Porez – obrasci

ImeVeličinaBr.Preuzimanja
LKT_Prijava za lokalnu komunalnu taksu - Sredstva za igru (PP ZI)155.5 KB1084
IM_PPI-2 Poreska prijava - Porez na imovinu435.9 KB2971
LKT_Prijava za lokalnu komunalnu taksu - Za isticanje firme (PP-LKT)164.1 KB2473
EKO - Prijava_Obrazac 192.0 KB50624
EKO - Prijava_Obrazac 287.0 KB2187
Inspekcijski nadzor - Godišnji plan za 2023.godinu6.5 MB479
IM - Zahtev za promenu prebivališta u PPI-2251.9 KB480
IM - Zahtev za brisanje iz evidencije poreza na imovinu fizičkih lica253.2 KB491
IM_Izjava - Nasleđe, prihvatanje duga285.7 KB463
Inspekcijski nadzor - Kontrolna lista 2023519.0 KB121
Inspekcijski nadzor - Mesečni plan za april 2023.godine4.4 MB111
Inspekcijski nadzor - Operativni plan za period Januar / Jun 2023.godine4.4 MB118
Inspekcijski nadzor - Tromesečni plan za period April / Jun 2023.godine4.4 MB114
Izjava - Prikupljanje podataka184.0 KB28
Zahtev za ispravku greške - ZIG376.1 KB28
Zahtev za izdavanje prepisa rešenja202.3 KB29
Zahtev za izdavanje poreskog uverenja o izmirenim javnim prihodima za pravna lica 232.2 KB47
Zahtev za izdavanje poreskog uverenja o izmirenim javnim prihodima za preduzetnike i fizička lica 400.1 KB69
Zahtev za odloženo plaćanje315.2 KB42
Zahtev za otpis dugovanja po osnovu zastarelosti potraživanja382.9 KB31
Zahtev za povraćaj i preknjižavanje378.7 KB42

Zakoni i odluke

ImeVeličinaBr.Preuzimanja
IM_Zakon o porezima na imovinu ("Sl.glasnik RS", br.26/01...118/21)757.9 KB1567
IM - Odluka o određivanju zona na teritoriji grada Pančeva, broj: II-04-06-19/2013-576.2 KB1358
IM - Odluka o stopi amortizacije u gradu Pančevu za porez na imovinu, broj: II-04-06-19/2013/7 od 27.11.2013.g.45.6 KB1126
IM - Odluka o visini stope poreza na imovinu u gradu Pančevu, broj: II-04-06-17/2014-9 od 26.11.2014.g.107.5 KB1310
IM - Pravilnik o obrascima poreskih prijava o utvrđenom, odnosno za utvrđivanje poreza na imovinu ("Sl.glasnik RS", br.93/19)756.5 KB1252
Zakon o poreskom postupku i poreskoj administraciji ("Slglasnik RS", broj 80/02.....96/21)997.9 KB1847
Odluka o lokalnim komunalnim taksama (Sl. list grada Pančeva br. 36/21, 36/22 )638.3 KB3011
IM_Prosečne cene nepokretnosti po zonama za 2020.g. po članu 6. Zakona o porezu na imovinu67.6 KB1467
Odlaganje duga - Pravilnik o postupanju Poreske uprave i poreskog obveznika u postupku odlaganja plaćanja dugovanog poreza na rate ("Sl.glasnik RS", 28/16)140.4 KB1000
Odlaganje duga - Objašnjenje u vezi mogućnosti odlaganja plaćanja dugovanog poreza (011-00-202/2016-04 Ministarstvo finansija)516.2 KB1566
IM - Pravilnik o načinu podnošenja poreske prijave za poreze na imovinu preko javnog beležnika ("Sl.glasnik RS", br.50/18)216.9 KB830
Zakon o naknadama o korišćenju javnih dobara ("Sl.glasnik RS", br.95/18)659.5 KB903
Odluka o naknadama za korišćenje javnih dobara ("Sl.list grada Pančeva", br.34/18, 3/20 I 36/22)540.3 KB1705
Odlaganje duga - Referentna kamatna stopa član 5. Pravilnika512.2 KB597
EKO_Uredba o kriterijumima za određivanje aktivnosti koje utiču na životnu sredinu ("Sl.glasnik RS", br.86/19 i 89/19)359.6 KB710
Odluka o boravišnoj taksi1.9 MB611
EKO_Pravilnik o prijavama za utvrđivanje EKO naknade ("Sl.glasnik RS", 93/19)81.7 KB756
2022 IM - Odluka o koeficijentima za utvrđivanje poreza na imovinu, broj: II-04-06-5/2022-8415.2 KB159
2022 IM - Odluka o utvrđivanju prosečnih cena m2 nepokretnosti, broj: II-04-06-5/2022-8661.5 KB191
Pregled taksi i naknada456.6 KB109

Obavezujuća mišljenja Ministarstva Finansija