Град Панчево|grad@pancevo.rs

Порези и подстицаји

1002, 2017

ОДЛУКА О ЛОКАЛНИМ КОМУНАЛНИМ ТАКСАМА

10/02/2017|

Одлука о локланим комуналним таксама [...]

2604, 2016

Програм уређивања грађевинског земљишта града Панчева за 2016.годину

26/04/2016|

Програм уређивања грађевинског земљишта града Панчева за 2016.годину утврђује планиране активности носиоца реализација активности програма, на припрем [...]

604, 2016

Одлука о грађевинском земљишту града Панчева

06/04/2016|

Скупштина града Панчева на седници одржаној дана 31.03.2016.године донела је: Одлуку о грађевинском земљишту града Панчева   [...]

604, 2016

Програм за отуђење грађевинског земљишта

06/04/2016|

Овим Програмом отуђења грађевинског  земљишта у јавној својини града Панчева обухваћене су парцеле  које су предвиђене за отуђење у току 2016.године, [...]

2503, 2016

Уредба о условима и начину привлачења улагања

25/03/2016|

Уредба о условима и начину привлачења улагања [...]

1202, 2015

Закуп пословног простора

12/02/2015|

Одлуком о пословном, магацинском простору и гаражама града Панчева („Сл. лист града Панчева“, бр. 29/2014 и Службени лист Града Панчева 28/15-пречишће [...]

 

Accessibility
Затворити