.2 MB148
Месечни извештај система за континуално праћење аерозагађења за децембар 2020.год2.1 MB169
ИмеВеличинаБр.Преузимања
Месечни извештај система за континуално праћење аерозагађења за фебруар 2019.год1.1 MB316
Месечни извештај система за континуално праћење аерозагађења за јануар 2019.год1.9 MB335
Месечни извештај система за континуално праћење аерозагађења за март 2019.год1.8 MB335
Месечни извештај система за континуално праћење аерозагађења за април 2019.год1.9 MB336
Месечни извештај система за континуално праћење аерозагађења за мај 2019.год2.4 MB306
Месечни извештај система за континуално праћење аерозагађења за јун 2019.год2.7 MB284
Месечни извештај система за континуално праћење аерозагађења за јул 2019.год2.6 MB254
Месечни извештај система за континуално праћење аерозагађења за август 2019.год2.7 MB273
Месечни извештај система за континуално праћење аерозагађења за септембар 2019.год2.5 MB282
Месечни извештај система за континуално праћење аерозагађења за октобар 2019.год2.5 MB266
Месечни извештај система за континуално праћење аерозагађења за новембар 2019.год2.3 MB265
Месечни извештај система за континуално праћење аерозагађења за децембар 2019.год2.2 MB254
ИмеВеличинаБр.Преузимања
Месечни извештај система за континуално праћење аерозагађења за јануар 2018.год1.4 MB349
Месечни извештај система за континуално праћење аерозагађења за фебруар 2018.год1.6 MB325
Месечни извештај система за континуално праћење аерозагађења за март 2018.год1.5 MB345
Месечни извештај система за континуално праћење аерозагађења за април 2018.год1.7 MB366
Месечни извештај система за континуално праћење аерозагађења за мај 2018.год1.8 MB345
Месечни извештај система за континуално праћење аерозагађења за јун 2018.год1.7 MB328
Месечни извештај система за континуално праћење аерозагађења за јул 2018.год1.7 MB338
Месечни извештај система за континуално праћење аерозагађења за новембар 2018.год1.8 MB326
Месечни извештај система за континуално праћење аерозагађења за децембар 2018.год1.7 MB319
Месечни извештај система за континуално праћење аерозагађења за август 2018.год1.7 MB320
Месечни извештај система за континуално праћење аерозагађења за септембар 2018.год1.9 MB317
Месечни извештај система за континуално праћење аерозагађења за октобар 2018.год1.9 MB293
ИмеВеличинаБр.Преузимања
Месечни извештај система за континуално праћење аерозагађења за мај 2017.год478.2 KB380
Месечни извештај система за континуално праћење аерозагађења за април 2017.год654.1 KB404
Месечни извештај система за континуално праћење аерозагађења за март 2017.год595.9 KB397
Месечни извештај система за континуално праћење аерозагађења за јун 2017.год676.4 KB399
Месечни извештај система за континуално праћење аерозагађења за фебруар 2017.год562.5 KB380
Месечни извештај система за континуално праћење аерозагађења за јул 2017.год2.6 MB359
Месечни извештај система за континуално праћење аерозагађења за август 2017.год2.5 MB415
Месечни извештај система за континуално праћење аерозагађења за септембар 2017.год1.4 MB388
Месечни извештај система за континуално праћење аерозагађења за октобар 2017.год1.5 MB366
Месечни извештај система за континуално праћење аерозагађења за новембар 2017.год1.5 MB368
Месечни извештај система за континуално праћење аерозагађења за децембар 2017.год1.5 MB269
ИмеВеличинаБр.Преузимања
Месечни извештај за јануар 2016.год643.4 KB465
Месечни извештај за фебруар 2016.год414.6 KB450
Месечни извештај за март 2016.год692.4 KB438
Месечни извештај за април 2016.год790.6 KB439
Месечни извештај за мај 2016.год812.6 KB435
Месечни извештај за јун 2016.год780.0 KB430
Месечни извештај за јул 2016.год762.5 KB577
Месечни извештај за август 2016.год847.6 KB489
Месечни извештај за септембар 2016.год694.2 KB379
Месечни извештај за октобар 2016.год657.4 KB387
Месечни извештај за новембар 2016.год1.6 MB416
Месечни извештај за децембар 2016.год1.6 MB397
ИмеВеличинаБр.Преузимања
Јануар 2015850.9 KB479
Фебруар 2015844.3 KB447
Март 2015906.9 KB429
Април 2015762.8 KB470
Мај 2015506.7 KB401
Јун 2015544.8 KB409
Јул 2015467.4 KB408
Август 2015827.0 KB459
Септембар 2015781.8 KB438
Новембар 2015732.9 KB397
Децембар 2015726.5 KB544
Октобар 2015677.5 KB418
ИмеВеличинаБр.Преузимања
Јануар 2014436.7 KB435
Фебруар 2014779.6 KB419
Март 2014594.4 KB422
Април 2014550.0 KB429
Maj 2014741.9 KB423
Јун 2014733.1 KB382
Јул 2014670.6 KB442
Август 2014693.0 KB490
Септембар 2014 657.6 KB408
Октобар 2014651.1 KB418
Новембар 2014731.4 KB372
Децембар 2014 765.3 KB382
ИмеВеличинаБр.Преузимања
Јануар 2013635.7 KB425
Фебруар 2013649.7 KB374
Март 2013585.4 KB399
Април 20131.4 MB420
Maj 2013576.5 KB417
Јун 2013402.2 KB487
Јул 2013444.3 KB375
Aвгуст 2013456.6 KB413
Септембар 2013480.4 KB450
Октобар 2013489.7 KB438
Новембар 2013443.3 KB418
Децембар 2013513.3 KB403
ИмеВеличинаБр.Преузимања
Јануар 2012618.9 KB437
Фебруар 20121.7 MB392
Март 2012675.2 KB416
Април 2012504.4 KB411
Maj 2012552.2 KB404
Jул 2012675.7 KB412
Август 2012631.1 KB419
Септембар 2012731.5 KB419
Октобар 2012724.0 KB398
Новембар 2012721.8 KB427
Децембар 2012682.5 KB416
Јун 2012561.9 KB402

Извештаји додатног мерења квалитета ваздуха

ИмеВеличинаБр.Преузимања
Извештај о извршеним мерењима амбијеталног ваздуха у Панчеву на локацији Народна башта за I квартал (јануар - март 2022)10.4 MB30
ИмеВеличинаБр.Преузимања
Извештај о додатним мерењима квалитета ваздуха на подручију града Панчева_Стрелиште Нова Миса за I квартал11.9 MB78
Извештај о додатним мерењима квалитета ваздуха на подручију града Панчева_Стрелиште Нова Миса за II квартал14.9 MB67
Извештај о додатним мерењима квалитета ваздуха на подручију града Панчева_Стрелиште Нова Миса за III квартал15.2 MB74
Извештај о извршеним мерењима амбијеталног ваздуха у Панчеву на локацији Народна башта за I квартал (јануар - март 2021)9.8 MB22
Извештај о извршеним мерењима амбијеталног ваздуха у Панчеву на локацији Народна башта за II квартал (април - јун 2021)12.9 MB27
Извештај о извршеним мерењима амбијеталног ваздуха у Панчеву на локацији Народна башта за III квартал (јул - септембар 2021)12.2 MB26
Годишњи извештај о извршеним мерењима амбијеталног ваздуха у Панчеву на локацији Народна башта17.3 MB25
ИмеВеличинаБр.Преузимања
Извештај о квалитету ваздуха Народна башта за III квартал (јул - септембар) 2020.год9.7 MB159
Извештај о квалитету ваздуха Народна башта за I квартал (јануар - март) 2020.год1.7 MB141
Извештај о квалитету ваздуха Народна башта за II квартал (април - јун) 2020.год1.8 MB162
Извештај о додатним мерењима квалитета ваздуха на подручју града Панчева за I квартал 2020.год.1.5 MB150
Извештај о додатним мерењима квалитета ваздуха на подручју града Панчева за II квартал 2020.год.1.4 MB168
Извештај о додатним мерењима квалитета ваздуха на подручју града Панчева за III квартал 2020.год.1.4 MB171
Годишњи извештај о извршеним мерењима квалитета амбијеталног ваздуха у Панчеву на локацији Народна башта за 2020.год12.0 MB191
Извештај о додатним мерењима квалитета ваздуха на територији града Панчева за 2020.годину12.7 MB173
ИмеВеличинаБр.Преузимања
Извештај о додатним мерењима квалитета ваздуха за I квартал (Нова Миса, Стрелиште)1.5 MB242
Извештај о квалитету ваздуха за I квартал (јануар-март) за Народну башту821.7 KB241
Извештај о додатним мерењима квалитета ваздуха за II квартал (Нова Миса, Стрелиште)1.4 MB258
Извештај о квалитету ваздуха за II квартал (април-јун) за Народну башту1.7 MB228
Извештај о квалитету ваздуха за III квартал (јул-септембар) за Народну башту1.9 MB222
Извештај о додатним мерењима квалитета ваздуха за III квартал (Нова Миса, Стрелиште)1.5 MB228
Годишњи извештај о додатним мерењима квалитета ваздуха (Стрелиште, Нова Миса) 1.4 MB207
Прилози уз годишњи извештај о додатним мерењима квалитета ваздуха (Стрелиште, Нова Миса) 19.6 MB209
Годишњи извештај о додатним мерењима квалитета ваздуха (Народна башта) 2.1 MB197
ИмеВеличинаДатум
Извештај за I квартал додатног мерења квалитета ваздуха 1.5 MB2018/09/06
Извештај за II квартал додатног мерења квалитета ваздуха768.7 KB2018/09/06
Годишњи извештај о квалитету ваздуха на локацији Народна башта997.6 KB2019/02/06
Извештај о квалитету ваздуха за I квартал (јануар-март) за Народну башту1.5 MB2019/02/06
Извештај о квалитету ваздуха за II квартал (април-јун) за Народну башту1.5 MB2019/02/06
Извештај о квалитету ваздуха за III квартал (јул-септембар) за Народну башту1.6 MB2019/02/06
Извештај о квалитету ваздуха за III квартал (Нова Миса, Стрелиште)1.5 MB2019/02/06
Годишњи извештај о квалитету ваздуха (Стрелиште, Нова Миса)2.3 MB2019/02/06
ИмеВеличинаДатум
Извештај о квалитету ваздуха за I квартал (јануар-март) за Народну башту373.8 KB2018/10/29
Извештај о квалитету ваздуха за II квартал (април-јун) за Народну башту374.6 KB2018/10/29
Извештај о квалитету ваздуха за III квартал (јул-септембар) за Народну башту370.5 KB2018/10/29
Годишњи извештај о квалитету ваздуха на локацији Народна башта1.9 MB2018/10/29
Годишњи извештај о квалитету ваздуха (Стрелиште, Нова Миса)2.5 MB2018/11/07
Извештај о квалитету ваздуха за I квартал (Стрелиште, Нова Миса)489.3 KB2018/11/07
Извештај о квалитету ваздуха за II квартал (Стрелиште, Нова Миса)485.8 KB2018/11/07
Извештај о квалитету ваздуха за III квартал (Нова Миса, Стрелиште)451.4 KB2018/11/07
ИмеВеличинаДатум
Извештај о квалитету ваздуха за I квартал (јануар-март) за Народну башту371.5 KB2018/10/29
Извештај о квалитету ваздуха за II квартал (април-јун) за Народну башту561.0 KB2018/10/29
Извештај о квалитету ваздуха за III квартал (јул-септембар) за Народну башту1.6 MB2018/10/29
Годишњи извештај о квалитету ваздуха на локацији Народна башта456.8 KB2018/10/29
Годишњи извештај о квалитету ваздуха (Стрелиште, Нова Миса)866.3 KB2018/11/07
Извештај о квалитету ваздуха за I квартал (Стрелиште, Нова Миса)429.3 KB2018/11/07
Извештај о квалитету ваздуха за II квартал (Стрелиште, Нова Миса)447.3 KB2018/11/07
Извештај о квалитету ваздуха за III квартал (Нова Миса, Стрелиште)1.2 MB2018/11/07
ИмеВеличинаДатум
Извештај о квалитету ваздуха за III квартал (јул-септембар) за Народну башту419.5 KB2018/10/29
Годишњи извештај о квалитету ваздуха на локацији Народна башта451.3 KB2018/10/29
Извештај о квалитету ваздуха за III квартал (Нова Миса, Стрелиште)526.2 KB2018/11/07
Годишњи извештај о квалитету ваздуха (Стрелиште, Нова Миса)701.4 KB2018/11/07

Извештаји о дневним прекорачењима аутоматског мониторинга квалитета ваздуха града Панчева

ИмеВеличинаБр.Преузимања
Мониторинг - Извештај 01.01.202280.9 KB65
Мониторинг - Извештај 02.01.202281.6 KB55
Мониторинг - Извештај 03.01.202281.8 KB59
Мониторинг - Извештај 04.01.202279.3 KB59
Мониторинг - Извештај 05.01.202286.0 KB51
Мониторинг - Извештај 07.01.202281.1 KB54
Мониторинг - Извештај 12.01.202284.9 KB53
Мониторинг - Извештај 13.01.202278.6 KB54
Мониторинг - Извештај 14.01.202287.7 KB49
Мониторинг - Извештај 15.01.202282.2 KB55
Мониторинг - Извештај 16.01.202283.2 KB66
Мониторинг - Извештај 17.01.202285.8 KB54
Мониторинг - Извештај 19.01.2022143.6 KB54
Мониторинг - Извештај 20.01.2022146.6 KB53
Мониторинг - Извештај 24.01.202286.0 KB51
Мониторинг - Извештај 25.01.202278.5 KB45
Мониторинг - Извештај 26.01.202287.4 KB49
Мониторинг - Извештај 27.01.202285.6 KB47
Мониторинг - Извештај 28.01.202280.6 KB42
Мониторинг - Извештај 30.01.202284.3 KB40
Мониторинг - Извештај 03.02.202284.0 KB40
Мониторинг - Извештај 04.02.202282.4 KB38
Мониторинг - Извештај 05.02.202284.4 KB40
Мониторинг - Извештај 06.02.202273.9 KB42
Мониторинг - Извештај 10.02.202274.4 KB37
Мониторинг - Извештај 11.02.202283.5 KB40
Мониторинг - Извештај 16.02.202282.8 KB38
Мониторинг - Извештај 17.02.202282.2 KB37
Мониторинг - Извештај 24.02.202273.6 KB42
Мониторинг - Извештај 01.03.202282.8 KB36
Мониторинг - Извештај 03.03.2022144.0 KB35
Мониторинг - Извештај 04.03.202281.8 KB36
Мониторинг - Извештај 05.03.202281.5 KB33
Мониторинг - Извештај 08.03.202273.4 KB36
Мониторинг - Извештај 12.03.202279.8 KB36
Мониторинг - Извештај 13.03.202283.3 KB35
Мониторинг - Извештај 14.03.202286.7 KB34
Мониторинг - Извештај 15.03.202286.8 KB46
Мониторинг - Извештај 16.03.202283.8 KB32
Мониторинг - Извештај 18.03.202283.2 KB33
Мониторинг - Извештај 19.03.202282.3 KB39
Мониторинг - Извештај 20.03.202273.4 KB33
Мониторинг - Извештај 22.03.202282.8 KB32
Мониторинг - Извештај 23.03.202283.1 KB35
Мониторинг - Извештај 24.03.202283.0 KB36
Мониторинг - Извештај 25.03.202283.1 KB33
Мониторинг - Извештај 26.03.202273.8 KB33
Мониторинг - Извештај 27.03.202285.4 KB35
Мониторинг - Извештај 28.03.202284.1 KB42
Мониторинг - Извештај 29.03.202282.8 KB32
Мониторинг - Извештај 30.03.202281.3 KB32
Мониторинг - Извештај 01.04.202283.3 KB28
Мониторинг - Извештај 05.04.202283.2 KB30
Мониторинг - Извештај 13.04.202273.5 KB29
Мониторинг - Извештај 14.04.202287.1 KB26
Мониторинг - Извештај 15.04.202284.2 KB26
Мониторинг - Извештај 13.05.202273.6 KB25
Мониторинг - Извештај 16.05.202282.9 KB21
Мониторинг - Извештај 17.05.202281.6 KB20
Мониторинг - Извештај 01.06.2022143.1 KB21
Мониторинг - Извештај 05.07.202280.8 KB20
Мониторинг - Извештај 30.07.202273.4 KB11
Мониторинг - Извештај 04.08.202283.4 KB10
Мониторинг - Извештај 05.08.202282.9 KB13
Мониторинг - Извештај 06.08.202282.5 KB12
Мониторинг - Извештај 12.08.202286.1 KB11
Мониторинг - Извештај 15.08.202283.9 KB9
Мониторинг - Извештај 16.08.202282.6 KB14
Мониторинг - Извештај 17.08.202282.9 KB11
Мониторинг - Извештај 19.08.202284.0 KB13
Мониторинг - Извештај 20.08.202283.6 KB11
Мониторинг - Извештај 18.08.202283.5 KB11
Мониторинг - Извештај 26.08.202282.4 KB12
Мониторинг - Извештај 27.08.202283.0 KB10
Мониторинг - Извештај 28.08.202283.7 KB11
Мониторинг - Извештај 29.08.202273.6 KB10
Мониторинг - Извештај 05.09.202286.6 KB7
ИмеВеличинаБр.Преузимања
Мониторинг - Извештај 05 01 202181.2 KB125
Мониторинг - Извештај 09 01 202182.7 KB131
Мониторинг - Извештај 10 01 202180.2 KB136
Мониторинг - Извештај 12.01.2021166.6 KB142
Мониторинг - Извештај 13.01.202183.1 KB141
Мониторинг - Извештај 16.01.202177.4 KB123
Мониторинг - Извештај 17.01.202180.8 KB130
Мониторинг - Извештај 18.01.202177.7 KB127
Мониторинг - Извештај 19.01.202174.8 KB137
Мониторинг - Извештај 20.01.202181.8 KB142
Мониторинг - Извештај 21.01.202183.4 KB129
Мониторинг - Извештај 28.01.202174.8 KB122
Мониторинг - Извештај 29.01.202182.1 KB123
Мониторинг - Извештај 30.01.202180.4 KB130
Мониторинг - Извештај 31.01.202187.3 KB119
Мониторинг - Извештај 02.02.202180.3 KB119
Мониторинг - Извештај 03.02.202180.5 KB114
Мониторинг - Извештај 04.02.202181.1 KB129
Мониторинг - Извештај 05.02.202180.9 KB117
Мониторинг - Извештај 06.02.202180.0 KB122
Мониторинг - Извештај 13.02.202179.7 KB123
Мониторинг - Извештај 16.02.202180.0 KB127
Мониторинг - Извештај 17.02.202174.8 KB146
Мониторинг - Извештај 18.02.202179.0 KB128
Мониторинг - Извештај 20.02.202181.9 KB123
Мониторинг - Извештај 22.02.202182.7 KB121
Мониторинг - Извештај 23.02.202174.8 KB128
Мониторинг - Извештај 24.02.202174.1 KB118
Мониторинг - Извештај 25.02.202178.4 KB125
Мониторинг - Извештај 26.02.202181.8 KB122
Мониторинг - Извештај 27.02.202180.9 KB120
Мониторинг - Извештај 01.03.202191.1 KB129
Мониторинг - Извештај 02.03.202183.9 KB117
Мониторинг - Извештај 03.03.202178.5 KB124
Мониторинг - Извештај 04.03.202178.4 KB164
Мониторинг - Извештај 08.03.202176.5 KB125
Мониторинг - Извештај 05.03.202181.4 KB125
Мониторинг - Извештај 06.03.202178.6 KB115
Мониторинг - Извештај 07.03.202181.1 KB131
Мониторинг - Извештај 10.03.202194.0 KB126
Мониторинг - Извештај 20.03.202188.8 KB112
Мониторинг - Извештај 21.03.202180.1 KB104
Мониторинг - Извештај 26.03.202190.1 KB116
Мониторинг - Извештај 27.03.202178.4 KB124
Мониторинг - Извештај 30.03.202191.1 KB124
Мониторинг - Извештај 31.03.202180.4 KB119
Мониторинг - Извештај 01.04.202178.8 KB136
Мониторинг - Извештај 23.06.2021135.1 KB96
Мониторинг - Извештај 24.06.202178.4 KB94
Мониторинг - Извештај 30.06.202180.4 KB95
Мониторинг - Извештај 07.07.202180.5 KB92
Мониторинг - Извештај 05.10.202175.3 KB71
Мониторинг - Извештај 15.10.202177.0 KB74
Мониторинг - Извештај 17.10.202178.9 KB72
Мониторинг - Извештај 18.10.202181.9 KB75
Мониторинг - Извештај 19.10.202180.2 KB75
Мониторинг - Извештај 20.10.202181.6 KB73
Мониторинг - Извештај 21.10.202180.9 KB69
Мониторинг - Извештај 22.10.202178.3 KB71
Мониторинг - Извештај 24.10.202179.1 KB72
Мониторинг - Извештај 27.10.202180.8 KB69
Мониторинг - Извештај 28.10.202178.6 KB63
Мониторинг - Извештај 29.10.202174.6 KB67
Мониторинг - Извештај 07.11.202185.3 KB67
Мониторинг - Извештај 12.11.202184.4 KB64
Мониторинг - Извештај 13.11.202182.4 KB64
Мониторинг - Извештај 14.11.202180.2 KB69
Мониторинг - Извештај 15.11.202183.0 KB64
Мониторинг - Извештај 18.11.202188.2 KB69
Мониторинг - Извештај 20.11.202180.1 KB66
Мониторинг - Извештај 21.11.202181.2 KB69
Мониторинг - Извештај 22.11.202174.8 KB65
Мониторинг - Извештај 24.11.202184.3 KB65
Мониторинг - Извештај 04.12.2021127.8 KB63
Мониторинг - Извештај 10.12.202180.5 KB63
Мониторинг - Извештај 11.12.202180.6 KB62
Мониторинг - Извештај 14.12.202180.9 KB65
Мониторинг - Извештај 15.12.202178.0 KB65
Мониторинг - Извештај 16.12.202181.9 KB59
Мониторинг - Извештај 21.12.202179.1 KB59
Мониторинг - Извештај 22.12.202174.6 KB58
Мониторинг - Извештај 23.12.202185.0 KB56
Мониторинг - Извештај 28.12.202174.5 KB54
Мониторинг - Извештај 29.12.202181.0 KB57
Мониторинг - Извештај 30.12.202181.5 KB53
Мониторинг - Извештај 31.12.202181.9 KB60
ИмеВеличинаБр.Преузимања
Мониторинг - Извештај 01 01 202081.0 KB207
Мониторинг - Извештај 02 01 202081.6 KB208
Мониторинг - Извештај 03 01 202081.0 KB182
Мониторинг - Извештај 04 01 202081.1 KB189
Мониторинг - Извештај 06 01 202079.3 KB189
Мониторинг - Извештај 07 01 202081.3 KB215
Мониторинг - Извештај 08 01 202080.8 KB208
Мониторинг - Извештај 09 01 202080.7 KB186
Мониторинг - Извештај 10 01 202077.0 KB205
Мониторинг - Извештај 11 01 202081.3 KB194
Мониторинг - Извештај 12 01 202082.2 KB198
Мониторинг - Извештај 14 01 202081.2 KB204
Мониторинг - Извештај 13 01 202084.9 KB188
Мониторинг - Извештај 15 01 202081.7 KB205
Мониторинг - Извештај 16 01 202085.4 KB185
Мониторинг - Извештај 17 01 202080.8 KB192
Мониторинг - Извештај 19 01 202080.6 KB205
Мониторинг - Извештај 20 01 202080.5 KB196
Мониторинг - Извештај 21 01 202076.9 KB183
Мониторинг - Извештај 22 01 202082.5 KB186
Мониторинг - Извештај 23 01 202082.2 KB194
Мониторинг - Извештај 24 01 202081.8 KB196
Мониторинг - Извештај 25 01 202080.7 KB198
Мониторинг - Извештај 26 01 202076.9 KB213
Мониторинг - Извештај 27 01 202086.4 KB216
Мониторинг - Извештај 28 01 202084.7 KB183
Мониторинг - Извештај 30 01 202081.3 KB216
Мониторинг - Извештај 31 01 202082.3 KB211
Мониторинг - Извештај 03 02 202080.5 KB193
Мониторинг - Извештај 08.02.202081.5 KB188
Мониторинг - Извештај 09.02.202086.9 KB201
Мониторинг - Извештај 10.02.202076.6 KB202
Мониторинг - Извештај 12.02.202080.8 KB190
Мониторинг - Извештај 13.02.202080.6 KB188
Мониторинг - Извештај 15.02.202080.7 KB187
Мониторинг - Извештај 16 02 202080.6 KB200
Мониторинг - Извештај 17 02 202080.7 KB195
Мониторинг - Извештај 18 02 202080.8 KB214
Мониторинг - Извештај 21.02.202081.2 KB189
Мониторинг - Извештај 22.02.202080.3 KB196
Мониторинг - Извештај 23.02.202076.8 KB198
Мониторинг - Извештај 24.02.202080.8 KB191
Мониторинг - Извештај 25.02.202089.6 KB195
Мониторинг - Извештај 09.03.202081.3 KB191
Мониторинг - Извештај 11.03.202081.7 KB189
Мониторинг - Извештај 12.03.202081.6 KB199
Мониторинг - Извештај 18 03 202080.7 KB204
Мониторинг - Извештај 19 03 202081.3 KB187
Мониторинг - Извештај 20 03 202081.5 KB209
Мониторинг - Извештај 21 03 202083.5 KB219
Мониторинг - Извештај 26 03 2020135.7 KB189
Мониторинг - Извештај 27 03 202081.5 KB187
Мониторинг - Извештај 28 03 202080.7 KB191
Мониторинг - Извештај 29 03 202081.3 KB188
Мониторинг - Извештај 30 03 202080.6 KB173
Мониторинг - Извештај 03 04 202090.6 KB211
Мониторинг - Извештај 04 04 202090.7 KB182
Мониторинг - Извештај 13 04 202080.2 KB174
Мониторинг - Извештај 06.04.202090.7 KB191
Мониторинг - Извештај 08.04.202090.7 KB189
Мониторинг - Извештај 09.04.202090.7 KB183
Мониторинг - Извештај 10.04.202090.6 KB167
Мониторинг - Извештај 23.04.202090.7 KB182
Мониторинг - Извештај 24.04.202090.7 KB180
Мониторинг - Извештај 25.04.202090.1 KB183
Мониторинг - Извештај 19.10.2020135.8 KB146
Мониторинг - Извештај 22.10.2020140.1 KB135
Мониторинг - Извештај 23.10.2020140.8 KB146
Мониторинг - Извештај 24.10.2020137.8 KB142
Мониторинг - Извештај 25.10.2020135.8 KB143
Мониторинг - Извештај 29.10.2020128.4 KB129
Мониторинг - Извештај 03.11.202085.3 KB142
Мониторинг - Извештај 02.11.202082.8 KB148
Мониторинг - Извештај за 07 11 202081.5 KB151
Мониторинг - Извештај за 13 11 202080.6 KB135
Мониторинг - Извештај за 17 11 202080.6 KB142
Мониторинг - Извештај 13 11 2020165.9 KB126
Мониторинг - Извештај 23 11 202076.2 KB124
Мониторинг - Извештај 24 11 202087.5 KB136
Мониторинг - Извештај 25.11.2020147.8 KB133
Мониторинг - Извештај 30.11.2020130.9 KB136
Мониторинг - Извештај 01.12.202082.7 KB146
Мониторинг - Извештај 17.12.202067.6 KB124
Мониторинг - Извештај 18.12.202078.4 KB132
Мониторинг - Извештај 19.12.202081.9 KB130
Мониторинг - Извештај 23 12 202083.8 KB129
Мониторинг - Извештај 24 12 202085.7 KB129
Мониторинг - Извештај 30.12.202077.5 KB139
ИмеВеличинаБр.Преузимања
Мониторинг - Извештај 15 10 201980.3 KB196
Мониторинг- Извештај 24 10 201979.9 KB219
Мониторинг- Извештај 26 10 201980.0 KB207
Мониторинг- Извештај 22 10 201981.3 KB192
Мониторинг- Извештај 17 10 201980.6 KB195
Мониторинг- Извештај 19 10 201980.8 KB214
Мониторинг- Извештај 23 10 201980.7 KB201
Мониторинг- Извештај 27 10 201981.5 KB211
Мониторинг- Извештај 18 10 201980.2 KB217
Мониторинг- Извештај 20 10 201980.1 KB200
Мониторинг- Извештај 21 10 201981.3 KB198
Мониторинг- Извештај 25 10 201980.0 KB218
Мониторинг- Извештај 28 10 201981.5 KB210
Мониторинг- Извештај 29 10 201979.5 KB204
Мониторинг - Извештај 29 11 201976.8 KB203
Мониторинг - Извештај 03 12 201976.8 KB187
Мониторинг - Извештај 04 12 201980.4 KB186
Мониторинг - Извештај 05 12 201976.9 KB180
Мониторинг - Извештај 06 12 201981.1 KB184
Мониторинг - Извештај 07 12 201980.5 KB188
Мониторинг - Извештај 08 12 201976.8 KB197
Мониторинг - Извештај 09 12 201980.6 KB191
Мониторинг - Извештај 15 12 201980.8 KB224
Мониторинг - Извештај 16 12 201980.7 KB190
Мониторинг - Извештај 17 12 201980.7 KB179
Мониторинг - Извештај 19 12 201980.7 KB213
Мониторинг - Извештај 20 12 201971.7 KB180
Мониторинг - Извештај 31 12 201980.7 KB197