Скупштина града Панчева на седници одржаној дана 31.03.2016.године донела је:

Одлуку о грађевинском земљишту града Панчева