КОНКУРС У ОБЛАСТИ УНАПРЕЂЕЊА СОЦИЈАЛНЕ ПОЛИТИКЕ У ГРАДУ ПАНЧЕВУ У 2017. ГОДИНИ

Предлог Комисије за вредновање пројеката и програма у области социјалне политике у вези са завршеним Конкурсом за финансирање-суфинансирањем пројеката и програма у области унапређења социјалне политике у граду Панчеву у 2017. години.

На Конкурсу за финансирање-суфинансирање пројеката и програма у области унапређења социјалне политике у граду Панчеву у 2017. години, који је расписао Градоначелник града Панчева 28. априла. 2017. године, у предвиђеном року, поднето је укупно 22 предлога пројекта установа и организација цивилног друштва, 13 предлога за суфинансирање програма удружења особа са инвалидитетом и тешким хроничним обољењима у 2017. године, као и један предлог за финансирање програма мониторинга и евалуације локалних услуга социјалне заштите.

Комисија за вредновање пројеката и програма у области социјалне политике, на састанку одржаном 15.06.2017. године, након детаљне анализе и вредновања свих поднетих предлога пројаката и програма сачинила је предлог за финансирање-суфинансирање пројеката и програма у области социјалне политике у 2017. години за потребе одлучивања Градоначелника града Панчева.

Комисија је дала Предлог за финансирање-суфинансирање пројеката за установе и организације цивилног друштва да од укупно 22 предлога пројекта установа и организација цивилног друштва буду одобрена 3 предлога пројекта установа у укупним износу од 492.550 РСД и 11 предлога пројеката организација цивилног друштва у укупном износу од 8.492.550 РСД. Такође су предложили да се расподеле опредељена средства у износу од 4.500.000 РСД свим пријављеним удружењима особа са инвалидитетом и тешким хроничним обољењима као и то да се за потребе мониторинга и евалуације локалних услуга социјалне заштите Покрајинском заводу за социјалну заштиту одобре средства у износу од 350.000 РСД.

На листи предлога за за финансирање-суфинансирање пројеката налазе се следећа установе и удружења:

1. Удружење: Иницијатива за инклузију „ВеликиМали“ Панчево,
Пројект:Пружање услуге лични пратилац,
Износ за финансирање: 6.485.404 РСД,
Мишљење Комисије: Квалитетан пројекат са добро процењеном потребом, добро одабраном темом и циљном групом. Потребно је извршити измену у буџету тако да се трошкови тачке И хонорари и трошкови тачке 2 подтачка 2.,3. и 4.умање за 20%, а та средства пренесу на трошкове код тачке 2 подтачка 1. Лични пратиоци;

2.Удружење: „За породицу“ Панчево,
Пројект:„Превенција агресивног понашања младих“,
Износ за финансирање: 225.000 РСД,
Мишљење Комисије: Наставак прошлогодишњег пројекта са новим учесницима у радионицама. Потребно је смањити активности на реални број месеци за реализацију као и ревидирати буџет и то трошкове код тачке 1 хонорари , код тачке 2 штампање брошура и тачке 3 путни трошкови (на максимално 8.000 рсд);

3. Установа: „Међуопштинска организација савеза слепих Србије-Панчево“ Панчево,
Пројект:„Затвори своје очи, отвори своје срце и осликај живот“,
Износ за финансирање: 184.660 РСД,
Мишљење Комисије: Квалитетан пројекат са добро одабраном темом која се односи на развијање алтернативних облика услуга и сервиса (радно окупациона терапија и психолошке радиониве) намењених особама са смањити активности и буџет у тачкама 1 и 2 буџета за 40.000 динара;

4.Установа: „Међуопштинска организација глувих и наглувих“ Панчево,
Пројект:„Говорно-слушне вежбе“,
Износ за финансирање: 100.900 РСД,
Мишљење Комисије:Квалитетан пројекат са добро одабраном темом , циљном групом и активностима које се односе на развијање говорно случних капацитета деце са проблемима у слуху и говору;

5. Установа: ШОСО „Мара Мандић“Панчево,
Пројект:„Безбедно до школе 2“,
Износ за финансирање: 199.760 РСД,
Мишљење Комисије:Наставак прошлогодишњег пројекта. Предложен за финансирање у траженом износу са добро одабраном темом, добро планираним активностима и неопходан за реализацију редовних активности у дневном боравку.

6.Удружење: „Удружење хранитеља „Дуга“ Панчево,
Пројект:„Изазови хранитељства“,
Износ за финансирање: 147.100 РСД,
Мишљење Комисије: Наставак квалитетног пројекта са добро препознатом потребом и добро одобреном циљном групом. Потребно је смањити активности и буџет у делу трошкова хонорара за 40.000 динара;

7. Установа: Центар за социјални рад „Солидарност“ Панчево,
Пројект:„Унапређење услуге СОС телефонског саветовања-Позови 0800 100 113“,
Износ за финансирање: 130.000 РСД,
Мишљење Комисије: Квалитетан пројекат са добро одабраном темом , циљном групом и активностима које се односе на обуке стручних сардника за психосоцијалну подршку жртвама породичног насиља. Смањити активности и буџет у делу тачке 1 тачке 2 и 4;

8. Удружење: „Црвени крст Панчево“ Панчево,
Пројект:„Солидарна подршка међу генерацијама“,
Износ за финансирање: 223.000 РСД,
Мишљење Комисије: Наставак квалитетног пројекта са добро препознатом потребом и добро одобреном циљном групом.Смањити активности на 5 месеци и умањити буџет за 40.000;

9.Удружење: „Удружење оболелих од мултипле склерозе „Јужни Банат“Панчево,
Пројект:„Свет боја“,
Износ за финансирање: 202.900 РСД.
Мишљење Комисије: Наставак квалитетног пројекта са добро препознатом потребом и добро одобреном циљном групом.Смањити период реализације активности и трошкове буџета за 40.000 динара;

10.Удружење: „Друштво за унапређење положаја вулнерабилних друштвених група,“Панчево,
Пројект:„Будућност савремене технологије“,
Износ за финансирање: 198.100 РСД,
Мишљење Комисије: Квалитетан пројекат са добро одабраном циљном групом и активностима. Смањити период реализације активности и буџет за 40.000;

11.Удружење: „Центар за едукацију и лични развој „Психогенеза“,
Пројект:„Превенција професионалног сагоревања (БУРНОУТ-а)“,
Износ за финансирање: 208.800 РСД,
Мишљење Комисије: Иновативан пројекат са добро одабраном циљном групом и активностима на подизању квалитета стручног рада запослених у установама социјалне заштите.Смањити активности за 1 месец трошкове буџета у тачки 1 и 2 за 40.000 динара;

12.Установа: „Дом за децу и омладину без родитељског старања „Споменак“,
Пројект:„ОЈАЧАЈ СЕБЕ, ПРЕДУПРЕДИ ГРЕШКУ 5“,
Износ за финансирање: 169.995 РСД,
Мишљење Комисије: Наставак пројектих активности из претходних година са добро одабраном темом, добро одабраном циљно групом, квалитетно планираним активностима као надоградња раније постигнутих резултата
Смањити активности тј период реализације на 5 месеци и трошкове буџета за 30.000 дина;

13. Удружење: „Друштво за помоћ ментално недовољно развијеним особама града Панчева“,
Пројект:„Подршка инклузији особа ометених у интелектуалном развоју и особа са инвалидитетом путем правне помоћи и информисања њихових породица“,
Износ за финансирање: 152.200 РСД,
Мишљење Комисије: Квалитетан пројекат са добро одабраном циљном групом и активностима.
Смањити трошкове за 20.000 динара и активност за период од месец дана;

14.Удружење: Удружење “На пола пута”
Пројект:„Помоћ у кући за децу, младе и одрасле ОСИТ“,
Износ за финансирање: 364.486 РСД,
Мишљење Комисије: Наставак пројектих активности из претходних година са добро одабраном темом, добро одабраном циљно групом, квалитетно планираним активностима као надоградња раније постигнутих резултата
Смањити трошкове за 40.000 динара.

Предлог за суфинансирање програма удружења особа са инвалидитетом и тешким хроничним обољењима у 2017.године:

 1. Удружење параплегичара и квадриплегичара Јужног Банат, предложено је 180.000 динара,
 2. Удружење грађана Друштво за борбу против рака “Панчево”, предложено је 195.000 динара,
 3. Удружење “Нова +”, предложено је 160.000 динара,
 4. Удружење дистрофичара Јужнобанатског округа, Панчево, предложено је 250.000 динара,
 5. Међуопштинска организација савеза слепих Србије-Панчево“, предложено је 1.250.000 динара,
 6. Друштво за помоћ ментално недовољно развијеним особама града Панчева, предложено је 240.000 динара,
 7. Удружење ратних војних инвалида Града Панчева, предложено је 110.000 динара,
 8. Међуопштинска организација глувих и наглувих“,предложено је 1.250.000 динара,
 9. Друштво за борбу против шећерне болести, предложено је 250.000 динара,
 10. Друштво за церебралну парализу и сродна оштећења Панчево, предложено је 150.000 динара,
 11. Удружење оболелих од мултипле склерозе «Јужни Банат», предложено је 170.000 динара,
 12. Друштво за унапређење положаја вулнерабилних друштвених група, предложено је 115.000 динара,
 13. Удружење “На пола пута” Панчево, предложено је 180.000 динара.

Комисија је Градоначелнику града Панчева сачинила листу предлога пројеката за одбијање финансирања-суфинансирања. На тој листи се налазе:

 1. Удружење: Удружење параплегичара и квадриплегичара Јужног Баната,

Назив пројекта:„Бирам живот жене“,

Образложење Комисије: Пројекат не испуњава услове наведене у Конкурсу, тема пројекта не обрађује ни једну наведену компоненту из Конкурса, не предвиђа услугу социјалне већ здравствене заштите;

2. Удружење: Удружење “Нова +”,

Назив пројекта: „Развој и унапређење услуга парњачког саветовања и помоћи у кући за људе који живе са ХИВ-ом и особа угрожених ХИВ/АИДС-ом“,

Образложење Комисије: Пројекат исти као и претходне године без иновативности, нових корисника и парњачких саветника-едукатора;

3. Удружење: Удружење геронтодомаћица Банатске виле,

Назив пројекта:Помоћ најугроженијим старим лицима из насељених места града Панчева“,

Образложење Комисије: Пројектне активности предимензиониране, а период реализације прекратак. Овако планирана услуга нема одрживост.Буџет пројекта несистематичан и неисправно попуњен;

4. Удружење: Удружење грађана за бригу о деци и младима „Препознај У Себи“,

Назив пројекта:Руке ти се позлатиле“,

Образложење Комисије:Предимензиониране активности и буџет. Предвиђене активности односе се на подршку у образовању а не услугу социјалне заштите;

5. Удружење: Удружење Рома „Даница“,

Назив пројекта:Зауставимо насиље над Ромкињама“,

Образложење Комисије: Предлог пројекта се упућује на конкурс за Роме који ће расписати град Панчево, с обзиром да пројек према теми, активностима и циљној групи припада наведеном конкурсу;

6. Удружење: Градско удружење свих пензионера,

Назив пројекта:Телеасистенција-брига о старима“,

Образложење Комисије: Предимензиониран и нејасно написан буџет, нема списка стручних лица која ће спроводити активности, опрема служи док траје реализација конкурса, што говори да ова врста услуге нема одрживост;

7. Удружење: Геронтолошки центар Панчево,

Назив пројекта:Сигурни у свом дому“,

Образложење Комисије: Редовна делатност установе односно Службе помоћи у кући за одрасла и старија лица. Пројекат нема иновативност већ подразумева проширење редовне делатности која је регулисана актима града;

8. Удружење: Fitness-budo klub „FLEX“,

Назив пројекта:Фитнесом до лепшег изгледа и здравије кичме“,

Образложење Комисије: Пројекат не испуњава услове наведене у Конкурсу, тема пројекта не обрађује ни једну наведену компоненту из Конкурса, не предвиђа ни једну услугу социјалне заштите, већ здравствене заштите.

Подносиоци предлога пројекта/програма имају право увида у поднете обрасце и приложену документацију, као и право приговора на листу, у року од 5 дана од дана објављивања листе на званичној интернет презентацији града Панчева (до 21.06.2017. године). Приговор се предаје Услужном центру Градске управе града Панчева, у затвореној коверти са назнаком:

Приговор на листу вредновања пристиглих пројеката и програма-” Конкурс за финансирање-суфинансирање пројеката и програма у области унапређивања социјалне политике у граду Панчеву у 2016. години”

Град Панчево

Tрг краља Петра I 2-4

26101 Панчево

Секретаријат за јавне службе и социјална питања

соба 203

Одлуку о приговору Комисија доноси у року од 15 дана од дана његовог пријема.

Коначну одлуку о избору пројеката и програма који ће се путем овог конкурса финансирати-суфинансирати доноси Градоначелник града Панчева, у року од 30 дана од дана објављивања листе на званичној интернет презентацији града Панчева. Ова одлука ће такође бити објављена на званичној интернет презентацији града Панчева.