Град остварује блиску сарадњу са представницима привредника у граду и сагледава њихове потребе. управо из ове сарадње проистиче усклађивање локалних прописа како би они допринели развоју повољне пословне климе.

ПОРЕЗ  НА  ИМОВИНУ

Одлуке о порезима на имовину у 2016.години

Одлука о одређивању зона – најопремљеније зоне у 2016

Одлука о стопи амортизације у 2016

Одлука о просечним ценама м2 за 2016

Одлука о просечним цена по метру квадратном 2016

Одлука о просечноим ценама метра квадратногодговарајућих непокретности од 14.11.2014.

 

ЛОКАЛНЕ КОМУНАЛНЕ ТАКСЕ

Одлука о локалнм комуналним таксама – пречишћен текст

Одлука о измени одлуке о локалним комуналним таксама од 14.2.2014.

Одлука о измени одлуке о локланим комуналним таксама од 29.12.2014.

Одлука о измени одлуке о локланим комуналним таксама од 27.02.2015.

Одлука о измени одлуке о локланим комуналним таксама од 28.12..2015.

 


ПОСЕБНА  НАКНАДА ЗА ЗАШТИТУ И УНАПРЕЂИВАЊЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ – еко такса

Сл.лист Града 2014Одлука о посебној накнади за заштиту и унапрећивање животне средине („пречишћен текст”) бр. 23

Одлука о измени Одлуке о посебној накнади за заштиту и унапређивање животне средине од 21.10.2015.

Одлука о измени Одлуке о посебној накнади за заштиту и унапређивање животне средине од 26.12.2011.

Одлука о измени Одлуке о посебној накнади за заштиту и унапређивање животне средине од 10.04.2012.

Одлука о измени Одлуке о посебној накнади за заштиту и унапређивање животне средине од 24.10.2014.

Одлука о измени одлуке о еко такси од 29.12.2014.

Одлука о измени одлуке о еко такси од 21.10.2015.

Одлука о измени одлуке о еко таксиа од 28.12.2015.

 

ДОПРИНОС ЗА УРЕЂИВАЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА

Одлука о грађевинском земљишту за 2016