Одлуку о раду Интерресорне комисије града Панчева можете погледати овде.

Правилник о додатној образовној, здравственој и социјалној подршци детету и ученику