Pristupačna uprava

Početna/Pristupačna uprava
Pristupačna uprava2018-07-27T08:56:21+02:00

2403, 2017

Odluke

- Odluka o socijalnoj zaštiti građana grada Pančeva [...]

2403, 2017

Pravilnici

- Pravilnik o dodatnoj obrazovnoj, zdravstvenoj i socijalnoj podršci detetu i učeniku("Sl. glasnik RS", br. 63/2010) – Pravilnik o utvrđivanju procenta [...]

2303, 2017

Zakoni

Zakon o sprečavanju diskriminacije osoba sa invaliditetom ("Službeni glasnik RS", broj 33/2006 i 13/2016) Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapoš [...]

3103, 2017

Ginekološka stolica i lift/platforma

Grad Pančevo obezbedio je 2016. godine finansijska sredstava za nabavku ginekološke stolice za žene sa invaliditetom i za žene sa otežanim kretanjem, p [...]

2403, 2017

O Interresornoj komisiji i obrasci

Interresorna komisija grada Pančeva je nadležna za procenu potreba za pružanjem dodatne obrazovne, zdravstvene ili socijalne podrške detetu i učeniku, [...]

2303, 2017

Odluka, pravilnik

Odluku o radu Interresorne komisije grada Pančeva možete pogledati ovde. Pravilnik o dodatnoj obrazovnoj, zdravstvenoj i socijalnoj podršci detetu i u [...]

Lista ustanova socijalne zaštite:

Adresa Vojvođanski bulevar br.1 Pančevo Telefon: 013/310-111 Internet prezentacija: http://www.gcpancevo.rs/index.html
Return to top.
Adresa Kneza Mihajla Obrenovića 6 Pančevo Telefon: 013/2318-464 Telefon: 013/2323-992 Telefon: 013/2313-027 Internet prezentacija: http://www.spomenak.rs/
Return to top.
Adresa Bavaništanski put bb Pančevo Telefon: 013/2310-780 Telefon: 013/2320-996 Internet prezentacija: http://domzbrinjavanje.co.rs/
Return to top.

Lista udruženja:

Adresa Stevice Jovanovića 22a Pančevo Telefon: Marijana Jović 063/71-99-759
Return to top.
Adresa Svetog Save 10 Pančevo Telefon: 063/250-398
Return to top.
Adresa Kikindska 8/2 Pančevo Telefon: Danijela Lalović 060/03-00-989
Return to top.
Adresa Bavaništanski put 419 Pančevo Telefon: Dragan Lončarević 066/28-38-48
Return to top.
Adresa Čumićeva 33 Pančevo Telefon: Saša Janoš 064/866-20-39
Return to top.
Adresa Dimitrija Tucovića 8 Pančevo Telefon: Jovan Samoilov 064/323-94-64
Return to top.
Adresa Žarka Zrenjanina 15 Pančevo Telefon: Đura Bugarski 013/346-602
Return to top.