Privredni savet grada Pančeva je stalno stručno i savetodavno radno telo čiji su osnovni zadaci:
– davanje inicijativa koje su od značaja za lokalni ekonomski razvoj grada Pančeva;
– razmatranje i praćenje sprovođenja strategija, planova i programa u oblasti ekonomskog razvoja; i
– saradnja i redovna komunikacija sa predstavnicima lokalne privrede.

Privredni savet predstavlja spregu između privrednika i lokalne samouprave sa osnovnim ciljem – stvaranje što boljeg privrednog ambijenta.

Privredni savet grada Pančeva 2019:

Privredni savet grada Pančeva 2018:

.Privredni savet grada Pančeva 2017:

.
Privredni savet grada Pančeva 2016:

.
Privredni savet grada Pančeva 2015:

.
Privredni savet grada Pančeva 2014: