Град Панчево|grad@pancevo.rs

Геронтолошки центар Панчево - Приступачна управа

Геронтолошки центар Панчево - Приступачна управа2018-07-27T08:56:21+02:00

Листа установа социјалне заштите:

Геронтолошки центар Панчево

Адреса Војвођански булевар бр.1 Панчево Телефон: 013/310-111 Интернет презентација: http://www.gcpancevo.rs/index.html
Photo of Геронтолошки центар Панчево

Информације о установи

Основни задаци установе

Геронтолошки центар Панчево је установа социјално-здравствене заштите, која се бави смештајем и збрињавањем старих лица, односно пружањем услуга:
– Институционалне и
– Ванинституционалне заштите тим лицима

Геронтолошки центар функционише у складу са Одлуком о мрежи установа социјалне заштите које финансира Република.

А. Институционална заштита се обавља у оквиру Дома за стара лица, а у својој делатности обухвата:
– Смештај старих лица која су ментално очувана и покретна, одосно која су на основу својих општих психо-физичких способности разврстана у категорију независних односно полузависних корисника
– Пружање услуга социјално заштитних здравствено хигијенских сервисних и стамбених
– Организовање активности корисника (културно забавних, рекреативних, радних и окупационих)

Капацитет установе је 200 места (према Службеном гласнику РС од 20.05.2008.). Искоришћеност капацитета на дан 31.10.2016. је 173 корисника.

Б. Ванинституционална заштита:
Обухвата делатности:
– Клубови за одрасла и стара лица
– Служба за помоћ и негу у кући
– Народна кухиња (од почетка 1994. године)

Овај вид заштите обезбеђује се одраслим и старим, изнемоглим, инвалидним хронично оболелим, материјално недовољно обезбеђеним и другим лицима која нису у стању да се сама о себи старају.

Кроз три клуба – дневна центра за одрасла лица наша установа пружа лицима:
– Социјалну интеграцију и дружење
– Организацију излета и приредбе
– Обезбеђује исхрану у клубовима или стану
– Обезбеђује личну хигијену и чистоћу стана
– Организује набавку, помоћ и негу по потреби

Листа удружења:

 

 

Go to Top