Град Панчево|grad@pancevo.rs

Дом за децу без родитељског старања «Споменак» - Приступачна управа

Дом за децу без родитељског старања «Споменак» - Приступачна управа2018-07-27T08:56:21+02:00

Листа установа социјалне заштите:

Дом за децу без родитељског старања «Споменак»

Адреса Кнеза Михајла Обреновића 6 Панчево Телефон: 013/2318-464 Телефон: 013/2323-992 Телефон: 013/2313-027 Интернет презентација: http://www.spomenak.rs/
Photo of Дом за децу без родитељског старања «Споменак»

Информације о установи

Дом за децу и омладину без родитељског старања „Споменак“ Панчево је установа социјалне заштите чији је оснивач АП Војводина, док се средства за финансирање основног облика рада – домског смештаја, обезбеђују из буџета Републике Србије.

Функција Дома је збрињавање деце и омладине од 7 до 26 година, без родитељског старања и деце са сметњама у развоју, до обезбеђивања услова за повратак у сопствену, или збрињавања у некој другој породици (сродничкој, хранитељској, старатељској), односно до оспособљавања за самосталан живот. Смештајни капацитет Дома је 48 места, а за додатне услуге имамо места за још 48 деце.

У оквиру Дома додатна услуга је и Прихватилиште чија је функција прихват и краткотрајан смештај деце и омладине којој је он хитно потребан, а у оквиру којег се обезбеђује смештај, храна и примена здравствених мера до изналажења трајнијег решења од стране надлежног органа старатељства. Ова деца су такође у потпуности укључена у редовне активности Дома и пружају им се подједнаке могућности адаптације, образовања, креативног ангажовања, као и деци на сталном смештају у Дому. Годишње кроз ово прихватилиште прође више од стотину деце, а капацитет Прихватилишта је 8 места. Прихватилиште финансира Град Панчево.

За добробит наше деце Дом остварује блиску сарадњу са Министарством за рад и социјална питања у Београду, Градском Управом Града Панчева, Центрима за социјални рад из целе Србије, школама, здравственим установама у Београду, Новом Саду и Панчеву, многим организацијама социјалног карактера које су битне за функционисање Дома, као и другим установама истог или сличног карактера.

Циљ нам је да деци и омладини која су у нашој установи пружимо васпитање, љубав и финансијске услове који ће им надоместити оно што им недостаје, тачније циљ нам је да увек будемо једна велика породица.

Листа удружења:

 

 

Go to Top