Град Панчево|grad@pancevo.rs

Порези и подстицаји

Порези и подстицаји2018-08-09T10:18:45+02:00

Програм уређивања грађевинског земљишта града Панчева за 2016.годину

Програм уређивања грађевинског земљишта града Панчева за 2016.годину утврђује планиране активности носиоца реализација активности програма, на припрем [...]

26/04/2016|

Одлука о грађевинском земљишту града Панчева

Скупштина града Панчева на седници одржаној дана 31.03.2016.године донела је: Одлуку о грађевинском земљишту града Панчева   [...]

06/04/2016|

Програм за отуђење грађевинског земљишта

Овим Програмом отуђења грађевинског  земљишта у јавној својини града Панчева обухваћене су парцеле  које су предвиђене за отуђење у току 2016.године, [...]

06/04/2016|

Подстицаји за ревитализацију старог Панчева

  Одлуком о подстицајним мерама за ревитализацију старог Панчева („Сл. лист града Панчева“, бр. 20/11 и 5/12) одређено је да се у предвиђеном обу [...]

12/02/2015|

Локални порези и подстицаји

Град остварује блиску сарадњу са представницима привредника у граду и сагледава њихове потребе. управо из ове сарадње проистиче усклађивање локалних п [...]

12/02/2015|

Финансијска подршка за инвеститоре у Србији

На основу Уредбе Владе Републике Србије о условима и начинима привлачења директних инвестиција бесповратна финансијска средства се могу делити домаћим [...]

12/02/2015|
Go to Top