Месечни извештаји мониторинг система

ИмеВеличинаБр.Преузимања
Месечни извештај система за континуално праћење аерозагађења за јануар 2022.год3.2 MB31
Месечни извештај система за континуално праћење аерозагађења за јануар 2022.год3.2 MB23
Месечни извештај система за континуално праћење аерозагађења за март 2022.год3.5 MB4
ИмеВеличинаБр.Преузимања
Месечни извештај система за континуално праћење аерозагађења за јануар 2021.год2.8 MB106
Месечни извештај система за континуално праћење аерозагађења за фебруар 2021.год2.6 MB110
Месечни извештај система за континуално праћење аерозагађења за март 2021.год2.8 MB123
Месечни извештај система за континуално праћење аерозагађења за април 2021.год2.8 MB96
Месечни извештај система за континуално праћење аерозагађења за мај 2021.год2.7 MB86
Месечни извештај система за континуално праћење аерозагађења за јун 2021.год2.6 MB74
Месечни извештај система за континуално праћење аерозагађења за јул 2021.год3.4 MB72
Месечни извештај система за континуално праћење аерозагађења за август 2021.год3.0 MB71
Месечни извештај система за континуално праћење аерозагађења за септембар 2021.год2.9 MB51
Месечни извештај система за континуално праћење аерозагађења за октобар 2021.год3.4 MB50
Месечни извештај система за континуално праћење аерозагађења за новембар 2021.год3.4 MB49
Месечни извештај система за континуално праћење аерозагађења за децембар 2021.год3.4 MB30
ИмеВеличинаБр.Преузимања
Месечни извештај система за континуално праћење аерозагађења за јануар 2020.год2.4 MB200
Месечни извештај система за континуално праћење аерозагађења за фебруар 2020.год2.4 MB199
Месечни извештај система за континуално праћење аерозагађења за март 2020.год2.3 MB206
Месечни извештај система за континуално праћење аерозагађења за април 2020.год2.3 MB198
Месечни извештај система за континуално прађење аерозагађења за месец мај 2020.год2.5 MB180
Месечни извештај система за континуално праћење аерозагађења за јун 2020.год2.4 MB184
Месечни извештај система за континуално праћење аерозагађења за јул 2020.год2.2 MB148
Месечни извештај система за континуално праћење аерозагађења за август 2020.год2.1 MB161
Месечни извештај система за континуално праћење аерозагађења за септембар 2020.год1.9 MB116
Месечни извештај система за континуално праћење аерозагађења за октобар 2020.год2.1 MB118
Месечни извештај система за континуално праћење аерозагађења за новембар 2020.год2.2 MB115
Месечни извештај система за континуално праћење аерозагађења за децембар 2020.год2.1 MB136
ИмеВеличинаБр.Преузимања
Месечни извештај система за континуално праћење аерозагађења за фебруар 2019.год1.1 MB283
Месечни извештај система за континуално праћење аерозагађења за јануар 2019.год1.9 MB299
Месечни извештај система за континуално праћење аерозагађења за март 2019.год1.8 MB303
Месечни извештај система за континуално праћење аерозагађења за април 2019.год1.9 MB297
Месечни извештај система за континуално праћење аерозагађења за мај 2019.год2.4 MB269
Месечни извештај система за континуално праћење аерозагађења за јун 2019.год2.7 MB247
Месечни извештај система за континуално праћење аерозагађења за јул 2019.год2.6 MB224
Месечни извештај система за континуално праћење аерозагађења за август 2019.год2.7 MB237
Месечни извештај система за континуално праћење аерозагађења за септембар 2019.год2.5 MB242
Месечни извештај система за континуално праћење аерозагађења за октобар 2019.год2.5 MB235
Месечни извештај система за континуално праћење аерозагађења за новембар 2019.год2.3 MB232
Месечни извештај система за континуално праћење аерозагађења за децембар 2019.год2.2 MB224
ИмеВеличинаБр.Преузимања
Месечни извештај система за континуално праћење аерозагађења за јануар 2018.год1.4 MB311
Месечни извештај система за континуално праћење аерозагађења за фебруар 2018.год1.6 MB292
Месечни извештај система за континуално праћење аерозагађења за март 2018.год1.5 MB309
Месечни извештај система за континуално праћење аерозагађења за април 2018.год1.7 MB335
Месечни извештај система за континуално праћење аерозагађења за мај 2018.год1.8 MB313
Месечни извештај система за континуално праћење аерозагађења за јун 2018.год1.7 MB294
Месечни извештај система за континуално праћење аерозагађења за јул 2018.год1.7 MB310
Месечни извештај система за континуално праћење аерозагађења за новембар 2018.год1.8 MB296
Месечни извештај система за континуално праћење аерозагађења за децембар 2018.год1.7 MB279
Месечни извештај система за континуално праћење аерозагађења за август 2018.год1.7 MB286
Месечни извештај система за континуално праћење аерозагађења за септембар 2018.год1.9 MB288
Месечни извештај система за континуално праћење аерозагађења за октобар 2018.год1.9 MB262
ИмеВеличинаБр.Преузимања
Месечни извештај система за континуално праћење аерозагађења за мај 2017.год478.2 KB349
Месечни извештај система за континуално праћење аерозагађења за април 2017.год654.1 KB371
Месечни извештај система за континуално праћење аерозагађења за март 2017.год595.9 KB366
Месечни извештај система за континуално праћење аерозагађења за јун 2017.год676.4 KB375
Месечни извештај система за континуално праћење аерозагађења за фебруар 2017.год562.5 KB352
Месечни извештај система за континуално праћење аерозагађења за јул 2017.год2.6 MB330
Месечни извештај система за континуално праћење аерозагађења за август 2017.год2.5 MB385
Месечни извештај система за континуално праћење аерозагађења за септембар 2017.год1.4 MB357
Месечни извештај система за континуално праћење аерозагађења за октобар 2017.год1.5 MB337
Месечни извештај система за континуално праћење аерозагађења за новембар 2017.год1.5 MB336
Месечни извештај система за континуално праћење аерозагађења за децембар 2017.год1.5 MB236
ИмеВеличинаБр.Преузимања
Месечни извештај за јануар 2016.год643.4 KB438
Месечни извештај за фебруар 2016.год414.6 KB420
Месечни извештај за март 2016.год692.4 KB397
Месечни извештај за април 2016.год790.6 KB409
Месечни извештај за мај 2016.год812.6 KB404
Месечни извештај за јун 2016.год780.0 KB401
Месечни извештај за јул 2016.год762.5 KB543
Месечни извештај за август 2016.год847.6 KB452
Месечни извештај за септембар 2016.год694.2 KB348
Месечни извештај за октобар 2016.год657.4 KB353
Месечни извештај за новембар 2016.год1.6 MB386
Месечни извештај за децембар 2016.год1.6 MB363
ИмеВеличинаБр.Преузимања
Јануар 2015850.9 KB451
Фебруар 2015844.3 KB416
Март 2015906.9 KB400
Април 2015762.8 KB427
Мај 2015506.7 KB372
Јун 2015544.8 KB386
Јул 2015467.4 KB377
Август 2015827.0 KB430
Септембар 2015781.8 KB404
Новембар 2015732.9 KB365
Децембар 2015726.5 KB508
Октобар 2015677.5 KB387
ИмеВеличинаБр.Преузимања
Јануар 2014436.7 KB410
Фебруар 2014779.6 KB389
Март 2014594.4 KB392
Април 2014550.0 KB393
Maj 2014741.9 KB395
Јун 2014733.1 KB353
Јул 2014670.6 KB412
Август 2014693.0 KB460
Септембар 2014 657.6 KB379
Октобар 2014651.1 KB388
Новембар 2014731.4 KB341
Децембар 2014 765.3 KB352
ИмеВеличинаБр.Преузимања
Јануар 2013635.7 KB398
Фебруар 2013649.7 KB340
Март 2013585.4 KB368
Април 20131.4 MB390
Maj 2013576.5 KB384
Јун 2013402.2 KB456
Јул 2013444.3 KB346
Aвгуст 2013456.6 KB379
Септембар 2013480.4 KB423
Октобар 2013489.7 KB407
Новембар 2013443.3 KB382
Децембар 2013513.3 KB376
ИмеВеличинаБр.Преузимања
Јануар 2012618.9 KB404
Фебруар 20121.7 MB363
Март 2012675.2 KB382
Април 2012504.4 KB378
Maj 2012552.2 KB374
Jул 2012675.7 KB382
Август 2012631.1 KB392
Септембар 2012731.5 KB387
Октобар 2012724.0 KB369
Новембар 2012721.8 KB395
Децембар 2012682.5 KB387
Јун 2012561.9 KB372

Извештаји додатног мерења квалитета ваздуха

ИмеВеличинаБр.Преузимања
Извештај о извршеним мерењима амбијеталног ваздуха у Панчеву на локацији Народна башта за I квартал (јануар - март 2022)10.4 MB7
ИмеВеличинаБр.Преузимања
Извештај о додатним мерењима квалитета ваздуха на подручију града Панчева_Стрелиште Нова Миса за I квартал11.9 MB52
Извештај о додатним мерењима квалитета ваздуха на подручију града Панчева_Стрелиште Нова Миса за II квартал14.9 MB46
Извештај о додатним мерењима квалитета ваздуха на подручију града Панчева_Стрелиште Нова Миса за III квартал15.2 MB53
Извештај о извршеним мерењима амбијеталног ваздуха у Панчеву на локацији Народна башта за I квартал (јануар - март 2021)9.8 MB2
Извештај о извршеним мерењима амбијеталног ваздуха у Панчеву на локацији Народна башта за II квартал (април - јун 2021)12.9 MB2
Извештај о извршеним мерењима амбијеталног ваздуха у Панчеву на локацији Народна башта за III квартал (јул - септембар 2021)12.2 MB2
Годишњи извештај о извршеним мерењима амбијеталног ваздуха у Панчеву на локацији Народна башта17.3 MB3
ИмеВеличинаБр.Преузимања
Извештај о квалитету ваздуха Народна башта за III квартал (јул - септембар) 2020.год9.7 MB132
Извештај о квалитету ваздуха Народна башта за I квартал (јануар - март) 2020.год1.7 MB116
Извештај о квалитету ваздуха Народна башта за II квартал (април - јун) 2020.год1.8 MB136
Извештај о додатним мерењима квалитета ваздуха на подручју града Панчева за I квартал 2020.год.1.5 MB123
Извештај о додатним мерењима квалитета ваздуха на подручју града Панчева за II квартал 2020.год.1.4 MB132
Извештај о додатним мерењима квалитета ваздуха на подручју града Панчева за III квартал 2020.год.1.4 MB146
Годишњи извештај о извршеним мерењима квалитета амбијеталног ваздуха у Панчеву на локацији Народна башта за 2020.год12.0 MB162
Извештај о додатним мерењима квалитета ваздуха на територији града Панчева за 2020.годину12.7 MB143
ИмеВеличинаБр.Преузимања
Извештај о додатним мерењима квалитета ваздуха за I квартал (Нова Миса, Стрелиште)1.5 MB210
Извештај о квалитету ваздуха за I квартал (јануар-март) за Народну башту821.7 KB213
Извештај о додатним мерењима квалитета ваздуха за II квартал (Нова Миса, Стрелиште)1.4 MB229
Извештај о квалитету ваздуха за II квартал (април-јун) за Народну башту1.7 MB201
Извештај о квалитету ваздуха за III квартал (јул-септембар) за Народну башту1.9 MB190
Извештај о додатним мерењима квалитета ваздуха за III квартал (Нова Миса, Стрелиште)1.5 MB193
Годишњи извештај о додатним мерењима квалитета ваздуха (Стрелиште, Нова Миса) 1.4 MB176
Прилози уз годишњи извештај о додатним мерењима квалитета ваздуха (Стрелиште, Нова Миса) 19.6 MB178
Годишњи извештај о додатним мерењима квалитета ваздуха (Народна башта) 2.1 MB164
ИмеВеличинаДатум
Извештај за I квартал додатног мерења квалитета ваздуха 1.5 MB2018/09/06
Извештај за II квартал додатног мерења квалитета ваздуха768.7 KB2018/09/06
Годишњи извештај о квалитету ваздуха на локацији Народна башта997.6 KB2019/02/06
Извештај о квалитету ваздуха за I квартал (јануар-март) за Народну башту1.5 MB2019/02/06
Извештај о квалитету ваздуха за II квартал (април-јун) за Народну башту1.5 MB2019/02/06
Извештај о квалитету ваздуха за III квартал (јул-септембар) за Народну башту1.6 MB2019/02/06
Извештај о квалитету ваздуха за III квартал (Нова Миса, Стрелиште)1.5 MB2019/02/06
Годишњи извештај о квалитету ваздуха (Стрелиште, Нова Миса)2.3 MB2019/02/06
ИмеВеличинаДатум
Извештај о квалитету ваздуха за I квартал (јануар-март) за Народну башту373.8 KB2018/10/29
Извештај о квалитету ваздуха за II квартал (април-јун) за Народну башту374.6 KB2018/10/29
Извештај о квалитету ваздуха за III квартал (јул-септембар) за Народну башту370.5 KB2018/10/29
Годишњи извештај о квалитету ваздуха на локацији Народна башта1.9 MB2018/10/29
Годишњи извештај о квалитету ваздуха (Стрелиште, Нова Миса)2.5 MB2018/11/07
Извештај о квалитету ваздуха за I квартал (Стрелиште, Нова Миса)489.3 KB2018/11/07
Извештај о квалитету ваздуха за II квартал (Стрелиште, Нова Миса)485.8 KB2018/11/07
Извештај о квалитету ваздуха за III квартал (Нова Миса, Стрелиште)451.4 KB2018/11/07
ИмеВеличинаДатум
Извештај о квалитету ваздуха за I квартал (јануар-март) за Народну башту371.5 KB2018/10/29
Извештај о квалитету ваздуха за II квартал (април-јун) за Народну башту561.0 KB2018/10/29
Извештај о квалитету ваздуха за III квартал (јул-септембар) за Народну башту1.6 MB2018/10/29
Годишњи извештај о квалитету ваздуха на локацији Народна башта456.8 KB2018/10/29
Годишњи извештај о квалитету ваздуха (Стрелиште, Нова Миса)866.3 KB2018/11/07
Извештај о квалитету ваздуха за I квартал (Стрелиште, Нова Миса)429.3 KB2018/11/07
Извештај о квалитету ваздуха за II квартал (Стрелиште, Нова Миса)447.3 KB2018/11/07
Извештај о квалитету ваздуха за III квартал (Нова Миса, Стрелиште)1.2 MB2018/11/07
ИмеВеличинаДатум
Извештај о квалитету ваздуха за III квартал (јул-септембар) за Народну башту419.5 KB2018/10/29
Годишњи извештај о квалитету ваздуха на локацији Народна башта451.3 KB2018/10/29
Извештај о квалитету ваздуха за III квартал (Нова Миса, Стрелиште)526.2 KB2018/11/07
Годишњи извештај о квалитету ваздуха (Стрелиште, Нова Миса)701.4 KB2018/11/07

Извештаји о дневним прекорачењима аутоматског мониторинга квалитета ваздуха града Панчева

ИмеВеличинаБр.Преузимања
Мониторинг - Извештај 01.01.202280.9 KB41
Мониторинг - Извештај 02.01.202281.6 KB35
Мониторинг - Извештај 03.01.202281.8 KB30
Мониторинг - Извештај 04.01.202279.3 KB38
Мониторинг - Извештај 05.01.202286.0 KB33
Мониторинг - Извештај 07.01.202281.1 KB36
Мониторинг - Извештај 12.01.202284.9 KB34
Мониторинг - Извештај 13.01.202278.6 KB33
Мониторинг - Извештај 14.01.202287.7 KB29
Мониторинг - Извештај 15.01.202282.2 KB36
Мониторинг - Извештај 16.01.202283.2 KB38
Мониторинг - Извештај 17.01.202285.8 KB31
Мониторинг - Извештај 19.01.2022143.6 KB32
Мониторинг - Извештај 20.01.2022146.6 KB30
Мониторинг - Извештај 24.01.202286.0 KB32
Мониторинг - Извештај 25.01.202278.5 KB27
Мониторинг - Извештај 26.01.202287.4 KB28
Мониторинг - Извештај 27.01.202285.6 KB24
Мониторинг - Извештај 28.01.202280.6 KB23
Мониторинг - Извештај 30.01.202284.3 KB23
Мониторинг - Извештај 03.02.202284.0 KB21
Мониторинг - Извештај 04.02.202282.4 KB21
Мониторинг - Извештај 05.02.202284.4 KB21
Мониторинг - Извештај 06.02.202273.9 KB23
Мониторинг - Извештај 10.02.202274.4 KB20
Мониторинг - Извештај 11.02.202283.5 KB21
Мониторинг - Извештај 16.02.202282.8 KB19
Мониторинг - Извештај 17.02.202282.2 KB20
Мониторинг - Извештај 24.02.202273.6 KB25
Мониторинг - Извештај 01.03.202282.8 KB18
Мониторинг - Извештај 03.03.2022144.0 KB18
Мониторинг - Извештај 04.03.202281.8 KB17
Мониторинг - Извештај 05.03.202281.5 KB16
Мониторинг - Извештај 08.03.202273.4 KB14
Мониторинг - Извештај 12.03.202279.8 KB17
Мониторинг - Извештај 13.03.202283.3 KB16
Мониторинг - Извештај 14.03.202286.7 KB16
Мониторинг - Извештај 15.03.202286.8 KB17
Мониторинг - Извештај 16.03.202283.8 KB15
Мониторинг - Извештај 18.03.202283.2 KB15
Мониторинг - Извештај 19.03.202282.3 KB17
Мониторинг - Извештај 20.03.202273.4 KB15
Мониторинг - Извештај 22.03.202282.8 KB16
Мониторинг - Извештај 23.03.202283.1 KB17
Мониторинг - Извештај 24.03.202283.0 KB17
Мониторинг - Извештај 25.03.202283.1 KB15
Мониторинг - Извештај 26.03.202273.8 KB14
Мониторинг - Извештај 27.03.202285.4 KB15
Мониторинг - Извештај 28.03.202284.1 KB23
Мониторинг - Извештај 29.03.202282.8 KB15
Мониторинг - Извештај 30.03.202281.3 KB14
Мониторинг - Извештај 01.04.202283.3 KB11
Мониторинг - Извештај 05.04.202283.2 KB11
Мониторинг - Извештај 13.04.202273.5 KB11
Мониторинг - Извештај 14.04.202287.1 KB9
Мониторинг - Извештај 15.04.202284.2 KB8
Мониторинг - Извештај 13.05.202273.6 KB1
Мониторинг - Извештај 16.05.202282.9 KB3
Мониторинг - Извештај 17.05.202281.6 KB1
ИмеВеличинаБр.Преузимања
Мониторинг - Извештај 05 01 202181.2 KB106
Мониторинг - Извештај 09 01 202182.7 KB104
Мониторинг - Извештај 10 01 202180.2 KB113
Мониторинг - Извештај 12.01.2021166.6 KB116
Мониторинг - Извештај 13.01.202183.1 KB117
Мониторинг - Извештај 16.01.202177.4 KB98
Мониторинг - Извештај 17.01.202180.8 KB103
Мониторинг - Извештај 18.01.202177.7 KB102
Мониторинг - Извештај 19.01.202174.8 KB112
Мониторинг - Извештај 20.01.202181.8 KB118
Мониторинг - Извештај 21.01.202183.4 KB103
Мониторинг - Извештај 28.01.202174.8 KB99
Мониторинг - Извештај 29.01.202182.1 KB99
Мониторинг - Извештај 30.01.202180.4 KB106
Мониторинг - Извештај 31.01.202187.3 KB95
Мониторинг - Извештај 02.02.202180.3 KB94
Мониторинг - Извештај 03.02.202180.5 KB93
Мониторинг - Извештај 04.02.202181.1 KB106
Мониторинг - Извештај 05.02.202180.9 KB94
Мониторинг - Извештај 06.02.202180.0 KB100
Мониторинг - Извештај 13.02.202179.7 KB97
Мониторинг - Извештај 16.02.202180.0 KB103
Мониторинг - Извештај 17.02.202174.8 KB123
Мониторинг - Извештај 18.02.202179.0 KB105
Мониторинг - Извештај 20.02.202181.9 KB99
Мониторинг - Извештај 22.02.202182.7 KB97
Мониторинг - Извештај 23.02.202174.8 KB102
Мониторинг - Извештај 24.02.202174.1 KB96
Мониторинг - Извештај 25.02.202178.4 KB97
Мониторинг - Извештај 26.02.202181.8 KB97
Мониторинг - Извештај 27.02.202180.9 KB93
Мониторинг - Извештај 01.03.202191.1 KB105
Мониторинг - Извештај 02.03.202183.9 KB92
Мониторинг - Извештај 03.03.202178.5 KB100
Мониторинг - Извештај 04.03.202178.4 KB141
Мониторинг - Извештај 08.03.202176.5 KB99
Мониторинг - Извештај 05.03.202181.4 KB100
Мониторинг - Извештај 06.03.202178.6 KB92
Мониторинг - Извештај 07.03.202181.1 KB107
Мониторинг - Извештај 10.03.202194.0 KB102
Мониторинг - Извештај 20.03.202188.8 KB90
Мониторинг - Извештај 21.03.202180.1 KB85
Мониторинг - Извештај 26.03.202190.1 KB95
Мониторинг - Извештај 27.03.202178.4 KB99
Мониторинг - Извештај 30.03.202191.1 KB100
Мониторинг - Извештај 31.03.202180.4 KB92
Мониторинг - Извештај 01.04.202178.8 KB111
Мониторинг - Извештај 23.06.2021135.1 KB73
Мониторинг - Извештај 24.06.202178.4 KB72
Мониторинг - Извештај 30.06.202180.4 KB70
Мониторинг - Извештај 07.07.202180.5 KB67
Мониторинг - Извештај 05.10.202175.3 KB50
Мониторинг - Извештај 15.10.202177.0 KB52
Мониторинг - Извештај 17.10.202178.9 KB51
Мониторинг - Извештај 18.10.202181.9 KB52
Мониторинг - Извештај 19.10.202180.2 KB52
Мониторинг - Извештај 20.10.202181.6 KB47
Мониторинг - Извештај 21.10.202180.9 KB46
Мониторинг - Извештај 22.10.202178.3 KB49
Мониторинг - Извештај 24.10.202179.1 KB50
Мониторинг - Извештај 27.10.202180.8 KB49
Мониторинг - Извештај 28.10.202178.6 KB44
Мониторинг - Извештај 29.10.202174.6 KB44
Мониторинг - Извештај 07.11.202185.3 KB45
Мониторинг - Извештај 12.11.202184.4 KB42
Мониторинг - Извештај 13.11.202182.4 KB44
Мониторинг - Извештај 14.11.202180.2 KB43
Мониторинг - Извештај 15.11.202183.0 KB42
Мониторинг - Извештај 18.11.202188.2 KB45
Мониторинг - Извештај 20.11.202180.1 KB46
Мониторинг - Извештај 21.11.202181.2 KB46
Мониторинг - Извештај 22.11.202174.8 KB43
Мониторинг - Извештај 24.11.202184.3 KB45
Мониторинг - Извештај 04.12.2021127.8 KB42
Мониторинг - Извештај 10.12.202180.5 KB41
Мониторинг - Извештај 11.12.202180.6 KB39
Мониторинг - Извештај 14.12.202180.9 KB40
Мониторинг - Извештај 15.12.202178.0 KB43
Мониторинг - Извештај 16.12.202181.9 KB36
Мониторинг - Извештај 21.12.202179.1 KB35
Мониторинг - Извештај 22.12.202174.6 KB35
Мониторинг - Извештај 23.12.202185.0 KB35
Мониторинг - Извештај 28.12.202174.5 KB34
Мониторинг - Извештај 29.12.202181.0 KB35
Мониторинг - Извештај 30.12.202181.5 KB31
Мониторинг - Извештај 31.12.202181.9 KB38
ИмеВеличинаБр.Преузимања
Мониторинг - Извештај 01 01 202081.0 KB181
Мониторинг - Извештај 02 01 202081.6 KB179
Мониторинг - Извештај 03 01 202081.0 KB160
Мониторинг - Извештај 04 01 202081.1 KB161
Мониторинг - Извештај 06 01 202079.3 KB163
Мониторинг - Извештај 07 01 202081.3 KB190
Мониторинг - Извештај 08 01 202080.8 KB180
Мониторинг - Извештај 09 01 202080.7 KB158
Мониторинг - Извештај 10 01 202077.0 KB176
Мониторинг - Извештај 11 01 202081.3 KB169
Мониторинг - Извештај 12 01 202082.2 KB173
Мониторинг - Извештај 14 01 202081.2 KB173
Мониторинг - Извештај 13 01 202084.9 KB161
Мониторинг - Извештај 15 01 202081.7 KB177
Мониторинг - Извештај 16 01 202085.4 KB163
Мониторинг - Извештај 17 01 202080.8 KB165
Мониторинг - Извештај 19 01 202080.6 KB178
Мониторинг - Извештај 20 01 202080.5 KB169
Мониторинг - Извештај 21 01 202076.9 KB163
Мониторинг - Извештај 22 01 202082.5 KB158
Мониторинг - Извештај 23 01 202082.2 KB165
Мониторинг - Извештај 24 01 202081.8 KB168
Мониторинг - Извештај 25 01 202080.7 KB167
Мониторинг - Извештај 26 01 202076.9 KB183
Мониторинг - Извештај 27 01 202086.4 KB185
Мониторинг - Извештај 28 01 202084.7 KB162
Мониторинг - Извештај 30 01 202081.3 KB186
Мониторинг - Извештај 31 01 202082.3 KB182
Мониторинг - Извештај 03 02 202080.5 KB165
Мониторинг - Извештај 08.02.202081.5 KB166
Мониторинг - Извештај 09.02.202086.9 KB173
Мониторинг - Извештај 10.02.202076.6 KB174
Мониторинг - Извештај 12.02.202080.8 KB160
Мониторинг - Извештај 13.02.202080.6 KB158
Мониторинг - Извештај 15.02.202080.7 KB159
Мониторинг - Извештај 16 02 202080.6 KB169
Мониторинг - Извештај 17 02 202080.7 KB164
Мониторинг - Извештај 18 02 202080.8 KB188
Мониторинг - Извештај 21.02.202081.2 KB160
Мониторинг - Извештај 22.02.202080.3 KB169
Мониторинг - Извештај 23.02.202076.8 KB170
Мониторинг - Извештај 24.02.202080.8 KB166
Мониторинг - Извештај 25.02.202089.6 KB171
Мониторинг - Извештај 09.03.202081.3 KB163
Мониторинг - Извештај 11.03.202081.7 KB157
Мониторинг - Извештај 12.03.202081.6 KB170
Мониторинг - Извештај 18 03 202080.7 KB174
Мониторинг - Извештај 19 03 202081.3 KB160
Мониторинг - Извештај 20 03 202081.5 KB181
Мониторинг - Извештај 21 03 202083.5 KB191
Мониторинг - Извештај 26 03 2020135.7 KB163
Мониторинг - Извештај 27 03 202081.5 KB161
Мониторинг - Извештај 28 03 202080.7 KB164
Мониторинг - Извештај 29 03 202081.3 KB161
Мониторинг - Извештај 30 03 202080.6 KB147
Мониторинг - Извештај 03 04 202090.6 KB180
Мониторинг - Извештај 04 04 202090.7 KB156
Мониторинг - Извештај 13 04 202080.2 KB151
Мониторинг - Извештај 06.04.202090.7 KB164
Мониторинг - Извештај 08.04.202090.7 KB161
Мониторинг - Извештај 09.04.202090.7 KB151
Мониторинг - Извештај 10.04.202090.6 KB140
Мониторинг - Извештај 23.04.202090.7 KB155
Мониторинг - Извештај 24.04.202090.7 KB149
Мониторинг - Извештај 25.04.202090.1 KB155
Мониторинг - Извештај 19.10.2020135.8 KB122
Мониторинг - Извештај 22.10.2020140.1 KB115
Мониторинг - Извештај 23.10.2020140.8 KB122
Мониторинг - Извештај 24.10.2020137.8 KB116
Мониторинг - Извештај 25.10.2020135.8 KB116
Мониторинг - Извештај 29.10.2020128.4 KB107
Мониторинг - Извештај 03.11.202085.3 KB117
Мониторинг - Извештај 02.11.202082.8 KB124
Мониторинг - Извештај за 07 11 202081.5 KB124
Мониторинг - Извештај за 13 11 202080.6 KB109
Мониторинг - Извештај за 17 11 202080.6 KB117
Мониторинг - Извештај 13 11 2020165.9 KB102
Мониторинг - Извештај 23 11 202076.2 KB102
Мониторинг - Извештај 24 11 202087.5 KB109
Мониторинг - Извештај 25.11.2020147.8 KB111
Мониторинг - Извештај 30.11.2020130.9 KB108
Мониторинг - Извештај 01.12.202082.7 KB123
Мониторинг - Извештај 17.12.202067.6 KB103
Мониторинг - Извештај 18.12.202078.4 KB109
Мониторинг - Извештај 19.12.202081.9 KB108
Мониторинг - Извештај 23 12 202083.8 KB106
Мониторинг - Извештај 24 12 202085.7 KB103
Мониторинг - Извештај 30.12.202077.5 KB114
ИмеВеличинаБр.Преузимања
Мониторинг - Извештај 15 10 201980.3 KB172
Мониторинг- Извештај 24 10 201979.9 KB192
Мониторинг- Извештај 26 10 201980.0 KB180
Мониторинг- Извештај 22 10 201981.3 KB164
Мониторинг- Извештај 17 10 201980.6 KB170
Мониторинг- Извештај 19 10 201980.8 KB187
Мониторинг- Извештај 23 10 201980.7 KB176
Мониторинг- Извештај 27 10 201981.5 KB183
Мониторинг- Извештај 18 10 201980.2 KB191
Мониторинг- Извештај 20 10 201980.1 KB170
Мониторинг- Извештај 21 10 201981.3 KB171
Мониторинг- Извештај 25 10 201980.0 KB189
Мониторинг- Извештај 28 10 201981.5 KB184
Мониторинг- Извештај 29 10 201979.5 KB181
Мониторинг - Извештај 29 11 201976.8 KB174
Мониторинг - Извештај 03 12 201976.8 KB162
Мониторинг - Извештај 04 12 201980.4 KB157
Мониторинг - Извештај 05 12 201976.9 KB153
Мониторинг - Извештај 06 12 201981.1 KB156
Мониторинг - Извештај 07 12 201980.5 KB160
Мониторинг - Извештај 08 12 201976.8 KB166
Мониторинг - Извештај 09 12 201980.6 KB167
Мониторинг - Извештај 15 12 201980.8 KB191
Мониторинг - Извештај 16 12 201980.7 KB165
Мониторинг - Извештај 17 12 201980.7 KB153
Мониторинг - Извештај 19 12 201980.7 KB182
Мониторинг - Извештај 20 12 201971.7 KB154
Мониторинг - Извештај 31 12 201980.7 KB171