Програм уређивања грађевинског земљишта града Панчева за 2016.годину утврђује планиране активности носиоца реализација активности програма, на припремању и опремању грађевинског земљишта. носиоци активности на реализацији Програма су Јавно предузеће за изградњу и уређење Панчев“ и Јавно комунално предузеће „Водовод и канализација“ Панчево.

Комплетан Програм уређивања грађевинског земљишта града Панчева за 2016.годину можете погледати и преузети ОВДЕ:

Програм за уређивање грађевинског земљишта града Панчево за 2016.годуну