Град Панчево обезбедио је 2016. године финансијска средстава за набавку гинеколошке столице за жене са инвалидитетом и за жене са отежаним кретањем, прву и за сада једину овакву столицу на територији Јужног Баната, и за изградњу лифта/платформе која олакшава приступ, Гинеколошкој, Онколошкој и Стоматолошкој амбуланти Дома здравља, деци и особама са инвалидитетом и особама са отежаним кретањем.

За ту сврху из буџета Града издвојено је 597.600,00РСД за набавку гинеколошке столице и 4.578.264,00РСД за поставку лифт/платформе.