Porez – obrasci

ImeVeličinaBr.Preuzimanja
IM_Izjava - Nasleđe298.4 KB1201
Zahtev za Povraćaj i Preknjižavanje58.1 KB1193
LKT_Prijava za lokalnu komunalnu taksu - Sredstva za igru (PP ZI)155.5 KB626
IM_PPI-1 Poreska prijava - Porez na imovinu939.8 KB1306
IM_PPI-2 Poreska prijava - Porez na imovinu1.1 MB1850
IM_PPI-1 (Prilog 1 uz Obrazac PPI-1)242.2 KB1432
IM_PPI-1 (Prilog 2 uz Obrazac PPI-1)155.7 KB898
Poreska uverenja - Zahtev PRAVNA LICA232.0 KB2615
Poreska uverenja - Zahtev PREDUZETNICI i FIZIČKA LICA233.1 KB2211
Zahtev za odlaganje plaćanja poreskog duga po članu 73. i 74. ZPPPA214.9 KB1647
LKT_Prijava za lokalnu komunalnu taksu - Za isticanje firme (PP-LKT)164.1 KB1753
Izjava - Prikupljanje Podataka126.2 KB805
Zahtev za ispravku greške - ZIG93.6 KB215
EKO - Prijava_Obrazac 192.0 KB27760
EKO - Prijava_Obrazac 287.0 KB1036
Tabela Taksi i Naknada285.0 KB230
Plan inspekcijskog nadzora LPA Pančevo za 2020. godinu85.5 KB23
IM - Zahtev za promenu prebivališta u PPI-2251.9 KB23
IM - Zahtev za brisanje iz evidencije poreza na imovinu fizičkih lica253.2 KB21

Zakoni i odluke

ImeVeličinaBr.Preuzimanja
IM_Zakon o porezima na imovinu ("Sl.glasnik RS", br.26/01...86/19)179.9 KB880
IM - Odluka o određivanju zona na teritoriji grada Pančeva, broj: II-04-06-19/2013-576.2 KB840
IM - Odluka o stopi amortizacije u gradu Pančevu za porez na imovinu, broj: II-04-06-19/2013/7 od 27.11.2013.g.45.6 KB669
IM - Odluka o visini stope poreza na imovinu u gradu Pančevu, broj: II-04-06-17/2014-9 od 26.11.2014.g.107.5 KB822
IM - Pravilnik o obrascima poreskih prijava o utvrđenom, odnosno za utvrđivanje poreza na imovinu ("Sl.glasnik RS", br.93/19)756.5 KB650
Zakon o poreskom postupku i poreskoj administraciji ("Sl.glasnik RS", br.80/02...86/19)428.4 KB955
LKT_Odluka o lokalnim komunalnim taksama ("Sl.list grada Pančeva", br.2/14...41/19)436.8 KB1660
IM_Prosečne cene nepokretnosti po zonama za 2020.g. po članu 6. Zakona o porezu na imovinu67.6 KB978
Odlaganje duga - Pravilnik o postupanju Poreske uprave i poreskog obveznika u postupku odlaganja plaćanja dugovanog poreza na rate ("Sl.glasnik RS", 28/16)140.4 KB582
Odlaganje duga - Objašnjenje u vezi mogućnosti odlaganja plaćanja dugovanog poreza (011-00-202/2016-04 Ministarstvo finansija)516.2 KB794
IM - Pravilnik o načinu podnošenja poreske prijave za poreze na imovinu preko javnog beležnika ("Sl.glasnik RS", br.50/18)216.9 KB378
Zakon o naknadama o korišćenju javnih dobara ("Sl.glasnik RS", br.95/18)659.5 KB384
Odluka o naknadama za korišćenje javnih dobara ("Sl.list grada Pančeva", br.34/18 i 3/20)681.6 KB465
Odlaganje duga - Referentna kamatna stopa član 5. Pravilnika512.2 KB179
EKO_Uredba o kriterijumima za određivanje aktivnosti koje utiču na životnu sredinu ("Sl.glasnik RS", br.86/19 i 89/19)359.6 KB230
Odluka o boravišnoj taksi1.9 MB152
EKO_Pravilnik o prijavama za utvrđivanje EKO naknade ("Sl.glasnik RS", 93/19)81.7 KB199

Obavezujuća mišljenja Ministarstva Finansija

ImeVeličinaBr.Preuzimanja
2009.02.03 430-03-182/2008-04 Da li su privredna društva koja obavljaju delatnost 70 i 45 obveznici poreza na imovinu106.2 KB680
Procena tržišne vrednosti nepokretnosti26.1 KB698
2013.09.12 430-01-335/2013-04 Porez na imovinu Institut138.9 KB665
2013.09.12 430-00-433/2013-04 Pravo na poresko oslobođenje na nepokretnosti u svojini Evanđeoske crkve u Srbiji za poljoprivredno i šumsko zemljište u svojini crkve i za internat za koji je poreski obveznik crkva131.5 KB730
2013.09.17 430-01-356/2013-04 Plaćanje poreza na imovinu na nepokretnosti od 1. januara 2014. godine139.7 KB690
2013.09.17 430-01-392/2013-04 Oslobađanje poreza na imovinu, pravno lice i ogranak pravnog lica133.9 KB610
2013.09.23 430-01-379/2013-04 Da li je potrebno donošenje upravnog akta kojim se odlučuje o oslobođenju od poreza na imovinu125.1 KB655
2013.10.23 011-00-922/2013-04 Da li je Apoteka Beograd obveznik poreza na imovinu od 1. januara 2014. godine147.1 KB640
Utvrđivanje cene kvadratnog metra27.6 KB587
Javna preduzeća i osnovica poreza na imovinu36.4 KB674
2013.10.30 430-00-422/2013-04 Ko je obveznik poreza na imovinu na stanu koji se nalazi na teritoriji RS, kojim raspolaže fond penzijskog i invalidskog osiguranja136.0 KB718
2013.10.30 413-00-60/2013-04 Ko je obveznik poreza na imovinu od 1. januara 2014.godine210.0 KB647
2014.01.23 413-00-139/2014-04 Da li postoji osnov za oslobođenje od poreza na imovinu za objekat koji je oštećen dejstvom zemljotresa191.7 KB682
2014.01.24 430-00-14/2014-04 Da li se na rok za donošenje podzakonskih akata za potrebe utvrđivanja poreza na imovinu za 2014. godinu, za čije donošenje i objavljivanje je ovlašćena jedinica lokalne samouprave, može primeniti Zakon o opštem upravnom postupku152.5 KB607
2014.02.12 430-00-37/2014-04 Da li je nastala poreska obaveza po osnovu poreza na imovinu za porodičnu kuću koja nije završena119.3 KB643
Utvrđivanje osnovice poreza na imovinu34.8 KB772
2014.02.28 011-00-230/2014-04 Oporezivanja zemljišta površine preko 10 ari - Zajednički delovi zgrade226.0 KB804
2014.03.03 430-00-67/2014-04 Porez na imovinu kada su na istoj nepokretnosti više lica obveznici113.6 KB590
2014.03.19 413-01-341/2014-04 Određivanje obveznika poreza na imovinu za stan121.2 KB566
Utvrđjivanje vrednosti nepokretnosti kod obveznika koji vode poslovne knjige32.8 KB569
2014.03.19 413-01-341/2014-04 Određivanje obveznika poreza na imovinu za stan121.2 KB678
Utvrđivanje vrednosti nepokretnosti obveznika koji vodi poslovne knjige30.2 KB548
2014.04.03 430-00-131/2014-04 Oporezivanje zemljišta na kome je obveznik izgradio poslovne objekte114.9 KB596
2014.04.04 430-00-88/2014-04 Mogućnost ostvarivanja prava na oslobođenje od poreza na imovinu129.1 KB657
2014.04.09 430-00-96/2014-04 Koeficijent nepokretnosti u zonama seoskih naselja121.2 KB588
2014.04.10 47-00-11/2014-04 Porez na imovinu na vodne objekte115.3 KB618
2014.04.10 430-00-167/2014-04 Porez na imovinu za namenske građevinske objekte za privremeno ili trajno čuvanje radioaktivnog otpada112.5 KB571
2014.04.10 430-00-122/2014-04 Određivanje zona i prosečne cene m2 odgovarajućih nepokretnosti u zonama120.6 KB592
20130912 430 335 2013138.9 KB522
20130912 430 335 2013 2138.9 KB536
20130912 430 335 2013 3138.9 KB510
20130912 430 433 2013131.5 KB570
20130912 430 433 2013 2131.5 KB539
ImeVeličinaBr.Preuzimanja
Lokalna komunalna taksa63.2 KB590
ImeVeličinaBr.Preuzimanja
Zakon o poreskom postupku i poreskoj administraciji33.8 KB569