Град Панчево|grad@pancevo.rs

Дом за лица ометена у менталном развоју «Срце у јабуци» - Приступачна управа

Дом за лица ометена у менталном развоју «Срце у јабуци» - Приступачна управа2018-07-27T08:56:21+02:00

Листа установа социјалне заштите:

Дом за лица ометена у менталном развоју «Срце у јабуци»

Адреса ЈНА 45 Панчево,Јабука Телефон: 013/2624-007 Интернет презентација: http://www.srce.org.rs/
Photo of Дом за лица ометена у менталном развоју «Срце у јабуци»

Информације о установи

Установа за смештај одраслих и старијих лица са интелектуалним потешкоћама – —Дом за лица ометена у менталном развоју ’’ Срце у јабуци ’’ из Јабуке је установа социјалне заштите. Претежна  делатност  Установе је 87. здравствена и социјална заштита са смештајем,група 87.20  социјално старање у смештајним установама.

У оквиру Установе постоје:
– Служба за здравље и негу
– Служба за васпитно-образовни и производни рад
– Служба заједничких послова
– Служба пољопривредне производне делатности
– Служба економско- финансијских послова


—Поред  услуге  “Становање уз подршку” Дом има успостављену услугу  “Дневног боравка” и  услугу “Предах”-а  коју финансира  локална самоуправа града Панчева.
—Установа збрињава 192 корисника од којих 32 корисника користи услугу “Становање уз подршку” у шест кућа у селу и два стана у Новом Саду. Услугу Дневног боравка користи девет лица.
О корисницима брине 61 запослени радник.
Делатност Установе се реализује тако што:

  • обезбеђује одраслим и старијим лицима која имају интелектуалне потешкоће и корисници су Дома, а према врсти и степену потребне подршке, збрињавање,здравствену заштиту,радну и окупациону терапију, културно забавне и рекреативно рехабилитационе садржаје
  • обезбеђује одговарајуће облике васпитања и оспособљавања за рад и радне активности у складу са њиховим психичким и физичким способностима, рад на ублажавању и отклањању последица у њиховом развоју
  • радно ангажовање под посебним условима у складу са њиховом оспособљеношћу за рад, потпуно и трајно збрињавање(становање, исхрана, нега , здравствена заштита, културно забавне и друге активности у складу са њиховим потребама и психофизичким способностима)
  • организује „Дневни боравак“ за лица из околних села и града Панчева
  • омогућује коришћење услуге „Становање уз подршку“ корисницима који су за то припремљени

Листа удружења:

 

 

Go to Top